Skriv ut   Tipsa en vän  

Flygtrafiken ökar – men bullret minskar

Flygnyheter, Anders Carlsson, den 12 januari 2018
Trots att vi reser allt mer med flyg har flygbullret minskat sedan 2005. Det är det något överraskande resultatet av en analys som Transportstyrelsen gjort. Det innebär att flera tusen personer exponeras för mindre flygbuller i dag än för 10 år sedan.

Flyget fortsätter att öka, det visar siffrorna som nu presenteras för förra året. Det innebär inte nödvändigtvis att också flygets miljöpåverkan ökar. Transportstyrelsen är den myndighet som kan införa driftsrestriktioner vid flygplatser av bullerskäl och följer därför kontinuerligt upp hur bullret utvecklas i takt med flygets utveckling.

Nu har man genomfört en analys av bullret kring åtta av de mest trafikerade flygplatserna i landet. 

Resultatet är överraskande: Trots flygtrafikens ökning har bullret minskat.
– Många människor tror att flygbullret har ökat eftersom trafiken ökat. I själva verket är det tvärtom. Det senaste decenniet har flygbullret generellt i Sverige minskat och fortsätter att minska, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsens avdelning Sjö- och luftfart. 

Bullerminskningen beror dels på en kraftig utfasning av äldre flygplanstyper, dels på att kraven på nya flygplan skärpts. Moderna flygplan, som uppfyller de senaste kraven från den internationella luftorganisationen ICAO, exponerar nästan 70 procent mindre yta för buller över 80 dBA än ett flygplan som certifierades för de lägsta krav som gäller för flygplan som trafikerar Europa i dag.

– Det innebär att om de bullerdominerande flygplanstyperna byts ut i en framtid bedömer vi att antalet bullerexponerade personer kommer att minska betydligt jämfört med i dag. Utvecklingen har skett gradvis och i takt med en ökad reglering. Trenden över tid är tydlig och vi förväntar oss en ännu kraftigare nedgång av flygbullret framöver.

Kommentera artikeln
Det finns 1 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Förutom Bromma
Skrivet av Henrik, 2018-01-13 19:45:59
Ja på Bromma flygplats lyser de nya tysta flygplanen med sin frånvaro. Peder Grunditz har under alla år pratat i media om tysta flygplan på Bromma. När Brussels Airlines som första bolag skulle byta plan så blev det Sukhoi Superjet 100-95 som bullar över gränsvärdet. Var tydligen för dyrt att köpa tystare plan
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Air BP
BAM
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev