Tråden startades av: Rickard  2018-07-04 11:00:48
Flygskatt 
Först och främst skall jag säga att jag är emot denna typ av skatt.
Nu när det har gått ett par månader efter skatten infördes, vet någon hur statistiken ser ut om man jämför mot samma tid förra året?

Är det någon minskning?

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

Skattebetalare
2018-07-27 21:03:25
SV: Flygskatt
Men USA's bolagsskatt ar lagre nu tack vare Pres. Trump.
Bränsleskatt
2018-07-27 15:23:42
SV: Flygskatt
Jag talar om bränsleskatt, och inget annat. Du menar alltså att en flygbiljett inte är beskattad? Blanda inte ihop begreppen.
Sv Skattebetalare
2018-07-27 07:36:04
SV: Flygskatt
Historiskt har Sverige haft en lägre Bolagsskatt än USA.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bolagsskatt

Sv Bränsle Skatt
2018-07-27 07:31:52
SV: Flygskatt
Och varför skall de som reser med reguljärt flyg vara skattebefriade när allt annat resande är skattebelagt?
Bränsle Skatt
2018-07-26 15:11:50
SV: Flygskatt
Jag förnekar inte att det var den tidigare borgeliga regeringen som införde bränsleskatt, på icke kommersiella flygningar. Varför ska privatflygare inte betala bränsleskatt, när alla andra gör det till bilar, båtar osv?

PS. Det heter faktum DS.
Skattebetalare
2018-07-26 13:49:58
SV: Flygskatt
@Linkan. Jag foreslar att vi slutar denna meningslosa diskussion. Visst ar det skatt pa flygbiljetter i USA men anledningen ar inte att minska pa flygandet som i ditt land. Vissa delstater har sales tax andra har det inte. I min delstat har vi 6-7% sales tax, medan du betalar 25% VAT. I ditt land gar omkr 50% av GDP till skatter. Endast 4 lander har hogre skattebelastning. I USA gar 26% av GDP till skatter, vilket kommer att bli lagre tack vare President Trumps nyligen reviderade skattelagstiftning.
Sv Bränsle skatt
2018-07-26 07:58:50
SV: Flygskatt
Försök inte bortförklara!

Det var en Moderat ledd regering som var först att införa flygskatt.
Det är ett oomkullrunkeligt faktotum!

Oavsett hur bolag har lyckats skatteplanera.

Linkan
2018-07-25 22:27:38
SV: Flygskatt
Sv Skattebetalare, du kallar dig skattebetalare och det är väl riktigt. I USA har man sedan länge en flygskatt både för avgående och ankommande passagerare. Det visar att USA tar ut mer skatt av flygpassagerarna än vad Sverige gör. Du betalar sale tax. mm. så din pseudonym stämmer väl Skattebetalare!
Skattebetalare
2018-07-25 15:11:05
SV: Flygskatt
@Linkan: Jag forstar inte vad ditt inlagg har med flygskatt att gora, men jag svarar dig anda. Vi i USA uppskattar inte obehoriga som skrapar ner vara marker. Det kallas for intrang. Vi respekterar andras egendomar. Enligt USAs grundlag har vi frihet och rattighet att forsvara oss mot intrang. Det har du inte i ditt land.

Linkan
2018-07-25 09:55:04
SV: Flygskatt
I Sverige får du gå ut i skogen och plocka bär och kvistar som ligger på marken, Allemansrätten.
I USA kan du bli skjuten om du vistas på annans mark. Detta är ett exempel på att medborgarna i Sverige har stor frihet. Större frihet än medborgarna i USA.
Det är bara när det gäller vapeninnehav som USA har större frihet.


Bränsle skatt
2018-07-24 20:42:51
SV: Flygskatt
Flygbränsle skatten gäller fö icke kommersiella flygningar.
Därför lägger storbolagen sin bizz jet i bolag. Som de sedan köper sina tjänster ifrån. Därmed slipper man bränsle skatten.
Blanda inte ihop begreppen.
Sv (@Sv KK)
2018-07-24 16:40:08
SV: Flygskatt
Men det var under en Moderat ledd regering som flygskatt på flygbränsle infördes. Reguljär trafik är befriat pga. internationell överenskommelse.

Moderaterna först med flygskatt i modern tid år 2008.

Den som gjorde det först bör få ta er kritik.

@Sv KK
2018-07-24 03:44:30
SV: Flygskatt
Du har noll frihet i sossesverige. Staten konfiskerar din inkomst och bestammer allt.
Sv KK
2018-07-23 22:17:55
SV: Flygskatt
Men du kan alltid flytta till något annat land. Sverige ger dig den friheten. Du bestämmer själv över ditt liv.
Det finns inget friare land än Sverige.

DC-10
2018-07-22 15:43:31
SV: Flygskatt
@Flygskatt Om du läser alla inlägg i tråden, så diskuteras det även övriga skatter.
Har du missat det?
Flygskatt
2018-07-22 12:42:10
SV: Flygskatt
DC-10 rubriken på tråden är Flygskatt har du missat det?
pf
2018-07-22 12:19:41
SV: Flygskatt
DC-10 og "at"DC-10, er det presist nok det dere skriver-for det tas vel bare flyskatt for de pax som stater sin reise fra en flyplass i de land dere skriver ? Altså transitt/transfer fra pax påstigende i annet land er unntatt flyskatt i Sverige.

DC-10
2018-07-21 16:58:30
SV: Flygskatt
@sv DC-10 När det gäller "flygskatt" så betalar alla bolag på utgående flygningar från Sverige. Men det var inte riktigt det saken handlade om. Utan om bolagsskatter och anställdas skatter. Kan vara svårt att hänga med ibland.
sv Linkan
2018-07-20 17:09:58
SV: Flygskatt
Med tanke på träffsäkerheten i dina tidigare beräkningar, så bör du minst dra av 50%. Vilket trams, att redovisa sina inkomster här på FT.
Sv DC-10
2018-07-20 16:49:50
SV: Flygskatt
SAS betalar flygskatt i både Tyskland och England.
Där debiteras sedan lång tid tillbaka skatt för varje passagerare i avgående flyg.
Trött
2018-07-20 15:54:48
SV: Flygskatt
Ja, jobbar inte mer än 12 timmar i veckan. Då blir det inte mer än så Linkan.
sv Linkan
2018-07-20 15:53:35
SV: Flygskatt
Keep on dreaming!
@Linkan
2018-07-20 15:16:16
SV: Flygskatt
Vad betalar du i inkomstskatt, VAT, bensinskatt, skatter och statliga avgifter pa el, sprit, tobak, fastighet, bil, etc?
@V
2018-07-20 01:26:12
SV: Flygskatt
Tycker du det ar fel att jobba? USA har inte direkta barnbidrag, men har socialhjalp och arbetsloshetsunderstod for dem som behover. Att konfiskera en stor del av inkomsten och sen dela ut det igen som i sossesverige ar ineffektivt. I USA tar skattesystemet hand om det utan extra kostnader. De med lag inkomst betalar ingen skatt alls och ju storre familj desto mindre betalar man i skatt. Att sitta hemma om man ar arbetsfor och leva pa andras bekostnad ar helt fel.
Linkan
2018-07-19 20:54:54
SV: Flygskatt
Betalar inte hutlösa skatter men har många förmåner! Min årsinkomst för 2018 beräknar jag till ca Sek 700.000:- arbetar i snitt ca 12 timmar per vecka.DC-10
2018-07-19 20:23:37
SV: Flygskatt
@Linkan Hur mycket skatt betalar SAS i t.ex Tyskland eller England?
V
2018-07-19 16:07:44
SV: Flygskatt
USA Har inte barnbidrag eller liknande, men en hel mängd med skattelättnader för liknande situationer. Fördelen är att det är skattelättnader istället för bidrag - dvs du måste jobba för att få tillgång till detta - Bra va?
@Linkan
2018-07-18 17:44:58
SV: Flygskatt
Ingenting ar gratis. Du betalar hutlosa skatter, jag gor det inte. Jag vill betala sa lite skatt som mojligt och kan forvalta mina pengar mycket battre an statliga byrakrater och vi kan ta hand om oss sjalva mycket battre an nagon mammastat. Vi har ekonomisk frihet I USA, du har det inte. Om USA vore som du sager sa skulle vi inte ha miljoner med olagliga invandrare som lever pa skattebetalarnas bekostnad. Jag vet manga svenskar som lever gott I USA, ar tacksamma for alla mojligheter som har gjort dem ekonomiskt oberoende och har inga som helst planer att atervanda till Sverige. Jag ar en av dem.

Mvh, Skattebetalare
DC-10
2018-07-18 10:51:22
SV: Flygskatt
Det handlar om hur "Kalle Anka regeringen" använder skattepengarna. Du verkar ju att vara en nickedocka åt alla skattehöjningar. Att du påstår att du är medlem i M, tvivlar jag starkt på. Med dina tidigare exempel på beräkningar, tror jag inte så mycket på dina senaste "skatteberäkningar".
Sv Skattebetalare
2018-07-18 09:21:12
SV: Flygskatt
Eftersom de borgerliga inte röstade emot utan lade ner sina röster när paketet med flygskatt beslutades så stödde de flygskatten.

De borgerliga hade kunnat hindra att flygskatten infördes men gjorde det inte. Deras handling innebar att de gav stöd åt bl.a flygskatten.

Rätt skall vara rätt.

PS! De borgerliga var först med flygskatt!
KK
2018-07-18 07:59:24
SV: Flygskatt
@ Linkan Du glömmer att nämna några saker. T. ex. att friheten att bestämma över sitt eget liv och pengar är väldigt begränsad i Sverige dessutom ska man räkna in arbetgiveravgifter m.v. i skattetrycket.
Dessutom är det frågan hur kostnadseffektivt att samhället är,skolan är en flumskola där man lär sig att det inte betyder mycket om man lär sig nånting bara man har roligt. Integrationen av flyktinger och invandrare har blivit ett enormt problem.extremt långa vårdköarfinns också Det är tyvärr så att i det här socialistiska jantelagshelvete har blivit så,att allt är systemet för systemets egen skull, ett enormt offentligt apparat som leder tankerna til forna Sovjetunionen. Folk med initiativ och drive , som jag själv flyttar till friare länder
Linkan
2018-07-17 22:59:01
SV: Flygskatt
@Skattebetalare, Utländska flygbolag med personal stationerade i ett annat land har innan flygskattens införande inte betalt någon skatt i Sverige. Att vi i Sverige betalar mer skatt än många andra länder är ingen hemlighet. Men Svenska medborgare får betydligt bättre service av samhället än vad medborgare i andra länder får.

Har USA barnbidrag, fri tandvård till 18 års ålder, fri skolgång, fri sjukvård och läkemedel för de med stora behov och mycket billiga läkarbesök för alla övriga, bostadstillägg för personer med stor försörjningsbörda och låg inkomst mm.

I slutändan är det det totala som räknas. Då ligger Sverige mycket bra till. Många Svensk - Amerikaner flyttar hem till Sverige på ålderns höst för att ta del av Svensk sjukvård och service utan att behöva spendera hela sitt sparkapital.
Skattebetalare
2018-07-17 21:55:51
SV: Flygskatt
Ingen demokrati när en minoritet av fanatiker kan få igenom en flygskatt.
Linkan
2018-07-17 20:40:59
SV: Flygskatt
Sv DC-10, Så du vill ha höjd inkomstskatt? Det fanns en tid då marginalskatten var upp till 72% av det du tjänade över brytgränsen. Jag hade en sådan inkomst men samtidigt ett nytt hus med ränteavdrag. Det innebar att jag enbart betalade 28% av räntan. Hade jag 20.000:- i ränta betalade staten 72% och jag 28%.

Den som ej betalade statlig skatt hade lägre lön fick en verklig kostnad på ca 14.000:- min verkliga kostnad var 5.600:- Detta bjöd S på tidigare. M regeringen sänkte marginalskatten och begränsade ränteavdragen och införde skatt på flygbränsle. M var så ledes först med flygskatt den är nu 7:61 per liter.

Det finns plus och minus för för båda sidor.

Är sedan länge medlem i M men för den skullen säger jag inte ja och amen till allt de gör och föreslår. Är ingen nickedocka som många här på forumet verkar vara (hjärntvättade).
@Linkan
2018-07-17 19:22:51
SV: Flygskatt
Svenskarna betalar 50% av GDP i skatter. Schweizare 28%, Amerikanare 26% och Ryssar 20%. Tycker du inte det är dags för en massiv skatteminskning så att arbete och utbildning lönar sig?

Mvh/Skattebetalare
DC-10
2018-07-17 17:11:43
SV: Flygskatt
Det var just det. Flygskatten drar in mer pengar än "arbete". Så du menar att vi ska satsa på att skatta ihjäl Sverige, än att skapa långsiktiga jobb.
Kalla Anka "regeringen" har samtidigt ambitionen att Arlanda ska bli den ledande flygplatsen i Norden. Hur i hela h.....e ska det gå ihop?
Som någon sa: Det är för mycket surr från dig!
Sosseskalle!!
Subventioner
2018-07-17 15:08:11
SV: Flygskatt
Subventioner snedvrider konkurrensen och borde förbjudas. Vfr är SJ subventionerad, men flygtrafik beskattad?
Skattebetalare
2018-07-17 03:38:32
SV: Flygskatt
Linkan: Svenskarna betalar omkring 50% av GDP i alla slags skatter. Schweizare betalar 28% och Amerikaner 26%. Tycker du inte det är dags för en kraftig skattesänkning så att arbete och utbildning lönar sig?
Sv Skattebetalare
2018-07-16 08:10:25
SV: Flygskatt
Apropå ditt inlägg "Om järnvägen subventioneras av skattepengar ska flyget också subventioneras".
Du låter som min femåring! Varför får inte jag när Nicklas får?

PS! Varifrån har du fått att järnvägen subventioneras?
Däremot är det mycket tydligt att många kommunala flygplatser subventioneras med skattemedel!

Linkan
2018-07-16 07:59:50
SV: Flygskatt
@DC-10, Flygskatten drar nog in mer pengar till staten än ett flertal nya linjer som flygs av bolag som inte har sin hemvist i Sverige.

De bolagen genererar minimala statliga skatteintäkter i Sverige, bränslet skattefritt, ingen moms på utlandsresor. Start och undervägs avgifter ingen skatt.
Eventuella anställda i Sverige som har en månadslön under 40.000:- betalar ingen direkt statlig skatt. Även Svenska flygbolag betalar minimalt med statlig skatt i Sverige.

Flygskatten ger goda skatteintäkter till staten även om flygandet skulle minska något.


DC-10
2018-07-12 15:02:02
SV: Flygskatt
TS är en myndighet, och borde finansieras genom den statliga budgeten, som övriga myndigheter. Likt kostnaderna för asyl invandringen. Nu mister vi Norwegians tänkta Arlanda long haul satsning, till CPH tack vare flygskatten. Vilket skulle skapat arbetstillfällen och skatteintäkter till staten. Bra jobbat "regeringen"!
Micke
2018-07-12 14:05:02
SV: Flygskatt
Jahopp, undra varför CPH och inte ARN?

https://aksjelive.e24.no/article/vmKqL4
Skattebetalare
2018-07-12 13:50:05
SV: Flygskatt
Givetvis ska de som använder sig av flygtransport betala alla kostnader men endast om de som använder sig av järnvägstransport också gör det. Om järnvägen subventioneras av skattepengar ska flyget också subventioneras.

Sv sv Linkan
2018-07-12 07:14:07
SV: Flygskatt
Du har nog begränsad erfarenhet av flygverksamhet. Visst finns det kostnader men också intäkter som gott och väl täcker kostnaden.

I alla branscher måste man se till att intäkterna är större än utgifterna. Klarar man inte det skall man inte driva någon verksamhet.

Man kan inte som bönderna begära att vi skattebetalare skall ge bidrag till deras verksamhet så fort det är för blött eller för torrt.
Michael
2018-07-12 06:54:52
SV: Flygskatt
"TS skall vara självförsörjande" vem hade du tänkt skulle betala vad det kostar?

Det är väl självklart att flyget och passagerarna skall betala vad flyget kostar och inte de som stannar på backen. Flygbolag har friheten att etablera sig i något annat land om de tycker det är bättre.


sv Michael
2018-07-11 15:32:17
SV: Flygskatt
Det är ju det som precis är poängen. Svenska staten, med sin politik om att TS skall vara självförsörjande. Det är ju det som gör att fler och fler flaggar ut.
Har du lika svårt för att fatta som Linkan?
sv Linkan
2018-07-11 15:29:03
SV: Flygskatt
Försök att se på saken utan sosseögon. TS och LFV, är de privata bolag?
Deras avgifter är inte i proportion, till vad de levererar och är att jämställa med skatt.
Men jag tror inte att du har en aning om, vad det kostar och innebär att driva ett flygbolag.
Du följde tydligen heller inte debatten, om misstroendevotum vad det gällde vissa skatter.
Borgarna tar bort flygskatten om de vinner valet.
Rättning i ledet!
PS. Om man refererar till en kommunist, ja det säger en hel del.DS.
Michael
2018-07-10 18:50:48
SV: Flygskatt
Det är upp till dig var du vill ha ditt Cert, AOC registrerat inom EU. Du kan flytta ditt cert till valfritt EU land och det gäller som förut. Men det blir knappast billigare i längden. Ett AOC kan du starta i flera olika länder. Flygplan i kommersiell trafik behöver inte vara registrerade i Sverige för att flyga Svenska linjer.

Ett privat flygplan som i huvudsak nyttjas i Sverige skall vara Svenskregistrerat. Detta även om myndigheten ej jagar b.l.a USA experiment klassade flygplan som finns i Sverige. De får ej flyga utan speciellt tillstånd vilket de flesta saknar.

Flyget är globalt din 145 verkstad kan du också ha i något annat land än Sverige.
Linkan
2018-07-10 18:36:39
SV: Flygskatt
@sv Linkan, Rättning i ledet. Om jag av ett privat bolag köper en usel produkt är det då skatt?

Skatter är skatter, de beslutas av Riksdagen.

Avgifter för utförda tjänster är inte skatt vare sig de gjort ett uselt jobb eller ej!

"Någon jävla ordning ska det vara .........” som C-H Hermansson uttryckte det!

Kom också håg att skatter beslutats av en majoritet av de folkvalda.
Att lägga ner sin röst är att stödja det förslag som fått majoritet.

Flygskatten stöddes av de borgerliga då de inte röstade emot.
sv Linkan
2018-07-10 15:54:22
SV: Flygskatt
Du tycker alltså att TS och LFV's avgifter är ok? Jämför med andra länders avgifter.
Cert, AOC, Part 145 osv. De är ju att likna vid skatt. Då de inte står i proportion mot utförda "tjänster".
Skattebetalare
2018-07-10 13:34:05
SV: Flygskatt
@Gh: Helt riktigt. Rena hyckleriet, men sossarna och trädkramarna motiverar nya skatter med vilka lögner som helst. En intressant link om skatter:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tax_revenue_to_GDP_ratio
Sv Gh
2018-07-10 08:12:38
SV: Flygskatt
De största flygländerna har redan en flygskatt.
USA har skatt både för avgående och ankommande flyg. Om inte skatten fanns i dessa länder skulle de flygas ännu mer. Skatten har således givit resultat.
Sv Skattebetalare
2018-07-09 09:59:01
SV: Flygskatt
Skatter är skatter oavsett vad de kallas.

Du kanske har någon favorit, en skatt med bra namn som du gärna betalar.
Gh
2018-07-09 08:10:00
SV: Flygskatt
En Svensk flygskatt kommer inte göra ett dugg för att förbättra miljön globalt . Titta på var det flygs mest i världen?
Skattebetalare
2018-07-09 02:12:31
SV: Flygskatt
Skillnaden är att miljöskatt kan läggas ovanpå existerande energi, bränsle, etc, skatter. Det är stor skillnad.
Sv Skattebetalare
2018-07-08 19:11:43
SV: Flygskatt
Bränslet är beskattat och för privatpersoner tillkommer moms på biljett priset. Bussen betalar vägskatt och bränsleskatt. På el betalas energiskatt det drabbar även tunnelbanan.

De flesta områdena är beskattade, reguljärt flyg betalar dock ingen skatt på bränslet. Men vi har nu i Sverige en skatt på flygresor.

Om man kallar skatten miljöskatt eller något annat är egalt. Skatt är skatt.
Linkan
2018-07-08 15:26:27
SV: Flygskatt
TS, LFV, Swedawia beskattar inte flyget på något sätt. Den moms som debiteras på utförda tjänster återbetalas till flygbolaget.

Att en verksamhet tar betalt för sina tjänster är väl inte konstigt. Vem skall betala dessa tjänster om inte de som nyttjar dem? Alla företag tar betalt för sina tjänster.

Man måste skilja mellan skatter och tjänster. Upplys mig gärna om vilka skatter som t.e.x. utländska flygbolag betalar i Sverige. Skatter beslutade av Sveriges Riksdag!
Startavgift är ingen skatt utan en avgift som flygplatsägare tar ut.

Reguljärt flyg betalar inte bränsleskatt som övrigt flyg måste betala.

Pinsamt är att så många inte kan skilja på skatter och avgifter för tjänster!

Skattebetalare
2018-07-08 15:08:53
SV: Flygskatt
Om CO2 nu är så farligt att straffskatter (=miljöskatter) införs för att folk ska flyga mindre, är det dags att sluta med hyckleriet och CO2 beskatta all onödig verksamhet som producerar extra CO2 pga högre kaloriförbränning, som tex Vasaloppet, maratonlopp, fotboll, ishockey och också CO2 beskatta alla kolsyrade drycker samt ev. elektricitet som importeras från koleldade/dieseldrivna kraftverk.
Skattebetalare
2018-07-08 14:17:41
SV: Flygskatt
Miljöbeskattas buss/tåg/T-banebiljetter också?
sv Linkan
2018-07-08 11:15:25
SV: Flygskatt
Det finns ingen mer bransch som är så hårt belastad av "avgifter" än flygbranschen.
Du kan kalla det för vad du vill, men de flesta avgifterna/skatterna går tillbaka till ineffektiva statliga myndigheter såsom TS, LFV osv.
Dina inlägg är närmast pinsamma!
Skattebetalare
2018-07-08 04:16:51
SV: Flygskatt
Hur mycket (miljö)skatt är det på tåg, buss och T-banebiljetter?
Linkan
2018-07-07 08:35:23
SV: Flygskatt
Sv Gh

1) Bromsa ökningen av flygandet. Flyget ökar snabbare än tekniken att kompensera för utsläppen. "Explosion av flygande till lågt pris: ”Markant ökning” | SvD" Flyget på väg att bli en miljö bov.

2) Rättvisekrav, flyget har i stort sätt varit skattefritt. Alla övrig trafik betalar för sina utsläpp. Flera stora flygnationer har redan en flygskatt.

3) Flyget har spårat ut när man erbjuder resa Norrland till Stockholm för 199:-. Hade lågprisbolagen inte dumpat priserna så mycket hade troligen införandet dröjt längre. Flyget har sig själva att skylla!
@Gh
2018-07-07 04:20:32
SV: Flygskatt
https://www.expressen.se/dinapengar/klart-nu-regeringen-infor-en-ny-flygskatt/
Gh
2018-07-06 17:12:25
SV: Flygskatt
Vad är syftet med flygskatt?
Skattebetalare
2018-07-06 13:22:33
SV: Flygskatt
@Skattesmitare

UN/IPCC har kritiserats av många respektabla vetenskapare över hela världen. Här en referens av många:

https://www.globalresearch.ca/more-than-1000-international-scientists-dissent-over-man-made-global-warming-claims/5403284
Sv John Silver
2018-07-06 08:24:00
SV: Flygskatt
Hela samhället / världen nyttar olika flashiga namn för att sälja sina produkter.
Man förvånas många gånger att vi människor är så lättlurade men så är det.
Nya namn på gamla produkter säljer bra. Ungdomar är de som lättast går på tricket.

Just nu är miljö ett som en majoritet av befolkningen tycker är viktigt.
@Skattesmitare
2018-07-06 02:00:38
SV: Flygskatt
På 70 talet snackade alla "experter" om nerkylning mot nästa istid. Nu, 40 år senare snackar alla "experter" om uppvärmning och sossarna tar varje tillfälle i akt att uppfinna nya skatter "för att rädda planeten".

Ur planetens synpunkt är 40 år lika betydelsefullt som att pissa i havet. Mao, dessa "experter" vet inte vad de snackar om.
A
2018-07-05 23:06:26
SV: Flygskatt
Jag kan inte fatta att folk är så upprörda över denna begränsade skatt. Som påpekats i tråden har många andra länder så som USA, UK, Div EU länder redan en flygskatt.

Det som är mer sjukt är att Swedavia används för att tjäna pengar åt staten. Vinsten från flygplatsdriften går direkt in till statskassan. Detta vore väl okej om man hanterade samtliga landets flygplatser, men man har bara plockat russinen ur kakan. Regionala flygplatser går på knäna ekonomiskt och är ständigt hotade då kommunerna helt enkelt inte har råd att driva dessa.

Detta är ett bra mycket större problem och hot mot den så kallade "landsbygden" än den högst marginella flygskatten.
Kritiken mot flygskatten grundar sig i lobbyarbetet som Svenskt Flyg driver. Swedavia är med i Svenskt Flyg, så det är inte så konstigt varför detta grundläggande problem aldrig kommer ut i ljuset. Sen finns det ju mängder av nyttiga idioter som är skrivbordskrigare - för att nämna några som ständigt tar upp denna flygskatt på till exempel detta forum.

Lyft blicken och se vad som egentligen pågår.Skattebetalare
2018-07-05 19:38:12
SV: Flygskatt
@Skattesmitare:
En normalsvensk producerar omkr 365 kg CO2 per år i utandningsluften. Vid högre än normal aktivitet produceras mera CO2. Om nu CO2 är så farligt som du säger, så ska man genast förbjuda alla oväsentliga aktiviteter som producerar extra CO2, som tex Vasaloppet, maratonlopp, fotboll, ishockey, och andra aktiviteter som höjer hjärtverksamheten, förbränningen och CO2 produktionen. Eller också beskatta alla deltagare och åskådare för att minska intresset för aktiviteter som producerar den farliga CO2 gasen, precis som man har beskattat flyget, eller hur?

Att skatta flyget för att få folk att flyga mindre och att få Svensson att skämmas för semestern i Las Palmas är rena hyckleriet.

Det finns inga vetenskapliga bevis att CO2 har något att göra med klimatet. Korrelation utan vetenskaplig förklaring av orsak och verkan betyder ingenting, men lurar många. Solfläckar förklarar klimatförandringar men kan inte beskattas av sossarna.
John Silver
2018-07-05 12:28:42
SV: Flygskatt
Skillnaden på svenska flygskatten och andra länders flygskatt, t.ex. USA , UK, Frankrike, är att dessa länder inte skäms för att säga att dom behöver denna skatt för att täcka div. kostnader. I Sverigeär man så pass hykleriska att man måste hitta på någon ursäkt för denna skatt. Svennebanan är så pass hjärntvättat att. hen tror att då är Sverige bäst..., tragiskt
Skattesmitare
2018-07-05 11:44:02
@Skattebetalare
"En massa BS om CO2, blah, blah…"

Bra där.
Föreslår att du adresserar FNs klimatpanel, eller varför inte hela forskarvärlden när du ändå håller på.
Det är uppenbart att de behöver ta del av din visdom.
pf
2018-07-05 11:43:48
SV: Flygskatt
Svenske, så vel som norske politikere, vet så inderlig godt at vi er en meget liten del av verden, og dets utslipp.

Dessverre, taler de mest idialistiske slik at det er nettopp våre utslipp som redder verden eller ikke.

Selvfølgelig er det provenyet de er etter-for ellers er økningen i flytrafikk i land som Kina, India og Indonesia langt større enn det marginale vi oppnår med våre innsparinger.

Dette vet politikerene.
Sv Skattebetalare
2018-07-05 08:03:07
SV: Flygskatt
Men snälla du, flygskatt är flygskatt oavsett vilken motivering man nyttjar för att marknadsföra den!

Vad tycker du då om den flygskatt som den M ledda regeringen införde 2008.

De belade flygbränsle med skatt som fortfarande gäller.
Linjetrafik är undantagna från beskattning. Firmaflyg, privatflyg måste betala skatt på flygbränsle.
Skattebetalare
2018-07-05 00:58:12
SV: Flygskatt
Avsikten med svensk flygskatt var att folk ska flyga mindre. Det är sjukt vansinne. En massa BS om CO2, blah, blah. Svensken ska skämmas för att flyga till Las Palmas på semestern. Endast i sossesverige. USA och andra länder har inte flygskatter med den avsikten.
Sv Skattebetalare
2018-07-04 19:41:09
SV: Flygskatt
Menar du då att USA´s flygskatt inte är sjukligt vansinne. USA har skatt på både ankommande och avgående flyg. Det borde du som frekvent resenär veta. Du kanske bara flyger i fantasin, då blir det ingen skatt. Det finns fler länder som har flygskatt.
Skattebetalare
2018-07-04 16:58:49
SV: Flygskatt
Flygskatt är sjukligt vansinne. Endast i sossesverige.
L
2018-07-04 16:14:02
SV: Flygskatt
En liten ökning på antal passagerare. Dock inte lika stor som tidigare år vill jag minnas.

https://www.swedavia.se/globalassets/statistik/swedavia_201806.pdf
 

Tillbaka

Pilotshop
Air BP
Volflight
BAM
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev