Tråden startades av: Åsa  2019-09-10 09:49:47
Flygskatt 
Hur ser regleringen kring flygskatten ut, är det bara mot reguljärflyg och charter eller gäller den även för affärsflyg/taxiflyg?

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

Sv Gretasson
2019-09-10 14:25:40
SV: Flygskatt
Gäller kommersiella flygningar med mer än 10 platser för passagerare.

2 § I denna lag avses med
1. flygföretag:
a) en fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt drifttillstånd eller motsvarande tillstånd som ger personen rätt att utföra kommersiella flygresor

3 § Flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare.

Undantagna från flygskatt är barn under två år.

Kommersiella flygningar är befriade från att betala bränsleskatt men måste betala passagerarskatt.

Icke kommersiella flygningar måste betala bränsleskatt men behöver inte betala passagerare skatt. Firmaflyg hamnar i detta fack. Firmaflyg behöver inget drifttillstånd.
Gretasson
2019-09-10 13:30:33
SV: Flygskatt
Gäller endast för flygplan med mer än 9 passagerare. Alltså slipper mycket av taxi- och affärsflyget undan.

Detta är en av anledningarna till att man undrar om denna skatt verkligen är framförd med hänsyn till miljön, eller snarare för att öka skattkistan med miljön som svepskäl...
 

Tillbaka

Volflight
BAM
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn