Flygtorget.se

Air Leap söker nu NP Ground Ops och Director Security.

Antal tjänster: 1
Arbetsgivare: Air Leap

Tjänstebeskrivning:
Som NP Ground Ops är du en del av Air Leaps Operational Management Team, som leds av Accountable Manager.

Air Leaps operativa ledning skall säkerställa att Air Leaps verksamhet bedrivs i enlighet med de regelverk som fastställts av EASA, Transportstyrelsen och utfärdade tillstånd samt de krav och den standard som fastställts av Air Leap.

De viktigaste ansvarsområdena för NP Ground Ops är;

* Säkerställa säkerheten för ground handling
* Säkerställa en kostnadseffektiv ground handling
* Markdriftsbudget

Grunduppgifter för NP Ground Ops är;

* Upphandling av passagerar- och bagagehantering
* Upphandling av lastning / lossning av last / post
* Upphandling av andra flygplanhanteringstjänster t.ex. städning, toalett och färskvatten
* Fungera som Air Leaps företrädare för alla myndigheter / flygplatser, vad gäller markhantering
* Definiera krav för underleverantörer av marktjänster
* Utvärdering och kvalitetskontroll av underentreprenad marktjänster
* Anordna Groun Ops verksamheten för att uppfylla de krav som ställts av den svenska luftfartsmyndigheten och Air Leap
* Ansvarig för Air Leaps Ground Ops Manual
* Genomföra långsiktig resursplanering


Grunduppgifter för Director Security

* Främja medvetenhet, vaksamhet och en positiv inställning till säkerhet bland de anställda i Air LEAP.
* Utveckla och modifiera företagets säkerhetsprogram för att se över eventuella brister och för att säkerställa att företagets säkerhetsprogram uppfyller de nationella kraven i Sverige och andra länder där Air LEAP verkar.
* Upprätta och upprätthålla en kommunikation med företagsledningen regelbundet och med styrelsen om behov uppstår.
* Upprätta en tydlighet i säkerhetsstrukturen och organisationen (intern/extern).
* Initiera och utföra övervakning och inspektion i enlighet med företagets kvalitetssystem.
* Genom utvärderingar och inspektioner, se till att företagets säkerhetsprogram är praktiskt genomförbart och genomförs på flygplatser där Air LEAP trafikerar regelbundet.
* Upprätta och upprätthålla en kommunikation med alla externa parter relaterade till säkerhet, t.ex. myndigheter, underleverantörer och intresseföretag.
* Ge specialiserad rådgivning och support till senior- och linjeledning inom alla säkerhetsfunktioner, skydd, intelligens, information och utredningar.

Kvalifikationskrav:
*Minst två års ledningserfarenhet eller relevant utbildning
*Minst 5 års arbetserfarenhet från flygbranschen
*God kunskap om kontraktsförhandlingar och tillsyn
*Goda kunskaper och färdigheter i IATA SGHA bilaga A / bilaga B
*Goda kunskaper och färdigheter i IATA AHM / Airport Handling Manual
*Träning av farligt gods enligt föreskrifter
*Erfarenhet från IOSA är fördelaktig
*Erfarenhet av att arbeta med flygplatser / markhanteringsföretag
*Goda datorfärdigheter
*Goda Kunskaper i engelska och Svenska
*Körkort, B

Detaljer kring tjänsten:
Typ av anställning: Vanlig anställning
Varaktighet: Tills vidare
Lön: Fast lön
Fast lön
Arbetstid: Heltid
(40 timmar/vecka)
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Arbetsplats Arbetsgivare
Air Leap
Box 240
Terminal 4 Arlanda
190 46 Stockholm Arlanda
Sigtuna, Sverige
Air Leap
Box 240
Terminal 4 Arlanda
190 46 Stockholm Arlanda
Sigtuna, Sverige
Mer om arbetsplatsen
Air Leap är ett flygbolag som bedriver både inrikes- och utrikesverksamhet. Huvudkontoret ligger på Arlanda.
Idag är vår mix mellan upphandlad och kommersiell trafik en av våra absoluta styrkor. Med Bromma och Arlanda som våra nav blir vi effektiva både vad det gäller tekniskt underhåll, bemanning av våra flyg och utnyttjandet av flygplan över säsongsvariationer och destinationer. Vår flexibilitet och snabbhet gör att vi kan ta oss an linjer där vi ser att det finns en möjlighet att erbjuda marknaden ännu fler möjligheter till möten och upplevelser!
Air Leap är en attraktiv arbetsgivare där du snabbt kommer in i företaget och är en viktig kugge i vår verksamhet.

https://www.airleap.se/sv/om-airleap/arbeta-hos-airleap
Kontaktperson 1: Kontaktperson 2: Facklig kontaktperson:
Ansökan
Sista ansökningsdatum 2020-10-31
Ansökan sker via företagets hemsida https://www.airleap.se
Övrigt angående ansökan https://thrivation.varbi.com/se/what:job/jobID:357549/

Ansvarig för denna annons: Airleap (559159-7579)
Skapad: 2020-10-10 21:19:04
Senast uppdaterad: 2020-10-12 11:42:59

Till listan med alla annonser

Volflight
Pilotshop
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn