Skriv ut  

Hot mot flygen i Västerbotten

Debatt, Se artikel, den 23 januari 2015
Flygtrafiken från Västerbotten är en viktig del i länets fortsatta utveckling.
En eventuell nedläggning av flygplatsen Bromma i Stockholm skulle äventyra den, skriver företrädare i branschen.

Vissa riksdagspartier driver frågan om att stänga Bromma Flygplats och införa en flygskatt. Konsekvenserna för oss som bor i Västerbotten skulle bli högst märkbara om detta sker och klart försämra våra möjligheter till bra kommunikationer.

Detta är en av de viktigaste frågorna för tillväxt och utveckling, något som det råder bred enighet om i länet. Väl fungerande flygkommunikation, etablering av Norrbotniabanan, bättre färjetrafik över Kvarken, en förbättrad E4:a är krav som näringslivet i Västerbotten ställer.

Det är av yttersta vikt att flygkommunikationerna ständigt förbättras, att inlandsflyget utvecklas samt att nya linjer tillkommer via Skellefteå och Umeå flygplatser. En nedläggning av Bromma flygplats är definitivt inte bara en ”Stockholmsangelägenhet” utan skulle innebära stora nackdelar för Västerbotten.

Bromma är landets tredje största flygplats och under 2013 gjordes över två miljoner inrikes resor via Bromma flygplats. En rad experter har påtalat att det i princip skulle vara omöjligt att flytta över trafiken till Arlanda eftersom man redan i dag är nära sitt kapacitetstak under högtrafik. Detta är faktorer som talar för att trafiken på Bromma måste få fortsätta.

Malmö Aviation trafikerar i dag linjen Umeå-Bromma, en trafik som är väldigt viktig för hela länet eftersom den motsvarar närmare en tredjedel av det lokala trafikutbudet mellan Umeå och Stockholm.

För övriga flygplatser i länet är Bromma viktig eftersom en framtida utökning av flygtrafik kan komma att ske till Bromma samt att mindre flygplan kan komma att bortprioriteras vid ett högt kapacitetsutnyttjande på Arlanda.

Utsläppen från de enskilda flygplanen minskar successivt i och med att ny teknik tas i anspråk. 2016 kommer Malmö Aviation att ha förnyat hela sin flygplansflotta, något som medför att koldioxidutsläppen per säte kommer att minska med närmare 40 procent och bullerutredningen reduceras med 75 procent jämfört med dagens situation.

Stimulanser till tekniska förbättringar är ett betydligt bättre sätt att minska miljöpåverkan än hoten om skatter och nedläggningar.

En nedläggning av Bromma kommer dessutom att försämra konkurrensen och till följd av detta kommer biljettpriset att öka samt att det totala antalet avgångar kommer att minska.

Tyvärr vilar även andra hot mot flygets utveckling i Västerbotten. Ett förslag till flygskatt har lanserats, ett förslag som i likhet med förslaget om vägslitageavgift för lastbilar kraftigt drabbar

Norrlands näringsliv och våra möjligheter till bra kommunikationer. Handelskammaren anser att miljöavgifter skall tas ut på utsläpp och inte relateras till avstånd.

En engångsavgift per flygbiljett som föreslagits drabbar återigen resenärer i perifera områden där resealternativ saknas, t ex västerbottningar som haft det ”dåliga omdömet” att inte bosätta sig i Storstockholmsområdet.

Näringslivet behöver bra tillgång till alla transportslag. För närvarande är förslagen till kilometerskatt för tunga transporter (omskrivet till vägslitageavgift) och förslaget att stänga Bromma och införa en flygskatt reella hot mot utvecklingen i Västerbotten.

Nyvalda riksdagsledamöter, övriga politiker och opinionsbildare – kasta partipolitiken åt sidan och stå upp för länets utveckling!

Peter Forsséll vd Västerbottens Handelskammare
Bengt-Ove Lindberg flygplatschef Umeå Airport
Lennart Näslund vd Flygplatschef Lycksele flygplats
Robert Lindgren vd Skellefteå Airport
Torbjörn Utsi vd Hemavan Tärnaby Airport AB
Johan Hagelberg flygplatschef South Lapland airport VilhelminaKommentera artikeln
Det finns 11 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingNyheten har en egen tråd i vårt Flygforum

Håller med Bulten i Bo
Skrivet av olle, 2015-01-27 09:39:17
Hur kan man som flygplatshållare favorisera en aktör.
Anmäl inlägget
Lägg ner Bromma!
Skrivet av Anonym, 2015-01-26 21:01:30
Lägg ner Bromma flygplats & bygg bostäder där. Flytta över flygtrafiken till Arlanda, Skavsta & Västerås istället.
Anmäl inlägget
Patetiskt
Skrivet av Ba, 2015-01-23 21:43:53
Det enda patetiska i detta är mängden lögner i argumenten.
Anmäl inlägget
Helt rätt
Skrivet av Västerbottning oberoende, 2015-01-23 20:31:57
Samtliga blir påverkade om flygskatt införs. Artikeln handlar ej enbart om BMA. Vägslitageskatt är en annan som kan införas vilket även påverkar många i VB. Två förslag från MP som är bäst av alla riksdagspartier på kapitalförstöring. Se bara till förbifart Stockholm som är ett annat exempel. Oansvarigt. Tycker det är en bra poäng som författarna lyfter när de tar upp möjligheten att använda positiva styrmedel istället för negativa i form av straffbeskattning.
Anmäl inlägget
Rena löngner.
Skrivet av Bulten i Bo, 2015-01-23 20:12:17
Det är märkligt att läsa dom här påståendena gång på gång. Är det nån fanklubb till MAVIA som sprider den här dyngan. Det är endast Umeå som har trafik på Bromma, och det skulle SAS och Norwegian lätt kunna täcka upp om Bromma lades ner. Det är endast en stad i Sverige som skulle drabbas om Bromma lades ner, Trollhättan.
Anmäl inlägget
bittra?
Skrivet av bromma, 2015-01-23 19:39:15
Allt detta gnäll och rop om nedläggning här kommer endast från bittra privatflygare som inte fick va kvar på bromma...

Ganska patetiskt faktiskt.

Öppna ögonen och se lite längre än bara runt era egna sfärar....

Bromma behövs om sthlm ska kunna fortsätta att utvecklas och den är även mycket viktig för övriga landet...

Eller ska ni bygga en 4e bana ute på arlanda?

Väx u p p.
Anmäl inlägget
Dum i huvet
Skrivet av Dan, 2015-01-23 17:38:26
Man undrar hur artikelförfattarna har kommit så långt i karriären?? Merparten av dessa herrar som företräder dessa flygplatser har inte ens trafik till Bromma flygplats. Betalade någon bra för att dessa herrar skulle skriva under denna artikel
Anmäl inlägget
Inte från Skeå
Skrivet av ske, 2015-01-23 15:08:48
Inget flyg från Skellefteå till Bromma, utan de är endast från Umeå.
Anmäl inlägget
Flygtrafik på Bromma
Skrivet av Också Västerbottning, 2015-01-23 14:14:53
Vad beträffar flyg från Västerbotten som landar på Bromma är det endast Umeå och Skellefteå som flyger dit. Småflygplatserna Lycksele, Vilhelmina och Hemavan flyger alla med samma bolag Nextjet endast till Arlanda. Så vad dessa flygplatser beträffar så är en nedläggning av Bromma utan betydelse.
Anmäl inlägget
Vi klarar oss utan Bromma
Skrivet av Västerbottning, 2015-01-23 08:56:25
Brommas vara eller inte gör ingen skillnad för Västerbotten. Den trafik som går från Vb till Bromma kan lätt tas hand om av de övriga flygbolagen som flyger på Vb.
Önskvärt vore någon direktlinje Vb till Göteborg och Köpenhamn. Vi vill gärna slippa åka via Fjollträsk när vi skall vidare ut i Världen.
En avgift per avresande passagerare på 50:- som används för att finansiera Transportstyrelsen skulle sänka Svenska flygbolags kostnader betydligt.

Nyttja enbart Bromma för allmänflyget.
Anmäl inlägget
nonsens
Skrivet av Bla bla bla, 2015-01-23 08:51:57
Här kommer Sthlms Handelskammares propaganda upp till ytan igen när det gäller Bromma. Artikelförfattarna har bara undertecknat med sina namn utan att ha tänkt en sekund. En 75% reduktion av dagens buller nivåer, man vet inte om man skall skratta eller att gråta. Bombardiers CS100 & CS300 är inte ens certifierade så ingen vet nåt om buller nivåer, prel. mätningar visat på ytterst marginella minskningar av bullret jämfört med dagans plan
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
TFHS
Pilotshop
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev