Skriv ut  

Klimatfrågan – en trosuppfattning?

Debatt, Peter Stilbs, den 22 september 2009
Vi matas nästan dagligen med påståenden som dessa: ”Antarktis ismassor glider ut i havet i en takt forskare aldrig sett förut.

Nordpolen spås vara isfri sommartid inom några årtionden. Isbjörnen som art hotas av utrotning, i avsaknad av Arktis istäcke. Glaciärer över hela klotet har minskat eller försvunnit. Trädgränsen i våra svenska fjäll kryper uppåt och minskar kalfjället. Korallreven massdör pga. ett allt varmare havsvatten.

Som svensk, 50 år eller äldre, kan man lätt jämföra sin barndoms vintrar, med dem som varit de senaste 20-25 åren. Inte mycket till vintrar, med några få undantag, har förekommit de senaste årtiondena”…

Den som bryr sig att kontrollera dessa uppgifter kommer snabbt till insikt om att nästan allt är felaktigt, eller tolkat med skygglappar. 

Är det exempelvis inte troligare att trädgränsen flyttas upp därför att växtlighet på absoluta marginalerna får bättre förutsättningar genom en ökad koldioxidhalt i atmosfären? Har det i modern tid, eller någonsin funnits så mycket isbjörnar som nu?  Var inte Sveriges vintrar varmare runt 1930-talet, då exempelvis Vasaloppet ställdes in två gånger? SAS piloter på 1950-talet observerade under flygningar på den nya rutten till Japan åtskilliga gånger en isfri Nordpol (och atomubåten Skate gick också samma decennium upp till ytan där). 

Klimat Afrika

Man tycks alltid utgå från att det genom mänsklig påverkan skett en global uppvärmning utöver naturliga variationer [genom en förstärkt växthuseffekt via mer koldioxid i atmosfären från fossilbränsleförbränning]. Man avser då globalt 0.7 grader under det gångna seklet, motsvarande mindre än en hundradels grad per år.

Notera att detta medelvärde ”räknas fram” för något som samma dag lokalt kan variera från nära -80 grader på Antarktis till +50 i något ökenområde.  Data kommer från ett antal (under decennierna varierande mellan ca 5000-15000) spridda mätstationer, som inte ens ligger kvar i den miljö de var i från början. Satellitdata från senaste decennierna visar dock ingen uppvärmning överhuvudtaget på någon kilometers höjd, mer än 1998, då det återkommande havsströmsfenomenet El Niño åter märkbart påverkade världens klimat.

Termometer, temperatur

Sveriges årsmedeltemperatur har senaste 100 åren oförutsägbart gått upp +2 och ner -2 grader runt en svagt stigande trend, som troligen funnits sedan lilla istidens svans i slutet av 1600-talet.   Det senaste decenniets globala termometerdata visar om något på en avkylning, och det gör även de s.k. Argo-bojarna som utplacerats i världshaven.

All global statistisk information finns lätt att tillgå. För temperaturdata (de senaste åren har globalt varit ovanligt kalla) rekommenderas http://www.climate4you.com/ och för polarisinformation kan man söka på ”cryosphere today”. Märk dock att diagrammet högst upp till höger på den webbsida man då hittar (seasonal sea ice 1900-2008) dock måste vara påhittat, eller resultat av någon modellsimulering – sådana observationer finns bara inte före det att satellitmätningar kom till. 

Grundläggande fysik (se exempelvis Vetenskapssidorna på stockholmsinitiativet.se ) förutsäger att en fördubbling av koldioxidhalten från dagens nivåer borde motsvara en förstärkt växthuseffekt på mindre än en grad. Klimatalarmism baseras på en tro att det ska finnas förstärkningseffekter från ökad vattenavdunstning, motsvarande åtskilliga graders temperaturhöjning. Det är sådant som lagts in i s.k. klimatmodeller – alltså inte fysikens lagar, utan rena ideologiska antaganden. I verkligheten finns färska vetenskapliga arbeten med högst trovärdiga tolkningar av existerande molnighetsmönster från satellitdata som stödjer en bild där man snarare får en avkylning denna väg.

Hämningslös övertro på datormodellering är egentliga roten till problemet, och majoriteten av politiker och media kan här inte skilja på modeller och verklighet. Modellering är ett mycket värdefullt redskap inom vitt skilda vetenskapsgrenar, inklusive min egen, men kräver att man åtminstone tar med alla faktorer av betydelse - och även samspelet mellan dem. Något sådant har man ännu inte åstadkommit för något verkligt system i naturen. Och facit finns här i framtiden, när alla ligger i graven. Den korta tid (något decennium eller två) man kunnat se en trend har modellprognoserna kommit helt på skam.

 

Antarktis, pingviner

”Klimatfrågan” passar vitt skilda grupperingars agenda (ex. strävan mot ny (=odemokratisk) världsordning, politikermakt - mer skatter, planekonomi, sensationalism och katastrofscenarios i media, försörjningskälla för byråkrater, journalister, extraknäckande TV-meteorologer, miljö och grön livsstil som den nya religionen etc. …).

Varför tillåts detta missbruk av vetenskapen av vetenskapssamhället? Varför säger så få ifrån? Det finns många mekanismer, men en viktig orsak är att de direkta fakultetsanslagen på universiteten numera är så små att stora forskningsområden är helt beroende av de forskningsmedel som politikerna kanaliserar andra vägar. Kortsiktigt blir därför vissa områden ”vinnare”, simmar i forskningsmedel, och antar i viss belysning hjältestatus. Inom klimatsvängen gäller det inte bara meteorologer som sett anslagen flyttas upp i en helt annan liga än för bara 10 år sedan.

Alltför få av dessa tycks dock ha integritet nog att visa skepticism i något som helst hänseende. De skyller helt enkelt på att ”FN’s klimatpanel (IPCC)” sagt att ”det är så”, bara de får pengarna. Baserat på ca 50 (inte 3000 som man brukar höra) utvalda forskares underlag har IPCC’s byråkrater år 2007 förhandlingsvägen enats om att ”huvuddelen av den uppvärmning man tror sig ha observerat de senaste decennierna (ca 0.3 grader) är mycket troligen (=90% sannolikt) åstadkommen av människan”.  Allt annat Du hör är ”scenarios” – närmast ideologiska modellfantasier om framtiden och om naturens krafter gentemot mänsklighetens.

Peter Stilbs
Professor i Fysikalisk Kemi, KTH - också verksam inom det s.k. Stockholmsinitiativet vad gäller klimatdebatt och klimatinformation.
Kommentera artikeln
Det finns 18 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Förlåt
Skrivet av Lyngve, 2009-09-25 14:32:35
Förlåt mitt inlägg. Det var inte min mening att störa klubben för inbördes beundran där alla verkar ha samma uppfattning.
Två frågor dyker upp i mitt huvud. Hur går man framåt i en fråga när man låst sig för ett svar och vad är det som är så hotfullt i CO2-frågan som gör förnekeslen så stor?
Anmäl inlägget
det reala hotet
Skrivet av gits, 2009-09-25 10:28:05
Det reala hotet, som kanske inte är allt för långt borta, är nästa istid. Uppvärming med ett par grader på 100 år kan man ju hantera. I många fall är det ju positivt. Den kommande istiden däremot blir en katastrof av enorma proportioner
och det är inte mycket man kan göra åt det.
Anmäl inlägget
Einstein fick inte Nobelpris?
Skrivet av Nicklas, 2009-09-25 08:45:34
Koncensus: Vad menar du?

The Nobel Prize in Physics 1921"for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect

Lite koll på läget innan uttalanden, tack.
Anmäl inlägget
Liten del
Skrivet av Nesse, 2009-09-24 20:05:50
Av människan opåverkbara faktorer står för 99 % av växthusgaserna. Jävla mycket bråk om den sista procenten.
Anmäl inlägget
Mer bevis
Skrivet av Tricky, 2009-09-24 18:54:36
Efter att helt nyligen sett ett program om David Icke, kraftigt ifrågasatt av medierna och andra, får jag ännu en fingervisning genom Stilbs artikel att det han (Icke) varnar för (kolla hans hemsida) är på väg att hända. Politiker och media jobbar på ett mycket skickligt sätt på att föra oss precis dit dom vill genom att mata oss med den info dom vill för att få oss dit dom vill. Länge leve fritänkandet
Anmäl inlägget
Råd till Lyngve
Skrivet av Filosofen, 2009-09-24 18:33:23
Typiskt argument från en AGW-troende. Bemöt artikeln med fakta och inte detta eviga:

1. Ignore objection.
2. Attack the man.
3. Repeat the mantra.
Anmäl inlägget
Dimridå för CO2-molnet
Skrivet av Lyngve, 2009-09-24 17:14:20
Hur kan ni vara så imponerade av hr Stilbs vetenskapsförnekande? Fundera i stället över vilka skäl han kan ha till skriva artikeln ovan och vem som betalar vem för vad.
Att artikeln finns att läsa just här bör inte förvåna någon. Vilken branch är mer hotad av CO2-diskussionen än flygbranchen. Vi sitter ju bokstavligen på ett, ständigt växande, CO2-moln.
Anmäl inlägget
Tack!
Skrivet av Richard Allvén, 2009-09-24 00:11:08
Den här artikeln behövdes verkligen!
Anmäl inlägget
Forskare vill kunna prediktera klimatet
Skrivet av Indoktri af Nering, 2009-09-23 21:11:03
Till P. K. D.

AGW-förespråkare ogillar skeptikers invändningar om att det kan finnas mer än CO2 som påverkar klimatet. Varför? Förklaringen är mycket enkel.

En klimatteori som faktiskt tar med
samtliga mekanismer är ej predikterbar! Man kan då inte simulera framtidens klimatet.

Helt enkelt för att man inte kan prediktera framtidens solaktivitet, vulkanutbrott, förändringar i biomassan, albedo, kosmisk strålning, partiklar i atmosfären, molnbildning mm.
Anmäl inlägget
Koncensus
Skrivet av demokraten, 2009-09-23 20:44:27
Flera av vetenskapens
största upptäckter har gjorts av en minoritet. Därför väger konsensus-argumentet lätt.

Några exempel:

1. Einstein tilldelades aldrig Nobelpriset.
2. Kvantfysiken mötte initialt hårt motstånd.
3. Darwin's lära om arternas uppkomst var mycket kontroversiell.
4. Newton's teori om ljus fick avslag från Royal society.
5. Galileo Galilei's teori som byggde på att solen var centrum ställdes sedan inför inkvisitionen.
6. Aristoteles om en sfärisk jord.
Anmäl inlägget
Till: Skrivet av P. K. D.,
Skrivet av undrande, 2009-09-23 14:53:15
Skulle alla vara med i en konspiration som tror på koldioxidens temperaturhöjande effekt ? Nej, inte konspiration men allmän självförstärkande hysteri, det finns många exempel i historisk närtid då den breda majoriteten hade helt fel.
Anmäl inlägget
Vilka krav är rimliga?
Skrivet av www.igrevenstid.se, 2009-09-23 13:49:16
Ett vanligt svar till en som ifrågasätter klimatlarmen är att dennes skepticism skall bevisas. Är det verkligen rimligt?

Jag menar att när den som kommer med ett påstående, som t.ex att mänskligt orsakade utsläpp av CO2 påverkar klimatet, möts av frågor och tvekan, då måste han/hon leda i bevis att det är rätt.

Han/hon får inte mer rätt för att den som ifrågasätter inte kan bevisa att det är fel?

Anmäl inlägget
Inget nytt
Skrivet av Peter, 2009-09-23 10:49:46
Till Indoktri af Nering:
Inlägg från Stockholmsinitiativet har jag läst många gånger förut. T ex i SvD 31/7.
Tänk bara om du själv läste några av de större dagstidningarna!
Anmäl inlägget
Hur har denna sanslösa klimatröra uppstått ?
Skrivet av Peter Stilbs, 2009-09-23 09:54:59
Jag rekommerar alla att läsa G.W. Paltrige's nyutkomna bok - den är på ca 100 sidor - men behandlar det hela med djup insikt - inklusive de akademiska aspekterna. Bl.a. kan P.K.D. 23.9 , kl 02:30 få exakt svar på sin fråga. Boken heter "The Climate Caper" och kan exempelvis beställas via www.amazon.co.uk
Anmäl inlägget
Klimatologi, vetenskapen som dog ut
Skrivet av Jerker Andersson, 2009-09-23 07:04:59
När nu kilmatmötet i Köpenhamn närmar sig så är det än mer viktigt att allmänheten förses med fakta hur det faktiskt ser ut och man tydligt visar hur klimatmodellerna förutsåg framtida klimatutveckling jämfört med hur det verkligen blev.
T.o.m. Al Gore har insett att han inte längre kan köra sin fler-stormar-i-varmare-klimat-power-point när vi har nått rekord låga ACE värden som är ett mått på stormarnas styrka(Accumlated Cyclone Energy) och det inte finns stöd för detta i uppmätta data.
Anmäl inlägget
Hur kan din metodik bli trovärdig?
Skrivet av P. K. D., 2009-09-23 02:30:25
Du anklagar alla modellbyggare rakt upp-och ner förfalska: "sådant som lagts in i s.k. klimatmodeller – alltså inte fysikens lagar, utan rena ideologiska antaganden" Skulle alla vara med i samma konspiration? Du är inte trovärdig! Om du lämnade ut den tröttsamma anklagande konspirationsdravlet och koncentrerade dig på sakfrågan kanske man kunde begrundat inlägget.
Anmäl inlägget
Bra artikel
Skrivet av Indoktri af Nering, 2009-09-22 21:40:20
Tänk bara om någon av de större dagstidningarna skulle våga ta in liknande alster..
Anmäl inlägget
Äntligen !
Skrivet av Ej troende, 2009-09-22 16:23:15
Fantastiskt skönt att en seriös forskare nu äntligen vågar ifrågasätta spekulativa "sanningar". Bra om debatten återigen baseras på en vetenskaplig grund.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
TFHS
Pilotshop
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev