Skriv ut   Tipsa en vän  

Swedavias replik på: Flygbolagens protest mot högre avgifter

Flygnyheter, Anders Carlsson, den 16 januari 2019
Kastrup sänker avgifterna medan Swedavia höjer. Det har lett till kraftiga protester från flygbolagen som nu också överklagat de nya prislistorna till Transportstyrelsen. Läs Swedavias replik på Flygbolagens protest.

Arlanda
Arlanda flygplats
 
Kastrup har nu tagit ytterligare ett steg när det gäller prisnivåerna på flygplatsen. Under flera år kritiserade flygbolagen flygplatsen för att vara en av de dyrare i Europa, någonting som bland annat till del försvårade etableringen av nya linjer. Men den 1 april förra året sänktes avgifterna med 10 procent och nu följs de av ytterligare en sänkning på fem procent den 1 april i år. Flygplatsledningen har även försäkrat att de nya priserna ska gälla fram till utgången av 2023.
           
I Sverige, där Arlanda i många år minskat flygbolagens kostnader och kunnat peka på priser som ligger upp till 30 procent lägre än Köpenhamn och jämförbara flygplatser, är utvecklingen den rakt motsatta. Den 1 januari i år höjdes prislistan för flygbolagen på fem olika punkter, bland annat utsläppsavgiften, passageraravgiften och avgiften för marktjänsten. I ett pressmeddelande ger man två skäl till höjningen, dels att uppmuntra flygbolagen ”till högre kabinfaktorer och mer utsläppssnåla flygplanstyper”, dels för att bekosta ”satsningar på utökad kapacitet för att möta den långsiktiga efterfrågan på resande.”
           
Sammantaget handlar det om en höjning i tre steg, 7,8 procent från den 1 januari, 2,7 procent från den 15 januari och 2,1 procent under året. Det finns även ytterligare höjningar aviserade för åren fram till 2025 som enligt Svenska flygbranschen innebär sammanlagda avgiftshöjningar på upp mot 40 procent för perioden.
           
Det är en avgiftsökning som inte tagits väl emot av flygbolagen som trafikerar i första hand Arlanda. Särskilt som beslutet presenterades så sent som den 1 november med bara tre veckors tid att överklaga beslutet.
 
– Det är en ignorans mot flygbolagen, de som faktiskt betalar, som är kunderna. Hur de fått fram underlagen för de här nivåerna är också en gåta. De är inte gjorda efter de mallar som IATA använder utan av en utomstående konsult. Det gör att transparensen är obefintlig, säger Fredrik Kämpfe, branschchef för Svenska Flygbranschen.
           
Den korta remisstiden till trots samlade sig ett stort antal av flygbolagen på Arlanda till ett överklagande som skickats till Transportstyrelsen. En ”närmast unik kraftsamling”, enligt Fredrik Kämpfe, där flygbolagen även tog upp vad de menar är en brist på dialog, något som efterlysts i många år. 
 
– Swedavia menar att det sker samråd om avgifterna men det stämmer knappast när det knappt sker några förberedande diskussioner för att testa av de nya nivåerna. Det är inget bra betyg på ett samråd när vi hamnar så långt ifrån varandra att samtliga kunder på Arlanda överklagar beslutet. Men branschen har tröttnat på att år efter år känna att vi har ett statligt bolag som ignorerar oss.
           
Fredrik Kämpfe säger att flygbolagen är väl medvetna om de investeringar som behöver göras på Arlanda och som också genomförs. Men samtidigt har inte gjorts avkall på de avkastningskrav som Swedavia har till staten, något som ytterligare spär på inställningen att det är flygbolagen som får stå för hela kostnaden.
 
– Även Kastrup är mitt i ett stort utvecklingsprojekt men där sänks alltså taxorna. Till skillnad från Sverige finns också en fastlagd flygstrategi och ett fungerande samråd som alltså lett till ett femårigt avtal.
 
– SAS betalar idag 700 miljoner varje år i avgifter till Swedavia. Avgiftshöjningen under året lägger på ytterligare 100 miljoner. I skenet av det är det inte svårt att förstå om nya långlinjer hamnar i Köpenhamn istället för i Stockholm.

Swedavias replik:
Det är förståeligt att flygbolagen reagerar på avgiftshöjningar, och vi beklagar att dessa sammanfaller med en vikande utveckling för flygresandet i Sverige vilket skapar utmaningar för alla parter i flygbranschen. Samtidigt har flygbranschen i många år har påtalat behovet av att påskynda investeringstakten i ny flygplatsinfrastruktur vid våra största flygplatser, inte minst Arlanda. Vid inledningen av förra året var branschens samlade syn att Swedavia fortfarande inte planerade för tillräckligt stor trafikökning. Avgiftshöjningarna, om motsvarande totalt 15 kronor per avresande resenär, är helt och hållet drivna av de investeringar som har genomförts för att möta detta behov, och följer efter flera års kontinuerliga avgiftssänkningar.
 
Våra samråd om avgifter och investeringsplaner sker med ett långsiktigt fokus och genom en kontinuerlig kunddialog. Det faktum att vi talar om utvecklingsplaner och dess avgiftspåverkan 5-10 år fram i tiden visar att vi har en långsiktig planeringshorisont med fullständig transparens mot flygbolagen. 
 
Vi samråder vår verksamhet med öppenhet, och de förutsättningar som marknaden och vår finansiering genom flygplatsavgifter bjuder. När nu resenärsutvecklingen har gått in i en stagnation eller rent av minskning, har vi som flygplatsbolag ett självskrivet ansvar att se över våra utvecklingsplaner och ambitionsnivåer, och att fortsätta samråda marknadens behov och betalningsvilja tillsammans med flygbolagen. Vi genomför i år ett förändrings- och effektivitetsprogram av vår verksamhet för att säkra långsiktig kostnadseffektivitet, och har i dagarna kommunicerat ett varsel om 125 medarbetare.

Vi vill även påtala att en tre veckors överklagansperiod är föreskrivet enligt svensk lagstiftning, Vår strävan är alltid att hitta samförstånd med flygbolagen om flygplatsernas utvecklingsbehov skiver Karl Nenzén Head of Pricing & Performance Swedavia i replik på Flygbolagens uttalande.

Kommentera artikeln
Det finns 19 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Personal får sparken
Skrivet av KK, 2019-01-18 17:15:27
Ugf 150 pers. får sparken på Swedavia på främst GOT och ARN. Tyvär lär det vara dem som jobbar på ”golvet” och faktisk kan sitt jobb som får gå och desvärre inte någon från ”lednings gruppen” som bestårav folk som inte kan nånting.
Anmäl inlägget
Säg ifrån nu
Skrivet av Sten Sture den snygge, 2019-01-18 13:31:34
Swedavia höjer avgifterna och ingår dessutom avtal med LFV att fjärrstyra flygtrafikledningen på till att börja med fyra av sina flygplatser där alltmer pekar på att kostnaderna kommer att bli astronomiska. Flygbolagen kommer att bli de stora förlorarna pga dessa inkompetenta ledningsbeslut. Säg ifrån innan det är för sent, det går åt fel håll nu med hur flygplatserna ”utvecklas”.
Anmäl inlägget
Inkompetensen är förskräcklig
Skrivet av Jobbar på ARN, 2019-01-18 05:58:00
Har jobbat på ett flertal flygplatser inkl CPH. Ledningen på ARN och Swedavia visar på stor kompetensbrist i flera led. De införde nyligen ett nytt skyltsystem, CHROMA, som finns på andra flygplatser, men ändå skall Swedavia göra på sitt sätt då man tror sig veta bäst. Det har blivit pannkaka, igen.
Ansvariga har ingen verklighetsförankring och skrivbordsbesluten haglar.

Tyvärr, med monopolföretag, så är det svårt att byta leverantör. Men något måste göras, NU!
Anmäl inlägget
Airport City
Skrivet av Heliga Harry, 2019-01-18 00:53:11
Prestige projektet Airport City fick väl, som väntat, inte lika stor slagkraft som man tänkt sig. Tömma lokaler och en skuld på miljarder.

Tycker Swedavia kan göra alla en tjänst och söka till Lyxfällan .
Anmäl inlägget
Skandal!
Skrivet av Airwize, 2019-01-17 17:30:45
Här har det nästan utbombade Miljöpartiet haft för mycket att säga till om.
De förstår inte att utveckling av mer icke-fossila bränslen, kostar pengar.
De pungslår den befintliga normen, utan krav på utveckling.
Skandal att ett parti som var nära att åka ur, skall ha så stor inverkan på vilken regering som helst!
Anmäl inlägget
Avgiftshöjningar och statliga bolag
Skrivet av Alf, 2019-01-17 17:27:37
På tal om statliga bolag och avgiftshöjningar. LFV/ekonomidirektören har aviserat internt att en-routeavgifterna måste höjas för att finansiera delar av vansinnesprojektet med fjärrstyrda torn. Undrar vad SAS m fl kommer att tycka om det. Utåt har LFV lovat att det kommer att bli så mycket billigare för alla aktörer men innanför väggarna klingar det annorlunda...... Som nån sa nedan; Inkompetens kostar
Anmäl inlägget
Danmark förebild som vanligt
Skrivet av D, 2019-01-17 17:07:33
Inte förvånad
Anmäl inlägget
Flygskatten
Skrivet av Mijövirus, 2019-01-17 14:51:39
Vilken dominoeffekt miljöpartiets flygskatt har haft. Som någon annan sa så är det bara en tidsfråga innan Arlanda blir nordens fjärde största flygplats
Anmäl inlägget
Inkompetens kostar mera!
Skrivet av Arnoldo, 2019-01-17 11:23:24
"Arlanda International" nedgraderar sig per automatik, till "Arlanda flygstation" på grund av sin usla ledning.
Tillhör visst gruppen "arbetsmarknadsmässiga åtgärder", där man sysselsätter individer, som inte vill sysselsättas, som i all offentlig verksamhet...
Anmäl inlägget
Tydligt
Skrivet av Inge F. Vidare, 2019-01-16 23:26:15
att Swedavia inte mäktar med sin uppgift, när ska detta mafia näste för avdankade politiker läggas ner. Låt poffsen komma till om ARN någonsin ska bli en en flygplats att räkna med internationelt, och inte bara ett regionalt TP hub.
Anmäl inlägget
Dummadumma
Skrivet av Mäster, 2019-01-16 21:12:31
Tar på mig foliehatten nu!
Anmäl inlägget
Byråkrati
Skrivet av Hepp, 2019-01-16 20:20:49
Utan att ha 100 belägg så kan man ju ana att det är mycket personaloverhead i detta statliga bolag.
Anmäl inlägget
Någon måste ju också betala...
Skrivet av Jens, 2019-01-16 19:57:17
...för den efterlängtade och så otroligt välbehövliga fjärde banan, på sikt också en femte och sjätte.
Anmäl inlägget
Efterfrågan
Skrivet av Jens, 2019-01-16 19:53:46
De har i alla fall helt rätt när det talar om ”satsningar på utökad kapacitet för att möta den långsiktiga efterfrågan på resande.”

Den långsiktiga efterfrågan kommer givetvis att minska med tanke på hur Arlanda sköts. Snart är det den femte största flygplatsen i Norden.
Anmäl inlägget
Ekonomen
Skrivet av ?, 2019-01-16 16:39:40
Skickar Swedavia fakturor eller betalar man direkt till skatteverket?
Anmäl inlägget
Krokodiltårar
Skrivet av Lars, 2019-01-16 15:31:47
Är så trött på flygbolagen krokodiltårar och konspirationsteorier!
Låt inte ännu en infrastruktur förstöras pga lobbying från bolag som inte förstår vad det innebär att ha ett samhällsansvar.
Anmäl inlägget
Arlanda och kostnader
Skrivet av Mr €, 2019-01-16 13:08:27
Gissar att de ombyggnader som sker på Arlanda skett utan ekonomisk kontroll, när fakturorna regnade in innan nyåret fick man panik och gick till staten med frågan vad man ska göra, Finansen sa bara sa "möt era siffor" så då panikhöjde man. Staten kan inte låta Swedavia leka byggherrar utan de ska försöka hålla trafiken igång och låta proffs sköta infrastrukturen, i värsta fall Akademiska hus.
Anmäl inlägget
Privatisera eländet
Skrivet av KK, 2019-01-16 12:31:11
Än en gång demonstrerar Swedavias ledning att den är helt utan kompetens. Lägg ner Swedavia och se till att sälja ARN til ett proffessionelt flygplatsbolag.
Anmäl inlägget
Förskräckligt
Skrivet av BettiSpagetti, 2019-01-16 11:34:49
Detta är verkligen inga goda nyheter, förmodligen en del att ta igen efter strejker , maskningsaktioner som kostat multum....
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
BAM
MCC-kurs
Air BP
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev