Innehåll nr 6 - 2005
Förra numret av Flygrevyn med den flygande skönheten Gloster Gauntlet på omslaget väckte heta känslor bland några av våra läsare. Det var dock inte flygplanets linjeskönhet som framkallade känslosvallet utan det faktum att maskinen var prydd med hakkors på vingar och kropp. Jag lät läsarnas fråga gå vidare till artikelförfattaren Lassi Tolvanen. Han förklarar att det tyska hakkorset var det finska flygvapnets symbol tiden innan andra världskriget. Det paradoxala är att orsaken har svenskt ursprung! En person från släkten von Rosen lär ha haft hakkorset som lyckosymbol. När han donerade ett flygplan till finska flygvapnet var hakkorset ett faktum. Jag tror inte att man nödvändigtvis behöver etiskt värdera en unik flyghistorisk raritet. Men visst kan jag förstå frågan. Inget av den senaste tidens trafikflygshaverier har förbryllat expertisen så mycket som Helios Airways krasch i mitten av augusti. Även om det är en av de märkligaste flygolyckorna i modern tid så börjar bilden klarna. Följ med från start till det ödesdigra slutet i Christer Åhströms ”rekonstruktion” av händelseförloppet. Alan Bramson som är erfaren pilot och en klarsynt människa konstaterar att dagens trafikflygplan blir alltmer komplicerade. Han tror på enkla lösningar och tycker att nutida system mycket väl kan förenklas och därigenom förbättras. Visst finns det en poäng i hans enkla slutsatts. Att förlita sig på tekniken utan mänsklig vaksamhet kan sluta i katastrof. Kanske dags att utforma tekniska lösningar till den förmåga som människan faktiskt besitter.
Christina
4 ... VINGARNA
Uppvisningsgruppen Vingarna såg dagens ljus på Malmslätt i mitten av 1980-talet. Då hette de Arméns Vingar och man flög med kolvmotoriga Hkp 5, mer känd från Vietnam som "Huey". I dag är det den tyska MBB BO 105 CB-3, Hkp 9, som gäller. Gruppen som består av åtta personer fördelat på förare och tekniker genomför cirka 15 uppvisningar per år.
23 ... J 35 DRAKEN 50 ÅR
Draken projekterades på 1950-talet - en tid då ett flygplan fortfarande kunde tillskrivas en upphovsman. Konstruktören bakom det dubbla deltavingade planet var Erik Bratt. Utmaningarna var många. När Draken fick sitt luftdop 1955 var det en triumf för svensk ingenjörskonst.
28 ... HELIOS-KATASTROFEN
Läs hela artikeln i PDF-format Helios Airways haveri norr om Athén den 14 augusti i år är ett av det märkligaste i modern tid. Christer Åhström har tittat närmare vad som egentligen hände.
31 ... LAMBERT MISSION
Vår provflygare, Bob Grimstead, som testat det europeiska allmänflygplanet, Mission M 212, håller inte för otroligt att detta är efterföljaren till PA-28 och C172. Enda nackdelen är att du måste limma ihop det själv. Ett arbete som mer än väl kompenseras av priset.
38 ... LÅNGDISTANSFLYG
Hur påverkas en besättning fysiskt och psykiskt av att arbeta 18 timmar i luften? En kommitté har på uppdrag av bl a flygbolag, tillverkare och myndigheter bedrivit studier för att spåra eventuella osäkerhetsfaktorer kopplat till ”skiftgången” på de extremt långa linjerna.
41 ... MAKS 2005
Trots att ryska försvaret lider penningbrist och flygbolagen hellre köper sina plan i väst så har landets flygindustri sakta återhämtat sig. Men för att förbättra konkurrenskraften i grunden krävs en rejäl strukturomvandling.
58 ... AGNE VIKING PÅ TAKET
Den mexikanske flygkapten, Angel Aparicio, har ett gott öga till svensk flyghistoria. Han har baxat upp SAS maskinen, DC-6:an Agne Vikings cockpit på sitt villatak utanför Mexico City!
... PLUS MYCKET, MYCKET MERA ...

 

Mer information: Flygrevyn.se