Skriv ut   Tipsa en vän  

SRF - Flygdebatten dåligt underbyggd av fakta

Flygnyheter, Anders Carlsson, den 7 februari 2018
Billigt, miljöfarligt och översvämmat av subventioner. Just nu är debatten om flyget ihärdig och till stora delar negativ. Men det är en debatt som blandar felaktiga fakta med rena tyckande, menar Peter Larsson, ordförande för Sveriges Regionala Flygplatser.

Flygplan

De senaste veckorna har en debatt om flyget blossat upp med krav på ett minskat flygande i allmänhet, såväl som argument från enskilda debattörer om att nu är det slutfluget för gott. I första hand är det miljöaspekten som driver på debatten men det finns också de som menar att flyget som transportmedel hålls under armarna med hjälp av alltför generösa subventioner och därmed inte bär sina egna kostnader. Det gäller bland annat de regionala flygplatserna och det har fått Peter Larsson, vd för Sveriges Regionala Flygplatser, SRF, att reagera.

– Det blir en märklig diskussion när man blandar ihop tyckande och fakta, särskilt när fakta man använder inte är sann, säger han och pekar på ett påstående om att de flygplatser som inte ingår bland de tio statliga inom Swedavia, får offentliga bidrag på 635 miljoner, säger han till Flygtorget.

– Det är en siffra som varken vi, de kommuner som har egna flygplatser eller Trafikverket känner till. Ingen vet heller hur den uppstått men den har blivit ett bevis för att flyget lever gott på offentliga pengar. 

Enligt SRF’s egna beräkningar går landets regionala flygplatser med cirka 350 miljoner i förlust. För att täcka det skjuter staten till 100 miljoner i driftsbidrag, en summa som inte uppgraderats på många år, medan kommunerna står för resten.

– Det är ett ekonomiskt bidrag på samma sätt som stöden till busstrafik, färjelinjer, olönsamma tågsträckor och liknande. Inrikesflyget är en del av den allmänna trafiken i landet men av någon anledning ska den, i motsats till övrig kollektivtrafik, bära sina egna kostnader. Vad nu det begreppet egentligen betyder. I det läget ska man också komma ihåg att tåget inte på långa vägar bär sina egna kostnader utan varje år får cirka 40 miljarder av statliga och kommunala pengar.

Sveriges Regionala Flygplatser har länge pekat på vad man anser är den orimliga uppdelningen där Swedavia med något undantag, äger de tio största flygplatserna i landet. De omsätter drygt 5,5 miljarder och genererar en vinst på ca 1,7 miljarder varje år.

– Det finns ingen annan samhällsfunktion där uppdelningen är sån att staten tar hand om de lönsamma delarna medan kommunerna får ta hand om de förlustbringande. Sen är det ett faktum att de regionala flygplatserna flyger in mängder av passagerare till Arlanda och Bromma utan att få återbäring. Det hade varit en enkel match att ordna så att en smula av överskottet inom Swedavia går tillbaka till de små regionala flygplatserna. 

Regeringen presenterade nyligen den nationella planen för alla transportslag i landet. Inom ramen för den ska de kommande åren 700 miljarder kronor satsas på i första hand vägar och järnvägar. Hur väl flyget kommer att kunna hävda sig i den tilldelningen skvallrar sammansättningen i Trafikverket om. I den myndighet som ansvarar för alla transportslag i landet finns 6 500 personer anställda och av dem arbetar cirka fem personer med frågor om flyget.

- Idag är det inte politiskt korrekt att stå upp för flyget och då får vid den typ av debatt som just nu pågår, enögd och dåligt underbyggd av fakta.

Kommentera artikeln
Det finns 24 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Flyget kan bättra sig
Skrivet av Hugo, 2018-02-10 05:58:33
Arr debattera subventioner är rätt meningslös. Då subventioner baseras på vad staten vill befrämja. Varför vissa partier vill ha höghastighetståg trots att det av en svensk finansminister dömde ut det som kompakt olönsamt. Så oavsett att flyget jämfört med andra transportslag får lite subventioner biter inte det argumentet på pollitikerna. Däremot är flyget dåligt på att för allmänheten påvisa hur det ser ut för att komma till rätta med felaktiga fakta och argument i debatten.
Anmäl inlägget
Hur är det med läsförståelsen
Skrivet av Sofia, 2018-02-09 15:13:15
Målet för all läsning är att kunna förstå det som läses.

"Dessutom får staten in pengar att nyttja för upphandlad trafik och stöd till små flygplatser."

Det kan väl knappast tolkas som negativt för små flygplatser?
Anmäl inlägget
Skatten inte bra förslag
Skrivet av sv Sofia, 2018-02-09 14:40:31
Läste nog lite för snabbt. Ser att du just vill att småflygplatser ska få stöd. Sorry!
Anmäl inlägget
Skatten ett INTE bra förslag
Skrivet av sv Sofia, 2018-02-09 13:47:54
Oseriösa flygbolag ligger på Transportstyrelsens bord. Anser du att småflygplatser i Norrlands inland inte har något berättigande?
I så fall varför?
Anmäl inlägget
Skatten ett bra förslag
Skrivet av Sofia, 2018-02-08 23:14:11
Skatten kommer att rensa bort ett antal oseriösa bolag. Dessutom får staten in pengar att nyttja för upphandlad trafik och stöd till små flygplatser.
Anmäl inlägget
Subventioner
Skrivet av Östgöte, 2018-02-08 20:02:21
Är det något som är subventionerat så är det tåget. Sj betalar en spottstyver i banavgift medan skattebetalarna slantar in tiotals miljarder. Det som är dyrt är tåget men det mörkar politikerna. Skärpning.
Anmäl inlägget
Flyget
Skrivet av sv Stor Fl, 2018-02-08 12:28:59
är inte kollektivt. Utan privat. Men visst ingår flyget i den viktiga infrastrukturen, som vissa vill bestraffa med en galen skatt.
Somliga tycker också att flyget får skylla sig själva.
Snacka om verklighetsfrånvarande.
Anmäl inlägget
Mer fakta i målet
Skrivet av Freddie, 2018-02-08 12:25:48
Momsen är 6 procent på persontransporter inom Sverige såsom tåg-, flyg-, buss- och taxitransporter av människor i Sverige. Andra inom resenäring som hotell, campingar och restauranger har 12%! Ska du sen hyra ett tranportmedel oavsett miljövänlighet ( såsom cykel, elmoped,elbil mm) så är momsen 25%!!

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/saljavarorochtjanster/momspavarorochtjanster.4.58d555751259e4d66168000409.html
Anmäl inlägget
Mer skattefrälse för flyget
Skrivet av Andreas, 2018-02-08 11:12:10
Sen kan man undra varför momsen är normalt 6 procent på persontransporter inom Sverige såsom tåg-, flyg-, buss- och taxitransporter av människor med tanke på hur subventioneras transport branschen är. För andra delar i resebranchen campingar, hotell, resturangen är momsen 12%, oc hyra en cykel har moms på 25%! För mer information se https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/saljavarorochtjanster/momspavarorochtjanster.4.58d555751259e4d66168000409.html.
Anmäl inlägget
Menar
Skrivet av sv Pelle, 2018-02-08 09:57:24
naturligtvis "flygbranschen".
Anmäl inlägget
Kollektivtrafik
Skrivet av Stor Fl, 2018-02-08 09:57:07
Mycket snömos i artikel och kommentarer.
Men Varför inkluderas inte flyget i begreppet kollektivtrafik? Man transporterar ju mer än 25 miljoner passagerare per år. Lyx är det väl knappast. Det finns inte första klass på de flesta flyg men däremot på SJ.
Anmäl inlägget
Debatten har rätt bäring
Skrivet av Klas, 2018-02-07 22:59:15
Debatten är inte snedvriden då den utgår främst från miljöskäl, vilket även artikelförfattaren anger. Och i detta fall så betalar flyget inte energi- och miljöskatt, vilket är ett faktum. Börjar man sedan diskutera vilket trafikslag som är mest subventionerat eller ej så är det en helt annan debatt. En ytterliggare debatt är ju hur mycket skall staten subventionera av regionala flygplatser mm, vilket artikel är inne på.
Anmäl inlägget
All fakta måste upp
Skrivet av Pelle, 2018-02-07 22:09:14
sv Pelle verkar ju inte förstå artikeln heller. Då han skriver flygbolagen, när artikeln handlar om regionala flygplatser och deras förutsättningar. Håller dock med om att man måsta jämföra trafikslag på lika sätt innan man debatterer vem som är mest eller minst subventionerad. På samma sätt som att annan fakta också måste accepteras i en debatt..
Anmäl inlägget
Klargörandet kom till slut....?
Skrivet av svsvPelle, 2018-02-07 21:30:49
Jag som trodde att artikeln gällde flygplatser och framförallt villkor för regionala flygplatser, men tydligen är det flygbolagen som den gäller... om man ska tro sv Pelle. Sen verkar sv Pelle anse att FT är bara för "troende" att göra kommentarer på, om jag gör en välvillig tolkning av vad som skrivs.
Anmäl inlägget
Precis - Tomma tunnor skramlar mest
Skrivet av sv Pelle, 2018-02-07 16:31:58
Är det så svårt att förstå, att hela debatten är snedvriden. Subventioner utgår till de flesta infrastrukturbärande trafikslag. Få branscher är så belagda med avgifter som flygbolagen är.
Peter Larsson har säkert mer insikt i flygets veklighet än motståndarna på FT.
Har svårt att förstå att motståndare till flyget överhuvudet "debatterar" här på FT.
End of discussion!
Anmäl inlägget
Tomma tunnor skramlar mest
Skrivet av svsvPelle, 2018-02-07 14:35:14
Så vad är den "objektiva sanningen" ... Väntar fortfarande på vad det är som ska förstås med artikeln. Om sanningen inte är att det inte finns så mycket att förstå...
Anmäl inlägget
subventioner
Skrivet av sv Pelle, 2018-02-07 13:42:59
Försök att läsa artileln med objektiva ögon. Om det nu är möjligt.
Anmäl inlägget
Dax att förklara sig
Skrivet av svsvPelle, 2018-02-07 11:45:15
Sv Pelle är tydligen den enda som kan tolka artikeln korrekt! Varför vederbörande kan ödmjukast bevärdiga sig att ge den" rätta tolkningen" så att de som tydligen saknar förmåga till detta kommer till rätt insikt
Anmäl inlägget
Anonym och artikeln
Skrivet av Pelle, 2018-02-07 11:35:20
Om fler inte förstår artikeln, kan det ju tyda på artikeln är svår att förstå vad den syftar till. Tydligen klargör den ju inget i själva flygdebatten. Med tanke på invändningar. Men som uppenbar expert över vd den går ut på kan du "Anonym" kanske reda ut soppan...
Anmäl inlägget
Subventioner igen.
Skrivet av sv Pelle,, 2018-02-07 11:21:39
En till som det verkar, har inte förstått artikeln.
Anmäl inlägget
Subventioner?
Skrivet av Trött, 2018-02-07 11:08:54
Nu när Linkans argument för flygskatt tryter, så blandar kan in Arlanda Express.
Hans bitterhet gentemot flyget är obegriplig.
Kanske för att han måste betala skatt på den "Avgas", som leks upp när PPL'arna har sin lekstuga.
Anmäl inlägget
Lite mer fakta
Skrivet av Pelle, 2018-02-07 11:02:01
Artikel författaren har helt bortsett från den skattebefrielse flyget har gällande energi- och miljö. Så hur saklig var denna debatt artikel... Sen kan man alltid fundera på varför inrikesresor har lägsta momssatsen 6 % med tanke på alla subventioner och bidrag resor generellt får.
Anmäl inlägget
Som man bäddar får man ligga?
Skrivet av sv Linkan, 2018-02-07 09:57:14
Det är tydligt att du inte förstått artikeln.
Anmäl inlägget
Flyget själva ansvariga för kritiken
Skrivet av Linkan, 2018-02-07 09:05:14
Flyget får ta på sig ansvaret att de kritiseras.
När man säljer biljetter för 199:- enkel, ibland 1:-, för sträckor som exempelvis Umeå - Stockholm ger det bilden av att de subventioneras. Ingen normal person tror att det är ett verkligt pris. ArlandaExpress är dyrare trots att de fått subvention och ett 40 årligt kontrakt om ensamrätt.
Flyget har sig själv att skylla.

Som man bäddar får man ligga.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Air BP
BAM
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev