Skriv ut  

SAS med i satsning på förnybart flygbränsle

Miljö, Redaktionen, den 4 november 2021
Bristen på hållbart flygbränsle är ett nålsöga i flygets klimatomställning. Nu ska bland andra SAS undersöka möjligheterna att dra igång storskalig produktion av syntetiskt flygbränsle i Sverige.

Planerna är ambitiösa: Om fem år ska produktionen vara i drift och år 2030 ska den nya anläggningen kunna leverera hållbart bränsle till 25 procent av SAS samlade trafik. 

Därför drar nu Vattenfall, SAS, Shell och LanzaTech igång ett samarbete för att undersöka möjligheten att starta världens första storskaliga produktion av hållbart syntetiska flygbränsle. Målet är att en ny produktionsanläggning, vid Forsmark i Uppland, ska framställa upp till 50 000 ton syntetiskt flygbränsle per år. Det syntetiska flygbränslet, som även kallas elektrobränsle, ska tillverkas av fossilfri el och återvunnen koldioxid med ett system som amerikanska LanzaJet utvecklat:”Alcohol to Jet”. 

- Flygsektorn står inför enorma utmaningar när det gäller att skaffa fram tillräckligt mycket hållbart flygbränsle. Projektet är startskottet för att producera tillräckliga volymer, och återanvändning av koldioxid och fossilfri kraft innebär en storskalighet som tidigare varit helt otänkbar. Vi måste betrakta koldioxiden på ett helt nytt sätt, och kombineras den med fossilfri el uppstår möjligheten att bygga upp en ny klimatsäker framtid för oss alla, säger Jennifer Holmgren, koncernchef för LanzaTech.
Enkelt förklarat handlar tekniken om att ta in den koldioxid som produceras i kraftvärmeverket i Uppsala. Det mixas sedan med vätgas som framställts med el, alltså en fossilfri process. Resultatet etanol som, efter att det omvandlats till flygbränsle kan tankas i flygplanen. 

Den planerade produktionen på 50 000 ton hållbart flygbränsle per år skulle innebära ett avsevärt bidrag till Sveriges mål om ett fossilfritt inrikesflyg och motsvarar ungefär 30% av det flygbränsle som behövs för att nå detta mål.

- SAS och hållbarhet går hand i hand. Därför är vi mycket stolta över att få delta i detta unika projekt som sammanför målsättningar och strategier för hållbarhet. Vår gemensamma satsning som ska möjliggöra storskalig produktion av ett mer hållbart flygbränsle är en fantastisk chans att snabbare få ut bränslet på marknaden vilket i sin tur kan påskynda SAS omställning till netto nollutsläpp, säger Anko van der Werff, VD och koncernchef för SAS.
 
Ambitionen är att inleda elektrobränsleproduktion i Sverige. Parterna har skrivit under en avsiktsförklaring och kommit överens om att Vattenfall ska undersöka områdena fossilfri elförsörjning, vätgasproduktion och infångning av koldioxid. Shell ska titta närmare på bränsleproduktion, logistik och fungera som köpare av elektrobränslet. LanzaTech står för expertisen inom gasfermentering som handlar om att framställa etanol av inkommande gasströmmar, och parterna ska också licensiera LanzaJet-tekniken ”Alcohol to Jet” som konverterar etanolen till elektrobränsle. SAS deltar som potentiell köpare av elektrobränslet.Kommentera artikeln
Det finns 6 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Bra
Skrivet av The Viking, 2021-11-05 15:56:24
ide såklart, men vart ska elen komma ifrån?
Elektrobränsle kräver kopiösa mängder el att till verkar.
Samtidigt ser vår intelligensbeferiade regering till att stänga fler och fler kärnkrafts reaktorer ner.
Om Sverige ska till verka nya fossilfria bränslen behövs mer kärnkraft. Se bara hur det går i Tyskland, man blir mer och mer beroende av gas från Ryssland för att man tog det idiotiska beslutet att snabb avveckla kärnkraften.
Anmäl inlägget
Överskottsel
Skrivet av Fredde, 2021-11-05 08:13:09
Perfekt för Forsmark som idag inte får ut all tillgänglig el på elnätet på grund av att Svenska kraftnät inte byggt ut nät för eldistributionen. Jag antar att detta med fossilfri el från kärnkraft måste få accept av fler först, annars finns det inga hållbara skäl att förlägga fabriken i Forsmark. eftersom elen måste tas från annat håll.
Anmäl inlägget
SR
Skrivet av Regatta Greg, 2021-11-04 15:33:47
Så intressant!
Anmäl inlägget
Mycket bra
Skrivet av Luvström, 2021-11-04 14:59:59
Det här är ju jättebra nyheter, precis vad som behövs. Att SAS bedriver genomkass personalpolitik är en helt annan fråga.
Anmäl inlägget
CO2 från Uppsala till Forsmark
Skrivet av Mr €, 2021-11-04 14:05:45
Verkar lättare att flytta el till Uppsala än att komprimera CO2 och sätta på lastbilar till Forsmark då pipeline/järnväg hela vägen saknas. Samt då man slukat elen från Forsmark köra den sytetiska JET-A1 till arlanda med tåg. Elbristen lär bli högre i mälardalen och priser med skatter och avgifter gå upp och staten går jämt upp på detta projekt.
Anmäl inlägget
Toppen
Skrivet av Gullan Purser&BränseExpert, 2021-11-04 13:41:09
Men vilka goda nyheter, att vi är långt fram i leden ännu en gång. Detta kommer att bli så bra. Vi är redan helt ekologiska och rättvisemärkta på tex kaffet, ingen palmolja i kakorna och plasten i servicen skall bort. Naturprodukter i uniformen och ekologisk makeup.
Vi levererar.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev