Skriv ut  

Gamla affärer förstör ekonomin för SAS

Flygnyheter, Krönika: Lars Brynielsson, den 14 februari 2012
I förra veckan presenterade SAS sin helårsrapport för 2011. Det var till del dystra siffror och det var de som media valde att fokusera på. Men det finns också positiva signaler. SAS har visat vinst de två senaste åren men dras fortfarande med gamla affärer som förstör resultatet.
Det visar Lars Brynielssons analys av SAS helårsrapport.

SAS Airbus A320

I helårsrapporten för 2011 ville koncernchefen Richard Gustafson inte lämna någon resultatprognos för helåret 2012. Det normalt säsongsmässigt svaga första kvartalet skulle dock bli fortsatt svagt under 2012 då de nya kraftiga åtgärderna ger effekt först under senare delen av året.

SAS är fortsatt ett bra flygbolag med god tillväxt på 7,8 procent eller 2 miljoner fler passagerare 2011 jämfört med 2010, hög beläggning under sommaren hela 79 procent under juli – september, högsta kundnöjdheten på elva år, Europas bästa punktlighet bland flygbolagen för tredje året i följd, nya avancerade elektroniska reselösningar såsom WiFi ombord och NFC på marken och uppgraderad service för alla genom att återinföra gratis kaffe och te ombord.

Det som stressar SAS är en svagare och osäkrare BNP utveckling, ökad konkurrens på såväl hemmamarknaden som ute i världen, att bränslepriset ligger kvar på hög nivå och kan t o m öka trots lågkonjunkturen, osäkerheten kring valutorna framförallt Eurons framtid, fortsatt press på biljettpriserna även för huvudkunden affärsmannen och fortsatt högt kostnadsläge jämfört med konkurrenterna trots besparingarna från Core SAS.

För att möta framtiden accelererar SAS aktivitetsplanen 4Excellence. Åtgärderna ska ge totalt 5 miljarder SEK under 2012-2013. 3,5 miljarder är sparade kostnader och 1,5 miljarder är ökade intäkter.

Resultateffekten beräknas uppgå till 2 miljarder för 2012. Detta ska jämföras med det tidigare svaga målet att reducera enhetskostnaden med 3-5 procent årligen.

Åtgärder som nämns är bl a reducering av 300 FTE inom administrationen, centralisering av bolaget, förenkling av rutiner, införa Lean metoden överallt, att SAS fackföreningar har åtagit säg att bidraga med besparingar motsvarande 1 miljard SEK samt att det separata flygbolaget Blue1 blir ett produktionsbolag inom SAS. Blue1 redovisade en förlust på 482 MSEK under 2011 och planeras bidra positivt till koncernen 2013.

SAS har två olika utmaningar. Den ena är att hantera resultaten från gamla affärer, dispositioner och åtgärder, såsom konkursen i Spanair och böter från priskartellen i SAS Cargo under 2011. En framtida utmaning blir att hantera den underfinansierade pensionsskulden enligt de nya redovisningsreglerna från IAS 19 som beräknas träda i kraft 2013. Skulden har ökat sedan 2010 på grund av en svag börsutveckling. Avvikelsen, som var 9,9 miljarder SEK 2010, ska redovisas mot eget kapital
   
Den andra utmaningen är SAS höga kostnadsläge jämfört med de konkurrerande flygbolagen. Trots kostnadsbesparingarna från Core SAS syns inte resultatet i affären. Genom att samtidigt rationalisera och krympa verksamheten blir det svårt att hålla koll på effektiviteten. Den mäts enklast i enhetskostnaden SEK/producerad stol före engångsposter. Affären är att kunderna ska betala mer än vad stolen kostar att producera. SAS har slutat med att externt redovisa de olika affärsområdena separat varför det blir svårt för utomstående, såsom aktieägarna, att få en klar bild av SAS konkurrenskraft. Nedanstående kvartalsrapporter visar att SAS Airlines dock har levererat vinst såväl 2010 som 2011.
Det är de gamla affärerna som förstör SAS koncernens resultat!

SAS

SAS Airlines affärsmodell medför att de vägda intäkterna per stol ligger någonstans mellan Finnairs och Norwegians. SAS har 29 procent övriga intäkter från t ex frakt och charter. För att SAS ska lyckas öka intäkterna med 1,5 miljarder SEK 2012-2013 gäller det att hitta eller skapa ett marknadsutrymme där man slår konkurrenterna. Det blir inte lätt. Lågkostnadsbolagen fortsätter att lönsamt expandera med låg kostnad och låga priser. Finnair försvarar sin smala Asienstrategi, bl a genom samarbetet med effektiva Brittiska regionalbolaget Flybe. Ryanair expanderar med nya linjer under sommaren.

SAS

Om priserna bestäms av marknaden kan några kostnader påverkas internt. SAS har sedan länge haft högre kostnader för flygande personal, administration och försäljning jämfört med andra bolag. Men de tidigare kostnadsgapen för station och underhåll har i stort eliminerats.
   
SAS höga kostnader beror delvis på en stor andel fasta kostnader som är svåra att anpassa till årets efterfrågevariationer. Det kostnadsextrema bolaget Ryanair har löst detta genom att ha över hälften av piloterna och kabinpersonalen inhyrda från bemanningsföretag. Lönen innehåller påslag som ökar ju mer man jobbar. I Ryanairs årsredovisningen nämns att en pilot flyger 820 timmar per år jämfört med regelverkets maximala 900. För att förbättra årsresultatet ställer Ryanair många flygplan på marken under vintermånaderna i stället för att genomföra olönsamma flygningar.

Ryanair är också extrem vad gäller chefer och administration. I årsredovisningen nämns att 370 personer hanterar 72 miljoner passagerare, 272 flygplan och 8 063 medarbetare. Andra knep som lågkostnadsbolagen använder för att få hög resursutnyttjning och låga kostnader är att etablera lokala baser, lägga all försäljning och distribution elektroniskt och en ständigt pågående kostnadsjakt.

SAS kan inte kopiera metoderna men det finns delar i dem som kan införas. Alternativet att sitta stilla med högre kostnader än konkurrenterna leder fel om man inte har en marknad som vill betala mer.

En enkel analys från de senaste rapporterna visar att SAS personalkostnad svarar för 32 procent av de totala operationella kostnaderna vilket är mycket högre än för de andra flygbolagen i jämförelsen nedan. Även om det är mycket äpplen och päron i jämförelsen ger det en fingervisning om var SAS kostnadsproblem finns. Den totala personalkostnaden för SAS Airlines 2011 var 11,4 miljarder SEK. Om SAS hade haft en personalkostnad som var 3,5 miljarder SEK lägre, d v s samma som besparingsmålet 2012-2013, hade kostnaden sjunkit till 26 Euro/stol eller 25 procent av den total operationella kostnaden. Då närmar man sig huvudkonkurrenten Norwegian.

SAS

Om SAS intäkter hade varit 1,5 miljarder SEK högre och SAS personalkostnad 3,5 miljarder SEK lägre under 2011 hade rörelseresultatet blivit 6 miljarder SEK eller 16 procent.
SAS har klarat stora utmaningar förut. I samband med övergången från propellerflyg till jet genomförde Curt Nicolin 1961 ett omfattande rationaliseringsarbete för att få bolaget på fötter igen.
Förre koncernchefen Mats Jansson jobbad intensivt för att ändra företagskulturen till mer samförstånd och delaktighet i affären. Det är från den plattformen som SAS och Rickard Gustafson ska jobba vidare. Ingen lätt men ingen omöjlig uppgift.

Lars Brynielsson
AMiSABKommentera artikeln
Det finns 6 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

To complicated
Skrivet av Captain Kangaroo in SAS 66-07, 2012-02-15 20:10:58
Organsiationen har varit för omfattande och för spretig. En fulländad byråkrati samt nationella hänsyn. Samt ett upptagnings-område i Norden som inte varit i paritet med flygbolagets storlek.
Alltså för stort för litet. Samt för lite fokus på AFFÄREN.
Anmäl inlägget
Bra artikel Lars!
Skrivet av Svensk, 2012-02-15 19:08:26
Du har nog helt rätt. Om tidigare SAS-ledningar bättre hade undvikit dåliga affärer, så hade SAS gått plus nu. Hade dessa tidigare ledningar dessutom haft bättre kostnadskontroll och agerat mer resolut mot vissa fackförbund, så hade SAS ekonomi varit lysande. Mycket är nu uppstädat, för senare tiders ledningar har sedan några år tillbaka gjort en enorm insats. Hoppas att det börjar betala sig nu!
Anmäl inlägget
Sorgligt
Skrivet av L, 2012-02-15 12:26:42
Det är sorgligt att se att regeringen åter drar sig undan sitt ansvar för vårt land. Varje modernt land ska naturligtvis ha ett gemensamt ägt flygbolag. Sådant kan man inte lämna åt privat kortsiktigt tänkande verksamhet. Jag betalar gärna för fungerande långsiktigt pålitlig infrastruktur
Anmäl inlägget
Hmm
Skrivet av Daniel, 2012-02-15 10:31:45
känns rätt skönt att regeringarna i Skandinavien börjar se sig om för att försöka sälja sas. Jag och många med mig, antar jag, är nog trötta att se våra skattepengar skall finansiera ett bolag som går och har gått riktigt dåligt de senaste året. Vi är också trötta på att det alltid finns en ursäkt för det dåliga resultatet! Hoppas det säljs eller läggs ner med omedelbar verkan!
Anmäl inlägget
Helt klart är det att artikelförattaren...
Skrivet av Henke, 2012-02-15 05:16:08
...hoppas mer än tror på SAS. Har läst flera artiklar där Lars förutspår vinst för SAS. Nu när det inte blev så är det mycket "om bara om hade varit om och inte så..."
Jag tror Lars har fel. SAS har gjort sitt i Sverige och nu när tom. Finnair med en annars stark hemma marknad lägger ned kortlinjer så ska nog SAS också tacka för sig.
Anmäl inlägget
gamla affärer
Skrivet av thomas, 2012-02-14 18:35:05
sas är i grunden ett bra bolag med starka ägare
men har genom åren gjort helt ofattbart dumma sido affärer, verkar inte som styrelsen har eller haft koll på ledningen under årtionden
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn