Tråden startades av: Jörgen  2020-02-09 12:59:00
Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS? 
I veckan annonserade danska Naviair om att de valt DFS/Frequentis som leverantör av ett fjärrstyrt system med placering på Billund flygplats. I Norge har Avinor valt Indra/Kongsberg. I Sverige förlorade man nyligen 5 flygplatser till ACR. I England, Norge, Spanien och Sverige där man gjort regelrätta upphandlingar visar det sig att bemannade torn är hälften så dyrt än operationer med fjärrstyrda system. I Danmark vågar inte Naviair och danska staten avreglera marknaden. Istället investerar de i dyra system, behåller monopolet, och tvingar flygbolag och flygplatser att betala skyhöga priser för flygledningen i Danmark. Det blir spännande att följa utvecklingen i Norge, Spanien och Sverige. AENA i Spanien upphandlar under våren 12 torn. I Sverige måste staten tänka om gällande affärsverket LFV ifall man vill dra ner på statliga stöd till flyget. LFV går med stora underskott och Swedavia och Försvarsmakten tvingas betala 100-tals miljoner årligen för mycket för flygledningen än om det vore konkurrensutsatt. I dagarna tar ett spanskt företag över tornen på Kristiansand och Ålesund. Besparingen är ca 40% mot tidigare Avinors priser.

Hur länge ska finansdepartementet i Sverige ducka för säkra kostnadsbesparingar av flygledningen på Swedavias flygplatser? När kommer LFV presentera ett business case för fjärrstyrd flygledning och varför ska staten via LFV välja att försöka återta ett monopol via en dyr övergång till teknik och distansstyrd flygledning? Hur går ekonomin ihop för SDATS ifall man räknar in alla initiala investeringar. Bl a en central i Sundsvall och ett dyrt och stort bygge på Arlanda? Hur ser piloter och flygledare på den nya tekniken och att man inte i framtiden ska kunna separera flygplan visuellt?

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

FL 4
2020-02-26 07:33:52
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Snart bör det vara dags för nya upphandlingar i Sverige där SDATS kommer att lägga bud, någon som vet när dessa är? Med tanke på att de förlorade senast vore det ju märkligt om de förnedrar sig själva en gång till. För att lura in flygplatserna i systemet blir de tvungna att dumpa priset för att bli konkurrenskraftiga. Jag antar att de är genomskådade men man vet aldrig hur flygplatschefer låter sig lockas. Se bara på Swedavia. Självklart är de lojala och säger det VD:n vill men egentligen förstår nog de också att RTS aldrig kommer att bli lönsamt för deras flygplatser. Visst, RTS kan fungera hyfsat acceptabelt på vissa flygplatser men det kommer aldrig att bli billigare än traditionell flygledning. Det enda man garanterat får på köpet är fler riskkällor med risk för stängning.
Dansken
2020-02-24 17:08:38
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Att pendla från Köpenhamn till tex Stockholm är väl rätt smidigt istället för att köra ut till Sturup. Med större utbud från just Köpenhamn så blir det ju ohållbart för Sturup.
José
2020-02-24 09:46:42
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Gardemoen, Kastrup och Vanta tar mer och mer över de intressanta långlinjerna. Kastrup är och förblir bättre på att hantera flygbolag och dess önskemål. Den stora skillnaden är att Kastrup är kundorienterade och mer flexibla än Arlanda. Kanske beror på att Swedavia ägs av staten som inte visar något intresse för flyg sedan sittande regering tog makten 2014. Hur ska Sverige leva med en regering som är lomhörda och inte vill satsa på antingen landsbygd, samhällsutveckling och för dessa en fungerande infrastruktur.

Glömde att säga att både Gardemoen och Kastrup är drömflygplatser för passagerare jämfört med Arlanda.
ABC
2020-02-23 22:54:57
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Trafik förloras till grannländer? Exempel?
José
2020-02-22 21:37:07
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Observer, när var du i Spanien senast? Enaire är en ANSP som ägs av spanska staten. AENA är noterat på börsen i Madrid och har ca 250 miljoner årliga passagerare på sina flygplatser. Enaire äger aktier i AENA via Madrid börsen. När ska Swedavia eller LFV börsnoteras? Sverige ligger tyvärr långt efter utvecklingen. Därför ser det som det gör på statens flygplatser, trafik förloras till grannländer och LFV tillåts drivas med stora förluster. Vi har naiva politiker som inte förstår landets bästa och vikten av att ha bra och fungerande infrastruktur i hela landet.
Obsever
2020-02-22 16:34:03
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Enaire äger ju Aena så det låter ju som kvalificerat struntprat. Iofs en gren som ACR behärskar fullt ut..
Mr Pink
2020-02-22 14:04:36
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Jag har fullt förtroende för våra fackliga medarbetare. Inte mycket man kan göra åt arbetsgivarbeslut än att protestera mot dem. Det tycker jag att man har gjort. Vad gäller medarbetarundersökningen så var det ju återigen katastrofala siffror vad gäller operativ personal. Men när man har nått botten och det inte kan bli sämre så basunerar man ut att man har vänt den negativa trenden.....
FL ACR
2020-02-22 12:42:56
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Svar FL4.

Då medarbetarundersökningen hos LFV visar hög trivsel och att man som arbetstagare är nöjd så måste LFV göra något rätt? ACR söker flygledare så vill man slippa LFVs ledning och deras dolda agenda så sök ACR så länge det finns lediga tjänster. ACR täpper till mer och mer då 10 elever är under behörighetsskede och snart drar en ny rekryteringskampanj om att utbilda ytterligare 15 flygledare. Vår ledning tror på oss flygledare och bemannade torn.

Läste också på vårt intranät att vi deltar vid spanska AENAs upphandling av 12 torn. Det intressanta i Spanien är att AENA inte tillåter den statliga providern Enaire att lägga anbud. Bra utveckling för konkurrensen och för de privata alternativen.

Jag stortrivs hos ACR och med mina kollegor.
FL 4
2020-02-21 22:35:58
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Mr Pink,
förmodligen är det så. Det otäcka för oss som jobbar därute är att vi har inte en aning om vad ledningens dolda agenda är. Och ännu värre är att vår fackförening förmodligen är medvetna om den dolda agendan men av något skäl väljer att inte yppa något. Tyvärr är RTS-prestigen viktigare än att väldigt många medarbetare mår riktigt dåligt av det som pågår. För er som inte arbetar på något av de berörda tornen kan det vara svårt att förstå vad som pågår bakom kulisserna, hur medarbetare behandlas och hur uppgivenheten ökar för varje dag. LFV genomgår nu sin troligen största kris någonsin, tyvärr skapad och pådrivet av den egna ledningen. Men enligt resultatet av medarbetarundersökningen som nyss redovisats kan man inte se några spår av detta. Det är viktigt att det ser bra ut på ytan.
Mr Pink
2020-02-21 17:03:43
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
LFV har säkert för avsikt att få in även Swedavias torn i SDAT regi. Då kan man börja skriva ner pensionsskulden och höja pensionsåldern.
Opera
2020-02-20 22:59:26
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
En sak till som kanske någon kan bringa lite klarhet i.
På Swedavias 10 flygplatser är endast LFV aktuell som leverantör. Från centralen på Arlanda hävdar LFV att man ska kontrollera betydligt fler, över 20. Ändå fanns inte LFV med i upphandlingen av de fem flygplatserna som gick till ACR. SDATS var dock med och det är SDATS som nu driver centralen i Sundsvall. Vilka flygplatser menar då LFV ska kontrolleras från Arlanda?
Eller är det rentav så att LFV och SDATS tänker dela upp verksamheten sinsemellan, genom samarbete om moduler på de bägge centralerna?
FL 4
2020-02-20 22:32:11
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
RTC och robusthet är raka motsatser till varandra. Just därför är LFV:s irrfärder inom teknikens område ett megaproblem. RTC Swedavia för de fyra flygplatserna är ett beslut som aldrig borde tagits. Och för nytillkomna läsare och intresserade så är det på det viset att från början var det fem flygplatser, men Visby föll bort på försvarsmaktens begäran. Varför då kanske någon undrar? Jo, otillräcklig robusthet och för lätt att sabotera samt ointelligentheten att filma de militära rörelserna. Och nu måste flygvapnets spridningsförmåga utvecklas, kanske framförallt ute på landets mest strategiska flygplatser, varav de fyra ingår.
My
2020-02-20 18:39:20
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Bror Anders. De flygplatser som är av staten utsedda som strategiska ägs av statliga bolaget Swedavia och flygledningen bedrivs av statliga affärsverket LFV eftersom det inte går att tvinga en privat aktör att bedriva tjänst i alla beredskapslägen.
Så oavsett ekonomisk vinst eller förlust finns det en anledning till att det är som det är i det fallet.
Sen kan man fundera på hur väl konceptet RTC stämmer med de allt mer ökande kraven på robusthet i alla beredskapslägen.
Bror Anders
2020-02-20 14:02:47
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Vad är det som är unikt med fjärrstyrd flygledning och var sparar flygbranschen pengar? I min värld så måste man räkna in och skriva av alla investeringar innan man kan räkna hem affären. I SDATS fall verkar LFV (staten) och flygbolag som flyger inom och över Sverige få stå för samtliga investeringar, ca 1 miljard till dags dato. SAAB och dess aktieägare skrattar hela vägen till banken. Nu när statliga Swedavia tvingats till att köpa systemet så rasslar det till i kistan hos SDATS. Medan Swedavia går miste om stora kostnadsbesparingar av sittande regering då Swedavia snuvats om möjligheterna att få upphandla flygledningen på marknaden. Efter en upphandling i Norge förra året så sparade Kristiansand och Ålesunds flygplatser ca 45%, dvs ca 10 miljoner per år när de fick välja en annan leverantör än statliga Avinor. Hur länge till ska Sveriges finansminister tacka nej till ca 100 miljoner i besparing. Avreglera flygledningen även på statens flygplatser.
Gunnar
2020-02-18 11:17:38
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Pilot SK, det är nog flygledarna på ESSA som är unika i frågan, jag har inte mött någon flygledare som är positivt inställd till RTS ute i landet (undantaget det som sägs inom RTS väggar.) några har kanske varit neutralt avvaktande men inte positiva. De som jobbar på ESSA behöver heller inte ta ställning till systemet då deras jobb aldrig kommer vara aktuellt för RTS trots att det egentligen är den formen av förutsägbarhet som trafiken där representerar som skulle vara enklast att styra från RTS.
FL 4
2020-02-18 11:13:19
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
@Pilot SK
Om du var på studiebesök i operativ miljö, dvs uppe i tornet eller kontrollcentralen, så är det inspelning av bakgrundsljud som gäller. Ingen vädrar negativa synpunkter som spelas in med risk för att det kan användas emot operatören. Tyvärr är dessa farhågor synnerligen aktuella på några ATS. Räkna därför inte med annat än försiktig optimism som svar på frågor du ställer i känsliga ämnen.
Janne
2020-02-18 10:17:06
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Pilot SK. Vad tror du? Vem vågar offentligt säga vad de tycker. LFV har historiskt ogillat personal som inte är JA-sägare. ”Management by fear”!

När kommer LFV bli lönsamt igen? Hur länge ska staten skjuta in skattepengar till en misskött myndighet?
Pilot SK
2020-02-17 19:20:40
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Var på studiebesök hos flygledarna på ARN för några dagar sedan och passade på att fråga vad de tycker om RTS. INGEN hade något negativt att säga så är de rädda att säga något eller är det inte flygledare som skriver illa om RTS här på forumet??

2020-02-17 12:26:02
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Ekonomi för RTS uppkommer när TRE flygplatser tillåts styras av samma flygledare. För att detta ska bli möjligt krävs en rigorös säkerhetsbevisning, som ska godtas av EASA.

Om det ens är möjligt kommer det att ta många år... Mao stora förluster under många år för LFV.

Sen kan man låtsas att flera flygplatser med lite trafik är möjliga att styra för en FL, men ha då Uberlingen i minnet. En FL som skötte två sektorer med lite trafik och det gick ju bra...

Ingen av oss i branschen gynnas att det blir osäkert att flyga. Då går resandet ner ännu mer och det blir mindre arbetstillfällen inom flyg. Vilka vill tex flyga med 737MAX när (om) den får börja flyga om man inte vet att den är 200 % säker. Samma bör gälla all delar av RTS!
FL 4
2020-02-17 10:22:24
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
@G (och till alla andra som förstått ”poängen ”med RTS)
Om nu poängen är att fjärrstyra tre torn samtidigt under förutsättning att de har väldigt lite trafik på dessa flygplatser, varför vill då LFV fjärrstyra framförallt Umeå och Sturup? Dessa flygplatser kan inte anses som något annat än vältrafikerade, även Östersund är relativt vältrafikerad.
Och ni som sett ”poängen” hur kan ni bortse från de bekymmer som flygbolag och pilotförening ser med RTS i den form som nu utvecklas i Sverige?
Den arrogans och okunnighet som framdrivarna av RTS besitter är anmärkningsvärd. LFV bör inse att flygbolag och flygplatser också har behov av att se och förstå den sekretessbelagda ekonomiska kalkylen. Deras framtid kan hänga på detta. Infrastrukturministern bör vakna och förstå vad som händer.
G
2020-02-16 23:39:17
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Folk verkar ha lite svårt att förstå poängen med RTS, förtjänsten uppstår givetvis när samma flygledare kan flygleda flera flygplatser på samma gång. Det gäller ju då på flygplatser med väldigt få flyg varje dag.

Det kan man inte göra idag, men det är förstås det som är meningen i framtiden.

Det klart att det är dyrt att ha en full bemanning i ett torn som har kanske 5-6 rörelser per dag. Det handlar ju inte bara om att det ska sitta nån där, det ska finnas en komplett uppsättning folk för skift och med höjd för sjukdom/uppsägningar/föräldraledighet/whatever.

Självklart kostar det stora pengar att bygga upp systemet initialt, men man tänker ju långsiktigt framåt.

Tittar man på andra länder som vill införa samma sak så är det ju mestadels glest befolkade länder som har flygplatser mitt i ingenstans med lite trafik.


..Och angående ACR.. host host.. Hässlö verkar ju gå bra.. ?
Alotta Fagina
2020-02-16 16:33:42
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Det var inte bara dubbelt så dyrt, det var MER ÄN dubbelt så dyrt! Slå på 105% på ACR:s pris och ni får vad priset för fjärrstyrt!! Glädjekalkylerna från SAAB/LFV kan vi lägga i arkivet med andra fantasier nu när de själva tvingats blotta sanningen. Mer än dubbelt så dyrt!
FL 4
2020-02-16 09:20:09
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Många bra frågeställningar från trådskaparen. Den sista frågan gällande att inte kunna separera visuellt som flygledare. Självklart leder det till en försämrad effektivitet som leder till ökade kostnader för flygbolagen. Det är alltför många kostnadskrävande åtgärder som krävs för att kunna upprätthålla flygsäkerheten vid införande av RTS. Men enligt TS krävs inget anpassat regelverk trots så många tydliga konsekvenser framförda av flygbolag, pilotförening och flygledare.
Teddy
2020-02-15 18:26:02
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Varken flygledare eller piloter har förtroende för systemet. Enda lösningen är därför att nyutbildade sätts in. Mycket erfarenhet förloras, men vem riskanalyserar det? Inte LFV i allafall.
Så är det
2020-02-15 11:17:27
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Ingen flyttar med, så man måste utbilda personal först.
Fredag
2020-02-14 19:13:59
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/ytterligare-forsening-for-fjarrstyrd-flygledning
Jonsson
2020-02-14 08:44:00
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Dubbelt så dyrt med fjärrstyrd flygledning (RTS). Fantastiskt! Hur ska flygplatserna klara av detta när alla förutom Arlanda går på knäna? Intressant fråga för regeringen och politiker som inte vill tillföra mer pengar till landets flygplatser. Samhället, landsbygden och orter norr om Stockholm betyder inget längre. Där får man bo på eget ansvar. Har man ärenden i huvudstaden eller söderut så får man planera väl. Som på äldre dar.....
Insatt
2020-02-13 21:13:37
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
SDATS var ungefär DUBBELT så dyra som vinnande ACR. Offentliga handlingar så inga hemligheter...
Nicklas
2020-02-13 16:20:06
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Svar till Magnus. Fråga någon av de fem flygplatscheferna. De bör veta då de upphandlat. Totalpriset är en offentlig handling. Enligt ett pressmeddelande från ACR så är bemannade torn betydligt billigare än fjärrstyrda operationer. Den information jag fått är att det rör sig om cirka 50%. Ett exempel, Skellefteå betalar 10 MSEK per år för bemannad operation i befintligt torn (byggt 2004). Väljer det SDATS så blir priset minst 15 MSEK per år. Samtidigt som Skellefteå kommun tappar skatteintäkter från hushåll med hög inkomst. Ingen talar om cyberattacker eller andra störningar av ett känsligt system.

En överdirektör är en ämbetsman som på ett svenskt ämbetsverk (LFV) kommer näst i rang efter generaldirektör. Förr kunde det förekomma att högste chefen för ett ämbetsverk hade titeln överdirektör. Nu måste LFV GD passa sig!
Jonas
2020-02-13 07:25:11
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Vad gör en överdirektör och varför har regeringen tillsatt en sådan befattning på LFV? Enligt utsago så skulle ett konkurshot ligga över LFV om det varit i bolagsform. Är det pga de ekonomiska problemen och de vidlyftiga affärerna som överdirektören blivit rekryterad för att se över?
Magnus
2020-02-13 00:11:13
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Finns det ännu några bekräftade uppgifter på hur mycket dyrare SDATS anbud var för de fem flygplatserna som ACR vann på ytterligare 8 år? Det är ju snart fler flygplatser som skall upphandlas igen. Det vore ju intressant att se om SDATS då lägger in ett betydligt lägre pris och hur de i så fall förklarar det.
Ann
2020-02-11 09:50:14
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Så länge de som testar och utvärderar systemet själva är beroende av att systemet är bra för att deras jobb ska finnas kvar så lär vi få leva med detta.
Olle SnackPåse
2020-02-10 22:54:49
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Att LFV inte vågar visa businesscaset är just precis huvet på spiken i detta suspekta projekt. Och har de inte visat det tidigare så lär det inte ske nu heller när verkligheten kommit i kapp. Men detta uppmärksammades tidigt men tystades av ledningen. UG kommer garanterat att börja nosa i detta under det här året. Numera finns det även högre chefer som är beredda att våga yppa sanningen. Styrelsen i LFV kan räkna med granskning av vad de haft som underlag för sina beslut. Men så kan det gå när man tar på sig styrelseuppdrag som man inte har kompetens för. Titta på deras bakgrund så förstår ni. Gäller även tillsättning av generaldirektörer och nu senast ”överdirektörer”.
Vid de just nu aktuella Swedaviaflygplatsernas implementeringar dyker det upp nya tekniska problem som omöjliggör driftsättning, men man vill ge sken av det motsatta. Under tiden mår personalen allt sämre, också något som borde uppmärksammas mer.
Conny
2020-02-10 17:06:29
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Bra Anna och Jörgen. De ni skriver är helt korret.

Vilka tror på tomten - att operationer med fjärrstyrda torn, dyra centraler, teknik, kablage mm skulle bli billigare och säkrare än konventionella torn? Tvärtom måste jag tyvärr meddela. De torn som blir fjärrstyrda kommer bli dubbelt så dyra mot de betalande kunderna på sikt. Varför, flygplatser tappar styrningen/ägandet över sin infrastruktur som krävs för att driva flygledningen lokalt. Med fjärrstyrd flygledning skapas ett nytt monopol och därmed stiger priserna för tjänsterna. Utan att flygplatserna kan påverka kostnadsutvecklingen och heller inte upphandla tjänsterna på nytt.

Vem hade personligen investerat i ett fjärrstyrt system på en flygplats? Inte jag - då denna investering garanterat inte går att räkna hem. Varför har inte någon vågat presentera ett business case för det till viss del statligt finansierade projekt efter alla dessa år. De politiker och tjänstemän på departementet som godkände att LFV bildade ett samägt bolag med SAAB borde höras. Vad låg till grund för beslutet? Dags att detta synas!
Allt är hemligt
2020-02-10 16:03:34
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Det kan inte bli SDATS som driver flygtrafikledningen på Swedavias flygplatser. Statens regleringsbrev pekar på LFV som utsedd leverantör av flygtrafikledninstjänst på Swedavias flygplatser. Ska tjänsten bedrivas av någon annan (läs SDATS) måste statens regleringsbrev ändras. Har svårt att se framför mej att staten kan tilldela en privat leverantör detta utan att konkurrensutsätta det först! Lär bli ett fall för EU-domstolen i så fall...

Anna
2020-02-10 11:35:30
SV: Hur går det för LFV och LFV/SAABs SDATS?
Bra artikel idag i DN om "Många regionala flygplatser riskerar att gå i konkurs". Om staten och MP inte vill stödja flygbranschen och flygplatser med pengar så varför räddar man LFV med skattemedel och tvingar statliga Swedavia och Försvarsmakten att betala överpriser för flygledningen? Dubbelmoral? Regionala flygplatser fyller samhällsviktiga funktioner enligt utredaren och MSB. Funktioner som inte Arlanda, Bromma och Landvetter kan leverera pga för hög reguljär trafikbild.

Det krävs krafttag och smarthet för att få Sverige infrastruktur att fungera. När det gäller flyget och dess samhällsviktiga funktioner så är det lite pengar som behövs årligen skjutas till jämfört med andra infraprojekt. Låt en del av överskottet från statliga Swedavia vinster gå till de regionala flygplatserna. Låt Swedavia och Försvarsmakten upphandla flygledningen och spara 100-tals miljoner årligen. Börja agera så kan vi känna att "hela Sverige" fungerar i för landets bästa och inte minst säkerhet.
 

Tillbaka

Volflight
Pilotshop
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn