Tråden startades av: Annie  2022-07-04 19:46:35
Böcker för att ta PPL/LAPL 
Böcker för PPL/LAPL

Böckernas titlar:
Meterologi
Människans förutsättningar och begränsningar
Navigering
Allmän luftfartskunskap
Bestämmelser för flygradiotelefoni
Genomförande och planering av flygningar
Luftfartssystemet & flygoperativa procedurer

Helicopter Manual, Principles of flight technical 'H'

Alla böcker är inköpta 2020 för att ta helicoptercert.

300kr/ bok eller alla för 2000kr

Ring eller smsa för kontakt
070 249 11 16
 

Tillbaka

Pilotshop
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn