Tråden startades av: Jörgen  2020-02-09 12:59:00
Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS? 
I veckan annonserade danska Naviair om att de valt DFS/Frequentis som leverantör av ett fjärrstyrt system med placering på Billund flygplats. I Norge har Avinor valt Indra/Kongsberg. I Sverige förlorade man nyligen 5 flygplatser till ACR. I England, Norge, Spanien och Sverige där man gjort regelrätta upphandlingar visar det sig att bemannade torn är hälften så dyrt än operationer med fjärrstyrda system. I Danmark vågar inte Naviair och danska staten avreglera marknaden. Istället investerar de i dyra system, behåller monopolet, och tvingar flygbolag och flygplatser att betala skyhöga priser för flygledningen i Danmark. Det blir spännande att följa utvecklingen i Norge, Spanien och Sverige. AENA i Spanien upphandlar under våren 12 torn. I Sverige måste staten tänka om gällande affärsverket LFV ifall man vill dra ner på statliga stöd till flyget. LFV går med stora underskott och Swedavia och Försvarsmakten tvingas betala 100-tals miljoner årligen för mycket för flygledningen än om det vore konkurrensutsatt. I dagarna tar ett spanskt företag över tornen på Kristiansand och Ålesund. Besparingen är ca 40% mot tidigare Avinors priser.

Hur länge ska finansdepartementet i Sverige ducka för säkra kostnadsbesparingar av flygledningen på Swedavias flygplatser? När kommer LFV presentera ett business case för fjärrstyrd flygledning och varför ska staten via LFV välja att försöka återta ett monopol via en dyr övergång till teknik och distansstyrd flygledning? Hur går ekonomin ihop för SDATS ifall man räknar in alla initiala investeringar. Bl a en central i Sundsvall och ett dyrt och stort bygge på Arlanda? Hur ser piloter och flygledare på den nya tekniken och att man inte i framtiden ska kunna separera flygplan visuellt?

Svar på ovanstående inlägg (Senaste längst ner). Ändra sortering

Anna
2020-02-10 11:35:30
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Bra artikel idag i DN om "Många regionala flygplatser riskerar att gå i konkurs". Om staten och MP inte vill stödja flygbranschen och flygplatser med pengar så varför räddar man LFV med skattemedel och tvingar statliga Swedavia och Försvarsmakten att betala överpriser för flygledningen? Dubbelmoral? Regionala flygplatser fyller samhällsviktiga funktioner enligt utredaren och MSB. Funktioner som inte Arlanda, Bromma och Landvetter kan leverera pga för hög reguljär trafikbild.

Det krävs krafttag och smarthet för att få Sverige infrastruktur att fungera. När det gäller flyget och dess samhällsviktiga funktioner så är det lite pengar som behövs årligen skjutas till jämfört med andra infraprojekt. Låt en del av överskottet från statliga Swedavia vinster gå till de regionala flygplatserna. Låt Swedavia och Försvarsmakten upphandla flygledningen och spara 100-tals miljoner årligen. Börja agera så kan vi känna att "hela Sverige" fungerar i för landets bästa och inte minst säkerhet.
Allt är hemligt
2020-02-10 16:03:34
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Det kan inte bli SDATS som driver flygtrafikledningen på Swedavias flygplatser. Statens regleringsbrev pekar på LFV som utsedd leverantör av flygtrafikledninstjänst på Swedavias flygplatser. Ska tjänsten bedrivas av någon annan (läs SDATS) måste statens regleringsbrev ändras. Har svårt att se framför mej att staten kan tilldela en privat leverantör detta utan att konkurrensutsätta det först! Lär bli ett fall för EU-domstolen i så fall...

Conny
2020-02-10 17:06:29
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Bra Anna och Jörgen. De ni skriver är helt korret.

Vilka tror på tomten - att operationer med fjärrstyrda torn, dyra centraler, teknik, kablage mm skulle bli billigare och säkrare än konventionella torn? Tvärtom måste jag tyvärr meddela. De torn som blir fjärrstyrda kommer bli dubbelt så dyra mot de betalande kunderna på sikt. Varför, flygplatser tappar styrningen/ägandet över sin infrastruktur som krävs för att driva flygledningen lokalt. Med fjärrstyrd flygledning skapas ett nytt monopol och därmed stiger priserna för tjänsterna. Utan att flygplatserna kan påverka kostnadsutvecklingen och heller inte upphandla tjänsterna på nytt.

Vem hade personligen investerat i ett fjärrstyrt system på en flygplats? Inte jag - då denna investering garanterat inte går att räkna hem. Varför har inte någon vågat presentera ett business case för det till viss del statligt finansierade projekt efter alla dessa år. De politiker och tjänstemän på departementet som godkände att LFV bildade ett samägt bolag med SAAB borde höras. Vad låg till grund för beslutet? Dags att detta synas!
Olle SnackPåse
2020-02-10 22:54:49
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Att LFV inte vågar visa businesscaset är just precis huvet på spiken i detta suspekta projekt. Och har de inte visat det tidigare så lär det inte ske nu heller när verkligheten kommit i kapp. Men detta uppmärksammades tidigt men tystades av ledningen. UG kommer garanterat att börja nosa i detta under det här året. Numera finns det även högre chefer som är beredda att våga yppa sanningen. Styrelsen i LFV kan räkna med granskning av vad de haft som underlag för sina beslut. Men så kan det gå när man tar på sig styrelseuppdrag som man inte har kompetens för. Titta på deras bakgrund så förstår ni. Gäller även tillsättning av generaldirektörer och nu senast ”överdirektörer”.
Vid de just nu aktuella Swedaviaflygplatsernas implementeringar dyker det upp nya tekniska problem som omöjliggör driftsättning, men man vill ge sken av det motsatta. Under tiden mår personalen allt sämre, också något som borde uppmärksammas mer.
Ann
2020-02-11 09:50:14
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Så länge de som testar och utvärderar systemet själva är beroende av att systemet är bra för att deras jobb ska finnas kvar så lär vi få leva med detta.
Magnus
2020-02-13 00:11:13
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Finns det ännu några bekräftade uppgifter på hur mycket dyrare SDATS anbud var för de fem flygplatserna som ACR vann på ytterligare 8 år? Det är ju snart fler flygplatser som skall upphandlas igen. Det vore ju intressant att se om SDATS då lägger in ett betydligt lägre pris och hur de i så fall förklarar det.
Jonas
2020-02-13 07:25:11
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Vad gör en överdirektör och varför har regeringen tillsatt en sådan befattning på LFV? Enligt utsago så skulle ett konkurshot ligga över LFV om det varit i bolagsform. Är det pga de ekonomiska problemen och de vidlyftiga affärerna som överdirektören blivit rekryterad för att se över?
Nicklas
2020-02-13 16:20:06
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Svar till Magnus. Fråga någon av de fem flygplatscheferna. De bör veta då de upphandlat. Totalpriset är en offentlig handling. Enligt ett pressmeddelande från ACR så är bemannade torn betydligt billigare än fjärrstyrda operationer. Den information jag fått är att det rör sig om cirka 50%. Ett exempel, Skellefteå betalar 10 MSEK per år för bemannad operation i befintligt torn (byggt 2004). Väljer det SDATS så blir priset minst 15 MSEK per år. Samtidigt som Skellefteå kommun tappar skatteintäkter från hushåll med hög inkomst. Ingen talar om cyberattacker eller andra störningar av ett känsligt system.

En överdirektör är en ämbetsman som på ett svenskt ämbetsverk (LFV) kommer näst i rang efter generaldirektör. Förr kunde det förekomma att högste chefen för ett ämbetsverk hade titeln överdirektör. Nu måste LFV GD passa sig!
Insatt
2020-02-13 21:13:37
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
SDATS var ungefär DUBBELT så dyra som vinnande ACR. Offentliga handlingar så inga hemligheter...
Jonsson
2020-02-14 08:44:00
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Dubbelt så dyrt med fjärrstyrd flygledning (RTS). Fantastiskt! Hur ska flygplatserna klara av detta när alla förutom Arlanda går på knäna? Intressant fråga för regeringen och politiker som inte vill tillföra mer pengar till landets flygplatser. Samhället, landsbygden och orter norr om Stockholm betyder inget längre. Där får man bo på eget ansvar. Har man ärenden i huvudstaden eller söderut så får man planera väl. Som på äldre dar.....
Fredag
2020-02-14 19:13:59
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/ytterligare-forsening-for-fjarrstyrd-flygledning
Så är det
2020-02-15 11:17:27
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Ingen flyttar med, så man måste utbilda personal först.
Teddy
2020-02-15 18:26:02
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Varken flygledare eller piloter har förtroende för systemet. Enda lösningen är därför att nyutbildade sätts in. Mycket erfarenhet förloras, men vem riskanalyserar det? Inte LFV i allafall.
FL 4
2020-02-16 09:20:09
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Många bra frågeställningar från trådskaparen. Den sista frågan gällande att inte kunna separera visuellt som flygledare. Självklart leder det till en försämrad effektivitet som leder till ökade kostnader för flygbolagen. Det är alltför många kostnadskrävande åtgärder som krävs för att kunna upprätthålla flygsäkerheten vid införande av RTS. Men enligt TS krävs inget anpassat regelverk trots så många tydliga konsekvenser framförda av flygbolag, pilotförening och flygledare.
Alotta Fagina
2020-02-16 16:33:42
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Det var inte bara dubbelt så dyrt, det var MER ÄN dubbelt så dyrt! Slå på 105% på ACR:s pris och ni får vad priset för fjärrstyrt!! Glädjekalkylerna från SAAB/LFV kan vi lägga i arkivet med andra fantasier nu när de själva tvingats blotta sanningen. Mer än dubbelt så dyrt!
G
2020-02-16 23:39:17
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Folk verkar ha lite svårt att förstå poängen med RTS, förtjänsten uppstår givetvis när samma flygledare kan flygleda flera flygplatser på samma gång. Det gäller ju då på flygplatser med väldigt få flyg varje dag.

Det kan man inte göra idag, men det är förstås det som är meningen i framtiden.

Det klart att det är dyrt att ha en full bemanning i ett torn som har kanske 5-6 rörelser per dag. Det handlar ju inte bara om att det ska sitta nån där, det ska finnas en komplett uppsättning folk för skift och med höjd för sjukdom/uppsägningar/föräldraledighet/whatever.

Självklart kostar det stora pengar att bygga upp systemet initialt, men man tänker ju långsiktigt framåt.

Tittar man på andra länder som vill införa samma sak så är det ju mestadels glest befolkade länder som har flygplatser mitt i ingenstans med lite trafik.


..Och angående ACR.. host host.. Hässlö verkar ju gå bra.. ?
FL 4
2020-02-17 10:22:24
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
@G (och till alla andra som förstått ”poängen ”med RTS)
Om nu poängen är att fjärrstyra tre torn samtidigt under förutsättning att de har väldigt lite trafik på dessa flygplatser, varför vill då LFV fjärrstyra framförallt Umeå och Sturup? Dessa flygplatser kan inte anses som något annat än vältrafikerade, även Östersund är relativt vältrafikerad.
Och ni som sett ”poängen” hur kan ni bortse från de bekymmer som flygbolag och pilotförening ser med RTS i den form som nu utvecklas i Sverige?
Den arrogans och okunnighet som framdrivarna av RTS besitter är anmärkningsvärd. LFV bör inse att flygbolag och flygplatser också har behov av att se och förstå den sekretessbelagda ekonomiska kalkylen. Deras framtid kan hänga på detta. Infrastrukturministern bör vakna och förstå vad som händer.

2020-02-17 12:26:02
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Ekonomi för RTS uppkommer när TRE flygplatser tillåts styras av samma flygledare. För att detta ska bli möjligt krävs en rigorös säkerhetsbevisning, som ska godtas av EASA.

Om det ens är möjligt kommer det att ta många år... Mao stora förluster under många år för LFV.

Sen kan man låtsas att flera flygplatser med lite trafik är möjliga att styra för en FL, men ha då Uberlingen i minnet. En FL som skötte två sektorer med lite trafik och det gick ju bra...

Ingen av oss i branschen gynnas att det blir osäkert att flyga. Då går resandet ner ännu mer och det blir mindre arbetstillfällen inom flyg. Vilka vill tex flyga med 737MAX när (om) den får börja flyga om man inte vet att den är 200 % säker. Samma bör gälla all delar av RTS!
Pilot SK
2020-02-17 19:20:40
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Var på studiebesök hos flygledarna på ARN för några dagar sedan och passade på att fråga vad de tycker om RTS. INGEN hade något negativt att säga så är de rädda att säga något eller är det inte flygledare som skriver illa om RTS här på forumet??
Janne
2020-02-18 10:17:06
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Pilot SK. Vad tror du? Vem vågar offentligt säga vad de tycker. LFV har historiskt ogillat personal som inte är JA-sägare. ”Management by fear”!

När kommer LFV bli lönsamt igen? Hur länge ska staten skjuta in skattepengar till en misskött myndighet?
FL 4
2020-02-18 11:13:19
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
@Pilot SK
Om du var på studiebesök i operativ miljö, dvs uppe i tornet eller kontrollcentralen, så är det inspelning av bakgrundsljud som gäller. Ingen vädrar negativa synpunkter som spelas in med risk för att det kan användas emot operatören. Tyvärr är dessa farhågor synnerligen aktuella på några ATS. Räkna därför inte med annat än försiktig optimism som svar på frågor du ställer i känsliga ämnen.
Gunnar
2020-02-18 11:17:38
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Pilot SK, det är nog flygledarna på ESSA som är unika i frågan, jag har inte mött någon flygledare som är positivt inställd till RTS ute i landet (undantaget det som sägs inom RTS väggar.) några har kanske varit neutralt avvaktande men inte positiva. De som jobbar på ESSA behöver heller inte ta ställning till systemet då deras jobb aldrig kommer vara aktuellt för RTS trots att det egentligen är den formen av förutsägbarhet som trafiken där representerar som skulle vara enklast att styra från RTS.
Bror Anders
2020-02-20 14:02:47
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Vad är det som är unikt med fjärrstyrd flygledning och var sparar flygbranschen pengar? I min värld så måste man räkna in och skriva av alla investeringar innan man kan räkna hem affären. I SDATS fall verkar LFV (staten) och flygbolag som flyger inom och över Sverige få stå för samtliga investeringar, ca 1 miljard till dags dato. SAAB och dess aktieägare skrattar hela vägen till banken. Nu när statliga Swedavia tvingats till att köpa systemet så rasslar det till i kistan hos SDATS. Medan Swedavia går miste om stora kostnadsbesparingar av sittande regering då Swedavia snuvats om möjligheterna att få upphandla flygledningen på marknaden. Efter en upphandling i Norge förra året så sparade Kristiansand och Ålesunds flygplatser ca 45%, dvs ca 10 miljoner per år när de fick välja en annan leverantör än statliga Avinor. Hur länge till ska Sveriges finansminister tacka nej till ca 100 miljoner i besparing. Avreglera flygledningen även på statens flygplatser.
My
2020-02-20 18:39:20
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Bror Anders. De flygplatser som är av staten utsedda som strategiska ägs av statliga bolaget Swedavia och flygledningen bedrivs av statliga affärsverket LFV eftersom det inte går att tvinga en privat aktör att bedriva tjänst i alla beredskapslägen.
Så oavsett ekonomisk vinst eller förlust finns det en anledning till att det är som det är i det fallet.
Sen kan man fundera på hur väl konceptet RTC stämmer med de allt mer ökande kraven på robusthet i alla beredskapslägen.
FL 4
2020-02-20 22:32:11
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
RTC och robusthet är raka motsatser till varandra. Just därför är LFV:s irrfärder inom teknikens område ett megaproblem. RTC Swedavia för de fyra flygplatserna är ett beslut som aldrig borde tagits. Och för nytillkomna läsare och intresserade så är det på det viset att från början var det fem flygplatser, men Visby föll bort på försvarsmaktens begäran. Varför då kanske någon undrar? Jo, otillräcklig robusthet och för lätt att sabotera samt ointelligentheten att filma de militära rörelserna. Och nu måste flygvapnets spridningsförmåga utvecklas, kanske framförallt ute på landets mest strategiska flygplatser, varav de fyra ingår.
Opera
2020-02-20 22:59:26
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
En sak till som kanske någon kan bringa lite klarhet i.
På Swedavias 10 flygplatser är endast LFV aktuell som leverantör. Från centralen på Arlanda hävdar LFV att man ska kontrollera betydligt fler, över 20. Ändå fanns inte LFV med i upphandlingen av de fem flygplatserna som gick till ACR. SDATS var dock med och det är SDATS som nu driver centralen i Sundsvall. Vilka flygplatser menar då LFV ska kontrolleras från Arlanda?
Eller är det rentav så att LFV och SDATS tänker dela upp verksamheten sinsemellan, genom samarbete om moduler på de bägge centralerna?
Mr Pink
2020-02-21 17:03:43
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
LFV har säkert för avsikt att få in även Swedavias torn i SDAT regi. Då kan man börja skriva ner pensionsskulden och höja pensionsåldern.
FL 4
2020-02-21 22:35:58
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Mr Pink,
förmodligen är det så. Det otäcka för oss som jobbar därute är att vi har inte en aning om vad ledningens dolda agenda är. Och ännu värre är att vår fackförening förmodligen är medvetna om den dolda agendan men av något skäl väljer att inte yppa något. Tyvärr är RTS-prestigen viktigare än att väldigt många medarbetare mår riktigt dåligt av det som pågår. För er som inte arbetar på något av de berörda tornen kan det vara svårt att förstå vad som pågår bakom kulisserna, hur medarbetare behandlas och hur uppgivenheten ökar för varje dag. LFV genomgår nu sin troligen största kris någonsin, tyvärr skapad och pådrivet av den egna ledningen. Men enligt resultatet av medarbetarundersökningen som nyss redovisats kan man inte se några spår av detta. Det är viktigt att det ser bra ut på ytan.
FL ACR
2020-02-22 12:42:56
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Svar FL4.

Då medarbetarundersökningen hos LFV visar hög trivsel och att man som arbetstagare är nöjd så måste LFV göra något rätt? ACR söker flygledare så vill man slippa LFVs ledning och deras dolda agenda så sök ACR så länge det finns lediga tjänster. ACR täpper till mer och mer då 10 elever är under behörighetsskede och snart drar en ny rekryteringskampanj om att utbilda ytterligare 15 flygledare. Vår ledning tror på oss flygledare och bemannade torn.

Läste också på vårt intranät att vi deltar vid spanska AENAs upphandling av 12 torn. Det intressanta i Spanien är att AENA inte tillåter den statliga providern Enaire att lägga anbud. Bra utveckling för konkurrensen och för de privata alternativen.

Jag stortrivs hos ACR och med mina kollegor.
Mr Pink
2020-02-22 14:04:36
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Jag har fullt förtroende för våra fackliga medarbetare. Inte mycket man kan göra åt arbetsgivarbeslut än att protestera mot dem. Det tycker jag att man har gjort. Vad gäller medarbetarundersökningen så var det ju återigen katastrofala siffror vad gäller operativ personal. Men när man har nått botten och det inte kan bli sämre så basunerar man ut att man har vänt den negativa trenden.....
Obsever
2020-02-22 16:34:03
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Enaire äger ju Aena så det låter ju som kvalificerat struntprat. Iofs en gren som ACR behärskar fullt ut..
José
2020-02-22 21:37:07
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Observer, när var du i Spanien senast? Enaire är en ANSP som ägs av spanska staten. AENA är noterat på börsen i Madrid och har ca 250 miljoner årliga passagerare på sina flygplatser. Enaire äger aktier i AENA via Madrid börsen. När ska Swedavia eller LFV börsnoteras? Sverige ligger tyvärr långt efter utvecklingen. Därför ser det som det gör på statens flygplatser, trafik förloras till grannländer och LFV tillåts drivas med stora förluster. Vi har naiva politiker som inte förstår landets bästa och vikten av att ha bra och fungerande infrastruktur i hela landet.
ABC
2020-02-23 22:54:57
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Trafik förloras till grannländer? Exempel?
José
2020-02-24 09:46:42
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Gardemoen, Kastrup och Vanta tar mer och mer över de intressanta långlinjerna. Kastrup är och förblir bättre på att hantera flygbolag och dess önskemål. Den stora skillnaden är att Kastrup är kundorienterade och mer flexibla än Arlanda. Kanske beror på att Swedavia ägs av staten som inte visar något intresse för flyg sedan sittande regering tog makten 2014. Hur ska Sverige leva med en regering som är lomhörda och inte vill satsa på antingen landsbygd, samhällsutveckling och för dessa en fungerande infrastruktur.

Glömde att säga att både Gardemoen och Kastrup är drömflygplatser för passagerare jämfört med Arlanda.
Dansken
2020-02-24 17:08:38
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Att pendla från Köpenhamn till tex Stockholm är väl rätt smidigt istället för att köra ut till Sturup. Med större utbud från just Köpenhamn så blir det ju ohållbart för Sturup.
FL 4
2020-02-26 07:33:52
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Snart bör det vara dags för nya upphandlingar i Sverige där SDATS kommer att lägga bud, någon som vet när dessa är? Med tanke på att de förlorade senast vore det ju märkligt om de förnedrar sig själva en gång till. För att lura in flygplatserna i systemet blir de tvungna att dumpa priset för att bli konkurrenskraftiga. Jag antar att de är genomskådade men man vet aldrig hur flygplatschefer låter sig lockas. Se bara på Swedavia. Självklart är de lojala och säger det VD:n vill men egentligen förstår nog de också att RTS aldrig kommer att bli lönsamt för deras flygplatser. Visst, RTS kan fungera hyfsat acceptabelt på vissa flygplatser men det kommer aldrig att bli billigare än traditionell flygledning. Det enda man garanterat får på köpet är fler riskkällor med risk för stängning.
Claes
2021-10-30 17:07:45
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Vad händer med SDATS? Endast 4 torn styrs från en central i Sundsvall.
@Claes
2021-10-30 22:36:34
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Går bra, Saab har också en ny direcotor i London.
Lars
2021-10-31 06:36:40
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
@Claes
För ett par år sedan skulle man bygga ut kraftigt i Sundsvall för att få plats med alla nya torn som man skulle vinna i de kommande upphandlingarna. Nu förlorade man istället i upphandlingarna för att flygplatserna inte ville ha en fjärrlösning som är mer än dubbelt så dyr. Jag antar att de står med en utbyggnad som aldrig kommer att användas. Lite typiskt LFV/SDATS att göra satsningar som inte är genomtänkta. Det mönstret ser ju ut att upprepas nu när man skall lägga ner ACC i Malmö och flytta den verksamheten till Arlanda. Projektet Robust flygtrafikledning är svårt att se kopplingen till i det sammanhanget. LFV:s ledning fortsätter att undergräva sin verksamhet.
@Lars
2021-10-31 09:00:39
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
All ny verksamhet är dyrare de första åren.
Här skriver du ditt namn
2021-10-31 10:57:32
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
RE: @Lars
2021-10-31 09:00:39

Blir det billigare eller dyrare om ingen kund vill ha din produkt/tjänst?
FL 4
2021-11-02 17:39:23
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Är det någon som vet vilka bekräftade ordrar som SDATS egentligen har från andra länder. Det mesta de gått ut med är väl förmodligen intresseanmälningar som inte kommer att verkställas när kostnaderna verkar bli för höga och svåra att motivera.
Thomas
2021-11-06 09:49:27
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Varför säljer LFV sin andel i SDATS? Till vilket pris är aktierna värderade? När man bildade SDATS 2016 så var detta ett unikt samarbete mellan staten och näringslivet. Dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson (S) välsignade och godkände samarbetet och klippte senare bandet när centralen i Sundsvall invigdes. Vad har gått fel därefter? Är det 5 års misslyckande och ökade årliga förluster som fått parterna att inse att SDATS måste omstruktureras?
Lars
2021-11-08 11:01:01
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Så var det med den ”fantastiska kalkylen ” som LFV: s förre GD uttryckte det. En kalkyl som fortfarande är sekretessbelagd bör tilläggas. Borde inte en sådan här försäljning finnas med i nästa årsredovisning?
Jörgen
2021-12-12 17:42:04
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Stämmer det att LFV tvingats sälja sin aktiepost i SDATS? Vad händer och varför tror inte LFV längre på RTS? Har åren sedan bildandet av SDATS kostat staten för mycket pengar? Vad säger Transportstyrelsen? Får SDATS behålla sitt certifikat?
Urban
2021-12-13 15:31:37
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Nu verkar affären gått igenom. Intressant hur LFV beskriver affären på deras hemsida. Ett misslyckande från dag 1 och det har kostat LFV minst 100 miljoner i rena pengar. Därutöver alla resurser, möten, resor mm sedan tidigt 2000-talet.

Tur att LFV ägs av svenska folket. Annars hade det inte gått!
Insider
2021-12-13 19:53:07
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Blir lättare för SAAB att avveckla utan LFV. Utan Gripenaffären ökar pressen på kostnadsdrivande avdelningar.
Mikael
2021-12-14 12:08:14
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Vad fick Saab betala för LFVs aktier?
PD
2021-12-18 19:13:12
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Som Insider skriver så är nog en nedläggning på gång. Det blir enklare om inte en statlig myndighet är inblandad. Sedan flyttar verksamheten från Sundsvall till RTC Stockholm och övertas av LFV för att fylla upp lokalen. Problemet kan ju vara att de båda centralerna bygger på olika IT-plattformar eftersom LFV har konkurrerat med sig själv. Tänkte inte på det…….som Peter Dalle sa i Lorry.
Erik
2021-12-20 08:57:25
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Om det är som du PD skriver så borde det ha varit mer naturligt att LFV plockade upp samtliga aktier i SDATS för att därefter flytta över verksamheten till RTC på Arlanda. Hur ska SDATS kunna bli lönsamt? Fortsättning följer!
Undrande
2022-01-06 17:10:45
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Blir det utökning eller utfasning av systemet?
PD
2022-01-07 00:39:27
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
@Undrande
Saker som blir både sämre och dyrare brukar så småningom vara ett minne blott. Så även med RTC i LFV:s tappning. Men innan dess så kommer några hundra miljoner till att spenderas helt i onödan pga prestige.
Börje
2022-01-09 07:43:47
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Skottland lägger ner hela sitt kritiserade RTC projekt. Omkring 100 miljoner i bortslängda pengar bara för att makthavarna inte ville lyssna från början. Finns att läsa här; https://theorkneynews.scot/2022/01/06/hials-remote-tower-procurement-cancelled/
Jürgen
2022-01-09 12:26:24
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
https://www.shetnews.co.uk/2022/01/06/hials-remote-tower-tender-process-cancelled/

Hvordan tillader man dette! Hvem er ansvarlig for, at 6-9 millioner pund er spildt. Danske, finske, norske og svenske politikere bør stille spørgsmålstegn ved udviklingen af ??centralisering af fjernstyret flyvekontrol. Lyt til piloter, flyveledere og Forsvaret. De har alle været tydelige omkring de risici, der er i flyvesystemet, hvis man lægger alle æggene i én kurv. Ekstremt følsom operativt og ikke flysikker. Tag ansvar nu og stop dette spild af penge.
Jacob E
2022-01-09 18:13:40
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
I Sverige har vi spenderat 10 gånger så mycket! Vansinnigt mycket pengar men för lite för att någon ansvarig politiker ska bry sig.
Lars
2022-01-11 04:14:32
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Precis som Jacob E skriver så har vi spenderat tio gånger så mycket i Sverige, kanske mer. Till skillnad från Sverige så redovisar man siffrorna i Skottland. En annan sak som skiljer är att man inte låtit företaget utreda sig självt, så som LFV fick i uppdrag att utreda sig själva och projektet. Det som förenar LFV och HIAL är att båda hävdar att remote tower är det enda sättet att modernisera flygtrafikledningen. Vi som arbetar i branschen vet att det finns både bättre och billigare alternativ till fjärrstyrning. En granskning av LFV:s agerande är nödvändigt. Sluta att kasta bort mer pengar i ett projekt som underminerar vår flyginfrastruktur.
Roland
2022-01-12 11:40:10
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Lars, du har så rätt i din analys. Lilla Sverige och dess vilseledda politiker har verkligen missat något. Skyller på varandra som i alla utfrågningar. De har kastat bort flera 100 miljoner utan att blinka. Vad man hela tiden säger från regeringsmedlemmarna är att LFV och Swedavia säger si och så och det måste vi lita på då de är Sveriges bolag och sitter på all spetskompetens i frågor som berör luftfart. Staten har alltid rätt!

Politiker som inte gjort något annat än att vara skolade politiker vågar inte lita på de som inte tillhör statens kontroll. Därför kastar vi iväg miljardbelopp utan att någon blir ansvarig. Vem tog det yttersta beslutet om fjärrstyrd flygledning och bildandet av SDATS?

Fram med tuffa journalister som vågar utmana och utreda den politiska eliten. Här finns det att hämta!!!
Mousekey
2022-01-12 13:41:34
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
There is some misinformation reported below. These are the facts:

1. The 9m pounds is NOT the cost of RTS. It is the amount spent so far on a number of ATM modernisation projects which includes RTS.

2. The RTS project is not cancelled. The tender process for the RTS project has been cancelled while HIAL and the union discuss the way forward. The project could restart at any time.

3. The main reason politicians have been behind cancelling the project is the loss of highly paid jobs in small rural communities.
Kjell
2022-01-12 15:27:43
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
3. The main reason politicians have been behind cancelling the project is the loss of highly paid jobs in small rural communities.

Säger vem...? Mr Mousekey?!
Roland
2022-01-12 16:07:23
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Mousekey try to mislead all readers.... the project remote towers has cost.....

See both docs:

https://www.parliament.scot/api/sitecore/CustomMedia/OfficialReport?meetingId=13150

https://library.prospect.org.uk/download/2020/00963
Mousekey
2022-01-13 09:17:53
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Roland

Can you show me where in those two documents where it states the amount of money spent on the RTS project so far is 9m pounds?
Mousekey
2022-01-13 09:28:21
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Kjell

It is obvious to anyone following - The politicians could not care less about RTS when it started - they only started objecting when it sunk in that high paid jobs would go from the Islands to Inverness. My main point here is that unlike on this forum where safety seems to be the highest issue - the main issue in the Highlands and Islands is loss of highly paid jobs. I am not saying what is right or wrong or which is more important.
Kjell
2022-01-13 12:40:13
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
MR Mousekey presenterar tre "fakta" som sen visar sig vara, i bästa fall, personliga gissningar.
Det finns, i varje fall i Sverige, en del politiker, både lokala och riks, som satt sig in i detta projekt och tycker att det är ett dyrt och orimligt projekt.
Att lokala jobb försvinner är givetvis ett problem men bara ett av många.
Mousekey
2022-01-13 17:15:50
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Kjell

Let me make it clear - I am not referring to Swedish politicians so your point about them has no relevance. The second two facts are facts. Putting facts in quote marks does not make them any less so.

The 9m pounds referred to in much of the media is the amount so far spent on the HIAL modernisation strategy of which RTS is a part. So clearly 9m has not be spent on only the RTS project - actually how much was not known by the CEO when giving evidence during a televised committee meeting a few days ago although he promised to find out and inform MSPs (no I don't believe him either ).

Finally politicians who oppose the scheme, the Minister for Transport and the HIAL CEO have all clearly recognised that while HIAL and the Prospect union look for a way forward the tender process for RTS has been cancelled but that it does not mean it cannot be restarted. The HIAL modernisation strategy has not changed and RTS remains a central part of it. Whether it remains so will depend on the outcome of the Prospect HIAL talks and IN MY OPINION if the politicians put pressure on HIAL to withdraw the RTS proposal due to the loss of highly paid jobs in the Islands.
Kjell
2022-01-13 20:33:45
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Det är väl ganska relevant att svenska politiker sätter sig in i ärendet, det bör ju innebära att även andra länders politiker klarar det... Det är alltså inte ens i närheten av troligt att det är enda anledningen som era politiker har åsikter.

Det kan alltså vara 8 999 999 som spenderats på RTS...? Då Tycker iofs att det låter som lite pengar oavsett i detta sammanhang. Ok, då kan det vara "fakta"...

Alla projekt kan återstartas, så ja, det får väl betraktas som "fakta".

Tycker bara att när man radar upp tre "fakta" och är väldigt tydlig med att det är just fakta då får man vara säker på att man har rätt.


Lars
2022-01-13 23:08:01
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
9 miljoner pund eller 6 miljoner, har det någon större betydelse just nu mr Mousekey? Tids nog offentliggörs den siffran. Vad som fortfarande är anmärkningsvärt är att LFV efter alla år fortfarande inte redovisar i siffror vad det är man håller på med. Det måste vara nästan unikt bland alla statliga projekt. Hur som helst så har Skottland resonerat sig fram till att riskerna överstiger nyttan både ekonomiskt och säkerhetsmässigt, ett resonemang som man skulle önska att även svenska politiker skulle föra. Några har försökt men infrastrukturministern vill inte lyssna. Det kanske blir en ändring nu när Skottland stoppat/pausat (whatever) sitt projekt. Det viktiga är att man tänker efter noga innan man står med något man senare får ångra. För Sveriges del gäller det nu att begränsa skadorna som redan gjorts.
Mr Spink
2022-01-14 12:19:24
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Halva affärsplanen gick ju ut på att LFV skulle tjäna enorma summor genom att sälja konceptet via SAAB och SDAT. Andra halvan gällde multipla operationer. Nu står man där och hoppas på multipel och färre flygledare samtidigt som overhead har rusat till det tiodubbla. Dessutom är Swedavia förbannade då det helt plötsligt dyker upp att flygplatserna måste stänga för systemuppdateringar några gånger per år. Underhållet skenar både för material och mantimmar. Bara jour för dubbla tekniker med mastbehörigheteter 24/7 på varje flygplats gör ju att besparingen på multipel naggas i kanten. De små marginaler man räknade med i början är borta sedan länge.
Lars
2022-01-15 00:25:41
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Hela RTC-projektet är redan havererat ekonomiskt bortom alla rimlighetsgränser. Nu återstår för LFV:s ledning att försöka konstruera ihop trovärdiga förklaringar som visar att det ändå är framgångsrikt. Lite som när man lade ner NUAC men ändå försökte förklara hur lyckat även det projektet varit. Just nu pågår förstudier som skall visa hur bra allting blir om man samlar all operativ verksamhet på Arlanda, dvs även ATCC Malmö och TMC plus Torn från Landvetter. Trovärdigheten är lite naggad i kanten tycker många. Ännu fler tycker att trovärdigheten inte överhuvudtaget finns längre och det finns ett befogat bekymmer om hur det hela skall sluta.
Lars
2022-01-17 23:07:55
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Att SDATS nu också skall låna 45 miljoner kr är ju intressant. Det är relativt mycket jämfört med ACR som har lånat 119 miljoner kr men har 4 ggr fler torn än SDATS. Ställt i relation till att RTS skulle bli så billigt så blir ju siffrorna ännu mer uppseendeväckande. Tur att RTC Arlanda är statligt, då är det bara att ösa in pengar utan insyn. Stackars Sälens flygplats, dom har verkligen köpt grisen i säcken.
 

Tillbaka

Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn