Boka billigt flyg på Sveriges största flygsajt

Sök
Du kan även jämföra Charter och Sista minuten
Skriv ut   Tipsa en vän  

Debatt: Dags att rensa debatten om flygskatten

Flygnyheter, Anders Carlsson, den 14 juli 2017
Flygbranschen vill inte ha en flygskatt, det är inte svårt att förstå. Men ingen har nytta av en debatt med de överdrifter som nu förekommer kring en alltför primitivt konstruerad skatt. Dessutom skulle regeringen lätt kunna rädda de regionala flygplatser som eventuellt hotas, skriver Arne Karyd i ett debattinlägg.

Regeringen har föreslagit en skatt på flygresor, med beloppen 80, 280 eller 430 kr beroende på reslängd. Konstruktionen är mycket primitiv, till exempel är skattebasen passagerare i stället för stolar, vilket påstås bero på internationella regler.

Flygbranschen företräds huvudsakligen av Föreningen Svenskt Flyg, Swedavia och Sveriges Regionala Flygplatser. Swedavia håller som statligt bolag en klädsamt låg profil medan inläggen från de övriga organisationerna, flygbolag och många andra innehåller våldsamma överdrifter. I topp är Stockholms Handelskammares rapport ”Flygplatsdöden” där skatten påstås hota överlevnaden för sju flygplatser – som dock inte hade tillfrågats i rapportarbetet. Samtliga flygplatschefer torde betacka sig för denna björntjänst.

Inrikes kan skatten relateras till bränslepriset. Skattebelastningen blir med hänsyn till transferresandet cirka 65 kronor per resa. Snittresan exklusive transfer är cirka 500 km, det vill säga fördyringen blir 1:30 per mil. Snittförbrukningen per passagerare och mil var 2015 0,58 liter. Skatten motsvarar följaktligen en bränsleprishöjning på cirka 2:30 eller 25 procent på listpriset, betydligt mer på avtalspriser, men nuvarande pris är lägre än hälften av det som rådde 2011-2013. När flygbolag avbeställer flygplan beställda under denna tid med flygskatten som förevändning blir det lika orimligt som när ett så kallat lågprisbolag hävdar att flyglinjer hotas medan ett annat öppnar nya.

Flygbranschens motförslag är biobränsle vilket inte är ett alternativ till efterfrågepåverkande skatt eftersom de negativa höghöjdseffekterna kvarstår oavsett bränslets ursprung. Fossilfri flygtrafik utreddes av undertecknad i en underlagsrapport till utredningen om fossilfri fordonsflotta, SOU 2013:84. Eftersom allt flygbränsle kan användas som dieselbränsle, och biobränsleproduktionen under överskådlig framtid begränsas av tillgången på biomassa, finns ingen klimatnytta alls med att använda biobränsle i flygmotorer i stället för dieselmotorer. ”Fossilfritt inrikesflyg” kräver att 220 000 m³ per år med stort besvär ersätts med biobränsle. Om bioinblandningen i dieselolja höjs med 4 procent får man samma klimateffekt utan kostnad. Det enda problemet är opinionsmässigt; flygbranschen behöver visa att den gör något.

Med så fastlåsta ståndpunkter i debatten framträder två huvudscenarier. Det minst troliga är att man lyckas stoppa skatten, varvid branschen drar på sig en obefogad men långtidshäftande stämpel av att inte ta klimathotet på allvar. Mer troligt är att skatten införs men att de utmålade skräckscenarierna uteblir. Branschen får då i åratal dras med ett befogat rykte för överdrifter och faktaslarv och om regeringen senare vill höja skatten är alla motargument redan förbrukade.

Flygbranschens generella trovärdighetsproblem är att en skatt inte samtidigt kan ha katastrofal effekt på flygtrafiken och sakna effekt på miljön. Samtidigt måste man förstå att flygorganisationer med överlevnadsambitioner måste säga nej till en skatt. I detta fall finns dock en nödutgång från en strid man knappast kan vinna: av obegriplig anledning är flygplatsernas prissättning i praktiken undantagen från trafikpolitikens övergripande mål om samhällsekonomisk effektivitet. Branschen skulle därför kunna säga att ”vi accepterar en samhällsekonomiskt motiverad flygskatt på villkor att samhällsekonomisk effektivitet också får styra flygplatsavgifterna”.

Detta skulle sannolikt leda till påtagliga sänkningar av avgifterna utom möjligen i högtrafik på Arlanda och Bromma. Eftersom Swedavias flygplatser hanterar cirka 90 procent av trafiken kan det mesta ordnas med ett statligt penndrag i bolagsordningens paragraf 3. För de 28 övriga kan frågan integreras i en akut nödvändig översyn av statligt driftstöd med mera.

Flygskatten dödar inga flygplatser men det kommer den nuvarande, av Flygplatsutredningen (SOU 2007:70) och proposition 2008/09:35 bortom allt förstånd tillvimsade flygplatspolitik att göra om regeringen inte ingriper.

Arne Karyd

Tidigare utredare på LFV, Transportstyrelsen och Trafikverket, aktiv lokalpolitiker inom Miljöpartiet

Kommentera artikeln
Det finns 14 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Skatten ett bra första steg.
Skrivet av Linkan, 2017-07-18 18:34:29
Flyget är idag närmast skattebefriat. En skatt är rimlig. Svensson kommer endast i begränsad omfattning drabbas av skatten.
Svensson flyger inte så ofta.

Miljöbränsle är teoretiskt bra. Idag finns dock för små volymer. Dessutom är miljöbränsle betydligt dyrare och slår mycket hårt mot tunnare linjer. Full kostnad även vi få passagerare.
Skatten ett bra första steg.
Anmäl inlägget
Biobränsle reducerar höghöjdseffekterna påtagligt
Skrivet av David Hild, 2017-07-18 16:42:06
NASA mfl har i praktiska studier visat att biobränsle har en reducerande inverkan på höghöjdseffekterna. 50/50-inblandning minskar HH-effekten med 50-70%. 5% minskar effekten med ca 5%. Lägg där till att energiförluster är mindre i en jetmotor varför biobränsle i flygplan ger mer pang för pengarna.

Så som skatten är utformad är det bara en gröntvättad extraskatt som gör budgeten beroende av fortsatt flyg samtidigt som ny teknik inte alls gynnas, till skillnad från t.ex. bilskatten.
Anmäl inlägget
En annan möjlighet...
Skrivet av Resenär, 2017-07-18 16:03:46
... ÄR ATT RÖSTA BORT BAKÅTSTRÄVANDE IDEALISTER från beslutsfattande positioner...
Anmäl inlägget
Staten är en kriminell ockrare
Skrivet av UFO, 2017-07-18 10:39:33
Skatt på skatt på skatt på skatt.... vad fan pågår???? Systemet är sjukt och perverst. Skattetrycket i Sverige på den arbetande människan är avskyvärt. Nu kör vi en skatt till och Svensson betalar....
Anmäl inlägget
Skatten förbättrar miljön
Skrivet av Nils, 2017-07-17 18:47:50
Klart att miljön vinner på skatten!

Ökningen av flygandet kommer att bromsas upp. Tredubbla flygningar med max 30 minuter emellan kommer att minska. Ett större flygplan klarar av alla passagerare.

Vi som kollektiv kommer definitivt att vinna på skatten. Skatten är också ett rättvisekrav gentemot andra transport medel.
En majoritet av EU befolkning har redan en flygskatt. De största länderna har gått före.
Anmäl inlägget
Svar från författaren
Skrivet av Arne Karyd, 2017-07-17 10:13:12
Per: tack för stöd! Airbus 380: jag har kritiserat mp:s okunnighet i flygfrågor länge och har f.ö. också en bakgrund som pilot hos salig Nyge Trafikflyg. Höghastighetsfärjorna drar 4 gånger mer bränsle än flyg t Visby. Fueler: i princip ja, man kan lika gärna hälla biobränslet i dieselbilar. Calle: ja skatten är alltför primitiv. EU har dock gång på gång visat sin oförmåga här.
Anmäl inlägget
Två syften, och inget har med miljö att göra.
Skrivet av ABC, 2017-07-16 22:18:46
Flygskatten har endast två syften och inget har det minsta med miljö att göra.
1. Att få fram ytterligare pengar till de skenande direkta och inderekta kostnaderna för invandring från tredje världen.
2. Att stryka brunkolspartiet "de gröna" (ser ingen anledning att koppla ihop dem med något "miljö" annat än miljöförstöring. Kanske kan de övertyga någon redan frälst idiot om sitt existensberättigande?
Anmäl inlägget
Varför har knasiga miljömuppar sådan makt
Skrivet av UFO, 2017-07-16 20:54:06
Valet 2018 kommer att rensa ut dessa stolpskott från makten
Anmäl inlägget
Re:
Skrivet av Calle, 2017-07-16 11:20:31
Jag tycker man missar poängen här - vikten av att ha en liknnade lagstiftning som övriga EU-länder för att skapa konkurrensneutralitet. Denna typ av skatt är det inget fel med, men den ska koppllas till miljöincitament och den ska ske på EU-nivå (likt många andra skatter).
Anmäl inlägget
fuel
Skrivet av Fueler, 2017-07-16 09:01:42
Betyder detta att flygbolagens test med dyra gröna bränslen inte behöver bekostas av dem längre?
Anmäl inlägget
Uselt argument
Skrivet av Gugg, 2017-07-15 19:08:39
@sirbus380: att det skulle vara tyst om andra, ur miljösynpunkt negativa verksamhet är rent trams. I tillägg kanske världens sämsta argument efter "men du'rå?!?!". Kom med sakargument som håller eller avstå.
Anmäl inlägget
re:Mp om flygskatt
Skrivet av Per, 2017-07-14 15:48:38
Där kom den, han är miljöpartist. Väntade bara på den. Sen att Arne Karyd varit utredare på LFV, Transportstyrelsen och Trafikverket med flygfrågor som specialitet glömdes visst bort.
Anmäl inlägget
Mp om flygskatt
Skrivet av Airbus380, 2017-07-14 11:54:46
Att en miljöpartist skriver ett debattinlägg om flygskatten med vinkling utgående från att detta är deras sista halmstrå man har kvar att läggga fram inför valet 2018. Men det är också som att sätta bocken som trädgårdsmästare.
Diskussionen om passagerarfärjornas utsläpp på Östersjön eller jordbrukets utsläpp av kväve är man märkligt tyst om.
Anmäl inlägget
Äntligen
Skrivet av Per, 2017-07-14 10:23:30
Äntligen ett sansat fakta baserat inlägg i den upphetsade debatten om flygskatt. Lobbyist organisationen Stockholms Handelskammares inlägg i debatten var ett lågvatten märke i debatten.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Flygrevyn
Pilotshop
BAM
Air BP
Flygtorgets nyhetsbrev