Skriv ut  

Mer biobränsle till sex flygplatser

Flygnyheter, Redaktionen, den 4 februari 2021
Mer biobränsle i tankarna. Det är ambitionen när sex regionala flygplatser gjort en gemensam upphandling av biobränsle.

Skellefteå i norr till Ängelholm i söder och däremellan ytterligare fyra flygplatser. Samtliga har nu gått samman och gjort en gemensam upphandling av biobränsle. Upphandlingen är en del av arbetet inom ramen för Grön Flygplats, ett treårigt projekt där 25 av flygplatserna inom Sveriges Regionala Flygplatser ingår: ”Projektet Grön Flygplats övergripande mål är att markant minska koldioxidutsläppen på SRF:s regionala flygplatser samt göra det möjligt att tanka fossilfritt flygbränsle och ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas.”, är en del av ambitionen enligt hemsidan.

Viljan att minska flygets klimatpåverkan finns hos både flygplatser och flygbolag men nålsögat för närvarande är tillgången på biobränsle. Genom att göra en gemensam upphandling säkras en bredare tillgång än om varje enskild flygplats köper in.

Ytterligare en del i den gemensamma satsningen är det faktum att regeringen har tagit fram ett förslag om reduktionsplikt för flyget. Det innebär att allt flyg måste ha en viss procent inblandad förnybar råvara i allt bränsle. Andelen inblandning börjar på 1% för 2021, för att ökas till 30% till år 2030.

- Vi tycker att reduktionsplikten är ett steg i rätt riktning, men hade gärna sett högre ambitioner med större krav på inblandning av biobränsle. Vi på Grön Flygplats tycker att det är viktigt att det produceras mer biobränsle och vi hoppas att vår upphandling kan öka tillgången av biojetbränsle för flygplatserna framöver, skriver organisationen i ett pressmeddelande.
Vid upphandlingen gav Air BP det mest fördelaktiga budet och det nya avtalet sträcker sig tre år framåt. Vid sidan av de sex som tagit steget finns möjligt för fler regionala flygplatser att ansluta sig till avtalet. Kommuner, regioner och företag kommer även att kunna ansluta sig till avtalet hos sin flygplats, för att säkra utsläppsreducerade resor för sina medarbetare. 

Här är de sex flygplatser som gjort den gemensamma upphandlingen:

Skellefteå
Örnsköldsvik
Jönköping
Trollhättan
Kalmar
ÄngelholmKommentera artikeln
Det finns 2 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

FAKE INFO
Skrivet av Faker, 2021-02-05 23:34:11
Godagens.
Hur i * är biobränslen omiljövänligare än jet A1? Bara skitsnack. Biobränsle är framtiden i 10 år innan vi har vätgas.
Anmäl inlägget
Riskerar att öka utsläppen av CO2
Skrivet av Pierre, 2021-02-05 11:30:32
Grundproblemet med biobränsle är att det riskerar att leda till ÖKADE utsläpp av CO2 jämfört med fossila bränslen under den tidsperiod som gäller för att klara klimatmålen. Sverige är ensamma i världen i att lyfta fram biobränsle som "hållbara".
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn