Skriv ut  

Att flyga eller inte flyga med Ryanair

Krönika, Lars Brynielsson, den 10 juni 2015
I Köpenhamn vill politikerna bojkotta Ryanair. I Billund är det mer tveksamt eftersom flygbolaget är en viktig arbetsgivare. Ryanair själva bekymrar sig mindre så länge som vinsterna fortsätter att ligga på rekordnivåer, skriver Lars Brynielsson i sin krönika.

Ryanair

Ryanairs försök att bygga upp en bas på Kastrup har mött ett kompakt danskt motstånd. I en intervju i mars menade ordföranden för danska LO Harald Børsting att principen är viktigare än jobben. Flygbranschen skiljer sig inte från andra branscher såsom varvs- och textilindustrin. Kan man inte skapa en tillräcklig stark affärsverksamhet som kan betala de löner som är nödvändiga för att leva i Danmark får verksamheten flytta någon annan stans. Några industrier kan icke drivas så effektivt att det betalar sig att ha produktionen i Danmark. Flygbranschen kan vara en av dem. Han vill inte låta Ryanair öppna en bas på Kastrup om man inte når en överenskommelse med de danska fackföreningarna. Ryanair kan ju ändå flyga på Köpenhamn från sina andra baser i Europa.

Köpenhamns kommun har beslutat bojkotta Ryanair. De 45 000 anställda får inte använda bolaget för tjänsteresor. Köpenhamns borgmästare Frank Jensen menar att det inte finns någon konflikt med att han också är medlem i en kommitté för Kastrups tillväxt. Flera danska kommuner följer efter och ser över sina inköpsavtal av flygresor. Andra kommuner med intressen i Billund är mer tveksamma. Ryanair är största flygbolaget på Billund med nästan hälften av utrikestrafiken och omkring 100 lokalt anställda.

Ryanairs första flygning från Köpenhamn till Dublin den 18 mars försenades tre timmar genom att omkring 50 markanställda på Kastrup stod så tätt intill flygplanet att de hindrade förberedelsearbetet för avgången. Händelsen har tagits upp i arbetsdomstolen. Ryanair har också anmält den danska bojkotten till EU-kommissionen med argumentet att den strider mot EUs frihandelsavtal.

Trots motståndet fortsätter Ryanair att etablera en bas på Kastrup. Uppmärksamheten i media har bidragit till ökat antal bokningar och hög beläggning. Under 2015 planeras med fyra flygplan på Kastrup med 40 piloter och 120 kabinanställda. Mer än 100 danska piloter har redan ansökt om anställning på basen.

Ingen gillar Ryanair men många flyger med dem. Ryanairs affärsidé om lägsta möjliga kostnad som ger låga biljettpriser har skapat en ny marknad i Europa för många personer som tidigare inte hade råd att flyga. Samtidigt motarbetas Ryanair inom flygbranschen, fackföreningarna och vissa politiker.

Ryanair är registrerat på Irland men utnyttjar EUs regler om fri rörlighet av varor, tjänster, personer och kapital på den inre marknaden. Åtgärder som snedvrider den fria konkurrensen är förbjudna inom EU. EU-kommissionen övervakar att den fria konkurrensen upprätthålls och utvärderar bl a Ryanairs anmälningar. Nationellt förankrade bolag i länder med höga löner och generösa arbetsvillkor kommer i kläm när de får konkurrens från länder inom EU med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Detta drabbar de Skandinaviska länderna inom speciellt transportbranschen. En sorts utflaggning av jobben inom EU. Samtidigt hänger myndigheterna inte med att bevaka att regler följs och acceptabel kvalitet levereras.

Ryanair motsätter sig avtal med tredje part, d.v.s. fackföreningarna, och vill förhandla fram avtal direkt med sina anställda. Rätten för arbetstagare att organisera sig fackligt och föra kollektiva förhandlingar finns inskrivet i ILOs konventionerna 87 och 98. Arbetsvillkoren är enlig EU-reglerna knutna till var hemmabasen finns. Ryanair har avvisat de danska fackens krav på förhandlingar. Motiveringen är att Ryanair är ett irländskt flygbolag där den flygande personalen jobbar på irländska flygplan och då är det meningslöst att teckna danska avtal. Möjligheten för LO att vidta sympatiåtgärder mot Ryanair från markpersonalen på Kastrup kan bli en domstolsfråga.

Enligt en undersökning från universitetet i Gent jobbar idag 1 av 6 piloter genom bemanningsföretag eller som egna företagare inom EU. Ryanair hyr bl a in piloter från Brookfield Aviation. Svensk Pilotförening pekar på att sådana arbetsförhållanden försämrar flygbolagens säkerhetskultur som är ett långsiktigt internt arbete som berör alla piloter. Lågkostnadsflyget och internationaliseringen skapar såväl möjligheter som konflikter inom flygindustrin.
Ryanair fortsätter att expandera lönsamt och är Europas största flygbolag mätt i antalet passagerare. Prognosen för 2016 är att nå 100 miljoner passagerare, en fördubbling sedan 2008.

BR1


Ryanair förbättrade drastiskt sitt resultat 2015. Driftsresultatet översteg för första gången 1 miljard Euro dvs i samma storleksordning som IAG och Lufthansa. Ryanairs omsättning är 1/4 av IAGs och 1/6 av Lufthansas omsättning. Resultatet efter finanskostnader och skatt blev starka 867 miljoner Euro. Biljettpriserna ökade med låga 1 procent, enhetskostnaden sjönk 5 procent inklusive bränsle och kabinfaktorn ökade med hela 5 procentenheter, från 83 till 88 procent, vilket ökade intäkterna per producerad stol. Prognosen för 2016 är c:a 3 procent lägre biljettpriser, 2 procent lägre enhetskostnader exklusive bränsle samt en bibehållen hög kabinfaktor på 90 procent.

BR2

Ryanairs resultaträkning per producerad stol är en utmaning för vilket flygbolag som helst. De låga kostnaderna är svåra att reducera ytterligare. Därför satsar bolaget på högre intäkter genom förbättrad kundservice och att flyga mer på primärflygplatser. Programmet kallas AGB, Always Getting Better. Kombinationen av lägsta kostnad och bättre kundservice anges som orsaken till årets resultat och höga kabinfaktor. För framtida expansion finns 183 B737-800 på order 2014-2018 med lägre kostnader per stol än nuvarande flotta.

BR3

Ryanair är en europeisk vinstmaskin som betjänar 100 miljoner passagerare per år. Rätten att bedriva en verksamhet med lägsta kostnad, där reglerna utnyttjas maximalt åt ena hållet, ska ställas mot rätten att behålla nuvarande regler, som åstadkommits genom flera års kamp och utveckling, men med högre produktionskostnader som följd. Hur illa vi än tycker om Ryanairs personalpolicy går det inte att räkna bort bolaget ens i Danmark. Sätter man krokben för dem kommer de igen senare. Och blir det inte Ryanair så blir det något annat lågkostnadsbolag. Låt passagerarna få bestämma vilket flygbolag de föredrar.

Lars Brynielsson
Aviation ManagementKommentera artikeln
Det finns 11 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Sluta flyga med Ryanair bara
Skrivet av Olof, 2015-06-14 01:49:08
Istället för att lägga pengar på att stämma Ryanair,landet bara inte sluta flyga med de så blir det inga problem!!!
Anmäl inlägget
problemet är inte piloterna
Skrivet av andersemanuel, 2015-06-13 21:15:03
Problemet är att det bor 7 flygvärdinnor på en camping i Danmark och de är villiga att jobba för 7000 i månaden helt utan socialt skyddsnät.
Vi har efter 100 år av facklig kamp accepterat en ny typ av utnyttjande av människor. Bara för att det just nu är lagligt betyder inte att det är bra. . Ett samhälle där var och en är sitt eget lilla enmansföretag och enklare yrken utförs av personal inhyrda från bemanningsföretag, kanske är en våt dröm för de superrika, men detta är osvenskt.
Anmäl inlägget
Maskineriet
Skrivet av Johan, 2015-06-11 18:08:42
Visst är dom en väloljat maskin men den maskinen skulle sluta fungera eller åtminstone måste programeras om ifall myndigheterna gjorde det som förväntas av dem, nämligen skapa förutsättningar för en marknad där man tävlar på lika vilkor och där man har vissa grundrättigheter som arbetstagare. Hela Ryanairs affärskoncept går ut på att vara billigast, rubbas det ser nog många åt andra håll när dom ska boka sin nästa resa.
Anmäl inlägget
myndigheter
Skrivet av Sven, 2015-06-11 13:48:18
Det är klart att det är myndigheternas ansvar att skapa tydliga lagar och regler. Men politikerna är så rädda att de skall kliva på "fel" tår. Vore ju hemskt om det drabbade fel företag. Företag oavsett bransch kommer alltid att utnyttja kryphål till deras fördel. Är så trött på det svenska tankesättet "Ajabaja så där får man inte göra". Det handlar om att vinna eller försvinna. Sen är det upp till myndigheterna att klargöra vad man får och inte får göra.
Anmäl inlägget
Lika villkor?
Skrivet av Mats, 2015-06-11 13:06:57
Ryanair utnyttjar systemet och kryphål i detta.
Man får tvivelaktiga rabatter och subventioner av flygplatser och kommuner. I vissa fall direkta "stöd".
Detta kan omöjligt vara det som var tanken med den "fria marknaden". Det är myndigheterna som måste ändra reglerna och försvara medborgarnas rättigheter och säkerhet. Konsumenterna har väldigt liten påverkan på detta, som redan nämts. Jag skäms som medmänniska när folk försvarar Ryanair och dess agerande.
Anmäl inlägget
Cash is king
Skrivet av Sven, 2015-06-11 11:17:12
Det är klart att de skulle tjäna mindre pengar om regelverket stramades åt men de är redan så finansiellt starka och har ett väloljat maskineri. Ryan är här för att stanna, självklart måste de fastanställa fler men det är bara en tidsfråga. De utnyttjar "loopholes" så länge de kan bara.
Anmäl inlägget
En vinstmaskin tack vare ett diffust regelverk.
Skrivet av Johan, 2015-06-11 09:45:07
Håller med Union. Billigast pris vinner alltid var det någon som sa.
En stor del av Ryanairs rekordvinster beror på sättet dom kommer undan avgifter kopplade till att ha personal anställda. Kanske inte direkt men indirekt.
Om EU skulle kunna strama åt regelverket när det gäller bland annat falskt egenföretagande, nolltimmarskontrakt och "principle place of business" så skulle det kunna bli intressant
Anmäl inlägget
Bra krönika igen
Skrivet av Olle Fält, IC Aviation Ltd, 2015-06-11 07:42:02
Få, om ens någon i Sverige, kan skriva om flygbranschen på ett så initierat sätt som Lars Brynielsson. Till skillnad från tabloidjournalister och andra s.k. flygexperter som gärna sitter i TV soffor och fabulerar så baserar Lars sina resonemang på väl underbyggda fakta. Ser alltid fram mot nästa krönika.
Anmäl inlägget
Brexit?
Skrivet av Nya tider, 2015-06-10 17:29:55
Förhoppningsvis havererar snart Europeiska Unionen och då är det slut på dessa obskyra frihandelsavtal, Schengenavtalet m m.
Anmäl inlägget
Bra!
Skrivet av Very Satisfied Customer, 2015-06-10 14:27:36
Tack. En mycket bra och initerad artikel!
Inte som det vanliga dravlet.
Lars verkar vara kunning inom detta gebit.
Anmäl inlägget
Kunden har inte alltid rätt
Skrivet av Union, 2015-06-10 11:42:42
Lars, problemet med din slutsats, att låta kunden bestämma hur arbetsmarknaden ska regleras, är att konsumentpåverkan inte fungerar mer än i enskilda extremfall. Kundflödet baseras främst på pris/kvalitét och de anställdas vilkor underordnas alltid. Det går snabbt att som privatperson inse att konsumentkraft som verktyg är svagt när vi beaktar hur ofta vi varje dag köper en vara/tjänst, och hur lite vi reflekterar över de anställdas vilkor när vi köper tjänsten.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Vemco
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev