Innehåll nr 3 - 2007
Det har varit mycket JAS 39 Gripen i tidningsspalterna på sistone. Har det inte handlat om att uppdatera äldre versioner av JAS39 så har spekulationerna kring senaste haveriet varit många och fantasifulla. I stället för en negativ medial anfallsvinkel borde vi vara stolta över att Sverige, som en av få nationer i världen, har förmått utveckla och producera ett konkurrenskraftigt stridsflygplan. Svensk militär spjutspetsteknik har givit en rad spin-off effekter bland annat inom mobiltelefonin. Chefsekonomen Stefan Fölster konstaterade redan för några år sedan att de samhällsekonomiska spridningseffekterna vida överstiger Gripens investeringskostnader. Dessutom är en nationell flygindustri en garanti för att högteknisk kompetens finns och utvecklas i landet. Det har inte bara stormat kring Gripen, även våren har varit kall och blåsig. Trots bistra klimatprofetior så har vädret äntligen börjat motsvara almanackans årstidsangivelse. Starar och sånglärkor är på plats, som vanligt, och rabatterna fylls av vårblommor som ger humöret ett välbehövligt lyft.
Christina
4 ... A380 LYFTER MOT USA
Som enda nordiska journalist fick Lars Lindmark flyga med Lufthansa till Washington. Enligt Lars gav den rymliga och luftiga tvåvåningskabinen mer intryck av att befinna sig ombord på ett fartyg än ett flygplan. Känslan av att vara VIP förstärktes av den enorma uppmärksamheten Airbus megaplan tilldrog sig vid testflygningen.
22 ... J-10 - STRIDSFLYG PÅ KINESISKA
Läs hela artikeln i PDF-format Efter 20 års utvecklingsarbete har kinesisk flygindustri tillverkat ett stridsflygplan med MiG-29 och Su-27 som förlaga. Sedan årsskiftet finns Chengdu J-10 ute på landets förband. Enligt spekulationer lär kineserna redan arbeta med nästa projekt - ett stealthflygplan.
26 ... FALKLANDSKRIGET - EN MÄRKLIG HISTORIA
I början av 1980-talet utspelade sig något som man kan beskriva som ett onödigt krig. Storbritanniens dåvarande premiärminister, Margaret Thatcher, drev igenom att de, av argentinarna ockuperade Falklandsöarna skulle återtas. Efter några månaders hårda luftstrider och hundratals döda på båda sidor kapitulerade argentinarna. Militärjuntan i Argentina störtades efter fiaskot och folket kunde upprätta demokrati.
37 ... CUBy SUPER SPORT
Bortsett från att du måste bygga CUBy Super Sport själv, och att det krävs en akrobatisk insatts för att ta sig i och ur kärran - tycker vår testpilot Bob, att planet har alla fördelar hos en Piper Cub.
46 ... FALKEN FLYGER!
Den israeliska Mini-UAV:en Skylark finns i bruk på många platser i världen. De utländska erfarenheterna har legat till grund för den beställning på den batteridrivna farkosten som Sverige nu gjort.
54 ... COLD RESPONSE PÅ NORSKA
Under tio dagar i mars deltog 200 personer från Sverige i en internationell norsk övning tillsammans med deltagare från 18 nationer. I samverkan med andra nationers land-, sjö- och flygstyrkor skulle svenskarna lösa en konflikt som utspelade sig i det fiktiva landet "Mazzerati.
58 ... VIGGEN 40 ÅR
Premiärflygningen med Viggen genomfördes den 8 februari 1967. Flygturen varade i 43 minuter och planet flög som ett sportflygplan enligt provflygaren Erik Dahlström. Totalt tillverkades 329 serieflygplan, varav de två sista opereras av Försvarets Materielverk fram till sista juni i år. Då landar Viggen för gott.
... PLUS MYCKET, MYCKET MERA ...

 

Mer information: Flygrevyn.se