Skriv ut  

Låt många flygplatser blomma

Krönika, Lars Brynielsson, den 10 september 2015
Regeringen har utsett den tidigare näringsministern Anders Sundström att utreda framtiden för Bromma flygplats. Han menar att Bromma kan stängas förutsatt att kapaciteten ökas på Arlanda. Dessutom behövs stora satsningar på infrastrukturens vägar och snabbtåg för att behålla förbättra Arlandas tillgänglighet, det skriver Lars Brynielsson i en krönika.

Arlanda
Arlanda

Lägg ner Bromma och flytta trafiken till Arlanda. Den uppmaningen kommer från SAS koncernchef Rickard Gustafsson. Han tror att Sverige på sikt gynnas av att trafiken samlas på Arlanda då en starkare flygplats ger underlag till flera direktlinjer ut i världen. Det han förmodligen menar är att SAS skulle få lättare att expandera utrikes om konkurrensen försvann från Bromma på inrikes. Inrikesresandet ska alltså stå tillbaka för utrikesresandet.
   
Stockholms Handelskammare tar avstånd från att lägga ner Bromma. De hävdar att minst 24 000 jobb försvinner ute i landet om Bromma läggs ner då många orter får försämrade/längre förbindelser med Stockholm. En undersökning genom Demoskop på 12 orter visade att 60 procent var emot nedläggningen, på Gotland och i Ronneby hela 90 procent.
   
Miljöpartiet har åsikten att Bromma flygplats ska omvandlas till Bromma Parkstad med 50 000 nya bostäder. Miljöpartiet månar om stockholmarnas hälsa och vill få bort flygplatsens buller och avgasutsläpp. Vi som bor i närheten störs mer av bilarnas buller och avgaser från de ständiga köerna på Ulvsundavägen, Drottningholmsvägen, Bällstavägen, m.fl. gator.
   
Klimatdebatten måste ses ur ett globalt perspektiv och är alldeles för viktig för att styras av lokala känslor och tyckanden. IPCC anger att flygets globala andel av utsläppt koldioxid är 2 procent. Sverige står för 1 promille av världens samlade utsläpp. Av den promillen utgör utrikesflyget 4,1 procent och inrikesflyget 0,9 procent. Debatten brukar fastna i utsläppt koldioxid som är lätt att beräkna. 1 liter förbränd bensin ger c:a 2,4 kg koldioxid. För att också väga in utsläpp såsom koloxid, kväveoxider, sotpartiklar och vattenånga brukar man avrunda med att flyget svarar för 3 procent av människans påverkan på klimatet.
   
Under 1900-talets slut diskuterades om det var miljövänligare att bo på landet jämfört med att bo i en stad. De komplicerade miljökalkylerna visade att en stad kräver ständig tillförsel av varor, mat och energi vars miljöpåverkan var minst lika stora som själva boendet i staden. Miljödebatten förenklades sedan till att jämföra utsläppen från bilåkandet på landet med stadens kollektivresande. Det är tacknämligt att 21 svenska organisationer den 1 juni återigen lyfter fram en helhetssyn på miljön i DN Debatt. Där skrivs att svenskarnas utsläpp av det som konsumeras är dubbelt så stort som det som produceras. Beroende på vad och var som mäts blir det stor skillnad på resultatet. Om man månar om miljön ska man bo på landet och inte i staden.
   
Bromma flygplats påverkan på miljön är försumbar. Vi som bor nära har märkt effekterna av modernare flygplan genom reducerat buller och lukt. Bromma flygplats årliga koldioxidutsläpp motsvarar utsläppen från några veckors biltrafik på närliggande vägar.
   
Miljöpartiets förslag att bygga 50 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser på flygplatsens område är inte baserat på ansvar för miljön. Trafikverkets norm är att 500 lägenheter skapar 1 500 bilrörelser per dag. Åtta av tio stockholmare gillar Bromma flygplats. Majoriteten av de närboende vill ha kvar Bromma flygplats. Berörda orter i Sverige med trafik på Bromma vill ha kvar en citynära flygplats och ser negativa konsekvenser om Bromma läggs ner. Vad är det som driver flygplatsmotståndarna?

Företrädare för svenska regeringen, Swedavia och det lokala näringslivet har ambitionen att utveckla Arlanda till Nordens största flygplats. Detta stöder den kaxiga marknadsföringen av Stockholm som Capital of Scandinavia. SAS har kritiserats för att prioritera Köpenhamn på Stockholms bekostnad genom sitt utrikesnav på Kastrup men får nu applåder då SAS 2016 återupptar linjen till Los Angeles från Arlanda i stället för Kastrup.
   
Målet bör vara att Arlanda ska bli Nordens bästa flygplats. Arlanda ligger mitt emellan Helsingfors, Oslo och Köpenhamn vilket begränsar upptagningsområdet och flygplatsens attraktionskraft som ett nav för utrikestrafik. Målet att bli störst hotar dessutom närliggande flygplatserna och näringsliv. Ett mer moget mål är att Arlanda ska blomstra på egna meriter tillsammans med Nordens övriga huvudflygplatser. Nedan visas miljoner passagerare från 2014.

Brynielsson

Stockholm är mer än Arlanda. Förutom Arlanda och Bromma har Skavsta i Nyköping och Västerås lagt till namnet Stockholm i sina flygplatsnamn. Stockholmsområdet är ett spritt upptagningsområde. Trafikinfarkten på Essingeleden och de ständiga förseningarna på tågnätet gör att det är omöjligt att beräkna restiden från södra Stockholm till Bromma eller Arlanda. För ett tiotal år sedan startade satsning på Region Mälardalen där man med snabbtåg och motorvägar skulle kunna bo och arbeta på olika orter runt Mälaren och Hjälmaren. Något som dagens politiker tycks ha glömt då fokus ensidigt är på central tillväxt i Stockholm i stället för utspritt på Mälardalen.

Det behövs alltså flera inte färre flygplatser kring Stockholm om Mälardalen ska växa. Ett klädsamt mål är att de fyra stockholmsflygplatserna tillsammans ska blomstra på egna meriter. De närliggande flygplatserna Örebro och Norrköping med cirka 100 000 årspassagerare kan också inkluderas. Nedan visas miljoner passagerare från 2014.

Lite retsamt brukar man säga att Sveriges flygstrategi är att vi ska åka tåg då det saknas en nationell strategi för flyget. Strategin har lyckats mellan Sundsvall och Arlanda vilket troligen har bidragit till problemen med arbetstillfällen i Hudiksvall, Söderhamn och Gävle.

BR2

Nuvarande regering med Miljöpartiet och Socialdemokraterna månar om miljön och flera jobb. Varför inte se över miljökalkylerna och undersöka om strategin kan ändras till att låta många flygplatser blomma för att skapa och sprida jobben?

Lars Brynielsson 
Aviation ManagementKommentera artikeln
Det finns 7 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Beställd av Braathens
Skrivet av C, 2015-09-12 09:52:30
Ytterligare ett försök av Braathens för att rädda Bromma. Samma slitna argument rapas upp. Ha kvar Bromma för affärsflyget. Braathen vill inte konkurrera med DY el SK på ARN.
Anmäl inlägget
Re: Inte bara Stockholm
Skrivet av Johan, 2015-09-11 12:57:57
Thomas, finessen med att vara störst i Norden är att de internationella flygbolagen lägger sina flygningar där så du slipper att först flyga till Kastrup, Gardemoen för att komma ut i världen. Samlar man Brommas och Arlandas trafik på en flygplats (Arn) så kan man bygga ut och förbättra där. Istället för att sprida skurarna och det blir halvdant
Anmäl inlägget
Inte bara Stockholm
Skrivet av Thomas Sandberg, 2015-09-11 10:48:38
Linkan skriver "för oss som bor i Stockholm". Där är problemet. Det handlar inte bara om Stockholmare, utan flyg för hela landet. Trafiken på Bromma kan vara kvar. Det blir ingen större skillnad för de som bor i närheten med bara allmänflyg, taxiflyg m.m. Det är flexiblare med två flygplatser i Stockholms närhet än att blanda in Skavsta och Västerås i den frågan. De är bra för de som bor i närheten och att avlasta Arlanda med charterflyg. Och vad är finessen med att vara störst i Norden.
Anmäl inlägget
Dålig insikt i frågan
Skrivet av Barnen i Bullermattan, 2015-09-11 07:53:09
Läs mitt svar på:
https://www.facebook.com/barnenochbrommaflyget
Anmäl inlägget
Arlanda
Skrivet av David, 2015-09-10 20:48:52
Samla Stockholms flygtrafik på Arlanda, det kommer stärka konkurrensen mot övriga Nordiska flygplatser. Som det är nu blir man sorgsen när man landar på Arn, trångt undermåligt och slitet. Men så läser man att det ska investeras på Arn, men när man läser lite närmare så handlar det om kontor och kommersiella lokaler, en bråkdel ska satsas på flyg och passagerare. Trodde Arn var en flygplats och inte ett köpcentrum
Anmäl inlägget
Bättre samla all linjetrafik på Arlanda
Skrivet av Linkan, 2015-09-10 14:39:00
För oss som bor utanför Stockholm är det bättre med EN central flygplats varifrån det finns många möjligheter att flyga vidare. Däremot tycker jag Bromma skall finnas kvar för allmän och företagsflyg. Det skall vi inte samla på Arlanda.
Anmäl inlägget
Tack
Skrivet av Paprikatåget, 2015-09-10 10:38:39
Tack för en mycket bra krönika!
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
TFHS
KSAK
Air-BP
HDI
Pilotshop
KSAK
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev