Skriv ut  

Kan piloterna hjälpa SAS?

Flygnyheter, Redaktionen, den 13 december 2019
Krönika Pilotstrejken i våras påverkar resultatet för året. Det visar de senaste siffrorna från SAS. Det avtal som tecknades då löper ut nästa år och vad händer då?, frågar sig Lars Brynielsson när han återkommer med en fredagskrönika.

SAS Pilot Group SPG samlar 95 procent av SAS piloter i Danmark, Norge och Sverige. SPG och SAS har under en längre tid förhandlat om löner, arbetsvillkor och trygghet i jobbet. Bakgrunden är SAS konkurssituation i november 2012 där piloterna under galgen måste acceptera sänkta löner, ökade arbetstider och slopad förmånspension. Liknande villkor ställdes till andra arbetsgrupper. Till detta kommer de impopulära inhyrningarna av andra flygbolag på tunnare linjer och SAS baser ute i Europa där inhyrda piloter med sämre villkor flyger på SAS irländska luftfartstillstånd.

Förhandlingarna mellan SAS och SPG bröt samman i början på april. SPG sa nej till medlarnas bud och den förvarnade strejken för 1 409 piloter bröt ut den 26 april. Omkring 70 procent av SAS flygningar påverkades då resterande flygningar utfördes av inhyrda flygbolag och piloter baserade ute i Europa. Nu var det SAS som tvingades förhandla under galgen.

Enligt Svenska Pilotföreningen SPF hade SAS valt att säga upp existerande avtal rörande samarbete, produktion, karriärutveckling och anciennitetssystem. SPF menar att piloterna har gjort uppoffringar för SAS under lång tid. Man har då halkat efter andra flygbolag när det gäller antalet arbetsdagar per år, hur och när man jobbar och ersättning. De vill ha ett erkännande för sitt bidrag att stärka SAS och en kompensation för sina insatser. På sin hemsida skriver SPF att piloterna kräver:
· Förutsägbara scheman som möjliggör att det går att planera privatlivet – så att vi vet när och hur länge vi skall jobba.
· Att SAS även i fortsättningen skall vara ett företag med fasta och direkta anställningar.
· Att få behålla existerande samarbetsavtal som säkrar rätten till en trygg och förutsägbar anställning och som bidrar till ett fortsatt lönsamt SAS.
Ett flygbolag som har ambitionen att utvecklas kan inte ständigt vara i luven med sin nyckelresurs piloterna. Därför bör SAS ta emot SPFs invit om vad de vill vilket beskrivs i följande två punkter på SPFs hemsida:

· Vi vill att SAS utvecklar företaget i samarbete med sina anställda så att vi fortsätter att vara ett stabilt och bra skandinaviskt företag som levererar en bra produkt till våra passagerare.
· Vi hoppas att SAS tar sitt förnuft till fånga och visar reell vilja till att finna en lösning. Vi kommer då att sätta oss vid förhandlingsbordet igen.
Kostnaden för den sju dagar långa strejken beräknades till 650 miljoner kronor. SPF säger sig vara nöjda med resultatet från konflikten.

Förutsättningen i SAS affärsmodell är en flexibel och effektiv produktionsplattform för att skapa lönsamhet. SAS verkar i ett premiumsegment med hög service till den frekvente skandinaviske resenären vilket ger höga enhetsintäkter och enhetskostnader. Ryanairs mantra att lägst kostnad vinner är inget för SAS. Båda bolagen brottas med problemet att anpassa produktionen till den varierande efterfrågan under året. För SAS också att anpassa sin reguljära produktion till variationen under veckan. Och flexibilitet är inget som piloterna efterfrågar.

SAS stora problem är att kvartal 1 och 2 ger underskott och kvartal 3 och 4 överskott. Ryanair har liknande problem. SAS har begränsad förmåga att skala ner företagets produktion och kostnader till den lägre efterfrågan under vinterhalvåret för att sedan skala upp den till det lönsammare sommarhalvåret. Här behöver SAS nya konstruktiva och flexibla lösningar för att anpassa bemanning, arbetstid och kostnader till efterfrågan.

SAS kvartals- och årsresultat för de senaste tre åren redovisas nedan:

2016/17: Q1 -556, Q2 -320, Q3 +1535, Q4 +490, FY +1149 MSEK
2017/18: Q1 -239, Q2 -499, Q3 +2004, Q4 +809, FY +2075 MSEK

2018/19: Q1 -469, Q2 -933, Q3 +1162, Q4 +861, FY +621 MSEK

Ett annat sätt att åskådliggöra årsvariationen är att beräkna medelvärdet av driftsresultatet per producerad stol. På vinterhalvåret måste SAS betala för att producera stolar. Hur skulle detta kunna reduceras genom en flexiblare planering av de olika linjerna? På sommarhalvåret betalar passagerarna med råge för varje stol. Här finns det nog mer att hämta med flexiblare planering?

Driftsresultatet Euro/seat för de senaste tre åren redovisas nedan:

2016/17: Q1 -7, Q2 -1, Q3 +21, Q4 +7, FY 6 +Euro/seat

2017/18: Q1 -2, Q2 -4, Q3 +20, Q4 +9, FY 6 +Euro/seat

2018/19: Q1 -5, Q2 -11, Q3 +14, Q4 +10, FY +3 Euro/seat

SAS flygplansflotta består av 158 flygplan varav 33, eller 21 procent, opereras av andra bolag under SAS varumärke. Den inhyrda kapaciteten består av regionalflygplanen Bombardier CRJ och ATR-72 och används för matartrafik och på tunnare linjer. Enligt MBL finns förhandlingsskyldighet vid inhyrning vilket lett till störningar mellan pilotfacken och SAS.

Inhyrningen ökar SAS flexibilitet att anpassa kapaciteten/kostnaden till efterfrågan och därmed förbättra lönsamheten. Samtidigt finns ett önskemål hos piloterna att produktionen ska utföras inom SAS. Tidigare har SAS saknat förmåga att framgångsrikt operera regionalflygplan i egen regi. En utmaning för piloterna och SAS kan vara att skapa ett konkurrenskraftigt skandinaviskt ACMI bolag för regionalflygplan. Ett samarbete med den ledande flygplansuthyraren Nordic Aviation Capital, där EQT inom Wallenberggruppen är majoritetsägare, kan vara ett skandinaviskt fundament att utgå ifrån.

Man ska inte sticka under stol med att SAS har en högre kostnadsnivå jämfört med konkurrerande flygbolag. Från senaste årsredovisningarna har SAS en kostnad på 108 Euro/seat jämfört med problemtyngda Norwegian på 101, easyJet på 74 Euro/seat och Ryanair på 40 Euro/seat. SAS redovisade en personalkostnad på 24 Euro/seat vilket kan jämföras med Norwegians 15 Euro/seat och Ryanair 5 Euro/seat. Det finns olika sätt att bedriva flygbolag. Om SAS har ambition att konkurrera med charter- eller lågkostnadsflyget i Europa behöver kostnadsnivån anpassas.

Lönsamheten hos SAS dotterbolag på Irland med baser ute i Europa skapar inga nya jobb i Skandinavien och ska ställas mot de problem som skapas inom bolaget framförallt med piloterna. SAS saknar en strategi för lågkostnadsflyg och har kanske hittat sin nisch som det skandinaviska flygbolaget för den frekvente resenären som vill betala för den högre servicen. Om SAS ska satsa på lågkostnadsflyg behövs en ordentlig diskussion med piloterna om utflaggning, social dumpning mm.  

Under Rickard Gustafsons tid har SAS stabiliserats till ett lönsamt flygbolag med 10 000 medarbetare och 30 miljoner passagerare. Ekonomin har stärkts, nettoskulden har arbetats av och förnyelsen av flygplansflottan har kunnat finansieras. Den finansiella beredskapen, krockkudden mot framtida kriser, har ökat till 38 procent av de fasta årliga kostnaderna. Det motsvarar cirka 20 veckor.

SAS har blivit en överlevare i en tuff bransch på sin hemmamarknad.

Besvikelsen efter senaste kvartalsrapporten med VDs negativa prognoser gjorde att SAS börsvärde sjönk till 6,5 miljarder SEK. Finansportaler varnar för nya pilotstrejker då avtalen löper ut nästa år. Marknaden undrar nog varför man ska investera i ett bolag med framtida problem som inte verkar växa och som inte ger någon utdelning.Kommentera artikeln
Det finns 22 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Lön
Skrivet av Aviator, 2019-12-16 13:28:23
Hej SK piloterna!
En fråga, när ni jämför era "låga" löner med andra bolag, vad jämför ni då? Nettolön, pensionavsättning, inflation och levnads kostnader i löntagarland et etc etc?? Inget påhopp, bara nyfiken.
Anmäl inlägget
thomas kom ner på jorden
Skrivet av BS, 2019-12-16 11:19:58
Type rating är en sak. Grundutbildning till CPL, är något annat. Att tro att det endast är 10 min arbete är bs.
Undrar vad en jurist gör, när det inte blir som han räknar med? Han kan lugnt sätta sig till ro och fundera över saken.

Piloter är inga helgon, men bra på att förhandla lön.
Anmäl inlägget
Piloterna i SAS
Skrivet av Gullan Purser&ServiceExpert, 2019-12-16 08:20:41
Jag har valt att vänta till idag måndag och just innan börsen öppnar, då mina krönikor är kurspåverkande.

Självklart skall grabbarna fram köra både flygplan och delar av företaget.

Jag kan inget om tivolit av lampor och mätare framför mina kaffekokare.

Men det lilla jag vet är; utan piloter, inget SAS , och utan oss kabinpersonal, ingen magisk service & gratis kaffe.

Välkommen ombord.
Anmäl inlägget
Jurist kan alla bli
Skrivet av Flygare, 2019-12-15 20:19:35
Tydligen går det för vem som hellst att bli jurist. Pilot kan inte alla bli
Anmäl inlägget
Luktar unket
Skrivet av Mycket vill ha mer?, 2019-12-15 15:50:20
Piloter är bra på att jämföra sig med de piloter som tjänar mest i världen.
Anmäl inlägget
Jurister kommer aldrig till himmelen!
Skrivet av Gud, 2019-12-14 19:29:50
Kul och se om vad vad juristvärlden tro om att utbilda sig till pilot som måste till i jämförelse med jurist. Ta reda på fakta nästa gång och som pilot jämför vi oss aldrig med andra yrkesgrupper. Dessutom finns det krav där alla inte uppfyller ens innan du får börja.
Anmäl inlägget
Vem hjälper vem?
Skrivet av Akktu Stakki, 2019-12-14 15:11:30
Gammal FV slogan:
Det är männnen (i dag ”personerna”) på marken som håller maskinerna i luften.
Anmäl inlägget
!
Skrivet av K, 2019-12-14 14:59:36
Heja Thomas,

Gud vilken bra kommentar. Mera sånt...
Anmäl inlägget
Begreppsförvirring?
Skrivet av Puckelbro, 2019-12-14 13:52:15
Det verkar som att många här har lite svårt att skilja på lön och lönekostnad. Lön är vad löntagaren får och lönekostnad är arbetsgivarens kostnad för denna. Alltså lön plus skatt och sociala utgifter. De som klagar över sina "låga" löner verkar inte förstå att arbetsgivarens kostnad för dessa är väldigt höga jämfört med vad de är i länder utanför Skandinavien.
Anmäl inlägget
Det gamla vanliga
Skrivet av x, 2019-12-14 10:50:01
Inget nytt under solen jämfört med krönikorna från tidigare år.

"Förutsättningen i SAS affärsmodell är en flexibel och effektiv produktionsplattform för att skapa lönsamhet. SAS verkar i ett premiumsegment med hög service till den frekvente skandinaviske resenären..."

Hur skulle det vara om du fokuserade på företagets verkliga problem - att SAS fortfarande har alldeles för många anställda per flygplan. Att medelåldern är för hög och likaså kostnadsläget.
Anmäl inlägget
Sas o lösning
Skrivet av Mr €, 2019-12-14 09:20:04
Tror Gullan ligger inne med svaret.. Bara kabin får förutsättningar "att ge det lilla extra" så fylls planen o pengarna strömmar in så allt tråkigt gnetande med att jaga några % i kostandsminskningar var månad kan glömmas som alla gånger tidigare...
Anmäl inlägget
Flygförare kom ner på jorden
Skrivet av thomas, 2019-12-14 08:34:35
Alla flighter är tio minuters arbete fördelat på två man, + 45 min briefings tid innan flighten.
Att type rata är 2 månd med teori och sim, så inte så avancerat, att bli läkare är studier på minst 6 år + at tjänstgöring. Jurist linjen 6 år + tingsrättsmeritering 2 år.
Anmäl inlägget
ingen aning?
Skrivet av greger2, 2019-12-13 15:46:35
"de flesta har ingen aning". Varför då? Vad är det som man inte har en aning om? Som om det bara skulle vara piloterna själva som förstår deras arbete och vad det innebär? DET är ett tragiskt fenomen om inte annat.
Anmäl inlägget
Det är inte lätt när det är svårt
Skrivet av FO737, 2019-12-13 15:37:57
Inväntar Gullans expertanalys av situationen, det går inte att dra någon slutsats innan hon uttalat sig.
Anmäl inlägget
Kostnader per stol/km
Skrivet av Mr €, 2019-12-13 15:05:30
Ett sätt är att flyga större plan, för SAS att skaffa A350-1000 då de gamla A330 ska bytas ut, köpa A321neo istället för A320neo på europatrafiken, låta allt under 150pax flygas av inhyrda billigare bolag. Vässa och halvera administrationen, sälja av SAS Ground services till slut.
Anmäl inlägget
Air Baltic A220
Skrivet av Ehrmantrout, 2019-12-13 13:39:06
Air Baltic måste ta över inrikes och intraskand-trafiken ! Först då får vi rätt flygplan och rätt kostnadsmassa. Hoppas Gustafson läser detta !
Anmäl inlägget
Frösundavik
Skrivet av Frövi, 2019-12-13 13:25:45
Hur mycket extra kostar den i jämförelsen stora mängden anställda på Frösundavik per producerad stol i jämförelse med andra bolag med mer nutidsanpassad administration så som Norwegian, Easyjet, Ryanair etc...

Ett litet tips till skribent Lars till nästa artikel!

Anmäl inlägget
@Aga
Skrivet av RR, 2019-12-13 11:38:12
Pilotkostnaderna är i alla fall inte ett stort problem för SAS så de ligger under de närmsta konkurrenternas och bara utgör ca 6 % av SAS totala kostnadsmassa. Och piloter behövs som sagt för att flyga flygplanen.
Autonoma flygplan med endast 1 övervakande pilot ombord ligger mycket långt in i framtiden. Den dag de eventuellt blir verklighet lär den komplexa tekniken göra dessa flygplan så pass mycket dyrare att det nog blir billigare med två människor i cockpit trots allt.
Anmäl inlägget
Re:Jantejanne
Skrivet av Jay, 2019-12-13 11:19:33
Knappast något svenskt fenomen. Skillanden är att svensken i modern tid nöjt sig med att sura och prata, medan det i andra länder många gånger (och fortfarande) resulterar i våld. Så knappast något svenskt, snarare ett mer civiliserat sätt att vara avundsjuk.

Lönerna i framförallt Sverige, inklusive för piloter är låga. Fler yrkesgrupper borde stå upp för sina rättigheter och strejka.
Anmäl inlägget
Jante
Skrivet av Jantejanne, 2019-12-13 10:23:18
Den här debatten går aldrig att lösa eftersom....


väldigt många människor är avundsjuka!
Man tror sig veta hur en yrkesgrupp har det och då uttalar man sig vitt och brett om detta. De flesta har ingen aning! Ett tragiskt svenskt fenomen.
Anmäl inlägget
Mycke vill ha mer....
Skrivet av Aga, 2019-12-13 09:54:06
Pilotkostnaderna är ett stort problem för många flygbolag då dem är för högt avlönade. En pilots arbetstid kommer heller aldrig i närheten av en vanlig arbetares årsarbetstid då det är hårt styrda av lagar och regler.
Airbus & Boeing bedriver forskning på nästa generations operation av deras flygplan, 1 pilot med ännu mer automatisering eller fullt ut självflygande flygplan är frågan. Detta skulle var varje flygbolags dröm!
Anmäl inlägget
L.S-S
Skrivet av LSS, 2019-12-13 08:21:12
Jag föreslår att flygtorget tar in en billigare konsult från Bulgarien istället för att låta den dyra Lars Brynielsson skriva krönikor. Alternativt tvinga ner honom på flexibel deltid där han enbart skriver de tidpunkter flygtorget är lönsamt.
Om han inte går med på det så kanske flygtorget kan skapa ett nytt bolag, flygavenyn ltd, på Irland. I detta bolag kan man låta skribenter skriva krönikor under flygtorgets mest olönsamma dagar.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Volflight
BAM
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn