Skriv ut   Tipsa en vän  

Fortsatta protester mot fjärrstyrda torn

Flygnyheter, Anders Carlsson, den 21 november 2018
Arbetet med att införa fjärrstyrning på fyra flygplatser rullar vidare. Men nu vill länsstyrelsen i Jämtland att regeringen tänker om.

Remote Tower
Remote Tower
 
Tidigare i höstas drog LFV igång ett samråd med de regioner och kommuner där de fyra flygplatser i landet som enligt planerna ska fjärrstyras ligger. Utgångspunkten var att samla in de positiva effekter som remote tower kan ge i de olika landsändarna, Kiruna, Umeå, Östersund och Malmö. Det var ett samråd som regeringen tagit initiativ till eftersom de menade att frågan om bland annat sårbarheten i systemet och de faktum att det blir en kraftig centralisering av flygledningen, inte var tillräckligt utredd.
                         
Samrådstiden var kort, bara ett par veckor men visade att det finns ett stort missnöje på de olika orterna över tanken på att avfolka de egna flygledartornen. Det är en kritik som kompletterats av bland andra piloter och försvarsmakten. Enligt uppgift har försvaret ställt krav på att tornen på de fyra flygplatserna ska finnas kvar i operativt skick även om de inte används i den dagliga verksamheten. 
                         
Tre av de flygplatser som ska fjärrstyras ligger i Norrland och där har landstingen samlat sin kritik och pekar på att den redundans som byggts upp för att klara avbrott inte räcker till. I ett skarpt läge skulle det bland annat gå ut över ambulansflygningarna. De menar också att det behövs en fullt utbyggd back-up till den nya stora RT-central som byggs upp på Arlanda – som enligt LFV ska kunna styra upp till 24 flygplatser – och att den med fördel kan ligga i Norrland. Andra källor har även pekat på utländska exempel som visar att besparingarna inte är i närheten av de siffror som presenterats.
                         
Nyligen har länsstyrelsen i Jämtland förnyat sina invändningar och gör nu ett krafttag för att behålla flygledningen kvar på Östersund-Åre Airport. I en egen skrivelse vill man att regeringen tänker om i frågan. Framför allt är det utvecklingen mot ett starkt centraliserat system som man vill ha utrett igen.
                         
LFV ska i december redovisa de svar man fått in från de berörda regionerna för regeringen. Det förutsätter dock att det finns en regering att rapportera till. I annat fall försenas hela utvärderingsprocessen.

Kommentera artikeln
Det finns 9 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Hot?
Skrivet av Mille, 2018-11-25 11:18:48
Hot mot landet? Haha...
Anmäl inlägget
@Johan
Skrivet av Per, 2018-11-21 22:17:34
Härligt att höra det stående argumentet för att fjärrstyra: "Det är ju jättebra".Sedan brukar det inte bli så mycket mer. Nytänk i det här fallet är inget annat än ett kostsamt och snedvridet feltänk, och det börjar gå upp för fler och fler. Det finns inte plats här att räkna upp allt som talar emot RTC i den nu planerade formen, men kort sagt är det ett hot mot landet i alla beredskapslägen och fred.
Anmäl inlägget
Jobbskapande
Skrivet av Pidde kanin, 2018-11-21 17:52:29
En RTS-central vid Arlanda full med tekniker, WS, skuftledare samt flygledare. Dels de som jobbar dels de som har rast. Nu snackar vi jobbskapande verksamhet.
Och jobb kostar!!
Anmäl inlägget
Digitalisera mera
Skrivet av Johan, 2018-11-21 17:30:36
Härligt med nytänk även inom fl. kåren.
Det har ju stått still där i 40år bara fl assistenterna som blivit färre.
Man har försvarat sig med strejker som strandsatt tusentals resenärer.
Jättebra med centralisering och ny teknik.
Anmäl inlägget
Skillnad på info och info
Skrivet av DD, 2018-11-21 13:58:11
När man läste på LFVs intranät var alla jättepositiva förutom någon skum region i Norrland som ville ha eget RTC, tihi så tokiga dessa norrlänningar kan vara. När man sen läser andra media var det visst inte så positivt ändå.
Anmäl inlägget
Stå upp för jobben!
Skrivet av Mokko, 2018-11-21 09:36:08
Jättebra. Försvara och bevara jobben! Digital utveckling kan vara bra, men det genomgående ska inte vara att jobben försvinner. Sverige har problem med jobbskapande överlag, så lokala politiker har ett ansvar i att se till att korkade byråkrater i Stockholms innerstad inte förstör för resten av landet.
Anmäl inlägget
Styrelsen i LFV har inte ekonomiskt ansvar!
Skrivet av Revisorn, 2018-11-21 08:31:39
Styrelsemedlemmar i ett affärsverk/myndighet behöver inte följa aktiebolagslagen. Är det därför man blundar för hur LFV leds?

Stort ansvar enligt lagen:
Får ett företag problem kan du som styrelseledamot drabbas. Du har både skadeståndsansvar, straffansvar och betalningsansvar. Det finns med andra ord en del lagar som du måste förhålla dig till och ha kunskap om. Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bokföringslagen är några exempel.

Gäller inte styrelsen i LFV!!!
Anmäl inlägget
Vilka pengar?
Skrivet av Anton, 2018-11-21 08:21:42
Vem finansierar RTS? En viktig fråga då risken är mycket stor att det är landets skattebetalare blir ansvariga. LFV går årligen med stora förluster. Staten går in med krediter om ca 3,8 miljarder. Staten garanterar myndigheten/affärsverket LFVs verksamhet. Är detta verkligen nödvändigt när betydligt bättre och seriösare alternativ finnes på marknaden? Politiker bör vakna till och se sig om.
Anmäl inlägget
En kalkyl tack!
Skrivet av Anton, 2018-11-21 08:17:15
Varför är det affärssekretess om hur mycket ett RTS kostar på en flygplats? Varför tillåts sekretess när fjärrstyrd flygledning under flera år fått forskningsanslag? Är det tillåtet eller bara för att staten är inblandad?

Att gjuta platttor, material, bygga master, sätta upp kameror, lägga kablage, sätta upp ett lokalt ops-rum, mm, mm kostar. Enligt Colorado flygplats ca 8,8 miljoner dollar. En flygplats!
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
MCC-kurs
Pilotshop
BAM
Air BP
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev