Skriv ut   Tipsa en vän  

Landa gratis på Axamo - för miljöns skull!

Flygnyheter, Anders Carlsson, den 23 augusti 2018
Debatt Flygskatten är fel väg att gå för att minska flygets miljöpåverkan. Ett bättre styrmedel är landningsavgifter anpassade efter hur miljöanpassade de enskilda flygplanen är, det menar tre politiker (L) i en debattartikel.

Jönköping flygplats
Jönköping Airport (JKG)
 
Samtidigt måste högre kostnader för flygtrafiken också beakta den roll som flyget har att hålla Sverige, ett land med långa avstånd, samman. Det är utsläppen - inte flygtrafiken i sig som är problemet. Därmed motsätter vi oss det förslag till flygskatt som regeringen fått majoritet för i riksdagen. Den har inte som mål att ställa om flyget utan målet är att minska flygandet i sig.
 
Liberalerna vill se ett system med differentierade landningsavgifter utifrån hur miljöanpassat flyget är.
 
Bränsleförbrukning, användning av biobränsle och andra parametrar ska påverka landningsavgifter. Den som är miljösmart betalar mindre – till exempel gratis vid nollutsläpp. Tillsammans med ett reduktionspliktsystem och klimatdeklarationer kan flyget snabbare bli mer miljövänligt. Framtida internationella styrmedel bör vara utformade på ett sätt så att de inte träffar all flygtrafik lika utan att de i stället främjar flyg med lägre klimat- och miljöpåverkan, till exempel genom att vara differentierade med avseende på bränsle och förbrukning.
 
Liberalerna ser en rad problem med regeringens flygskatt. Den har ingen miljöstyrande effekt annat än att minska flygandet i sig. I vårt glesbefolkade avlånga land fyller flyget en viktig funktion för mobiliteten. 
När flygplatser förlorar sina flyglinjer blir de negativa konsekvenserna stora. Alternativ saknas och därför drabbas regioner hårt när flygplatser riskerar nedläggning. Flyget kan vara ett villkor för att näringslivet ska kunna dels etablera sig, dels utvecklas. Attraktiviteten påverkas av hur tillgänglig en region är. Här gäller det dels transporter av personer dels de mycket viktiga transporterna av nödvändiga produkter till och från olika industrier och sjukhus med mera. Men flyget måste självfallet bli mer miljösmart.

Miljöutmaningar är ofta globala problem som inte stannar vid nationsgränser. Sverige kan bidra till att hitta styrmedel som fungerar både nationellt och internationellt. Vetenskap och teknikutveckling skapar förutsättningar för lösningar. Ett elektrifierat tvåsitsigt flygplan gjorde en provflygning från Bromma flygplats i juni månad. Utvecklingen går snabbt. Vi ska ta oss an klimat- och miljöutmaningarna genom styrmedel som i realiteten påverkar transporter med en blandning av krisinsikt, framtidstro och realism.
 
Liberalerna står för en grön politik som utgår från marknadsekonomi, teknik och utveckling där den som smutsar ner får betala mer. 
Ekonomiska styrmedel handlar om att styra så att de som gör miljösmarta insatser ska premieras. Regeringens flygskatt har ingen sådan effekt. Den som gör miljösmarta åtgärder för att flyget ska bli mer bränslesnålt eller vill tanka med biobränsle betalar lika mycket skatt som de flyg som inte gör några miljöåtgärder alls. Det är inte bra miljöpolitik.

Utsläppen från transporter måste sänkas oavsett transportform. En ökad elektrifiering av transportsektorn är en stor möjlighet. Biodrivmedel bör användas där de gör mest nytta, till exempel inom flyg och tyngre transporter.

Vi ser nu en flygbransch under snabb förändring. Miljömedvetna passagerare ställer allt högre krav på miljöåtgärder. Informationen om hur stora utsläppen är för varje resa måste börja redovisas. Passagerare måste kunna väga in utsläppen i valet av bolag och resa.

Vi vill se ett reduktionspliktsystem med krav på drivmedelsleverantörer att leverera en viss andel biodrivmedel och viss klimatprestanda per år men vi anser att det på sikt bör ha en tydligare styrning mot flyget och tunga fordon. Sverige ska driva på för att flyget internationellt ska betala för sina klimatkostnader.
 
Nina Lundström 
(L), riksdagsledamot, ledamot i trafikutskottet
Rune Hultkvist 
(L), Huskvarna
Lars-Erik Zackrisson
(L), Bottnaryd

Kommentera artikeln
Det finns 4 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Bra!
Skrivet av SkåneDave, 2018-08-23 20:10:55
Mycket klokt (L)! Ni får min röst!
Anmäl inlägget
Landningsavgifter?
Skrivet av Linkan, 2018-08-23 11:22:09
Idag tar statliga flygplatser inte ut några landningsavgifter.
The Take-Off Charge at Swedavia’s airports covers the service and infrastructure provided for aircraft that takes off and lands at Swedavia’s airports. Included in this charge is the maintenance of the runways, taxiways and the apron area.
Varje flygplatsägare bestämmer själva avgifterna, så fungerar det i en demokrati. L vill tydligen förstatliga alla flygplatser.
Anmäl inlägget
Certifierade produkter och politiker
Skrivet av Mr €, 2018-08-23 09:35:13
Kan vara smart att ge billigare flygplatsavgifter till de senaste certifierade mest miljövänliga flygplanen som A320neo, 737MAX, A350 och 787 men allt inom flyget måste certifieras. Att hoppas på elflygplan tar realistiskt 20 år för 19pax i taget och kan funka mellan Visby och Bromma under stockholms- och politiker-veckan.
Anmäl inlägget
Mer
Skrivet av Ro1, 2018-08-23 08:51:39
Och det får förstås inte att göra flera saker samtidigt. L har svårt att ha två tankar i huvudet samtidigt. Det behövs kraftfulla åtgärder för att få ner utsläppen och sista vi behöver är mesiga politiker.

Den totala katastrof som flygskatten skulle innebära har man inte sett något av.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Air BP
Volflight
BAM
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev