Skriv ut  

Swedavias halvårsrapport visar minskning med 97 procent

Flygnyheter, Redaktionen, den 21 juli 2020
Flygbranschen drabbades tidigt och mycket hårt av de restriktioner som följde av covid-19-pandemin. I juni beslutade Swedavias ägare, den svenska staten, om att lämna ett kapitaltillskott på 3 150 MSEK och i slutet av juni uppvisade flygmarknaden tendenser på att en återhämtning påbörjats.

Swedavias halvårsrapport för perioden januari till juni präglas av covid-19-pandemin. Särskilt dramatisk var utvecklingen under andra kvartalet, då antalet passagerare som reste till eller från Swedavias flygplatser minskade med 97 procent. Detta medförde att bolagets nettoomsättning under kvartalet minskade med cirka 1,3 miljarder kronor. Minskningen beror på reducerade intäkter från bl.a. flygplatsavgifter, bilparkering och hyresintäkter.

– Swedavia gick in i den här krisen med en mycket god finansiell ställning. Vår verksamhet är dock helt beroende av rörliga intäkter från våra kunder och krisen har för Swedavia inneburit ett intäktsbortfall på knappt en halv miljard SEK per månad under kvartalet. Därför var det kapitaltillskott på 3 150 MSEK som Swedavias ägare, den svenska staten, beslutade om den 23 juni mycket viktigt för bolagets långsiktiga förmåga att värna för landets infrastruktur, skriver Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson i rapporten.

Swedavia vidtog under våren kraftfulla besparingsåtgärder för att möta nedgången i flygresandet och sammantaget bedöms dessa åtgärder minska bolagets kostnader med cirka en miljard och investeringarna med lika mycket under 2020.

– Mycket tyder på att vi kommer se en flygmarknad med ett nytt normalläge efter att den akuta krisen är över. Just nu analyserar vi hur marknaden kan komma att se ut på lång sikt. På kort sikt är Swedavias bedömning att flygmarknaden både 2020 och 2021 kommer att vara kraftigt påverkad, något som får konsekvenser både för tillgängligheten och för de aktörer som verkar på denna marknad. För Swedavia innebär detta att kortsiktiga besparingsåtgärder nu behöver kompletteras med ytterligare effektiviseringar och långsiktigt hållbara åtgärder, skriver Jonas Abrahamsson.

– Det innebär tyvärr bland annat att vi under andra halvåret kommer att behöva fullfölja en stor del av det varsel om 800 helårstjänster som vi lade i mars. Det är ett svårt men nödvändigt beslut som ingen hade kunnat föreställa sig att vi skulle behöva fatta när vi gick in i det här året, skriver Jonas Abrahamsson.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats.Kommentera artikeln
Det finns 0 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

   Skriv ut   Tipsa en vän
Volflight
Pilotshop
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn