Skellefteå Airport (SFT)

Till listan med alla flygplatser
Skellefteå Airport
Air BP Färdplanering (FPC)
Skellefteå Airport

Ägare

Kommunal
Luftfartsverket

Adressuppgifter

Skellefteå Airport
931 92 SKELLEFTEÅ

Telefonuppgifter

0910-57600 (LFV, Växel)
0910-683210 (Flygtider, upplysning)
0910-57690 (Trafikledning)
0910-57645 (Fax)

 

Boka flygresan Ankomst- & Avgångstider Flygtidtabell
 

Till listan med alla flygplatser

TFHS
Pilotshop
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev