Skriv ut  

86-årig pilot, konstruktör av Draken dekorerad

Flygnyheter, den 27 november 2002
Sveriges idag äldste aktive motorflygpilot är Erik Bratt, 85 år och hemmahörande i Linköping. Han dekoreras med Kungliga Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i guld för sina insatser inom flyget. Detta sker i samband med den årliga stora konferensen Flyg med Framtid som arrangeras av Svenskt Flyg 28 november i Folkets Hus i Stockholm. Erik flyger fortfarande en hel del i eget flygplan och har varit flitig bakom spakarna sedan 1937. Han är mest känd som den som konstruerade J35 Draken. Den som överlämnar medaljen är en av våra yngsta kvinnliga piloter, Tuula Jirner, som kan ses vid flygdagar i ett av de små klubbflygplanen i den kvinnliga uppvisningsgruppen från Botkyrka Flygklubb i Tullinge.

Erik Bratt föddes 1916 och flygintresset väcktes  när han  bara fyra år gammal såg sitt första flygplan. Tyvärr kunde han just då inte leka flygplan tillsammans med de större grabbarna när de sprang omkring och surrade med munnen och hade mössorna bakvända precis som de riktiga piloterna. Erik hade nämligen ännu inte lärt sig att säga ”R”. Han lärde sig dock både att säga ”R” och så småningom också att flyga och tog certifikat 1937 under studietiden på Kungl Tekniska Högskolan, KTH.

Andra världskriget bröt ut och Erik anmälde sig för utbildning till militärflygare. Flygvapnet ville till en början inte ha honom eftersom han på grund av en allvarlig motorcykelolycka ansågs vara invalidiserad men han blev så småningom antagen och examinerades som en av de första silvervingeflygarna. Under sin tid i Flygvapnet flög han B4 och B5 men hann också med att bli civilingenjör. Den civila karriären inleddes hos Skandinaviska Aero AB i Norrtälje där han bl.a. ledde utvecklingen och också själv gjorde premiärflygningen  av  den lilla ensitsiga BHT-1 även kallad Beauty.

Därefter var det dags för Saab i Linköping där Erik Bratt arbetade fram till sin pensionering 1981. Han blev chef för konstruktionsavdelningen, utnämndes till överingenjör 1962 och  till direktör 1974. Erik Bratts största insats var utvecklingen av J35 Draken som från början till slut var hans flygplan. Erik var en chefskonstruktör av den gamla stammen och det han inte visste om Draken var förmodligen inte värt att veta. Draken flög första gången 1955 och  typen flyger fortfarande i det Österrikiska flygvapnet och som ”privatflygplan” i USA.

Under alla år har Erik varit en aktiv pilot. Efter pensioneringen skaffade han sig ett eget  flygplan, en liten Jodel, som han fortfarande flyger c:a 50 timmar per år. Utöver motorflygtiden  har han också mer än 200 timmar på helikopter. Men Erik Bratt är inte bara flygplankonstruktör och flygare, han är författare och lärare också. Han har skrivit flera böcker och undervisat många årgångar ingenjörer i praktisk flyglära. Det måste vara svårt att finna någon som så har kunnat kombinera flygandets praktiska och teoretiska delar.

Erik Bratt promoverades 1984 till teknologie hedersdoktor vid Linköpings universitet.

Bild: Erik Bratt, 85 år, i sin lilla tvåsitsiga Jodel. Foto Jan-Christer Persson, Östgöta Correspondenten


   Skriv ut   Tipsa en vän
TFHS
Pilotshop
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn