Tråden startades av: ESSA  2018-12-06 13:53:00
Interimsregeringen har, i smygt höjt flygskatten 
Hur kommer det sig att FT eller andra reserelaterade tidningar inte har lagt märke eller tagit upp detta?

SFS nr: 2018:1641
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2018-11-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
1 § Regeringen fastställer enligt 8 § lag (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2019:
- 61 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,
- 255 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,
- 408 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.
 

Tillbaka

Air BP
MCC-kurs
Pilotshop
BAM
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev