Våra flygexperter

Nedan ser du alla de flygexperter som vi samarbetar med. Vi är väldigt tacksamma för deras engagemang och mycket stolta över att de har valt att bidra med sina kunskaper just här på Flygtorget.se.

Bengt Olov Näs Bengt Olov Näs
Konsult, civilingenjör med masters examen

Bengt-Olov har över 30 års erfarenhet av flygindustrin med en rad chefsbefattningar inom främst SAS. Idag driver Bengt-Olov sitt eget konsultbolag NAS Aviation Consulting & Environment med kunder som Boeing, EU-kommissionen, IATA, SAS m.fl.

Erik Söderberg Erik Söderberg
LFV, Koncerninformation


Evert Lyckeborg Evert Lyckeborg
Ordf. SRF's helikoptersektion

Flygteknisk utbildning, luftvärdighets- och haveriutredningar hos Luftfartsinspektionen, ansvarig för Skandias och senare Moderna Försäkringars flygförsäkringsverksamhet, teorilärare i flygtekniska ämnen, konsult hos bl a Luftfartsstyrelsen i projektet H50P, ordförande i SFR´s helikoptersektion, motorflugit med instrumentbevis och segelflugit i mer än 40 år, mm.

George Boström George Boström
Flygchef

Flygkapten som flugit sedan 1962, de senaste 25 åren i någon form av chefsbefattning. I dag är George verksam som flygchef hos Novair.

Hans Boëthius Hans Boëthius
Pensionär, fd. flygkapten

Hans har intresserat sig för SAS och civilflygets historia från 1900-talets början och framåt, t.ex. polarflygningarna, etc. Han började på SAS redan 1952 och jobbade inom företaget ända fram till pensionen 1994, förutom 1962-1967 då han jobbade för MEA - Middle East Airlines - i Beirut. Hans har också arbetat på andra platser utomlands under många år bl.a. i Frankfurt, Bangkok, Nairobi, Ankara och Lagos. Hans fru, Reidun, har varit flygvärdinna och har den enda kompletta samlingen SAS flygvärdinneuniformer från 1946 och framåt !

Henrik Littorin Henrik Littorin
Ansvarig för omvärldsanalys vid LFV

Arbetar bl.a. med frågor som rör flyget och miljön, flygmarknadens utveckling och flygets roll i samhället.

Herman Larsson Herman Larsson
Marknadsansvarig Jönköping Airport

Herman arbetade de första femton åren inom ATS, flygtrafikledning som flygledarassistent och sedermera flygledare i Norr- , Lin- och Jönköping . Efter detta blev Herman operativ chef i Jönköping , med ansvar för operativa driftfrågor (utom teknik) under tio år. Därefter har han jobbat som projektledare med olika uppdrag Allt ifrån kvalitetssäkring av avisingsprocessen inom LFV, banomtoppning till flygdagar och TUR-mässa . Nu jobbar Herman med marknad, affärsutveckling och kommunikation på Jönköping Airport vilket, enligt honom själv, förmodligen är den största och roligaste utmaningen hittills.

Ingmar Hedblom Ingmar Hedblom
Civilingenjör, KTH, Flygteknik

Arbetade på Försvarets Materielverk fram till 1976 och sysslade då huvudsakligen med teknisk upphandling av AJ och SF 37 Viggen. Från 1976 till sin pensionering 2004 arbetade Ingmar på Luftfartsverket, Luftfartsinspektionen och var där chef för Luftvärdighetssektionen från 1986. En huvudsyssla var projektledarskapet för certifiering av både Saab 340 och Saab 2000. Deltog i JAA, Joint Aviation Authoritie´s arbete med att ta fram enhetliga certifieringsprocedurer för civila luftfartyg i Europa samt även i utveckling av bestämmelser för EU och den nya europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA, European Aviation Safety Agency. Har flugit som privatflygare.

Kaj Skärstrand Kaj Skärstrand
Specialist PEL-FSTD, Transportstyrelsen, Luftfartsavdelningen


Magnus Bodegård Magnus Bodegård
Läkare

Magnus specialitet är flygmedicin, han är godkänd av EASA, Eurocontrol och FAA. Magnus har funktionen som Airline Medical Director för ett antal flygbolag, han är också företagsläkare.

Magnus Lidström
Kabinvärd

Magnus Lidström har många års erfarenhet som kabinvärd och har arbetat på flera flygbolag. Har du frågor om arbetet ombord eller är intresserad av yrket i allmänhet? Flygrädsla - Flygsäkerhet - Service ombord

Peter Fagerström
Läkarkandidat och pilot


Pia Johansson Pia Johansson
LFV, Marknadschef Affärsområde TWR/APP

Pia arbetade två år på Norrköpings flygplats som flygledare direkt efter sin utbildning och flyttade sedan till Arlanda. Pia jobbade först som flygledare, sedan som chef för utbildning/utvecklingsavdelningen där och så småningom blev hon chef för Arlandatornet. Pia arbetar sedan 2007 på Division Flygtrafiktjänstens (ANS) affärsområde TWR/APP (lokal flygtrafiktjänst) som marknadschef med ansvar för kundrelationer och affärsutveckling.

Thomas Johansson Thomas Johansson
Flygkapten, entreprenör

Thomas startade bl.a. Transwede, Air Sweden, Air Ops, Transjet och Sultanair. Han har även arbetat för bl.a. Air Lanka, Saudia och Air Atlanta. Idag är Thomas flygkapten på Boeing 747-400 hos Pullmanturair i Spanien.

Torben Andersen Torben Andersen
Informationschef för Thomas Cook Airlines, Scandinavia

Torben är även informationschef för MyTravel Denmark, Spies, Skibby Rejser och MyTravel Tango (alla i Danmark). Torben har i botten en journalistutbildning och har tidigare arbetat som informationschef för bl.a. Sterling Airways och Star Tour Danmark.

Ulf Edlund Ulf Edlund
Pensionär, civilingenjör inom flyg på KTH

Ulf arbetade 40 år på Saab i Linköping med både civila och militära flygplan. Ulf pensionerade sig 2003 och är numer ordförande i Svensk Flyghistorisk Förening. Ulfs specialområden är flygplan, flygteknik och flyghistoria.

Veronica Carlsson Veronica Carlsson
Director Ground Operations, Novair

Veronica är idag verksam som ansvarig för Ground Operations på Novair. Hon har varit inom flygbranchen sedan 1996 och har lärt sig stationshantering från grunden genom att ha arbetat på de flesta positioner inom flygplatshandling. Sedan 2003 har hon jobbat med Ground Operations relaterade frågor för Novair.

Wilhelm Jansson Wilhelm Jansson
Konsult

Wilhelm har jobbat med flyg sedan 80-talet och främst med de ekonomiska förutsättningarna för flygbranschen. Wilhelm har även arbetat med inressebevakning för flygbranschens räkning bl.a. för Svenskt Flyg. Numera konsult med projektledning, rådgivning och utredning som specialitet. Har bl.a. varit projektledare för Flyg med Framtid och flygets samlingsmonter på TUR-mässan under många år.

Övriga Övriga
Redaktionen och gästexperter

Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn