Skriv ut  

Bristen på svensk flygpolitik drabbar flygplatserna

Debatt, Peter Larsson, den 28 maj 2014
De regionala flygplatserna är redan idag satta på undantag och bristen på sammanhållande flygpolitik gör en dålig situation än värre. Det skriver Peter Larsson, vd för Sveriges Regionala Flygplatser i en debattartikel med anledning av en ny rapport som pekar på hoten mot ett stort antal av de svenska flygplatserna.

Ge de regionala flygplatserna samma förutsättningar som de statliga. Låt flygtrafiktjänsten vara avreglerad och öka kompetensen hos myndigheterna. Då kan de regionala flygplatserna fortsatt säkerställa tillgänglighet för alla i Sverige oavsett var man bor och verkar.

De senaste årens försämringar har skapat en osäkerhet där flera flygplatshållare idag är tveksamma till att långsiktigt fortsätta driva sina flygplatser, då staten inte tycks vara intresserad att säkerställa rimliga villkor för alla flygplatser.

Sverige är det land som behöver flyget mest men tycks vara det land som satsar minst. Nu är det hög tid att se flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och regional utveckling.

Idag presenterar Svenska Regionala Flygplatser (SRF) rapporten: ”En svensk flygpolitik: Boarding? Canceled? Sverige som ett av få länder saknar en samlad flygpolitik, något som drabbar de regionala flygplatserna på många sätt.

Staten äger och tjänar idag pengar på några få men stora flygplatser. Samtidigt äger och driver kommuner och landsting nästan alla de regionala flygplatserna med betydligt färre passagerare och som därmed ofta har underskott. Dessutom har en rad pålagor lagts på de regionala flygplatserna.

För Sverige, som har de längsta avstånden inom EU, är de regionala flygplatserna en väsentlig del av landets infrastruktur. Medan de statliga flygplatserna har 26 procent av linjenätet, har de regionala flygplatserna hela 74 procent av linjenätet. Men trots detta satsar staten bara knappt 2,2 promille av infrastrukturanslaget på de regionala flygplatserna. Cirka 100 miljoner kronor av drygt 46 miljarder kronor årligen.

Trafikverket ansvarar för alla trafikslag. Av deras 6 500 anställda arbetar bara ca fem (5) personer med flygfrågor. Statens transportforskning inom flyg är också minimal. Av Trafikanalys ca 50 årsrapporter handlade i fjol en (1) om flyget. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har 69 forskningsområden. Inga av dessa handlar om flyg.

Av alla försämringar och fördyringar är det nära förestående beslutet om en återreglerad flygtrafikmarknad den mest akuta frågan. Det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som vill återreglera flygtrafiktjänsten. Förslaget har fått mycket kritik, bl a från tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen.

Idag har våra flygplatser fått ned sina kostnader med 30 procent. Med en återreglering hotar nya fördyringar.

Dagens rapport finns tillgänglig på SRF hemsida, www.flygplatser.se

Peter Larsson

Vd, Sveriges Regionala FlygplatserKommentera artikeln
Det finns 9 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Mattekunskaper
Skrivet av Räknenisse, 2014-05-29 18:10:59
Det satsas ingenting? Såvida man inte räknar alla bidrag för flygledning och flygoperativ infrastruktur. Då blir det andra siffror.
Tar man hänsyn till Flygledningens andel av flygplatsens totala kostnad varierar den faktiska kostnaden för flygledning till mellan 5-10% av flygplatsens totala kostnad.
Svårt att spara 30% då.
Men det är inte förrän första flygledningen krisar ihop, som John Bauer gjorde, som vi vet om flygplatscheferna verkligen gillar avregleringen.
Anmäl inlägget
Re: Henry
Skrivet av HQ, 2014-05-29 12:18:05
Fast det är ju inte seriöst att inte inse att väldigt många avregleringar har blivit katastrofer. De är lätt räknade som inte inser detta! En del brukar säga att apoteksregleringen har varit bra... Fråga vilken läkare som helst vad dom tycker om detta! Många apotek men med okunnig personal och med dåligt sortiment av MEDICIN. Allt annat skräp finns!
Anmäl inlägget
Jag tycker att HQ har fel...
Skrivet av Henry Luksepp, 2014-05-29 08:29:44
Jag tycker att du har fel när det gäller avregleringar HQ. I det stora hela har avregleringarna varit lyckade och nödvändiga. Visst är allt inte perfekt, men det är bättre än tidigare. Och jag är inte någon ideologiskt motiverad nyliberal.
Anmäl inlägget
Fel av Dennis
Skrivet av HQ, 2014-05-28 13:59:48
Nu är HQ inte flygledare men har stor insikt i den branschen. Jag påverkas inte av ena eller andra riktningen men trots det måste jag få tillåtas ha åsikter om ämnet. Nyliberaler som styrs av ideologi har förstört mycket för landet Sverige. Jag hoppas bara att denna bransch blir fredad.
Anmäl inlägget
Ge han vad han vill!
Skrivet av ABC, 2014-05-28 12:08:52
"Ge de regionala flygplatserna samma förutsättningar som de statliga."
OK, inga problem. Från imorgon står ni på egna ben med ett vinstkrav på 10%. Svårare än så är det inte!
Anmäl inlägget
Ser till sina egna intressen
Skrivet av Dennis, 2014-05-28 10:17:09
Det är lika tragiskt att läsa HQ färgade inlägg på dessa sidor. Så fort det handlar om flygledningens ifrågasättande kontrar HQ med att de som kritiserar inte begriper eller förstår. Det är tydligen bara HQ som förstår helheten. Kan detta bero på att han oroar sig för att LFV skall få mindre uppdrag. Jag tror inte en flygledare har sin politiska tillhörighet hos vänsterkanten med den lönebild som råder, men just nu passar det.
Anmäl inlägget
Lol
Skrivet av Ou, 2014-05-28 09:15:14
Svenskt inrikesflyg är snart dödsdömt när MP kommer i regering!
Anmäl inlägget
SJ
Skrivet av Lars Ras, 2014-05-28 09:05:06
...fast det finns en poäng.
Av alla infrastruktur-slag såsom lokal- & regionbuss, järnväg m fl, är det bara flyget som ska gå runt av sig själv/ klara sig själv.
Och av dem alla så är nog flyget, på lång sikt, bland de viktigaste för svenskt näringsliv - både i regionen och internationellt.
Anmäl inlägget
Tyst nu!
Skrivet av HQ, 2014-05-28 07:58:33
Det är tragiskt att denne man får så stort utrymme. En fix ide som han inte kan släppa och inte har förmågan att se helhetsbilden. Jag hoppas innerligt att han inte får gehör för sina populistiska åsikter. Avregleringsivrare finns det som väl är inte så många längre, man har sett hur det har gått i andra branscher.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Air BP
BAM
Volflight
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn