Skriv ut  

Flyget och miljön: Skatt, fond och redovisning

Flygnyheter, Redaktionen, den 7 oktober 2019
Höjd skatt, redovisning av den klimatpåverkan som varje enskild flygning har eller en fond som ska utveckla hållbart flygande. Just nu duggar de olika förslagen om flygets miljöpåverkan tätt och i Danmark är flygbolagen med på en avgift på flygbiljetterna.

Flygets klimatpåverkan ger ingen ro, men åtgärderna för att lösa den skiljer sig åt från land till land. I Tyskland har regeringen inlett processen att höja den redan befintliga skatten på flygresor. Dagens skatteuttag ligger på ungefär samma nivå som i Sverige och efter samma system med tre olika nivåer. Om ökningen, som är planerad att träda i kraft den 1 april nästa år går igenom, innebär det att skatten på biljetterna höjs till motsvarande 122, 380 och 492 svenska kronor.
 
I Sverige finns ännu inga konkreta planer på att höja flygskatten. Däremot vill regeringen att varje enskild flygresa ska redovisas när det gäller klimatpåverkan. Därför har myndigheten Trafikanalys fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en sådan redovisning kan genomföras. När den väl är klar ska det bli obligatoriskt för alla transportföretag att redovisa det för resenärerna innan de bokar resan. Tanken är att det ska ge resenären en anledning att tänka efter och kanske boka ett sätt att resa som har mindre klimatpåverkan.

- Transportsektorn är nyckeln i klimatomställningen och ansvaret för det vilar tungt på mig som infrastrukturminister men det ska också vara lätt för individen att ta sitt ansvar. Därför är en klimatdeklaration ett bra sätt att som konsument och företag få veta vad ens resa har för klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

I uppdraget ingår att föreslå hur en klimatdeklaration kan utformas så att det går att jämföra klimatpåverkan inom och mellan olika färdsätt, och att informationen blir lättillgänglig och begriplig för konsumenter. Trafikanalys ska även analysera och lämna författningsförslag på hur ett krav på obligatorisk klimatdeklaration kan införas, samt vilka kommersiella aktörer som bör omfattas.

I Danmark, som avskaffade flygskatten 2005, är tongångarna annorlunda. Organisationen Dansk Luftfart som bland annat organiserar flygplatserna i landet har själva lagt fram ett förslag på en klimatavgift. Det något oväntade utspelet vill att de pengar som kommer in, uppskattningsvis 400 – 450 miljoner årligen, ska läggas i en fond med uppgift att stötta forskning med mål att ta fram hållbara lösningar för flyget. Att på det sättet öronmärka pengarna till utveckling av flyget, har diskuterats i Sverige. Men hittills har bara en bråkdel av de cirka 1,6 miljarder som den svenska flygskatten inbringar använts till det, resten går in i statskassan.
Det danska förslaget har mottagits positivt och både SAS och Norwegian ställer sig bakom det. Kommentera artikeln
Det finns 4 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Klimatpåverkan vet man bara efter landning?
Skrivet av Andriy, 2019-10-08 20:33:00
Det är ju skillnad på utsläpp per person om man flyger fullsatt flygplan och halvtom flygplan som tvingas flyga i vänteläge i halv timme. Man vet ju ungefärlig utsläpp bara efter att antal passagerare och last är fastställt och exakt utsläpp efter landning.
Anmäl inlägget
Tragiskt
Skrivet av Flygare, 2019-10-07 22:32:56
Vår intelligensbefriade regering vill att varje enskilda flygresas miljöpåverkan ska redovisas, trams ingenting annat. Kan säkert sysselsätta ett gäng byråkrater. Får ingen annan effekt
Anmäl inlägget
Danskarna
Skrivet av Kent, 2019-10-07 22:28:50
kommer att se till att avgifterna inte bara försvinner i ett svart hål, som det är här i Sverige. Otroligt att ingen kräver att den svenska korkade flygskatten göras om, så att pengarna går till mijöåtgärdar.
Anmäl inlägget
Svenska flygskatten
Skrivet av Saltkammargutten, 2019-10-07 15:58:29
Det var en provokation att lägga fram en skatt som sågats av 8 av 10 remissinstanser och kritiserats brett över hela Sverige och som inte hade stöd i Riksdagen. Skatten får dessutom ingen klimateffekt eftersom flygplan, flyglinjer och utsläpp bara förflyttas till andra länder. Dessutom skrivs det här att endast en bråkdel av de 1,6 miljarder skatten inbringat, gått till utveckling.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Volflight
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn