Aleris

Aleris flygläkarundersökning
Flyg- och Dykmedicinskt Centrum är ett av landets två auktoriserade AMC (Aeromedical Centre). Auktorisationen är europeisk och utfärdas av JAA (Joint Aviation Authorities) genom Luftfartsstyrelsen.

Auktoriseringen innebär, förutom en tydlig kvalitetsstämpel, rättighet att utföra såväl förstagångs- som förnyelseundersökningar på piloter. Våra flygläkare genomför alla typer av flygmedicinska undersökningar och har även möjlighet att erbjuda rådgivning, utbildning eller föreläsning.

Vi erbjuder flygläkarundersökningar för all typ av flygning och flyganknuten tjänst som t.ex. privatflygare (helikopter och flygplan), segelflygare, ballongförare, flygbesättning, AFIS-personal, flygledare m.fl.

Kontakta oss på tel: 08-690 63 62
Mån-fre 8.00 - 16:30
Vidare till Aleris hemsida

Vemco
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev