Skriv ut  

Regeringen stärker luftfartens konkurrenskraft

Flygnyheter, Redaktionen, den 15 december 2023
Regeringen har inlett ett strategiskt arbete för att stärka luftfartens konkurrenskraft, säger infrastrukturminister Andreas Carlson.

Covid-pandemin innebar en kraftigt minskad flygtrafiken vilket i sin tur medförde ett ackumulerat underskott på drygt en miljard kronor i det så kallade GAS-systemet; ”gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage”.

Det gemensamma avgiftsutjämningssystemet för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS) innebär att samtliga svenska flygplatsers kostnader för säkerhetskontroll ackumuleras och fördelas per avresande passagerare. Transportstyrelsen fakturerar därefter kostnaden till flygbolagen baserat på antalet transporterade passagerare. 

Minskat flygresande under pandemin har lett till ekonomiskt underskott i detta system. Underskottet måste utjämnas genom att flygbolagen faktureras för beloppet, men regeringen har beslutat att avgifterna ska hållas på en så jämn nivå som möjligt.

– Beslutet är positivt för både flygbranschen och i förlängningen resenärerna eftersom avgiften läggs direkt på biljettkostnaden. Syftet med beslutet är att undvika de mycket kraftiga höjningar av avgiften som skulle kunna uppstå i närtid om utjämningen skulle ske på annat sätt. Regeringen har inlett ett strategiskt arbete för att stärka luftfartens konkurrenskraft och det här beslutet är i linje med detta arbete, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringens beslut innebär att Transportstyrelsen ska eftersträva en så jämn nivå som möjligt när myndigheten under de närmaste tio åren i möjligaste mån utjämnar det underskott som uppstått i avgiftssystemet.Kommentera artikeln
Det finns 0 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

   Skriv ut   Tipsa en vän
HDI
Pilotshop
Air-BP
Vemco
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev