Tråden startades av: Mad Max  2018-02-11 14:18:45
Varför ljuger Luftfartsverket? 
Efter problemen på Sundsvall i veckan fick de anställda informationen att reservkraften till kameramasten inte fungerade, därför fick flygplatsen stänga. Allt annat fungerade. När vi sedan läste på SVT Västernorrland säger Luftfartsverket att problemen hade uppstått även om flygplatsen inte hade skötts från distans. Det kanske lurar en journalist men som insatt i branschen blir man helt bestört över hur lättvindigt dessa lögner ramlar ur. Det är klart att en flygplats som inte fjärrstyrs ej heller har något kameratorn som kan gå sönder. Sen kan en flygplats stänga av många andra anledningar men varför finner Luftfartsverket det nödvändigt att ljuga i det här läget? Varför är det viktigare att sprida en felaktig version av händelserna när det gäller fjärrstyrda flygplatser än att förmedla vad som faktiskt hände?

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

TorLeif
2018-03-27 12:38:53
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Å andra sidan så är ju två av LFVs ledord att man skall vara nytänkande och lösningsorienterad. Men nuvarande ledning (och Olle Sundin förstås)kanske drivit det hela bortom alla gränser och långt ifrån sitt myndighetsuppdrag.
Jenny
2018-03-26 11:34:09
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
LFVs samarbetspartner SAAB gör också affärer i öknen. De säljer utrusning för åtskilliga miljarder årligen till regionen. LFVs affärspartners SAAB tillika GAL huvudaffärer är tillverkning av krigsmaterial.
TorLeif
2018-03-26 11:14:38
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Tvivelaktiga affärer i Abu dhabi, tvivelaktigt samarbete med SAAB i gemensamt bolag, RTC-forceringen i Sverige, katastrofal ekonomi pga märkliga beslut. Tänk att alltihop hänger samman.
C
2018-03-19 16:23:51
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Ännu en skandal uppdagades i dagens Kaliber. Vems intresse är det egentligen som styr LFVs affärer? Arbetar verkligen LFV utifrån statens och Sveriges bästa? LFVs uppfattning om vad man ska göra och vad man faktiskt gör befinner sig oftast i två helt parallella universum och ingen verkar fatta någonting.
@CFIT
2018-03-17 11:56:23
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
En blandning av LFV lednings fåniga övertygelse om att aldrig aldrig någonsin erkänna brister med fjärrstyrning och personalens högsta önskan om att detta osäkra bulldozerprojekt ska gå åt skogen. Nånstans däremellan finner vi sanningen.
CFIT
2018-03-17 03:23:32
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Så vad var det som faktiskt hände?
SnabelA
2018-03-13 13:02:08
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Riksrevisionen anmärker bl a på bristande dokumentation från LFV till regeringen. Tittar man närmare på RTS-frågan skulle man snart förundras över hur mycket dokumentation som saknas i denna för landet stora förändring med tanke på den sårbarhet det blir och stora risker för allvarliga konsekvenser. LFV:s ledning och styrelse bör förbereda sig för fler revisioner och granskningar.
Trött
2018-03-07 10:01:13
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Ytterligare felkällor ökar sårbarheten, LFV stoppar huvudet i sanden:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/rapport-efter-stromavbrott-pa-fjarrstyrd-flygplats-konsekvensen-blev-stopp-i-flygtrafiken

Förutom fjärrstyrningshysterin sågar Riksrevisionen LFVs transparens och ekonomi.

I vems intresse agerar egentligen LFVs ledning?

Hur många ministrar får gå när korten spelats ut i den här affären?
NPM
2018-03-06 16:27:56
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
När ledningen i en myndighet inte längre fokuserar sitt kunnande kring kärnverksamheten blir det lätt att komma med hypotetiska påståenden utan underliggande fakta och driva utvecklingen åt det hållet.

Bevittnade de nyligen genomförda multipelförsöken och det var en minst sagt tarvlig historia. Om TS någonsin godkänner galenskaperna har vi utan tvekan nästa Macchiariniaffär runt hörnet. In i detalj uppstyrda försök där slutsatserna formulerats innan simuleringarna ens genomförts. I högsta grad omfattande oredlighet i "forskning". Fast att kalla det för forskning är en grov förolämpning mot alla som sysslar med sådant runt om i världen.
NN
2018-03-06 13:45:46
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?

-Prestige (Läs RTS)
-Gammalt flygledaravtal som kostar miljarder (pensionsavsättningar)
-För många chefer
-Dålig styrning och brist på renodling av kärnverksamheten

Så länge cheferna kör vidare mot nya "utmaningar" som ser roligare ut än att säkerställa själva kärnverksamheten så kommer dessa tokigheter att fortskrida!
Fi
2018-03-06 13:36:29
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
LFV satsar all sin energi på multipla operationer men ingen verkar resonera kring vilka besparingar det egentligen eventuellt genererar. Aktuella torn motsvarar inte ens en procent i LFVs totala kostnader och resurserna som slösas bort i utvecklingen kommer aldrig någonsin att betala sig. Inte ens om LFV snor åt sig alla ACRs torn vilket knappast är möjligt. Inte ens med multipla operationer kan LFV möta ACRs kostnader, så varför ska då dessa flygplatser köpa en sämre service till dyrare pris?

Om LFV ska kunna möta sparkraven MÅSTE man in och röra i enrouten med allt obehag det innebär. Det är här de största intäkterna finns men också kostnaderna.
Bertil
2018-03-01 15:20:16
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
En anledning till att det blir röda siffror beror på att LFV inte inriktar sej på att leverera kärnverksamheten. Istället håller man på med en tvivelaktig utveckling av system, vilket naturligtvis inte ett statligt affärsverk skall göra. Låt industrin göra detta och gör istället regelrätta upphandlingar. Då slipper man de röda siffrorna och verksamheten blir trovärdig.
Karsten
2018-03-01 13:06:22
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Hur kan staten Sverige tillåta ett affärsverk att leverera röda siffror. Ledningen i ett vanligt företag hade fått sparken i morgon om de inte kan leverera sina affärer inom en övergångsperiod. LFV visar hissnande röda siffror 2017 och framåt. Stäng ner LFVs verksamhet eller gör nått!!!!
Ulf
2018-02-28 16:58:58
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Fråga ledningen på LFV hur de kan visa sådana katastrofala siffror och utveckling. Hur kan staten tillåta detta? Avreglera hela marknaden och låt andra ta över tjänsterna. Swedavia och Försvarsmakten hade sparar mycket pengar, energi och oro inför framtiden ifall de haft ACR som leverantör. Även centralerna bör drivas av annan aktör än LFV. Då kan man centralisera verksamheten till Malmö ACC.
PB
2018-02-28 10:21:11
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Helt sant att vi är otroligt effektiva redan idag i ett internationellt perspektiv. Detta vill nu LFV rasera eftersom frälsningen har kommit i form av RTC enligt de som driver denna sanning och dessutom gör det i egen ekonomisk vinning i många fall tex ett antal konsulter. Varken GD eller de flesta i LFV ledning, och definitivt inte Swedavia, förstår vad RTC innebär i slutändan och vad som tillåts ske just nu.
S
2018-02-27 11:58:36
SV: Richard
Med andra ord hoppas GD på något som inte existerar för att överleva, det låter bra eller? Vet någon av alla som hoppas på multipel ens vad multipel är? Inga simuleringar hittills kan påvisa mindre personal än vad som krävs idag. Enda skillnaden är att du sätter flygledarna på lite olika ställen. Felmarginalerna är enorma. Vi blir dessvärre inte mer effektiva än dagens multipla drift med torn/inflygning sammanslaget.
Richard
2018-02-27 09:58:23
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
LFV måste väl göra som andra bolag i samma situation. Dvs, lägg ner olönsamma delar av verksamheten. Pratar vi absolut nödvändiga infrastrukturinvesteringar låt Trafikverket stå för dessa. Halvera personalstyrkan och se på sikt till att bli effektiva. RTS kanske en lösning om multipledrift godkänns. Då kan man halvera antalet operativa enligt LFV. GD tydlig med att RTS är LFVs överlevnad. Kan inte annat än att hålla med när man läser om LFVs kommande stora förlustår. Vad säger kunderna (flygbolag och flygplatser) om utvecklingen? Någon som är insatt?
Jonas
2018-02-27 08:19:59
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Nu måste ägarna vakna. Det borde vara känt i alla medier och korridorer att LFV gör stora förluster och visar katastrofala resultat 2017 och framöver. Transportstyrelsen har ekonomisk tillsyn av flygbranschens aktörer tillika LFV. Hur går deras tillsyn till?

Att låta ett affärsverk/myndighet leka affärer och prognoserar -1,3 miljarder på sista raden under en 7 årsperiod är skrämmande och oansvarigt.

VEM GÖR VAD?
Lasse
2018-02-26 20:17:57
Re: Doktorn
Tack för omtanken men lönerna lär inte sänkas! :D Det är det enda du kan vara helt säker på.
Doktorn
2018-02-26 17:48:11
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Ännu ondare lär det göra när LFV tvingas sänka löner mm. Hur ska de annars få ihop sin affär? Vet ägarna om att det är röda siffror de närmaste åtta åren? Är det till LFV som flygskatten ska gå? Nu börjar man förstå hur S arbetar.
Löneslav
2018-02-26 14:29:47
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Höj priset mot kund och satsa pengarna på viktiga saker som systemintegration istället! Som det är nu är det inte ens full kompatibilitet mellan ESOS o ESMM!
Det finns en del saker som man kunde gjort för att öka kapaciteten på väldigt enkla sätt!
Sen tror jag att LFV är i ett läge där man måste omvärdera vad man tycker om sin personal och inte se dom som något nödvändigt ont!
Doktorn
2018-02-26 13:41:32
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Levererar man gratis flygledning till Sundsvall och Örnsköldsvik och samtidigt går ner i pris mot övriga flygplatskunder med uppemot 50% jämfört med 2010-års timpriser så kan ju bara utfallet bli därefter. Overhead och lönekostnader har ju inte precis gått ner de sista 8 åren.

Frågan man ställer sig är när ägarna måste gå in och ta ansvar. Hur är det möjligt att LFV management bara fortsätter att springa åt fel håll. Lägg ner prestigen i affärerna och fokusera på de lönsamma delarna.

Om inte så måste myndigheten/affärsverket snarast tvinga fram 30% kostnadssänkningar (löner, hyror mm) eller höja priserna mot flygplatskunder och flygbolag med 50%.

Ingen enkel resa!
ACC
2018-02-26 12:11:15
Viktigt med personalen...
Med alla dessa problem så är det ju skönt att LFV har personalen med sig..! :D Helt otroligt hur man lyckas, gång på gång, att alienera sig från sin personal samt sätta sig i den ena prekära situationen efter den andra!
Löjtnanten
2018-02-26 10:39:54
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Och 2024 ligger LFV på totalt 1,4 miljarder minus. Kan dåliga beslut ha något med detta att göra eller är det bara omvärlden som ställer för svåra krav?
Finns det en möjlighet att prestigeprojekt har slagit undan allt förnuft hos LFV ledning så att man inte ens kommer ihåg kärnverksamheten och att resursfrågan behöver tillgodoses exempelvis? Inte ens partiska affärsöverenskommelser är främmande längre för vårt statliga affärsverk och om någon undrar så är det sekretessbelagt för säkerhets skull. Granskande media, var är ni?
Peter
2018-02-26 10:19:08
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
När det gäller ekonomin så är det bäst att fråga ekonomichefen på LFV. Resultatet för 2017 hamnar på ca -110 miljoner och soliditeten är nu under 10%. Ingen rolig resa!
Urban
2018-02-23 11:16:07
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Hur går det för LFV ekonomiskt? 2017 års resultat lär inte vara en rolig läsning. Talar de sanning om framtidens prognoser?
W
2018-02-22 17:00:55
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Ingen aning om flygsäkerhetsbedömningar men jag har läst risk och sårbarhetsanalyserna. Finns inget särskilt där som berättigar sekretess, det handlar snarare om att mörka den ökade sårbarheten. Som alla kritiker redan är inne på, tappar du förbindelsen så tappar du flygplatsen. Finns inget annat att falla tillbaka på, allt är beroende av samma teknik. Om inte det ökar sårbarheten i samhället då vet jag inte vad som gör det...
Leyla
2018-02-22 16:32:40
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Det kanske är dags att börja ifrågasätta snacket om den höga flygsäkerheten med RTS. De sekretessbelagda flygsäkerhetsbedömningarna existerar troligen inte, och om de skulle göra det så är det helt enkelt anmärkningsvärt att de skulle vara sekretessbelagda. Vi pratar ju inte teknikdetaljer eller ekonomiska kalkyler i en flygsäkerhets bedömning. Om dessa påstådda flygsäkerhetsbedömningar existerar, vem har gjort dem, vad har man bedömt och hur har man bedömt det. Det är frågor som kan vara intressanta för luftrumsbrukare för att avgöra bedömningens legitimitet.
En seriös myndighet hade inte haft problem med att redovisa dessa frågor. Hur INEA och andra EU-bidrag kan betalas ut under dessa förutsättningar och dessutom genom att återskapa ett monopol vore något för riksrevisionen eller annan motsvarande instans att granska.
Christer
2018-02-22 14:50:00
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Det mest intressanta är att ena dagen är LFV en myndighet och den andra dagen är LFV ett företag som vill konkurrera med allt och alla.

Så här låter det idag i SvD. "Vad gäller just specifika flygsäkerhetsbedömningar kan LFV, på grund av affärssekretess, inte lämna ut dessa." Är LFV en myndighet så behöver de inte oroa sig för affärssekretess, eller?

LFV hävdar gärna att man är en myndighet och att det är självklart att man ska driva flygledningen på statens och Försvarsmaktens flygplatser. Så lät det 2014. Då hade man inga problem att bli kallad myndighet och få de fördelar som det ger LFV som myndighet.

Nästa dag vill man se sig som ett företag och konkurrera om de flygplatser som är konkurrensutsatta, vara med i intresseorganisationer, bilda bolag utomlands och starta företag med näringslivet mm, mm.

Regeringen har fått ett rejält problem på halsen som de måste ta tag i. Det ryker dagligen om LFV och dess ständiga feltramp därute. Vilket bristande ledarskap som idag är känt från både regeringskansliet och på myndigheten LFV.
FL
2018-02-22 14:02:18
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
LFV försöker göra allt till en fråga om flygsäkerhet. Frågor om säkerhet förvrids till flygsäkerhet, sårbarhet blev flygsäkerhet. Men det finns mer i världen än flygsäkerhet. Särskilt om man har ett totalförsvarsansvar.

Som det redan nämnts, oviljan att diskutera eller ens erkänna kärnproblemet säger allt när det gäller LFVs planer. LFV måste bevisa hur sårbarheten i samhället minskas genom att sätta alla flygledare i samma hus i en annan del av Sverige. Och det är INTE en fråga om flygsäkerhet.
Trött
2018-02-22 12:32:24
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Varför finns det ett behov för Luftfartsverket att fortsätta ljuga/vilseleda i sitt svar till Pilotföreningen i Svenska Dagbladet? Av någon anledning vill man inte diskutera den ökade sårbarheten som uppstår när tjänsten blir beroende av it-kommunikation till andra delar av landet. När alla flygplatser styrs från ett och samma ställe. Istället snöar man in sig i metodbeskrivningar som inte har ett dyft med tillgänglighet att göra. Transportstyrelsen kommer säkert godkänna LFVs metodförslag men bryr sig inte om sårbarheten som uppstår när tjänsten sköts på distans.

LFV försöker också vilseleda med vaga hänvisningar till områdeskontroller som arbetar efter helt andra förutsättningar. Flygledarna som protesterade i SvD innan jul svarade bra på detta i sina artiklar, varför denna jämförelse aldrig någonsin kan göras mellan torn och acc.

LFV bryter mot grundlagen och man bryter också mot förordningen om krisberedskap. LFV "ska" minska sårbarheten. När LFV gör sina tjänster beroende av teknik som enligt försvarsberedningen inte kommer fungera vid kriser så ökar sårbarheten extremt mycket. Vi har redan sett att LFVs teknik inte ens klarar av strömavbrott. Det räcker med att säga den gamla slagdängan "alla ägg i samma korg".

Dagens replik är möjligtvis än mer patetiskt än de som kom innan jul. Bortförklaringar, vilseledning och rena lögner. Varför är det så svårt att diskutera kärnproblematiken? Ja, för att då har LFV inget att sätta emot, då är allt kört. LFV kan bara hoppas på att godtrogna S-politiker fortsätter att köpa lögnerna. Men det blir inte roligt för dessa politiker när det väl blir känt vad man gått med på.
PTC
2018-02-21 19:49:39
SV: ATC
Det tar ganska lång tid att ställa om till en tlf. Innan det är gjort har flygplanet hunnit trilla ner eller förhoppningsvis gått till alternativ. Om nu inte dessa styrs från samma central...
ATC
2018-02-21 14:18:08
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Med TLF blir det inga rörelser senare. Bara för att lösa akut och sedan stängt. Blir inte dyrare än idag för Swedavia. Då skulle dom aldrig gjort det, tro mig, dom förlorar inte på det!
Stellan
2018-02-21 13:53:18
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
UPS hit och UPS dit. Att UPS är ett stort bolag med världsvitt nät borde väl inte vara ett hinder för en liten kameramast i Sundsvall?
C
2018-02-21 13:43:35
SV: ATC
Byt ut "avveckla befintlig trafik" till "enstaka rörelser 12 timmar senare" så kommer du närmare sanningen med tlf. Men RTS som reservplan är en extremt dyr lösning som inte vägs upp av några försäkringspremier. Det är en teknik som kräver att en flygledare sitter och styr minst 3-4 flygplatser samtidigt för att ekonomin ska gå ihop.
ATC
2018-02-21 10:23:09
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
TLF funnits på plats länge ,men den ger ingen kapacitet , bara avvekla befintlig trafik, vilket ger stora försäkringskostnader för Swedavia vid ett bortfall , men med RTC får man fortsatt drift vid ett bortfall av torn vid t.ex brand .
Snorre
2018-02-21 10:21:18
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Swedavia vill ha 1:1 i RTC, LFV.s planer är 1:3 eller mer. Man har ingått ett gemensamt avtal men pratar om helt olika saker. Amatörer som har ingått detta avtal med varandra och som är på väg att rasera en beprövad infrastruktur. Vad vi får istället visade sig i Sundsvall för två veckor sedan. Separera fungerande drift med lekstugeverksamheten RTS för allas bästa. Historiens dyraste lekstuga kan tilläggas.
Murten Aas Winkelsliper
2018-02-21 09:49:25
SV: ATC
Det du säger utesluter inte det andra. En bortförklaring och inget annat. I själva verket har man sedan länge dissat rts som reservlösning för Arlanda, alldeles för dyrt. En tlf är istället på gång att driftsättas.
ATC
2018-02-21 00:28:34
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Swedavia skall ha RTC Stockholm som back up för Arlanda tornet, o då fanns bara en plats eller inte alls. LFV vill ha Swedavia som kund så, bara att göra som dom säger.
Murten Aas Winkelsliper
2018-02-20 23:48:57
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Så Swedavia vill ha centralen nära sitt opc, eller säger LFV att Swedavia vill det? Hur som helst finns det ingen anledning för Swedavia att vilja det. Tiden då jag trodde på något LFV sa om den här dealen är sedan länge förbi. Som tråden antyder har lögnerna hopat sig rejält. Alla uttalanden från LFV präglas av vilseledning och mörkning. Det gäller att granska det här med ytterst kritiska ögon. Vad vinner Swedavia på att placera centralen på Arlanda? Inte ens något som kan väga upp förlusten av närheten till den lokala flygplatsorganisationen. Swedavias förmodade vilja är en bortförklaring och inget annat. En så kallad förskjutningsstrategi för att slippa förklara sig. Det kanske låter rimligt men det finns ingen substans bakom.

Sen kan vi göra oss lustiga över fjärrkontroll och lönegap. I själva verket bevittnar vi just nu det svenska flygets förfall som en trovärdig och pålitlig infrastruktur som vi alltid har kunnat räkna med.
Burrito
2018-02-20 22:03:14
SV: Sansad
LFV har ett större ansvar än Swedavia. Som om Försäkringskassan skulle gå in och säga till Försvarsmakten att köpa rosa stridsvagnar. Man kan liksom säga nej till ologiska saker som skadar verksamheten.

Reklampelare, det köper jag. Alla andra bortförklaringar=trams.
FL3
2018-02-20 19:22:41
SV: FL
En flygledare har ingen som helst nytta i sitt dagliga arbete av att sitta 2km ifrån Swedavias op. Däremot går mycket förlorat när den dagliga kontakten med fältorganisationen, brand, ramp och lokal flygplatsledning går förlorad. Det kommer både LFV och Swedavia förlora på.

Varför ifrågasätter man inte argumentet gällande Swedavia op? De kommer ju inte ens sitta i samma lokal och de kommer inte ha bättre kontaktmöjligheter än man har idag. Vad ska det vara bra för? Nog för att regeringen går Wallenbergarnas ärenden och stödjer SAABs teknologi. Men varför går man tvärtemot sin egen decentraliseringspolitik, försvarsberedning och upprustningen av det civila försvaret genom att godkänna en centralisering till Stockholm? Det är ju som att kasta alla pengar i sjön! Vad tjänar man på att rusta upp något som bygger på en infrastruktur som vi inte kan räkna med när den verkligen behövs? Det går inte ihop någonstans. Enda anledningen är att LFV möjligen lurat regeringen som så många andra gånger att Arlanda är enda möjliga placering pga Swedavias op. Men det går inte ihop någonstans.

Och som det nämndes tidigare, varför måste det vara en central? Den frågan diskuteras för lite. En central fyller bara en funktion, sårbarhet!
Sansad
2018-02-20 19:22:16
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Jomenvisst! LFV bygger men det är Swedavia som bestämt att det skall ligga på Arlanda. RTC-byggnaden kallas ”fjärrkontrollen” och förbindelsegången mellan ATCC och RTC ”lönegapet”.
Murten Aas Winkelsliper
2018-02-20 17:03:37
SV: FL
LFVs verksamhet har ur ett samhällsperspektiv ingen nytta av att vara nära Swedavias operativa center. De kommer inte ens sitta bredvid varandra utan någon km ifrån. Kvalificerat struntprat kallar jag den anledningen. Kanske lurar politiker, journalister och naiva medarbetare men ingen med insyn. Samverkan med opc kan göras digitalt från landsänden. Ur ett samhällsperspektiv krävs snarare närheten till den lokala flygplatsorganisationen.
Andrea
2018-02-20 16:16:21
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Lekstuga på alla nivåer. Försvarsmakten måste ta ansvar och agera så att vi har ett fungerande försvar och civilt flyg även i framtiden. LFV har helt tappat fattningen och detta skedde redan under Allards tid. De som förvaltat LFV sedan 2011 har bara en sak i huvudet. Stoppa all konkurrens och bilda ett nytt monopol. Prestige, prestige och åter prestige och kunderna får betala.
sv FL
2018-02-20 14:49:42
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Vad har Swedavia med byggandet i Stockholm att göra? Som sagt, ta det lugnt med foliehattarna.
FL
2018-02-20 14:31:45
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Den enda anledningen till att det byggs i Stockholm är för att Swedavia (kunden) har ställt det som ett krav mot LFV, eftersom deras OP också ligger på Arlanda. Det är alltså inte LFV som vill detta. Ta det lugnt med foliehattarna, allt är inte en konspiration...
Murten Aas Winkelsliper
2018-02-20 14:08:00
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Digitala lösningar är snarare en förutsättning för att inte centralisera. LFV och SAAB har tagit fram en teknik som gör att flygplatser kan styras från i princip var som helst. Varför vill man då ens ha en central? Framförallt, varför ska centralen ligga i Stockholm? Jo för att LFV och SDATS behöver en lättillgänglig reklampelare, det är både jobbigt och dyrare att flyga upp alla mutbesök till Sundsvall. Priset blir att vårt samhälle får betala med sin sårbarhet. Politikerna kan inte undgå att se detta men väljer ändå att inte agera. Oerhört ansvarslöst både av regeringen och LFV.

Digitalisera gärna men gör det med ansvar och trovärdighet!
Olle
2018-02-20 13:37:44
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Fråga Ygeman & Co... S stora förespråkare för digitala lösningar som kan centralisera etableringar. Färre i arbete och fler i arbetslösa är målet. Lägg ner landsbygden och fokusera allt kring Stockholm och Arlanda.
Perikles
2018-02-20 13:07:30
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Dagens debattartikel i Svenska dagbladet borde tas på allvar av politiker och vårt statliga affärsverk som tillhandahåller flygtrafikledning som en del i vår viktiga infrastruktur. Om inte våra flygbolag kan bedriva sin verksamhet utan att påverkas negativt ekonomiskt och flygsäkerhetsmässigt vid införande av ny teknik då är det något som gått fel någonstans. Transportstyrelsen verkar inte ha förmåga eller mandat att bromsa när något utvecklas i fel riktning. Ansvaret ligger således på politikerna. LFV:s ledning måste snart ställas till svars för sina beslut. Hur är det möjligt att hundratals miljoner i bidrag betalas ut till en verksamhet som inte inkluderar luftrumsbrukarna i utvecklingen och dessutom snedvrider konkurrensen?
Fd FL
2018-02-14 09:16:19
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Det är som det är och vi kan inget göra åt det senaste problemen. Nu blickar vi framåt och spännande tider råder. Själv är jag glad att få sitta på läktaren och beskåda teatern och alla fina repliker. Må bäste skådespelare vinna. ”Fly me to the moon”
FL
2018-02-14 07:21:46
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Det finns fler än en UPS. Övik var inte påverkat.
Nisse
2018-02-13 23:09:07
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
UPS är nödavveckling ja. Men det är inte så flygplatser normalt är uppbyggda.

Man har även dieselkraft. UPS:erna brukar klara ngn timme eller två, men deras egentliga uppgift är egentligen bara att täcka för de sekunder det tar när strömmen går tills dess att dieselkraften går igång.

Och diesel + UPS innebär normaldrift.
?
2018-02-13 15:35:23
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Strömavbrottet skedde i Sundsvall och berörde själva flygplatsen. RTC som betjänar Sundsvalls flygplats och Ö-viks flygplats ligger inom avbrottets geografiska område. Rätta mig om jag har fel, men jag tror centralens UPS fungerade, och det duger till nödavveckling, men att Sundsvalls KAMERATORNS UPS inte fungerade. Detta borde faktiskt innebära att, om det nu hade funnits nån, trafik till även Ö-vik hade nödavvecklats. Iaf så länge som centralen var beroende av ström från centralens UPS.

Hade RTC Arlanda gått på UPS-drift så är min uppfattning att all trafik till de flygplatser som betjänas därifrån kommer att nödavvecklas enligt (förhoppningsvis) då fastställda rutiner.

Eller?
FL
2018-02-13 13:07:09
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
RTC-centralen var inte strömlös. Bara UPSen till kameramasten på Sundsvall flygplats var trasig.
J Nisse
2018-02-13 10:44:55
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Man vinner inget på RTC. Sverige är bara en experimentverkstad och något för SDATS att visa upp för att de skall kunna sälja utomlands. det är där LFV tror att dom stora kulorna skall rulla in, vilket snarare kan bli tvärtom och Sverige står med en sårbar infrastruktur.

Centralen i Sundsvall var strömlös under en tid i torsdags. Tack vare att Örnsköldsvik inte hade någon trafik då så fick det ingen påverkan där, däremot fick Sundsvall ett långt avbrott. Om fler flygplatser styrts ifrån RTC Sundsvall hade förstås dessa också fått stänga när centralen var slagen ur funktion. Nu skall en ännu större central byggas på Arlanda för minst 20 flygplatser.Hur svårt är det att förstå för regeringen att de måste träda in och avstyra detta innan det är försent?
halvar
2018-02-12 23:38:32
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Vad vinner man på rct?
Besparingar i noll st flygledare?
Vad kostar inte dessa system att köpa in...bygga...drifta?
Mad Max
2018-02-12 15:30:33
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
FL sätter pricken över i:et där. Det är inte första gången vi upplever problem med övergången till reservkraft för just dessa kameramaster. Nog för att Sundsvall och Ö-vik kanske inte ska fungera i alla beredskapslägen men det kan orsaka stora kostnader för bolagen om den nya tekniken på en flygplats inte kan hantera ett strömavbrott. Inte nog med det, vi har ytterligare flygplatser i pipen med hårdare krav på sig.
FL
2018-02-12 14:59:01
RE:LFV
Samma sak hade hänt ett traditionellt torn om reservkraften inte fungerade ja. Nu gjorde den väl det? Så tolkar jag det. Det var alltså en tillförd felkälla, kameramasten, som inte hade fungerande reservkraft.

Ha en bra dag!
LFV
2018-02-12 13:23:53
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
C du börjar få svårt att försvara din tes. Var tvungen att dela upp begreppen eftersom du försökte blanda ihop allt för att dölja dina svaga argument. Läs artikeln i lugn och ro och inse fakta. Ett bemannat torn hade inte varit bättre och LFV har varit tydliga.
C
2018-02-12 13:17:36
SV: ?
Det här började bli fånigt redan för längesedan...

Hur ska du kunna hålla en flygplats öppen utan reservkraft på något kritiskt system? Men det är inte vad som hände i Sundsvall förra veckan. Reservkraften på ett isolerat system, en kameramast, fallerade. Alla andra system hade fungerande reservkraft. Flygplatsen fick stänga eftersom flygplatsen är helt beroende av kameramasten för att fungera. Av samma anledning som en flygplats som är beroende av banbelysning i en annan situation kommer att få stänga när banbelysningens reservkraft går sönder. Men hade Sundsvall inte varit beroende av kameramasten så hade inte flygplatsen stängt! Lika lite som en flygplats inte behöver stänga dagtid när belysningen ryker.

Gör inte denna debatt dummare än vad den är. Se till den isolerade händelsen som inträffade på Sundsvall förra veckan. Flygplatsen fick stänga när kameratornets reservkraft inte fungerade eftersom flygplatsen är beroende av detta kameratorn. Varför förneka och ljuga om detta faktum? Vem tror sig ärligt tala vinna något på att förneka det uppenbara? Herregud, ibland undrar man om det är utveckling eller fundamentalism vi sysslar med. Sandlådetrams käre moderator, sänk dig inte till den nivån.
?
2018-02-12 12:53:08
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Men det är väll det som är poängen, får flygledaren hålla flygplatsen öppen om reservkraften inte fungerar?
C
2018-02-12 12:42:04
SV: tornet
Läs mina tidigare inlägg. Ett vanligt torn kan inte heller fungera utan reservkraft. Men det är inte lika känsligt som reservkraften till ett kameratorn. Fallerar den blir det svart i centralen. I ett vanligt torn är det svårare att dra ur sladden lika abrupt. Fönsterrutorna kräver ingen reservkraft, det mest kritiska är radiokommunikationen och där finns flera olika reservnivåer i form av oberoende system som inte kopplas till samma reservkraftsaggregat.

Men jag tycker inte det är något fel att göra sig beroende av en kameramast. Det beror helt och hållet på vad du ska ha din flygplats till och när du ska nyttja den. Däremot är det helt förkastligt att vilseleda och ljuga som LFV gör i det här fallet. Det ökar bara misstron mot flygtrafikledning på distans och tro mig, det är inget vi behöver just nu. Det är många som arbetar hårt med detta just nu, respektera vårt slit.
Nisse
2018-02-12 12:25:05
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Kan det vara så att masten låg på samma UPS som det gamla tornet?
Tornet
2018-02-12 12:16:26
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
... och när reservkraften till tornet inte fungerar, vad gör flygledaren i tornet då?
C
2018-02-12 12:13:21
SV: Nyfiken
Ja, en flygplats ska kunna hantera när strömavbrott inträffar och fungera utan avbrott. Det är reservkraftens funktion och syfte.

LFVs uttalande hade passat bättre om flygplatsen fått stänga för att reservkraft saknas för banbelysningen. Eller när Sundsvall drabbades av snöstorm för ett tag sedan. Men i det här läget när reservkraften till just kameratornet fallerar och inget annat blir det bara sorgligt.
Nyfiken
2018-02-12 11:52:40
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Så, du menar att tornet med flygledare hade kunnat låta flygplatsen vara öppen med ett strömavbrott?
C
2018-02-12 11:19:50
SV: moderator
Nej, flygplatsen hade inte fått stänga om flygledarna suttit i tornet i det här läget. I ett läge där reservkraften till tornet slagits ut så hade flygplatsen fått stänga med flygledare i tornet. Men det var inte vad som hände här eller hur? Här fallerade reservkraften till kameramasten och inget annat. Vi vet att allt annat fungerade i den här situationen men av någon anledning som måste utredas fungerade inte kameramastens reservkraft.

Den här händelsen kan inte analyseras utifrån andra händelser där andra saker fallerar. Klart är att vissa system kräver reservkraft annars måste flygplatser stänga. I denna isolerade utpekade händelse på Sundsvalls flygplats fallerade kameramastens reservkraft och inget annat. Varför förneka det och skylla ifrån sig? Se till att ta reda på varför istället, det tjänar LFV på i längden. Vilseledning och lögner skadar bara anseendet.

2018-02-12 10:46:50
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
LFV är noga med att påpeka att problemen med strömförsörjningen inte har något med fjärrstyrningen på Sundsvall-Timrå flygplats att göra. Det faktum att flygledningen i remote-centralen, som ligger ett stycke från det tidigare flygledartornet förblindades i och med bortfallet av strömförsörjning, hade inte inneburit någon skillnad om det suttit flygledare i tornet. Även de hade varit tvungna att stänga flygplatsen om de båda backup-systemet varit utslagna.

– Då är det noll-rate som gäller. Vi får som sagt inte driva verksamheten utan avbrottsfri kraft.
C
2018-02-12 10:37:36
SV: Alfa
Du får utveckla ditt resonemang. Citat från din(?) artikel: "Det var strömförsörjningen till den mast där kamerorna som är förutsättningen för fjärrstyrningen sitter som inte kom igång som den skulle."

Det är ganska uppenbart att stängningen i det här fallet var helt kopplat till kameramasten. Sen kan en flygplats få stänga i andra fall om reservkraft spökar, till ex till ett vanligt flygledartorn. Men det är inte vad LFV säger och det var inte vad som hände här. Hade inte kameratornet funnits så hade inte flygplatsen stängt i denna isolerade händelse. Det är det jag stör mig på att LFV avser vilseleda och att ni på Flygtorget köper det.

En mer korrekt rubrik hade varit "fallerande reservkraft fick flygplatsen att stänga". I det här läget var det kameramastens fel nästa gång kanske det är radiokommunikationen, allt behöver reservkraft och all reservkraft kan gå sönder.
Alfa
2018-02-12 10:21:29
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
C, varför läser du inte texten i artikeln:

http://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=12517

Jag hoppas att det klarnar för dig, det verkar lite rörigt.
C
2018-02-12 10:18:14
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Sundsvall fick stänga för att det inte fanns någon reservkraft till kameratornet. Hade det inte funnits ett kameratorn skulle flygplatsen inte heller behöva reservkraft för något kameratorn och därmed inte behövt stänga. LFV, sluta vilseleda det skadar bara bilden av en seriös aktör på marknaden!
FL_med_insikt
2018-02-12 09:07:48
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Anton: ”Ni är få som kämpa emot RTC”? Vilken filterbubbla lever du i? En majoritet av flygledarna är skeptiska till LFV:s planer med RTC men det är nu inte tillåtet att vädra de åsikterna. Vilka av brukarna är positiva till RTC-konceptet om man bortser från dem som LFV lyckats dupera att det kommer bli billigare? Så Anton, kliv ur din egen bubbla och lyssna på omvärlden.
FL
2018-02-12 09:06:26
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Om det var reservkraft mm som var problemet varför var det inte flygplatsen som tog ansvar och även beställde reservdelar. LFV är inte ansvariga för flygplatsens tekniska underhåll.

Träd nu fram och berätta för allmänheten vad som hänt. Ni vinner inte på att vilseleda alla.
Johanna
2018-02-12 08:26:05
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Än värre blir det när LFV tvingas ut med en artikel om fadäsen. Alla som bör veta vet. Det räcker!
JN
2018-02-12 07:26:42
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Helt korrekt info från LFV, dvs. ingen reservkraft= avveckla pågående trafik och stäng flygplatsen för IFR-trafik oavsett fjärrstyrning eller traditionell flygtrafikledning.
FL
2018-02-11 17:59:01
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Jag tycker fjärrstyrning verkar spännande men när jag ser hur vår ledning bemöter oro med förakt och förbud blir jag illa till mods. Vi som kan verksamheten blir minst sagt förvånade över ledningens behov att ljuga offentligt. När jag ser tillbaka på hur allt har skötts den senaste tiden mår jag dåligt på ett personligt plan. Sakfrågan kan vara rätt men hanteringen och agerandet är vedervärdigt. Vi var först i världen nu är vi de mest ruttna i världen.
S
2018-02-11 17:41:19
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Oavsett om man är för fjärrstyrning eller inte så är det förkastligt trams att marknadsföra med lögner och mörka när fel uppstår.

Om det nu är så bra, varför måste LFV mörka fördelarna och ljuga om bristerna? Det räcker för mig. Man måste se till fakta och erfarenheter som finns, inte bara lyssna på vad den store ledaren säger. Titta på världshistorien och se hur många katastrofer som kunnat undvikas av lite kritiskt tänkande och öppenhet.

Det ligger en hund begraven här det är jag säker på. Titta bara på svaren på debattartiklarna för några månader sedan. LFV kan inte möta sakfrågan utan måste prata runt och vilseleda. I Riksdagen står infrastrukturministern och hänvisar totalförsvarsfrågan till TS som inte alls sysslar med sådant. Försvarsmakten har tydligen givit sin välsignelse men att de kräver reservlösning på plats för enstaka militära rörelser under krigstid hjälper knappast totalförsvarets behov. Systemet är uppenbarligen inte gott nog utifrån LFVs ansvar att leverera under alla beredskapslägen, det såg vi Sundsvall i torsdags. Att LFV inte är att lita på råder det knappast något tvivel om vid det här laget. Oavsett vad man tycker om fjärrstyrning.
Anton
2018-02-11 16:10:10
SV: Varför ljuger Luftfartsverket?
Ni är få som kämpa emot RTC som är flygets framtid, men ni ger er inte, det får jag ge er!
 

Tillbaka

Pilotshop
Air BP
BAM
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev