Skriv ut   Tipsa en vän  

Flygbranschen: Så blir flyget fossilfritt

Flygnyheter, Anders Carlsson, den 26 april 2018
Det svenska flyget ska bli fossilfritt. Det slår flygbranschen fast i den färdplan som igår överlämnades till regeringen. Men det behövs statlig hjälp för att få fram produktion av bioflygbränsle. Det tycker regeringen också och satsar 100 miljoner. Centerpartiet å sin sida vill satsa 750 miljoner.

Flyget ska finnas kvar och är för lång tid framöver det trafikslag som kan erbjuda långväga tillgänglighet med rimlig restid. Samtidigt ska branschen sträva efter att så snart som möjligt byta till fossilfria bränslen och därmed värna tillgänglighet och rörlighet samtidigt som utsläppen minskar.

Det är andemeningen i den ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft” som den samlade svenska flygnäringen igår lämnade över till klimatminister Isabella Lövin.
         
 I färdplanen beskriver flygbranschen vad som krävs för att inrikesflyget i Sverige ska kunna vara fossilfritt redan om dussinet år, alltså 2030. Ytterligare 15 år senare ska allt flyg som startar vid svenska flygplatser, både inrikes och utrikes, vara fossilfritt. Men branschen kan inte göra jobbet ensamma, slår Henrik Littorin, tf generalsekreterare i Svenskt Flyg fast.

– För att nå ett fossilfritt flyg krävs insatser och initiativ från flygbranschen men också från råvaru- och bränsleproducenter samt från våra politiska beslutsfattare. Framförallt är det viktigt att vi nu går från ord till handling och då är ett konstruktivt samarbete mellan politiken och näringslivet en förutsättning. Färdplanen har därför tagit sin utgångspunkt i det som kan göras på relativt kort tid för att få till en förändring, säger han.

En av dellösningarna är att flyget ställs om till biobränsle. Utmaningen är att skapa en marknad för storskalig produktion. Där är finansieringen en knäckfråga. Staten behöver sannolikt bidra med riskavlastning för investerarna när teknikskiftet ska genomföras. Det har regeringen lyssnat på och satsar 100 miljoner. De pengarna går till Energimyndigheten som under tre år ska slussa dem vidare till forskning om hur bland annat skogsråvara kan bli till bioflygbränsle. Kanske ska de också användas till en testanläggning för produktion av flygbränsle.

Men 100 miljoner räcker inte långt, tycker Centerpartiet som vill satsa 750 miljoner, alltså i princip hälften av vad flygskatten beräknas dra in till statskassan. Det skulle kunna ge den skjuts framåt som flygbranschen menar behövs för att komma igång.
 
– Flygbranschen har ett stort ansvar när det gäller att ta en aktiv del i initiativ som leder till produktion av biobränsle och teknikinnovation som främjar energieffektivisering och elektrifiering inom flyget. 
 
Med en fungerande marknad på plats för produktion av biobränsle skulle mycket finnas på plats för en övergång till fossilfritt flyg – ett område där Sverige både kan och bör ta en ledande position, säger Henrik Littorin.

Kommentera artikeln
Det finns 6 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

skogen, sopor och bränsle
Skrivet av Mr €, 2018-04-30 11:06:05
Idag så tjänar kommunerna pengar på att ta betalt för att ta in sopor, köpa skogsavfall och sedan elda i värme/kraftverk. Att staten skulle förstöra denna affären är orimligt. Det enda rimliga vägen skulle vara ett sop/träflisverk till flygvapnets olika bränsle behov i avspärrningstider.
Anmäl inlägget
FlygSkatten
Skrivet av Gh, 2018-04-26 18:14:52
Tycker det är självklart att flygskatten skall gå till att forska fram förnybart föygbränsle istället för att den sksll hamna i Anderssons stora svarta bidragskista.
Anmäl inlägget
Svar: Pennywise.
Skrivet av E.K Planka, 2018-04-26 16:49:24
Jag är inne på samma linje som du. Det hade varit förnuftigaste. Men det är klart. Förnuft är väl inte det första man tänker på när det gäller S+MP.......
Anmäl inlägget
Varför
Skrivet av Henrik, 2018-04-26 13:43:06
Varför ska staten bidra med stöd till privata bolag? Ska mina skattepengar gå till en bransch som redan subventioneras om man jämför med andra trafikslag.
Anmäl inlägget
Kerosin
Skrivet av thomas, 2018-04-26 12:31:35
Det är helt orealistiskt att få fram fossilfritt bränsle i de mängder som behövs, sådana här färdplaner är bara politik, blidka miljövänner (som själva ohämmat använder sig av färdmedlet) Världen konsumerar 100 miljoner fat olja om dagen ett fat 163 L, flyget tar en betydande del av detta. Den här siffran bara ökar, oavsett miljökonferenser klimatmål etc.
Anmäl inlägget
Visa lite förnuft
Skrivet av Pennywise, 2018-04-26 11:06:56
Om hela flygskatten används till detta ändamål så skulle det kännas bättre när man tvingas betala för något som eljest hamnar i statens stora svarta hål. Låt för en gångs skull en s.k. miljöskatt gå till ett miljöförbättrande syfte.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Air BP
BAM
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev