KopplingDenna forumtråd handlar om följande nyhet:

Kritik mot regeringens stöd till LFV

Flygnyheter, Redaktionen, 2020-07-17
Regeringen gav nyligen 900 miljoner till LFV som kompensation för uteblivna intäkter för flygtrafikledningen. Men de närmare 30 icke-statliga flygplatserna blir dock utan och riskerar att gå omkull. Samtidigt säger regeringen nej till ett lån från EU till övriga leverantörer av flygtrafikledning.

Läs hela nyheten (Öppnas i nytt fönster)

 Tråden startades av: Roland  2020-07-22 10:00:39
KopplingKritik mot regeringens stöd till LFV 
Sverige tackar nej till Eurocontrol stödpaket till leverantörer av flygtrafikledningstjänster. Stödpaketet skulle ersätta Sveriges operatörer med ca 51% av det fastställda belopp för undervägsavgifter som blev beslutat för 2020.

Vad gör regeringen? De ersätter sitt affärsverk LFV med ett liknande belopp som LFV skulle fått om undervägsavgifter för 2020 helt stoppat upp. Dvs ca 50% i direkt stödpaket (skattepengar) av LFVs hela fastställda belopp för 2020. LFV får 900 MSEK.

Övriga operatörer, som driver fler flygledartorn än LFV, får inget direktstöd alls av staten. Istället får de dra nytta av generella stödpaket till företag i landet. Handlar om arbetsgivareavgifter för max 30 personer i 3 mån och korttidspermitteringar när det är möjligt. De senare går endast när flygplatser kortare av flygplatsen öppethållning. Inte aktuellt i Covid-19 tider då sjuktransporter är mer aktuellt än någonsin tidigare.

Jag frågade ACR hur mycket de som företag har kunnat ersättas med från stödpaketen. Svaret är 4 - 5% av ACR fastställda belopp för 2020. Plus att de besparingar som ACR kunnat göra under april/maj/juni ska återbetalas till både flygbolag och flygplatser enligt det avgiftssystem som de verkar i. Regleras av Transportstyrelsen i slutändan. Hittills har ACR fått ca 4,5 MSEK.

Orättvisa? Bara förnamnet och regeringen skakar om hela flygplatsbranschen.

Svar på ovanstående inlägg (Senaste längst ner). Ändra sortering

WPB
2020-07-22 10:48:43
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Detta är helt orimligt. Snedvridningen av förutsättningarna på en konkurrensutsatt marknad måste omedelbart upphöra. Det finns väl myndigheter som har till uppgift att granska andra statliga myndigheter och även sittande regerings övertramp? JO, Riksrevisionen, konkurrensnämnden och allt vad dom heter. Men regeringen och i synnerhet infrastrukturministern tycks ha satt i system att arbeta med skygglappar och att glida undan vilket andra företag, tex ACR, får lida för. Att regeringen lät LFV utreda sig själv ifråga om utbyggnaden av RTS är ett annat exempel på aktiv snedvridning av förutsättningarna på marknaden. Hur flygsäkerhetsbedömer man dessa strategiskt avgörande beslut att olika utövare får helt olika förutsättningar?
Orättvist?
2020-07-22 11:50:38
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Inte alls orättvist. Kollar du på vad Lfv levererar så är de rimligt i skillnad mot ACR. ACR har upphandling på de flygplatser de verkar inom och ska således klara sig i både upp och nedgångar.

Nu till faktan. Lfv leverar mer än bara torn tjänst. Tjänster som utveckling av framtida system. Flight planing center. Karttjänster, försäkran om att de i framtiden rent operativt ska finnas flygledare och utbildning av nya via epn mm.

Dessa saker vägs in i totalen vilket gör att de är viktigt för framtiden att lfv kan hållas igång operativt även nu när de går sämre. Självfallet bör även acr få pengar. Men har man upphandlat med ett pris som ett privat företag som ej är statligt. Så ska alla privata aktörer ha samma förutsättningar och där går ACR i kläm. Så går inte jämföra den två bolagen på samma sätt
Linkan
2020-07-22 13:33:55
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Undervägsavgifter tas ut för flygledning utanför de områden som flygplatsen handhar.

D.v.s det är endast LFV som leder flygtrafik i de områden som undervägsavgifter tas ut. Därav kan endast LFV vara mottagare av stöd för uteblivna undervägsavgifter.

Rut
2020-07-22 14:39:40
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Det är så roligt att ACR bedriver sina kampanjer här. Håll reda på spolen och päron. LFV’s största del, enroute, är inte konkurrenssutsatt, den är en del av Sveriges infrastruktur i fred och krig. ACR får väl dra ner lite på sin aktieutdelning så löser det sig!
Rot
2020-07-22 17:30:24
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
För samhället och svenska folket är det väl betydligt bättre med skattemässiga aktieutdelningar än att staten använder skattkistan till att rädda LFV från kollaps. 900 MSEK är ett absurt ett oansvarigt belopp.

Staten borde överväga att lämna över all operativ flygledning till ACR typ. Då skulle staten årligen spara stora belopp.

Eneroth släpp prestigen och tänk på svenska folkets bästa. Visa vägen till ansvar nu!
FL1
2020-07-23 09:00:00
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
TMA ingår i Enroutesystemet. ACR tillhandahåller tjänster i TMA vid 16 lokala flygplatser.
Alla Enroutepengar har försvunnit både för LFV, SDATS och ACR. LFV har fått kompensation för det men inte ACR och SDATS. Arvidsjaur bedriver ATS inklusive TMA i helt egen regi. De har mig veterligen inte heller fått kompensation för bortfallet av Enroutepengar.
Bara LFV får pengar. ALLA andra blir utan. Det talar ganska tydligt om att stödet inte är rättvist fördelat.
Sedan har Regeringen dessutom tackat nej till EU:s lånestöd för ATS med motiveringen att Regeringen gett stöd till svenskt ATS och inget ytterligare stöd behövs.
Bara en tidsfråga innan ACR och SDATS 20 flygplatser stängs.
”Jag lovar stöd till alla som behöver det bäst - dvs min mor, far och mina syskon”.
TJ
2020-07-23 10:57:49
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
En stor, och i sammanhanget avgörande skillnad är även att ACR, I likhet med reglerna som gäller för alla andra privatägda företag, kan korttidspermittera personal, de slipper då undan lönekostnaden för permitterad personal. ("30 personer i max 3 månader" stämmer inte..) Som affärsdrivande statligt verk kan LFV imte göra detta, därav att LFV får ett tillskott från sina ägare, dvs Staten. Vidare har LFV 1,2 miljarder i försenade/uteblivna intäkter, inte 900 miljoner som staten går in med. Så summan för LFV blir -300 miljoner kronor. Sedan skall man komma ihåg att LFV driver Sveriges båda ACC, ÖKC samt närapå all kritisk infrastruktur som ACR och övriga aktörer är beroende av.
Sv FL1
2020-07-23 13:26:49
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Flygplatserna tar ut TNC (Terminal-navigations avgift) av luftfartyg som besöker flygplatsen. Undervägsavgift går till trafikledning över Sverige och mellan flygplatser. Undervägsavgift tas inte ut för luftfartyg under 2 ton. Normalt har ingen flygplats ansvaret för luftrummet över Fl 95. Inga passagerare flygplan under den höjden annat än i samband med start/landning. I samband med start betalar luftfartyget TNC avgift till flygplatsen.

De flygplan som flyger enrout under eller på Fl 95 är i huvudsak lätta luftfartyg under 2 ton där ingen undervägsavgift utgår.

Flygplatserna får betalt av de flygplan som besöker flygplatsen.

Robban
2020-07-23 18:02:04
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Svar TJ. Arbetsgivaravgifter och korttidspermittera är två skilda paket. Arbetsgivaravgifter gäller för max 30 pers i 3 månader. Korttidspermittera kan man bara göra ifall öppethållning mm minskar på flygplatserna så att all personal inte behövs. Tyvärr är inte situationen sådan på de regionala flygplatserna. Lönetaket för korttidspermittering är långt under vad flygledare tjänar. ACR m fl får täcka upp mellanskillnaden. Dvs marginellt och enda vinnaren är arbetstagaren som får upptill 95-97% av sin lön ersatt vid permittering.

Studera LFV årsredovisning så förstår du att 900 MSEK är ett gigantiskt stöd. Ca 65% av LFV årskostnad för hela sin personal. Inte bara de operativa. Huh!!!
Gunnar
2020-07-23 18:10:47
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
TJ
Tro mig inga vore lyckligare än Sveriges övriga ANSP och flygplatshållare om ansvaret för infrastrukturen inte tillhandahölls av LFV utan någon mer lämpad myndighet som exempelvis Trafikverket, så att lika villkor för att ta del av infrastrukturen fanns istället för LFVs rovdrift och svågerpolitik.
Christoffer
2020-08-07 10:59:24
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
När ska regeringen ta sitt ansvar och behandla alla aktörer lika i landet? Helt obegripligt att staten, med folkets pengar, tillåts att bara se till sitt eget. Det är inte staten som är landets maskin - utan det är entreprenörer och näringslivet.

Än märkligare kan man tycka att regeringen tillåts att tala i nattmössan och vilseleda alla när de förklarar anledningen till att varför man vill endast stödja sina egna intressen. KU-anmälan ligger nära tillhands hoppas folket!
Sv Christoffer
2020-08-07 22:09:38
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Inget konstigt att ägarna till en verksamhet tar hand om verksamheten.

Ägarna av aktiebolag bör göra detsamma.
Andersson
2020-08-07 23:58:36
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Men ACR är ju en sämre leverantör med i stort sett bara pensionärer och fl som blivit avskilda hos andra providers. Då är det väl rättvist!
Urban
2020-08-09 02:17:35
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
ACR har som Andersson säger bara anställda som LFV varslat eller inte vill ha längre. Hur ska det gå i förlängningen?
FL
2020-08-09 10:03:56
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Varför är man så bitter mot ACR att man skriver rena lägner om företaget och sina kollegor hos en annan arbetsgivare?

Fråga gärna kunderna vilket företag de är mest nöjda med...
FL ACR
2020-08-09 20:07:13
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Fantastiskt okunnigt. ”ACR har bara pensionärer och avskilda från LFV???
Låter som något Donald Trump skulle kunna kläcka ur sig.
ACR har sedan 2014 utbildat egna flygledare. Och på de flygplatser man tagit över ATS, har man tagit över flygledarna från LFV. Ung som gammal. Intressant att det finns folk som spyr galla över sina gamla arbetskamrater, bara för de bytt arbetsgivare. Och nu är de plötsligt avskilda eller pensionärer?
Säger mycket om idioten som skriver det.
ESOW
2020-08-09 20:30:10
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Alla är nöjda med det som är billigast... Ända tills det inte är bra... Pensionärer som går på övertid och ett antal som varit avskilda hos andra providers som sen anställs av ACR kan inte vara en bra strategi. Detta förstår inte flygplatschefer utan dom ser enbart till prislappen.
FC
2020-08-10 08:16:46
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Hos LFV arbetar snart bara ja-sägare. Har du en avvikande åsikt gentemot ledningen blir du utrensad illa kvickt. Rätt oroväckande utifrån ett flygsäkerhetsperspektiv.
Måns
2020-08-10 10:52:18
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Alla verkar nöjda med ACR och konkurrens förutom LFV och sittande regering. Om regeringspartierna och opposition är smarta nu, i dessa orostider, så passar de på att montera ner LFV och låter ACR ta över. Det skulle gynna hela branschen ekonomiskt och säkra jobben för landets flygledare och deras yrkesgrupp. ACR verkar tro mer på effektiva tjänsteleveranser än att påtvinga systemet dyra digitala lösningar, investeringar, operationer och som stänger inne kundernas valmöjligheter när tornen stängt ner.

Swedavia och Försvarsmakten behöver spara pengar och därför borde de nu få anlita ACR som leverantör av flygtrafikledningstjänster. Rena smällen för landets skattebetalare att regeringen inte tillåter konkurrens på de statliga flygplatserna. Livsfarligt när ideologiska tankar driver beslut.

Fråga riksrevisionen om hur de ser på affärsverket LFV och dess ägarstyrning!
FL LFV
2020-08-10 18:00:17
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Kan bara stämma in med Måns. Vi som är operativa flygledare hos LFV vill inget annat än att arbeta hos ACR. Hör bara gott om bolaget och att ledningen är engagerade och intresserade av att lyfta och utveckla bolaget tillsammans med personalen. Alla i bolaget vare sig chefer, operativa eller nyanställda träffas årligen i två dagar för att utveckla företaget. Låter i mina öron fantastiskt. Inte som hos oss där högsta cheferna är anonyma och man vill satsa alla korten på obemannade torn. Hur konstruktiv och smart är det och vem ska betala för kalaset.

Lägg ner Water Front och LFVs huvudkontor i Norrköping. Låt alla operativa går över till ACR och resterande (chefer och admin) kan börja arbeta i den hårt belastade vården. Så att de gör någon nytta för samhället och skattebetalarna.

Snälla S och ST gör något?
FL Norr
2020-08-10 22:49:45
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Tyvärr måste ju stöden delas ut trots ledningens grova misskötsel av affärsverket. Annars är det ju bara tredje man som drabbas. Men en granskning av LFV vore på sin plats. Just nu pågår en intern utredning i LFV med anledning av hur ledningen hanterar flygsäkerhetskulturen. Inga roliga omdömen från medarbetarna. Det blir jobbigt för ledningen när resultatet av utredningen kommer ut. De fjärrstyrda tornen har helt förblindat ledningen som glömt vad som är värdefullt för en verksamhet som är beroende av förtroende och tillit.
Sv FL LFV
2020-08-11 18:30:18
SV: Kritik mot regeringens stöd till LFV
Du måste var ganska ny som flygledare. De som jobbat länge för LFV var inte så glada när de arbetande på en flygplats som fick ACR som huvudman. Sämre lön och betydligt försämrade pensions villkor.

Att stöd betalas ut pga Corona är väl inte konstigt. Det bör även bolaget ACR göra. På de platser som ACR verkar har de varit de som fått betalt för det arbete ACR utfört. På de platser LFV verkar får de betala ut stödet. Det är väl helt normalt.

När det är kris skriker alla bolag att staten skall betala ut stöd. När allt går bra skriker de att staten tar ut för mycket i skatt. De beter sig som små barn.

När saten betalar ut stöd betyder det att du och jag är med och betalar. Alla flyger inte, de tycker pengarna skall gå till annan verksamhet än diverse privata bolag som delar ut vinsten till sina ägare.

 

Tillbaka

Volflight
Pilotshop
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn