Tråden startades av: Viktor  2024-05-24 23:10:06
SAS Main och Connect 
Får höra rykten om att SAS main och connect kommer eventuellt slås ihop då det inte lönar sig att ha olika AOC utspridda.. Alldeles för bökigt med en sån organisationsstruktur som är idag kan man själv tycka så varför inte

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

Andreas
2024-05-27 22:43:32
SV: SAS Main och Connect
Jag vet inte varför Allabolag listar saker två gånger (en gång för hela bolagsgruppen och en gång för bara det aktuella bolaget?), men längre ned står att bolaget bara har 2 anställda och på den konkurrerande sidan Bolagsfakta hamnar bolaget i kategorin 1-4 anställda.
X
2024-05-27 22:32:07
SV: SAS Main och Connect
Så mycket svammel...

SAS AB lämnar koncernredovisning där antalet anställda i koncernen framgår. I moderbolaget SAS AB finns endast 2 anställda. Tidigare har det varit VD och VD-assistent, förmodligen så även nu. Övriga är anställda i något av de dotterbolag som finns i koncernen.

De skandinaviska staterna har inte varit parter i konsortialavtalet som kontrollerar Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SK, DNS, Main eller vad man nu vill kalla det) på över 20 år när de tre nationella bolagen avnoterades och holdingbolaget SAS AB övertog ägandet av desamma och istället noterades. SAS DNS har i över 20 år kontrollerats av ett konsortialavtal som är ingått mellan SAS Sverige AB, SAS Norge A/S och SAS Danmark A/S. Alla tre bolag är helägda av SAS AB och har så varit sedan början av 00-talet. Att SAS AB får nya ägare påverkar inte något av dotterbolagen per automatik och har heller ingen inverkan på konsortialavtalet. Nya beslut kan förstås fattas av de nya ägarna som tillträder efter att rekonstruktionen avslutats.

Att lägga ned och starta nya operativa bolag lär vara förenat med betydligt större nedsida än potentiell uppsida. Varför inte förändra de befintliga bolagen till vad man nu tror skulle vara bättre med nya bolag? Skulle de nya ägarna besluta att lägga ner SAS D-N-S lär en hel del tillgångar gå förlorade som man inte kan återvinna med enkelhet. Inte minst utsläppsrätter och trafikrätter österut.

Varenda gång SAS ska diskuteras är det en och samma skribent som återkommande med samma vokabulär (under olika alias) återkommer till att SAS stora problem skulle vara "komplexitet", "otidsenliga avtal" och annat svammel utan att någonsin kunna förklara vad det skulle betyda. Man undrar om det skrivs på kontoret på Storgatan 19 eller Frösundaviks Allé 1.
@Malaga
2024-05-27 15:48:23
SV: SAS Main och Connect
Enligt Alla Bolag hade SAS AB 7033 personer anställda vid utgången av 2022. [2023 siffror ej uppdaterade] Så nog har SAS AB allt anställda.

Källa: allabolag.se --> SAS AB
Malaga
2024-05-27 13:10:36
SV: SAS Main och Connect
@Palle Kuling. Man kanske behåller SAS AB men idag finns inga anställda i detta bolag. Du kommenterar inte min huvudsynpunkt att konsortiet där många flygande och tjänstemän har sina anställningsavtal kommer att upphöra. Vilken ny enhet blir i så fall avtalspart och i vilket bolag hamnar personalen tror du?
Palle Kuling
2024-05-27 11:54:13
SV: SAS Main och Connect
@Malaga
Vid en rekontruktion skapas inte ett nytt bolag. Däremot förhandlar man ner och skriver av div skulder. Om man ska in och skapa nya avtal med en stor personalgrupp som piloterna så kommer det krävas omfattande förhandlingar med fackgrupper igen. Tror man kommer hedra gällande K-avtal. Det är redan billigt för SAS, ett av Europas billigaste.


@op
SAS har inte "extremt många sökande" till pilottjänsterna. Visst finns en del sökande från flygskolorna. Men erfarna sökande börjar det bli ont om. Se på SAS Link som inte kan fortsätta sin expansion pga att man inte hittar erfaret folk. Avtal och löner är en stor anledningen till att det inte är attraktivt.
Malaga
2024-05-27 11:53:56
SV: SAS Main och Connect
@op. Vi diskuterade inte avtalsinnehållet bara det faktum att rekonstruktionen kommer att ge ett nytt bolag med nya strukturer inklusive en helt ny dotterbolagsstruktur. Ägarna kommer att göra allt för att skapa en mer flexibel struktur och eftersom det gamla konsortiet med avtal mellan danska,svenska och norska staten upplöses (två av avtalsparterna försvinner ju) blir det förändringar för de som tidigare hade sin anställning i gamla konsortiet (Scandinavian Airlines D-N-S). Tror du på fullt allvar att nya bolaget kommer att byggas som det gamla?
op
2024-05-27 09:10:01
SV: SAS Main och Connect
Malaga, det där stämmer inte.

Vad gäller rekrytering så har SAS extremt många sökande och dessutom med kvalifikationer så att villkoren skulle vara ett problem är helt taget ur luften.
Malaga
2024-05-27 09:07:35
SV: SAS Main och Connect
@Akke. En rekonstruktion innebär att ett helt nytt bolag skapas dvs en helt ny avtalspart för personalavtal, ny bolagsstruktur etc.. De nya ägarna kommer inte att kopiera det gamla bolaget om de vill vända bolaget till ett lönsamt bolag.
Akke
2024-05-27 06:56:48
SV: SAS Main och Connect
Sv Malaga:

Kan du berätta var du fått dina uppgifter ifrån eftersom du med säkerhet verkar beskriva vad som kommer hända?
Malaga
2024-05-26 21:46:52
SV: SAS Main och Connect
Många här i tråden verkar inte förstå att bolaget genom rekonstruktionen blir ett helt nytt bolag med en ny struktur och nya personalavtal och relationer. alla får nya anställningsavtal. En huvuduppgift är att ta bort all den komplexitet som beskrivs av flera här i tråden. Med bibehållen komplexitet, otidsenliga avtal och trasslig historia fortsätter miljardförlusterna.
szs
2024-05-26 14:31:53
SV: SAS Main och Connect
Som tidigare nämnts sker uppgraderingar i Skandinavien efter gemensam senioritetslista efter en årlig bidding.

Om du uppfyller flygtidskrav får du göra en kaptensevaluering och om den går bra så får du börja kaptenskurs. Flygtidskravet är för närvarande 3500h TT + lite andra tidskrav inom den ramen och att man ska uppfylla kraven för ATPL, med hänsyn till PIC-tid etc.

Med det sagt är fallet inte alltid att det uppgraderas rakt enligt listan, då vissa högre upp inte uppfyller timkraven medan andra längre ner gör det. Tidigare har det varit att det sker när det är ens tur, men numera är det en väldigt blandad grupp erfarenhetsmässigt då rekryteringen skett till höger och vänster, så då sker uppgraderingar efter kombinationen senioritet+erfarenhet.
CCM
2024-05-26 13:49:58
SV: SAS Main och Connect
Enligt ledande chef på Connect finns det ingenting som tyder på sammanslagning. Connect är fortfarande en viktig del för att ge SAS bra flexibilitet. Försökte få denne brittiske chef att förklara, men det är för komplext för mig för att förstå enligt honom. Vet inte vem men ska tro på här? Mycket rekrytering till specifikt Connect på gång enligt samme chef…
P.O
2024-05-26 12:29:26
SV: SAS Main och Connect
Historian upprepar sig igen! Vi har sett sammanslagningar tidigare…blir alltid en enda röra i början tills allt är i ordning. Linjeflyg, Commuter, Braathens och Cimber!
@Sulan
2024-05-25 20:55:45
SV: SAS Main och Connect
Alla piloter i SAS Main, Connect och Link i Skandinavien står redan på en gemensam senioritetslista. Så man fortsätter på samma tjänster. De som inte är med på listan är SAS Connects piloter baserade i London, ca 100st.
Sulan
2024-05-25 19:29:47
SV: SAS Main och Connect
Hur värderar man meriterna för uppgradering till kapten vid en ev sammanslagning Connect/Main.. Det måste bli en grannlaga uppgift för företagsledningen. Har någon förslag hur man kommer att räkna. Ev besvikna kommer väl fly SAS till andra bolag. SAS-piloter lär stå högt i kurs bland andra bolag.
Betty
2024-05-25 16:39:16
SV: SAS Main och Connect
Sv Malaga.

Ja… det är en teori.

Frågan är hur det skulle gå, vågar man skrämma bort än fler flygande än vad man gör i dagsläget?
Den senaste tidens förnyade avtal runt om i Europa har gjort att SAS kaptener tjänar ungefär vad styrmän gör på samma/liknande flygplanstyp på de konkurrerande bolagen. Att skrämma bort de som ändå väljer att stanna kvar i nuläget kanske inte är det bästa draget. Tror SAS med nuvarande avtal kommer bli en språngbräda för nya piloter, så fort de fått type raring och tillräckligt med timmar (1-3 år) så söker man jobb i ett annat bolag där lönen nästan dubblas… och det med samma bas.
RG?
2024-05-25 15:37:06
SV: SAS Main och Connect
Arkitekterna bakom Irland/Connect med förra vd Richard Gustavsson är alla borta.
Malaga
2024-05-25 15:18:47
SV: SAS Main och Connect
Eftersom Bolaget kommer att organiseras om i grunden för att rekonstruktionen skall vara fruktbar och meningsfull är väl oddsen ganska låga för att flygpersonal läggs i ett eller flera separata bemanningsbolag. Att en del av flygpersonalen kommer att vara en del av nya moderbolaget är helt uteslutet. Syftet med rekonstruktionerna är väl att skapa ett lönsamt flygbolag? Eller har jag missat något?
S.P.H
2024-05-25 12:20:15
SV: SAS Main och Connect
Vilken otrolig prestigeförlust för ledningen att behöva komma till insikt med detta. SAIL/Connect projektet som har sagts spara massor av pengar.
Självklart skapar det komplexitet och blir dyrare i längden. Likadant med ACMI inhyrning över tid. Det fungerar i produktionstoppar, dvs några månader över sommaren, men inte över tid, det blir dyrare.
Vilken man även insett och startat SAS Link. Nackdelen är att man betalar sämre löner än de underleverantörerna man har inhyrda så folk vill inte ens söka till Link.

2024-05-25 11:02:00
SV: SAS Main och Connect
Det har det väl varit rykten om i två år nu. Finns det mer substans den här gången?
 

Tillbaka

Vemco
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev