Flygtorget.se

Flyg- eller teorilärare

Antal tjänster: 1
Arbetsgivare: Lunds universitet, LTH, Trafikflyghögskolan

Tjänstebeskrivning:
Lunds universitet, LTH, Trafikflyghögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämne: Aeronautiska vetenskaper

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet har ett såväl teoretiskt som praktiskt innehåll och innefattar utbildning på ATP-nivå (Airline Transport Pilot) samt MPL (A) (Multi Crew Pilot License).

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att man helst kan verka både som flyg- och teorilärare.

• Flygläraransvar innebär utbildning på skolans enmotoriga flygplan, tvåmotoriga flygplan, och i skolans flygsimulatorer.
• Flygläraransvar i drönarskolan innebär utbildning på obemannade flygsystem och UAS-simulatorer.
• Teoriläraransvar innebär att man ansvarar för utbildning inom och utveckling av ett eller flera flygrelaterade ämnen.
• Därutöver ingår administrativt arbete, t.ex. manualarbete, som inte är direkt kopplat till själva undervisningen.

Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta:
• Undervisning på grundnivå.
• Handledning av examensarbetare.
• Samverkan med näringsliv och samhälle.
• Engagemang i forskningsprojekt
• Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Kvalifikationskrav:
Behörighet
För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

• Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
• Visad pedagogisk skicklighet.
• Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Kunna engagera och entusiasmera studenterna i flygutbildningen, skapa utmaningar och ge stöd, allt för att uppnå optimala studieresultat.
• Skapa goda relationer och kunna kommunicera, både med studenter och med andra lärare.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:
• Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska grundas på dokumenterade insatser av pedagogisk karaktär och med visad god förståelse för lärandeprocesser och med studenternas lärande i fokus, som grupp men också på individnivå.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Meriterande:
• Oavsett om tjänstgöring avser flyg- och/eller teoriansvar är det meriterande om den sökande kan uppvisa
• CPL(A)-certifikat (Commercial Pilot License) eller MPL(A)-certifikat (Multi Crew Pilot License) med ATP-teori samt FI-behörighet (Flight Instructor).
• IR och MCC-behörighet
• Minst 200 timmar erfarenhet IR
• 1500 timmar som pilot i flerpilotsystem i tung luftfart
• Erfarenhet av Försvarsmaktens transport- och specialflygsverksamheter.
• Erfarenheter från Flygvapnets olika utbildningssteg såsom grundläggande flygutbildning, grundläggande taktisk utbildning och flygslagsutbildningar (GFU, GTU och GFSU)
• CRI eller TRI.
• 200 timmar som flyglärare.
• SFI/TRI eller motsvarande
• Erfarenhet som fjärrpilot
• Type rating på jet/turboprop-flygplan.
• Dokumenterade erfarenhet av administrativt arbete innefattande goda kunskaper och färdigheter vad gäller allmän datorkunskap.

I urvalet för anställningen kommer även hänsyn att tas till personliga egenskaper, såsom:
• Förmåga att se helheten i detaljerna och tvärt om.
• Engagerad och strukturerad.
• Förmåga att se de enskilda studenternas behov i en kontext där gruppdynamiken förstås och används för att optimera resultat.
• Förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.
• Kommunikativ förmåga
• Initiativtagande och personligt driv.
• Ansvarstagande för den egna kompetensutvecklingen.
• Öppenhet för nya utmaningar.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka Trafikflyghögskolan samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Arbetsplatsen är lokaliserad till flygplatsen i Ljungbyhed. Arbetstiden förläggs enligt schema enligt lokalt avtal om arbetstid och anställningsvillkor vid Trafikflyghögskolan (PE2010/607). Schema är vanligtvis måndag till fredag, 07.30 – 16.30, dock kan t.ex. simulatorundervisning bedrivas något före eller efter angivna tider.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontakt
Johan Bergström, +46462220880
Facklig företrädare
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
SEKO: Seko Civil, 046-2229366

Sista ansökningsdag
2022-12-04

Arbetsplats Arbetsgivare
Lunds universitet, LTH, Trafikflyghögskolan
Lund
--- ---
Sverige
Lunds universitet, LTH, Trafikflyghögskolan
Lund
--- ---
Sverige
Mer om arbetsplatsen


https://www.tfhs.lu.se
Kontaktperson 1: Kontaktperson 2: Facklig kontaktperson:
Se ovan!
Ansökan
Sista ansökningsdatum 2022-12-04
Ansökan sker via företagets hemsida https://bit.ly/3GdYtCl

Ansvarig för denna annons: Lunds Universitet Trafikflyghögskolan (202100-3211)
Skapad: 2022-11-15 11:01:34
Senast uppdaterad: 2022-11-16 12:39:26

Till listan med alla annonser

Flygrevyn
Pilotshop
Pilotshop
Air-BP
HDI
Flygtorgets nyhetsbrev