Skriv ut  

Politiker vill återförstatliga flygledningen

Flygnyheter, Anders Carlsson, den 3 februari 2014
Alla statliga flygplatser till LFV. Alla statliga och militära flygplatser till LFV. Alla statliga, militära och flygplatser i enskilda terminalområden till LFV.

Oppositionspartierna i riksdagen vill återreglera flygledningen i Sverige. Går det igenom blir ett hårt slag mot både de regionala flygplatserna och den enda fristående leverantören av flygledning. Men några trovärdiga argument för en återreglering saknas, menar kritikerna.

Trafikutskottet driver sedan en tid frågan om att återreglera den konkurrensutsättning av flygledningen som infördes 2010. Den nya, öppna marknaden har hittills gett framför allt de mindre flygplatserna en möjlighet att sänka kostnaderna för bemanningen i tornen genom att anlita ACR, det hittills enda företag som tagit upp konkurrensen med LFV. ACR levererar idag flygledning till nio flygplatser, Kalmar, Jönköping, Norrköping, Karlstad, Skellefteå, Västerås, Växjö, Örebro och Trollhättan-Vänersborg.

– Det har gett ekonomiskt pressade flygplatser möjlighet att sänka kostnaderna med upp till 30 procent, säger Peter Larsson, vd för Sveriges Regionala Flygplatser, SRF.

Men det är en utveckling som möter motstånd hos Trafikutskottet som i sin tur tvingat regeringen att ge Transportstyrelsen och LFV i uppdrag att beskriva konsekvenserna av en återreglering av marknaden. Den utredningen presenterades i dagarna och alla de tre alternativ som tas upp, sätter LFV som ansvarig för merparten av flygledningen i landet.

I korthet innebär Trafikutskottets förslag att LFV återfår monopolet på flygtrafikledning vid alla statliga flygplatser, alltså de tio som Swedavia driver och de som Försvarsmakten driver eller som de har stort behov av. Det ska heller inte fortsättningsvis vara tillåtet att upphandla flygledning för det övre luftrummet och vid de flygplatserna som ligger inom de fyra så kallade samfällda terminalområden, alltså Västerås, Uppsala, Göteborg City, Trollhättan, Sotenäs, Ängelholm, Kristianstad, Ljungbyhed, Linköpings två flygplatser, Skavsta och Norrköping.

– Det innebär att merparten av vår möjliga marknad försvinner, då är det bara att kasta in handduken, säger Lars Rörick på ACR.
Just nu pågår remissrundan inför det beslut som regeringen ska fatta under våren. Peter Larsson på SRF skriver just nu en sådan där han kommer att avråda regeringen från att göra en återreglering.

– Problemet är att det här är ett politiskt spel där regeringen håller på att bli överkörd av vänstermajoriteten i Trafikutskottet, säger han och menar att mycket är otydligt, det är luddiga formuleringarna och brist på hållbara argument.

– Inledningsvis var säkerheten det viktiga och att konkurrensutsättningen kunde påverka den. Men sedan dess vet vi att det finns tydliga brister i säkerhetskulturen inom LFV och därför används inte de argumenten längre.

Enligt de källor som Flygtorget talat med är det dels ett politiskt rävspel, dels hårda påtryckningar från Försvarsmakten som ligger bakom kraven på en återreglering. Men eftersom det inte finns tydliga argument för en sådan, är det svårt att i remissvaren konkret motbevisa påståenden om att en konkurrensutsatt flygledning på något sätt skulle vara sämre än en statlig.

– Det är också besvärande att de som tidigare var sakkunniga hos LFV i frågan nu är sakkunniga i Trafikanalys som sedan en tid tillbaka också har ett regeringsuppdrag att utreda konsekvenserna av en återreglering och vars ord väger mycket tungt, säger Lars Rörick.

Peter Larsson befarar att en återreglering till LFV drastiskt höjer kostnaderna för de enskilda flygplatserna, kostnader som steg kraftigt ända fram till att marknaden öppnades 2010.

– Det blir som ett nollsummespel med skattemedel. Statliga LFV får in mer pengar samtidigt som kommunerna tvingas betala mer för sina flygplatser. Men alla pengarna kommer ju från samma källa.

– Ingen har heller kunnat förklara varför LFV ska få konkurrera utomlands men ska slippa all konkurrens här hemma i Sverige, säger Peter Larsson.Kommentera artikeln
Det finns 52 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingNyheten har en egen tråd i vårt Flygforum

Eltel Networks ägs av riskkapital
Skrivet av Insatt, 2014-02-07 13:45:13
Eltel som levererar all teknisk support till LFV ägs av utländskt riskkapital. 3i och franska banken BNP Paribas som måste vinst maxoptimera sina vinster äger svenska Eltel.

Inte många som känner till detta och det är anmärkningsvärt att hela tekniken inom flygtrafiktjänsten inom LFV är i utländska händer.
Anmäl inlägget
Ek, vilket riskkapital äger ACR...
Skrivet av Ronny, 2014-02-07 13:36:02
om inte, hur ser ägandet ut? Du kanske kan svara då du verkar väldigt insatt i ämnet.
Anmäl inlägget
RE; Fredrik
Skrivet av FL som vet vad som hände, 2014-02-06 23:11:14
Nej, Västerås är nog inte säkrare idag utan lika säker som tidigare men just i övergången var det INTE flygsäkerhet som kom i första hand! ACR var desperata och lät avskilda pensionärer sköta ruljangsen. När är ACR (eller för den del LFV) desperata nästa gång? När flygsäkerhet kommer i andra hand efter ideologi eller ekonomi.
Anmäl inlägget
Återreglering det enda rätta
Skrivet av Ek, 2014-02-06 19:37:26
ACR består av många kompetenta medarbetare precis som LFV och TS. Däremot ägs ACR av ett riskkapitalbolag och med facit i hand från andra branscher hör de inte hemma inom flygtrafikledningen i synnerhet. Försvarsmakten vill ha LFV på de flygplatser som är viktiga för landet och därför måste LFV kunna garanteras en stabil bas genom att bedriva ATC på landets viktigaste flygplatser. LFV står också för utveckling, vilket ACR inte gör.
Anmäl inlägget
VST säkrare idag
Skrivet av Fredrik, 2014-02-06 15:19:40
Västerås är säkrare än någonsin. Bara avundsjukan som tycker annat. Svensk sjukdom!
Anmäl inlägget
Säkerhetsargumentet
Skrivet av Mattias, 2014-02-05 16:05:38
Anledningen att säkerhetsargumentet inte längre dras är INTE att LFV är så dåliga, det är snarare att flygsäkerheten inte påverkats negativs av att ACR kommit in på marknaden.
Anmäl inlägget
Oberoende?
Skrivet av Anders, 2014-02-05 14:22:00
Enheten för flygtrafiktjänst på myndigheten TS är väl de flesta fd Luftfartsverkare. Navigator, stämmer det? Fungerar inte Västerås idag på ett föygsäkert sätt?
Anmäl inlägget
RE: Anders
Skrivet av Navigator, 2014-02-05 12:56:34
Nja, jag tänkte väl snarast på hur oberoende TS har varit i förhållande till ACR, med tanke på hur det gick till i Västerås... Säkerhetskultur var ordet.
Anmäl inlägget
Sv Navigator
Skrivet av Anders, 2014-02-05 09:48:44
Vem ska vara oberoende part, Trafikanalys eller ACR? Kanske inte är så lätt att förstå!

LFV söker med ljus och lykta efter en utvecklingschef som kan sätta sprätt på 50 Mkr, säkerställa att nyttan levereras och som kan interagera på den nationella och internationella arenan i samarbete med andra stater och myndigheter, samt bolag. Vad säger flygbolagen?
Anmäl inlägget
RE: Flygkunnig
Skrivet av Navigator, 2014-02-05 09:12:58
Jodå jag har förstås läst SHK:s Kebnekaiseutredning, och jag är inte jätteimponerad... Samtidigt är det förstås så att alla organisationer och företag i den här branchen måste tåla (och välkomna!) granskningar av sin säkerhetskultur - helst INNAN något händer...
Anmäl inlägget
Besvärande
Skrivet av Navigator, 2014-02-05 09:06:42
Lars Rörick tycker, i artikeln, att det är "besvärande att de som tidigare var sakkunniga hos LFV i frågan nu är sakkunniga i Trafikanalys". Jag tycker att det är besvärande att de som tidigare var sakkunniga hos TS nu är "sakkunniga" hos ACR...
Anmäl inlägget
RE: Fl
Skrivet av Navigator, 2014-02-05 09:01:27
Är det någon ny policy på det här forumet, att blanda in FAKTA i sina tyckanden?
Anmäl inlägget
RE: Johan
Skrivet av Martin, 2014-02-05 08:28:45
Hög overhead håller jag med om men det har man just för att man tar ansvar och ser till att ATC utvecklas. Sen håller inte alla med om de olika projekten men så är det i alla företag. Hade man vetat från början vilka projekt som är lönsamma hade det varit lättare...! Lavcos satsningar i sandlådan kan jag inte se något fel med, det ger ju intäkter. Att folk klagar handlar mest om avundsjuka tror jag.
Anmäl inlägget
Ansvar!
Skrivet av Ulf, 2014-02-05 08:18:50
Alla som vill återreglera tar inget samhällsansvar alls. Man skiter i kostnader och att landets alla viktiga flygplatser tvingas till dyra kostnadsökningar. Bor man i Stockholm, Göteborg eller Malmö så skiter man i övriga.
Anmäl inlägget
Dagens lögn
Skrivet av Johan, 2014-02-05 08:14:10
Martin är du helt färgad. LFV förlorar upphandlingar pga för hög overhead och de aldrig har varit kostnadseffektiva. Waterfront, Abu Dhabi mm är det de kunderna i Sverige ska tvingas betala för.
Anmäl inlägget
Dom ska betala
Skrivet av Martin, 2014-02-05 08:01:28
LFV förlorar upphandlingar för att man tvingas ha backup för andra providers åtagande, för att man utvecklar ATC mm mm.
ACR skiter i utveckling.
Dom som inte vill att flygtrafikledningen ska förstöras som alla andra branscher som blivit avreglerade ska betala...!
Anmäl inlägget
Förvånande vändning
Skrivet av Jonas, 2014-02-04 22:18:50
LFV förlorar upphandlingar, ACR är ett tillväxtsföretag, LFV vill konkurrena utomlands, ACR vill växa hemma, LFV vill ha tillbaka ett monopol, ACR får lägga ner, LFV vill ha betalt för att ta tillbaka förlorade kontrakt.... Listan kan göras lång!

Vem ska betala för kalaset då samtliga flygplatser i framtiden får betydligt dyrare driftskostnader och LFV vill ha rejält betalt för att tvingas återfå ett monopol?
Anmäl inlägget
Re Navigator
Skrivet av Fl, 2014-02-04 20:26:25
Försök få med någon form av fakta i dina tyckanden, just nu är det bara pajkastning
Anmäl inlägget
LFV stärker greppet
Skrivet av Biggles, 2014-02-04 20:07:56
Nu har ju LFV efter storsatsning (många pengar) sina fjärrstyrda torn klart. Då satsar man allt på att placera dessa på strategiska ställen! Så blir dessa jobb också Stockholmska. Och övriga landet utarmas ytterligare. För naturligtvis får ju kvalificerade jobb endast förekomma i Storstan. Då kan man ju slå mynt även av vägtullar och parkeringsavgifter, för att inte tala om boendet.
Anmäl inlägget
För och emot
Skrivet av Ali, 2014-02-04 17:46:30
Det finns väl för- och nackdelar med alla lösningar. Dock verkar ingen kapabel att strukturera dessa i kommentarerna. Om staten ska sköta infrastrukturen bör man, i likhet med (riks) väg och järnväg, sköta ALLA flygplatser genom Trafikverket. Och givetvis då inte heller agera i utlandet.
Anmäl inlägget
Re :Student
Skrivet av Erik, 2014-02-04 15:48:52
Det är nog ingen som gör en direkt jämförelse men man tycker att det kan vara bra att lära sig av historien när det gäller tidigare avregleringar. Det är inte speciellt kontroversiellt.
Anmäl inlägget
Re; Student
Skrivet av FL TWR, 2014-02-04 15:02:41
Hur ställer du dig till drifthandböcker?
Anmäl inlägget
Varför gör man konstiga jämförelser
Skrivet av Student, 2014-02-04 13:31:38
Hur kan man jämföra flygledning med järnväg, elförsörjning, teleförbindelser. Helt skilda saker. Staten äger infrastrukturen (torn, teknik, utrustning mm) via flygplatserna i landet, dvs nästan 100% statlig kontroll. Flygledning i tornen är en tjänsteleverans som typ security, brand och räddningstjänst mm. Kan jämföras med andra tjänstegrupper i det civila samhället.

Man blir förvånad över hur debatten går och vad lite de flesta vet om flygledning och dess utövning.
Anmäl inlägget
Titta på Hercules-haveriet
Skrivet av Flygkunnig, 2014-02-04 12:11:30
Till sign Navigator: Jag tycker du skall läsa SHKs rapport om Hercules-olyckan. Enl d. rapport fick just LFV hård kritik för sin dåliga organisation som du anser är så mycket bättre än ACR. Läs även vad Peter Larsson skriver om just detta.I övrigt är ju kommentarerna ovan av undermålig kvalitet. Kritikerna till avregleringen saknar ju relevanta fakta och bygger enbart sina åsikter på hörsägen och politisk ideologi.
Anmäl inlägget
Lågprisbolag?
Skrivet av Navigator, 2014-02-04 11:49:22
Och tänk om det är så att Lfv är att jämföra med ett seriöst flygbolag, där allt ingår i priset och kunden blir väl omhändertagen, medan ACR mera påminner om Norwegian och Ryanair?
Anmäl inlägget
Återreglera!
Skrivet av /jes, 2014-02-04 11:48:06
Allt förstatligas (även catering), alla anställda i nya LFV får åtta veckors semester och pension vid 60 år, 55 efter 30 års anställning.Slot-tider bestäms av Trafikutskottet och infrastrukturministern. Lågprisbolag får ej trafikera statliga flygplatser.Flag carriers prioriteras av flygledningen utom vid bränslebrist och andra nödlägen, ett problem eftersom lågprisbolag alltid landar med tomma bränsletankar. Alla anställda bär med glädje en pin med porträtt av infrastrukturministern på sig.
Anmäl inlägget
Verklig kostnad
Skrivet av Navigator, 2014-02-04 11:47:42
"... sänka kostnaderna med upp till 30 procent". Hmmm... det ska bli intressant att se slutnotan när kontraktsperioderna för ACR-flygplatserna går ut; då får vi (eller inte) veta om ACR verkligen var så mycket billigare, och vad flygplatserna fick för pengarna (jämfört med Lfv).
För tänk om det är så att ACR går ut med ett lågt anbud och sedan tar extra betalt för saker och ting, t.ex. nödvändiga arbetsmöten med flygplatserna?
Anmäl inlägget
Bra
Skrivet av L, 2014-02-04 11:23:39
Bra att politikerna börjat nyktra till. Naturliga monopol som elförsörjning, teleförbindelser, tågtrafik och t.ex. flygledning bör drivas av staten, d.v.s. av oss själva.
Sådana områden bör hållas utanför den s.k. marknadens cirkus.
Anmäl inlägget
Viktig infrastruktur inget för riskkapitaliister
Skrivet av Tage, 2014-02-04 10:35:58
Vi har sett hur det gått för b.l.a J B Gymnasiet. Konkurs och elever som står utan undervisning. Dessutom stora skatteförluster för obetalda skatter.

Viktig infrastruktur skall handhas av staten. Mycket bra förslag att återreglera verksamheten.
Anmäl inlägget
ÄNTLIGEN!
Skrivet av El Rayo, 2014-02-04 10:09:26
Inom flygsektorn inom EU strävar man hela tiden MOT fragmentiseringen, man önskar mindre antal aktörer för att erhålla positiva synergieffekter. Att då Sverige, sedan 2010, ökat denna fragmentisering är inte i linje med EU. Denna återreglering kan bara innebära stabilitet. Och att staten står för vår infrastruktur är naturligt.
Anmäl inlägget
Förstatliga allt inom flyget i landet
Skrivet av MP, 2014-02-03 19:27:28
En tjänsteleverans ska inte förknippas med järnväg eller SJ. SJ är att jämföra med SAS och inte flygledning. Järnvägen är att förknippa med landningsbanor. Stationshus är att förknippa med flygplatser.

Flygledning är en tjänsteleverans på en flygplats likt security, brand eller fälthållning. Alla dessa delar behövs för att flygplatsen ska kunna operera.

Ska man återeglera flygledningen så bör man förstatliga alla flygplatser i landet. Socialdemokrater, hur ska ni finansiera detta?
Anmäl inlägget
Länge leve monopolet
Skrivet av DDR, 2014-02-03 19:25:10
Återreglering till LFV är helt sanslöst, det finns inte ett enda sakligt argument för det, skälet är samma som med SAS två sjunkande skepp som inte kan leva utan skattepengar på sikt. Därför lobbade den nu avskedade GD:n bland politikerna.
Vidsynt att LFV får konkurrera i utlandet, men ha monopol i Sverige!
Anmäl inlägget
TÅG
Skrivet av Pax, 2014-02-03 18:19:48
Är det inte bättre att tågen går överhuvudtaget än att jag får välja vem jag vill åka med...?! :D
Anmäl inlägget
Mycket skitsnack liten verkstad
Skrivet av Norrlänning, 2014-02-03 17:43:37
Vad mycket skitsnack. Maud har lagt grunden för att vi fått en möjlighet att välja vem vi vill åka med på järnvägen och dessutom fördubblat vindkraftsproduktionen. Så vart gick det snett där? För att få gröna tåg måste man som bekant ha el...
Anmäl inlägget
Ett akademiskt bluddrande
Skrivet av Privatflygarn, 2014-02-03 16:11:48
Om den samhällsekonomiska marginalkostnaden understiger den samhällsekonomiska gränsnyttan av att överta en ytterligare flygplats torde en återgång vara helt riktig. Garantin för kontinuitet på lång sikt heter skattehöjningar. Mao om vi återreglerar allt via skattehöjningar och garanterar långsiktighet behöver ju ingen längre arbeta eftersom marginalnyttan av en skattehöjning överstiger den samhällsekonomiska marginalkostnaden.
Anmäl inlägget
Prata med Maud
Skrivet av Patrik Pilot, 2014-02-03 15:57:41
Ta in Maud Olofsson som utredare och sakkunnig i detta ärende. Hon har ju lyckats med att förstöra det mesta vi byggt upp i Sverige. Vattenfall, SJ, Etanolvansinnet , Vindkraft är bara några exempel på vad hon lyckats med under in karriär. Det jag vill peka på är att det gäller att göra rätt nu och inte ställa till det för flygplatser som redan knäar under myndighetskostnader. Kan väl vara att LFV ska driva sina flygplatser men det ska finnas alternativ om det är ekonomiskt försvarbart.
Anmäl inlägget
Jaaa!
Skrivet av Kjell, 2014-02-03 15:52:44
Glädjande att nyliberalerna (utan verklighetsförankring) stöter på patrull! Äntligen slut på detta vansinne. Återreglering är det bäst som hänt på länge!
Synd om anställda och aktieägare dock.
Anmäl inlägget
och...
Skrivet av Pär, 2014-02-03 15:51:24
vad kan LFV göra bättre i höjd beredskap? Hittills har LFV inte imponerat!
Anmäl inlägget
@pär
Skrivet av vad jag har hört..., 2014-02-03 15:47:10
LFV (staten) har krav på sig från regeringen att ta över flygtrafikledningen om en befintlig operatör inte klarar av det (konkurs eller bristande kompetens eller vad det nu månde vara...). Dessutom ska Staten även klara av driften vi höjd beredskap. Då kan man ju lika gärna ha LFV som operatör från början, än att ha ett statligt affärsverk som är i "Hot StandBy" med alla de kostnader det skulle medföra...
Anmäl inlägget
Håller inte!
Skrivet av Pär, 2014-02-03 15:14:51
Ingen mår bra av att vara utan konkurrens. Inte heller LFV! LFV innan 2011 tog ingen hänsyn alls till vare sig luftrummets brukare eller landets flygplatser. Priserna rusade varje år mot nya höjder och har gjort sedan 2000. Vi talar inte om indexhöjningar om 2-3% per år utan 10 gånger om. Varför, LFV hade monopol och dikterade marknadsvillkoren. Vill man verkligen tillbaka till dessa uråldriga tider?
Anmäl inlägget
LFV bäst
Skrivet av Kent, 2014-02-03 15:00:21
LFV påverkas inte (och ska inte heller) av flygbolagens nycker och orimliga krav. Därför är LFV bättre än tex ACR.
Anmäl inlägget
Är LFV bäst?
Skrivet av Pär, 2014-02-03 14:34:23
Kan någon förklara för mig varför LFV är bäst lämpad att driva flygtrafikledning. Alla leverantörer av flygtrafiktjänster måste följa samma regelverk och kravbild. Är NATS, DFS, Naviair och Avinor också mindre lämpade än LFV. Bör LFV få verka utomlands när hemmamarknaden stängs ner?
Anmäl inlägget
Flygtrafiktjänst är inte dagligvaruhandel
Skrivet av Observateur, 2014-02-03 14:21:14
Denna viktiga infrastrukturtjänst är inget ämne för en konkurrensutsättning där aktörer kan komma och gå efter behag. Luftfartsverket har klarat leveransen under många år. Priserna kan finslipas men notera att flyget redan är det billigaste transportslaget i kr per passagerarkilometer.
Anmäl inlägget
Flygtrafiktjänst är inte dagligvaruhandel
Skrivet av Observateur, 2014-02-03 14:19:41
Denna viktiga infrastrukturtjänst är inget ämne för en konkurrensutsättning där aktörer kan komma och gå och gå efter behag. Luftfartsverket har klarat leveransen under många år. Priserna kan finslipas men notera att flyget redan är det biligaste transportslaget i kr per passagerarkilometer.
Anmäl inlägget
Märkligt...
Skrivet av Olof, 2014-02-03 12:02:03
...att man tror att staten är bäst på allt. Varför lägger man inte in flygledningen i landstinget då denna institution har visat sig vara Sveriges skötebarn i alla tider. Lägg ner LFV dyra lekstuga!
Anmäl inlägget
Äntligen
Skrivet av Ek, 2014-02-03 11:40:25
Fullföljs detta så är det ett klokt beslut. Jämför med järnvägens avreglering till enbart det sämre. Bra att detta kan avgöras snabbt så att inte skadorna hinner bli för stora i och med den konkurrensutsättning som nu är på väg att underminera flygets infrastruktur inom flygtrafikledning. Detta är ett område där konkurrensutsättning inte leder till höjd säkerhet. Bra att politikerna vaknat upp innan det blivit för sent.
Anmäl inlägget
Det finns grund för en återreglering
Skrivet av Rickard, 2014-02-03 11:08:11
Ett mycket bra förslag!
Enda vettiga alternativet är staten tar över. Infrastrukturen är viktig för Sverige.
Anmäl inlägget
Ideologi...
Skrivet av Inge, 2014-02-03 10:44:18
när det är som bäst. Återreglera telemarknaden istället och sätt villkoren. Bättre förr när televerket hade makten över allt och alla.
Anmäl inlägget
För många flygplatser
Skrivet av Joppe, 2014-02-03 10:32:05
Flygplatser skall drivas där det finns behov. Vi kan inte ha en flygplats som lever på bidrag i vartenda mindre småstad.
Anmäl inlägget
Moderataternas destruktiva verk.
Skrivet av Kalinka, 2014-02-03 10:31:57

Moderater borde omyndigförklaras.
Anmäl inlägget
Jaaa
Skrivet av IX, 2014-02-03 10:23:08
Allt som avregleras har blivit skit! Hoppas dom åtetreglerar detta snarast, sedan tar vi järnväg, luftfart, bilbesiktning, elmarknad, skola, o sjukvård
Anmäl inlägget
Sovjet
Skrivet av PF, 2014-02-03 09:29:28
Helt otroligt. Att LFV tar fram säkerhetsargumenten är löjeväckande. Jämför med de utländska giganterna som vill in i Sverige om de stora flygplatserna kommer ut på marknaden, då är lilla LFV i jämförelse en brokig amatör.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
TFHS
Pilotshop
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev