Skriv ut  

Debatt: Låt folkomröstningen i Västerås bli en väckarklocka

Flygnyheter, Redaktionen, den 26 mars 2021
Västerås flygplats lever vidare. Det såg folkomröstningen i söndags till och när västeråsarna har sagt sitt är det dags för landets rikspolitiker att agera och bryta förlamningen som finns kring flyget och landets regionala flygplatser. Det menar Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen och Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg i ett debattinlägg.

I Västerås röstade 8 av 10 för att behålla sin flygplats. Jordskredssegern sänder ett tydligt budskap till kommunfullmäktige men även en signal till riksdagen om att Sverige behöver en ny flygpolitik som ser till hela landets behov. Folkomröstningen har på ett konkret sätt påvisat problematiken för landets regionala flygplatser.

Sveriges över trettio regionala flygplatser säkerställer tillsammans med Swedavias tio flygplatser en grundläggande tillgänglighet. Enligt myndigheten Trafikanalys når ungefär halva befolkningen en statlig flygplats inom en timmes restid medan hela 90 procent når en flygplats inom en timme när även de regionala flygplatserna räknas in. 

Regionala flygplatser är ingen onödig lyx utan ytterst en viktig infrastruktur för medborgare, näringsliv och samhällsberedskap. 

Flyget har tyvärr blivit regeringens akilleshäl. Såväl röda som blå politiker i flygplatsägande kommuner och regioner kan nog förenas i frustration över handlingsförlamningen. Raden av uteblivna rapporter börjar bli besvärlig för regeringen: Arlandarådets slutredovisning och flygplatsöversynen, två helt centrala underlag för framtidens flyg har inte sett dagens ljus. Istället fick vi en framhastad rapport om Brommas nedläggning. Mitt i flygets värsta kris.

Debatten om de regionala flygplatserna har alltför länge förts med tveksamma argument om klimat och ekonomi. Låt oss därför titta på fakta.

Faktum är att flygets miljöpåverkan minskar kontinuerligt. Myndigheten Transportstyrelsen konstaterade redan före coronakrisen att flygets utsläpp minskar framledes. Trots att antalet flygpassagerare väntas öka med 16 procent mellan 2017 och 2025, beräknas flygtrafikens nettoutsläpp av koldioxid vara 14 procent lägre 2025 jämfört med 2017. Flygets utsläpp måste minska och genom ökad användning av biojetbränsle, elektrifiering samt vätgasflyg ska luftfarten nå klimatmålen. 

Flyget är lönsamt för Sverige. Enbart flygplatssystemets nettoresultat var år 2014 ett överskott på cirka 790 miljoner kronor enligt myndigheten Trafikverket och flygskatten inbringade före pandemin cirka 1,7 miljarder kronor till statskassan. Flygbranschen understödjer dessutom omkring 191 000 arbetstillfällen och bidrar med cirka 3,7 av Sveriges BNP. 

Flygets infrastruktur finansieras genom avgifter. Men uppdelningen av flygplatserna gör att små flygplatser utan skal- och stordriftsfördelar har svårt att visa svarta siffror enkom genom intäkter från kommersiell flygtrafik.  

Samtidigt är flygplatserna nödvändiga för samhällsviktigt flyg som ambulansflyg. En flygplats är dessutom en relativt billig infrastruktur, driftskostnaden för Västerås flygplats är cirka 25–30 miljoner kronor per år. Jämför man med annan transportinfrastruktur förstår man att detta inte är ett stort belopp.

Mot den bakgrunden kan folkomröstningen i Västerås markera en vändning: fakta vann över ideologi! Västeråsarnas klara besked är en nystart för debatten där flyget betraktas som samhällsnyttigt på samma sätt som övriga trafikslag. Framtiden tillhör flyget och när folket sa sitt för arbetstillfällen, högre utbildning, beredskap och tillgänglighet sänder det även en signal till våra folkvalda.

I den politiska mittfåran finns en nödvändig samsyn om luftfartens betydelse som kan samla en majoritet av partierna. En uppgörelse om flygpolitiken utanför Januariöverenskommelsen bör därför övervägas.

Västeråsarna har sagt sitt. Regeringen är tyst. Nu kan riksdagen agera.Kommentera artikeln
Det finns 7 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

@peter
Skrivet av Krum P3, 2021-03-30 10:50:08
Vurmen?! Nu handlar det i slutändan om något större än Mälardalen. Öppna en skolatlas och veckla ut den så ser du att det finns land norr om Gävle. En god investering in infrastruktur som kommer att gagna skattebetalarna.
Anmäl inlägget
REGIONALA FLYGPLATSER
Skrivet av peter, 2021-03-29 12:43:05
Har fortfarande svårt att begripa vurmen för alla dessa regionala flygplatser, titta bara på mälardalen, hur många flygplatser har vi där egentligen? Vad är nyttan? Alla dessa fpl ligger inom 1 max 2 tim från ARN, helt obegripligt att skattebetalarna skall finansiera denna meningslöshet
Anmäl inlägget
Billigare flygplatser
Skrivet av Ali, 2021-03-27 11:00:13
Givetvis ska flygplatserna vara kvar. Men lika givet ska kostnaderna analyseras. I Nya Zeeland finns 78 flygplatser med godkända instrumentflygprocedurer. Men man har bara 17 kontrollzoner och flyger reguljärtrafik till obemannade IFR-flygplatser. Troligen av den enkla anledningen att man vill få så mycket som möjligt för pengarna. Med samma tänk borde vi kunna få FLER flygplatser.
Anmäl inlägget
Ha ej flygplatser överallt
Skrivet av Anonym , 2021-03-26 13:20:28
Ha endast 1 regional flygplats per upptagningsområde. Allt annat är ekonomiskt vansinne & slöseri. Att ha flera flygplatser alltför nära varandra (tex Sälen/Mora & Linköping/Norrköping) är att kanibalisera sig själv. Istället för att dela på resenärer behöver man centralisera flygplatserna så man får tillräckligt med resenärer.
Anmäl inlägget
Det enda
Skrivet av Flygare, 2021-03-26 08:57:35
den här eländiga regeringen gör mht. flyget är att höja alla skatter och avgifter, och se till att hitta på nya skatter och avgifter.
Att tro att historiens mest visionslösa regering kommer med något annat är extremt naivt.
Anmäl inlägget
En ren ekonomisk fråga för landet.
Skrivet av thomas, 2021-03-26 08:52:00
Ett extremt adekvat inlägg i flygdebatten.
Främst regionalflygets betydelse för landet.
20-25 miljoner är heller inte mycket pengar för en kommun. Om några år kommer Amazon fraktflygs division trafikera flera av de regionala.
Kanske vi ska riva stänga ner vårt vägnät för att minska bil trafiken.
Anmäl inlägget
En ren ekonomisk fråga för landet.
Skrivet av thomas, 2021-03-26 08:50:35
Ett extremt adekvat inlägg i flygdebatten.
Främst regionalflygets betydelse för landet.
20-25 miljoner är heller inte mycket pengar för en kommun. Om några år kommer Amazon fraktflygs division trafikera flera av de regionala.
Kanske vi ska riva stänga ner vårt vägnät för att minska bil trafiken.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn