Boka billigt flyg på Sveriges största flygsajt

Sök
Du kan även jämföra Charter och Sista minuten
Skriv ut   Tipsa en vän  

Kan SAS fortsätta att visa positivt resultat?

Krönika, Lars Brynielsson, den 9 januari 2014
SAS har, trots minskade intäkter, lyckats pressa kostnaderna och visa en liten vinst, visar koncernens siffror från förra året. Men fortfarande är kostnaderna överlag betydligt högre än hos den främsta konkurrenten Norwegian. Men hur blir det i år, undrar Lars Brynielsson och gör en analys av flygbolagets kostnads- och intäktsläge.

SAS Airbus A330
SAS Airbus A330

SAS koncernen redovisade ett positivt rörelseresultat på 1 381 MSEK för NOV12-OKT13 vilket är hela 2 041 MSEK bättre än förgående period. EBIT marginalen blev 3 procent vilket är 5 procentenheter under målet 8 procent.
    
Passagerarintäkten blev något högre jämfört med förgående period, främst beroende på Widerøe som ingår i redovisningen under 11 månader. Inom Scandinavian Airlines minskade yield och kabinfaktor och enhetsintäkten RASK minskade med 3,2 procent. Intäkterna från charteruthyrning ökade och svarar för 5 procent av intäkterna. Intäkterna från frakt, trafik och övrigt minskade.

B1

Trots stagnerade intäkter förbättrades rörelseresultatet vilket beror på lägre kostnader.
Effekten från omställningsprogrammet 4XNG och från de hårdhänta förhandlingarna med facken i november 2012 har gett effekt. Personalkostnaderna har reducerats med 2 184 MSEK och har minskat till 27 procent av intäkterna. Motsvarande procentandel för huvudkonkurrenten Norwegian är 18 procent. Övriga rörelsekostnader minskade med 549 MSEK. Rörelseresultatet har fått draghjälp av lägre bränslekostnad. Samtidigt har resultatet försämrats genom redovisade realisationsförluster vid avyttringen av Widerøe och andra tillgångar. Summa summarum en bra återhämtning av SAS
    
Finansnettot är inte jämförbart då förra perioden tyngdes av Spanairs konkurs. De förbättrade finanserna syns i att räntenettot har minskat jämfört med förgående period. Resultat efter skatt är på 179 MSEK eller 0,4 procent av intäkterna.

B2

Den finansiella ställningen har förbättrats. Nettoskulden har minskat med 1 982 MSEK till 4 567 MSEK. Kreditfaciliteten på 3,5 miljarder, som bankerna ställde ut efter genomförda förhandlingar i november 2012, har amorterats ner till 1,8 miljarder SEK med pengar från försäljningen av Widerøe och andra tillgångar. Soliditeten är 31 procent vilket inte når upp till målet 35 procent. Den justerade soliditeten (plus 7 gånger flygplanleasing) är 23 procent. Den finansiella beredskapen är 26 procent av de fasta kostnaderna vilket ligger över målet 20 procent.

SAS behöver öka nyupplåning för att finansiera framtida flygplan och stärka sin kapitalbas. De räntebärande skulderna har ökat med 623 MSEK. Ett obligationslån på 1,5 miljarder SEK med förfall 2017 har övertecknats. Den årliga räntan på 9 procent gör att finansieringen verkar bli dyr.
    
Under november 2013 inför SAS äntligen reglerna från IAS 19 där effekten av framtida pensionsförpliktelser och därtill hörande uppskjutna skatteskulder ska tas i balans- och resultaträkningen. Tillgångarna reduceras med cirka 10,3 miljarder SEK och det egna kapitalet minskas från 11,1 till 4,3 miljarder SEK. SAS anger att personalkostnaden i resultaträkningen förbättras med cirka 1 miljard SEK. Jag antar att bokföringstransaktionerna är inkluderade av marknaden i nuvarande börsvärde av SAS.
    
Resultateffekterna från omställningsprogrammet 4XNG under 2013/2014 anges till1,2 miljarder SEK. Under 2012/2013 producerade SAS Airlines i sin reguljära verksamhet knappt 35 miljoner stolar. Intäkten var 1 125 SEK och rörelseresultatet 50 SEK per stol viket gav EBIT 4 procent. On vi antar att konkurrensen gör att SAS får samma intäkter per stol nästa år samt att bränsle och avgifter ligger kvar på nuvarande nivåer måste resultateffekten tas ut genom lägre kostnader. 1,2 miljarder dividerat med 35 miljoner stolar blir cirka 35 SEK per stol. Om personalkostnaderna reduceras med 30 SEK och övriga rörelsekostnader med 5 SEK per stol når SAS målet EBIT 8 procent.

B3

För att skapa ett vinstgivande flygbolag, som själv kan välja sin framtid, krävs flexibilitet och låga kostnader.
    
SAS Airlines rörelseresultat från första kvartalet var - 540 MSEK trots lägre produktion. Underskottet berodde inte främst på lägre stolsintäkt utan på att stolskostnaden var cirka 100 SEK högre jämfört med övriga kvartal. SAS lyckades inte hämta upp underskottet förrän en bit in i tredje kvartalet. Resultatet kan förbättras genom en lägre andel fasta kostnader, för en produktion av cirka 7 miljoner stolar per kvartal, och en högre andel rörliga kostnader för ytterligare 3 miljoner stolar per kvartal. Diskussionen om fast anställning inom SAS kontra inhyrning andra flygbolag, outsourcing och anställning via uthyrningsföretag kommer att fortsätta.
    
SAS Airlines stolskostnad var cirka 80 procent högre jämfört med huvudkonkurrenten Norwegian under tredje kvartalet. Därför krävs det att SAS har disciplinen att genomföra 4XNG fullt ut 2014 samt att därefter ytterligare se över sina kostnadsbas för ökad beredskap mot större priskonkurrens, höjda bränslepriser, nya vulkanutbrott, nästa lågkonjunktur mm.
Under 2009-2010 tillfördes SAS 11 miljarder SEK genom två nyemissioner. EU-kommissionen har tidigare godkänt den del av tillskotten som kom från de tre staterna. Lågprisflygens branschorganisation ELFAA har nu uppmanat EU-kommissionen att granska om staternas garanti till bankerna för krediten på 3,5 miljarder SEK från november 2012 var otillåtet statsstöd.
    
Genom externt kapital har SAS hållit sig flytandes sedan finanskrisen 2008. Under tiden har den omräknade aktiekursen sjunkit från 100 SEK ner till lägsta 5 SEK för att vid årsskiftet ligga strax under 20 SEK. SAS börsvärde är idag cirka 6 miljarder SEK.
    
Dags för aktieutdelning eller ökad aktiekurs genom försäljning av SAS 2014?

Lars Brynielsson
Aviation Management

Kommentera artikeln
Det finns 17 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Ingångslön
Skrivet av Rune, 2014-01-12 16:13:09
De lär ju inte kunna sänka ingångslönen mer på SAS iaf.
Direktflyg och SAS tävlar väl om vem som kan hålla lägst löner och sämst villkor.
Sverige är ett riktigt U-land vad gäller flyg.
Anmäl inlägget
Till olleli
Skrivet av Sjuttonåring, 2014-01-10 02:22:06
Varför skulle invandrare vara så himla bra för SAS när det redan finns en massa svenska ungdomar som utbildat sig i Sverige som vill komma in och jobba för SAS. Invandrare får gärna jobba, men fattar inte varför de skulle vara bättre och borde få gå före i kön... Ditt sätt att uttala dig är förresten helt efterblivet kan jag bara säga. (Förresten ska alias/namn börja med stor bokstav)
Anmäl inlägget
Särskrivning
Skrivet av Inte ens 18 år men kan stava, 2014-01-10 02:16:26
Särskrivning på SAS-koncernen. Jag tackar korrekturläsaren för en möjlighet för mig att träna mig inför det nationella provet i svenska.
Anmäl inlägget
SAS har satt 12 A320 i trafik.
Skrivet av Ulf, 2014-01-09 18:50:10
Den äldsta är tillverkad 2000 och den yngsta 2007.

1 till A320 kommer snart i trafik.
Anmäl inlägget
Media har i de siste
Skrivet av pf, 2014-01-09 17:42:23
omtalt SAS's nye maskiner som nye, selv om de har kommet fra Ethiopean, tykiske og indiske bolag....vet ikke om det er SAS sin "fel"
Anmäl inlägget
+ resultat
Skrivet av vaken, 2014-01-09 17:30:58
Går flygbolagsdriften med vinst då är det ett plusresultat, det är inte det här, när det gäller SAS då är det helt ok att blunda för allting, men ingen oro mer skattepengar kommer.
Anmäl inlägget
De nyaste flygplanen är det sämsta
Skrivet av Fakta, 2014-01-09 16:47:30
SAS flyger med välbeprövade/fungerande flygplan.
Norwegians B787 är det modernaste och minst tillförlitliga flygplanet.

Bättre flyga med säkra väl fungerande flygplan (allt nytt är inte bättre).
Anmäl inlägget
Fakta:
Skrivet av Rurik, 2014-01-09 15:51:52
SAS flotta har en medelålder på 10.6 år.

Norwegian 5.1 år (ej 787)

Anmäl inlägget
Men Olle,...
Skrivet av PM, 2014-01-09 15:27:16
Häng med lite! SAS flotta är på inga sätt uråldrig längre.

Dessutom flera beställningar på nya A320NEO samt A330 Extended och A350.
Anmäl inlägget
Aktionären, du har fel.
Skrivet av Harry, 2014-01-09 14:01:13
Flygbolagsdriften går plus (EBT), läs på lite tack.

Dokumentera påståendet om falsk redovisning! Det är ett rätt anmärkningsvärt påstående.

Snarare är det så att försäljning av Wideröe gav förlust (men stärkte kassan). Det framgår av årsredovisningen.

Jag tror jag vet vem du är. En riktig stolle!
Anmäl inlägget
Överlevnad = OMKONSTRUKTION !!
Skrivet av f.d. Luftfartsinspektör i SAS, 2014-01-09 13:12:32
Flygbolagsdriften går ICKE med vinst. Falsk redovisning i.o.m. utförsäljningen av företags delar. Styrelsen kommer till å bli pressad vid AGM i Feb.2014.
Hälsningar Aktionären.
Anmäl inlägget
Finns ej ngt värde kvar hos SAS
Skrivet av Olle, 2014-01-09 12:40:25
Tyvärr kan SAS inte sälja så mycket mer för att kunna visa mera +siffror, samt uråldrig flotta.
Men vid uppstart av nya linjer tar man in plan +besättning utifrån?? låter inge bra..
Anmäl inlägget
Kl
Skrivet av Xc, 2014-01-09 12:04:59
När Norweigan börjar ta sitt arbetsgivaransvar kommer troligtvis deras kostnader också öka!
Anmäl inlägget
de måste öka inskomsterna
Skrivet av Pierre i röva, 2014-01-09 11:19:16
Det räcker inte med alla besparingar.
Anmäl inlägget
Kostnaderna är högre.
Skrivet av Kalle, 2014-01-09 09:44:15
Det kostar också att boka om passagerarna vid problem och att betala ut kompensation. Det gör inte Norwegian. Tyvärr drabbar det många passagerare.
Anmäl inlägget
Ingen försäljning av SAS
Skrivet av Aktieägare, 2014-01-09 09:24:53
"Dags för aktieutdelning eller ökad aktiekurs genom försäljning av SAS 2014? "

Saknar Lars kunskap om aktiebolag?

Ingen kan sälja SAS. För att kunna sälja SAS krävs att säljaren har minst 90% av rösterna. En aktieägare kan sälja sina aktier men inte mer.
En presumtiv köpare kan ge ett bud till aktieägarna och om minst 90% accepterar kan köparen överta bolaget genom inlösen av återstående 10%.

SAS kan bli uppköpt men inte sålt!
Anmäl inlägget
Löneförhandlingarna 2014?
Skrivet av Tvivlaren, 2014-01-09 09:10:13
Bäva månde för kommande avtal/löneförhandlingar på SAS!
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
FMV
Air BP
BAM
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev