Skriv ut   Tipsa en vän  

Orättvist när flygskatten ska kompenseras

Flygnyheter, Anders Carlsson, den 8 november 2017
Den 1 april nästa år införs flygskatten i Sverige. Det är regeringens plan. Samtidigt har man nu infört kompensation för de mindre flygplatser som kan komma att av indragna linjer. Men det är en kompensation som bara gäller vissa flygplatser.

Torsby flygplats
Torsby flygplats

Flygskatten ska minska flygandet, det är regeringens målsättning. Det påverkar samtidigt ekonomin på landets regionala flygplatser om det minskade flygandet får till följd att linjer dras in. Därför ska flygskatten, när den enligt planerna införs den 1 april nästa år, följas upp med 120 miljoner i stöd till flygplatsen på Gotland och i Norrland. 

– Men varför just de flygplatserna och inte de mindre i södra Sverige. Och vilka geografiska områden eller flygplatser räknas till Norrland? 

Det frågar sig Peter Larsson, vd för Sveriges Regionala Flygplatser, SRF, och pekar särskilt på de mindre flygplatserna i Värmland och Härjedalen. Han har därför skrivit ett brev till finansdepartementet som ska hantera systemet med kompensationer. 

SRF har också försökt få fram uppgifter om hur kompensationen ska bestämmas, är det en schablon till alla flygplatser i områden som saknar järnväg eller ska varje flygplats själv söka pengar?

– Och i så fall, hur visar man att en indragen linje eller minskat antal frekvenser verkligen beror på flygskatten. Problemet är att ingen i regeringskansliet kan svara på de här frågorna av den enkla anledningen att de inte vet.

Bristen på tydliga linjer för hur flygskatten ska fungera och hur den kan komma att påverka flygtrafiken i Sverige ska nu utredas av finans- och näringsdepartementet, ett knappt halvår innan den träder i kraft. Den valhänta hanteringen kan bero på att kritiken mot skatten har varit hård, från flygbranschen och de olika remissinstanserna, men också inom regeringen, menar Peter Larsson.

– Det framstår alltmer som att hela frågan om flygskatt var ett i all hast framkastat politiskt inspel, som kom med i budgetförhandlingarna i samband med regeringens kräftskiva på Harpsund den 25 augusti. 

Hur skatten, om den införs, kommer att påverka inrikestrafiken i Sverige är oklart. SAS har dock meddelat att Kalmar och just Visby kan vara destinationer som hamnar i farozonen om passagerarunderlaget sviktar. Analytiker menar också att flygbolagen i så fall satsar på de större och lönsamma linjerna mellan de större städerna och lägger ner trafiken på mindre orter. I ett sådant scenario återstår enbart biltrafiken från många av de orter som inte har järnväg.

– Kompensationen ligger alltså på 120 miljoner per år medan flygskatten är tänkt att inbringa 1,6 miljarder. Det ärt alltså nästan 10 procent som blir en direkt kostnad för att den införs. Det förstärker bara intrycket av att det inte är en miljöskatt utan en rent fiskal skatt.

Kommentera artikeln
Det finns 4 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Sälen
Skrivet av Fabbe, 2017-11-10 10:40:21
Samtidigt som regeringen inför flygskatt för att minska "det onödiga resandet", så är de positiva till att Sälen bygger en ny flygplats ?! 250 miljoner i statligt stöd ?! Kan det bero på att S tyckte att det var jobbigt att SSU tvingades åka taxi förra året :-D
Anmäl inlägget
Driftbidraget är småpengar
Skrivet av Patrik Pilot, 2017-11-08 17:45:34
Staten har verkligen snålat med driftbidraget. Flygplatserna går ekonomiskt dåligt i inlandet och är ändå tvungna att leva upp till samma status som Swedavias flygplatser där bolaget gör jättevinster. Dubbla driftbidragen omgående det är ändå bara småpengar mot den nästan miljard som öses på till Gotlandstrafiken.
Anmäl inlägget
Endast för mindre flygplatser i Norrlands inland
Skrivet av Linkan, 2017-11-08 15:54:24
Detta bör endast gälla mindre flygplatser i Norrland. För flygplatserna längst Norrlands kusten finns ingen anledning med stöd. Men i Norrlands inland finns inga rimliga alternativ till flyget. I södra Sverige finns fler alternativ. Av den anledningen har södra Sverige inga undantag från den föreslagna flygskatten.
Anmäl inlägget
Tankevurpa?
Skrivet av politik, 2017-11-08 11:03:39
om man inför en skatt för att minska på flygandet, varför ska man då kompensera flygplatser för att det flygs mindre?

Borde man inte jubla och införa högre skatter tills det inte flygs mer?
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Flygrevyn
Air BP
BAM
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev