Skriv ut  

Svenska flygplatser behöver en miljard om året

Flygnyheter, Anders Carlsson, den 21 maj 2012
En andra rullbana på Landvetter och en fjärde bana på Arlanda. Det kan bli aktuellt att investera i under åren fram till 2050. Det visar en ny utredning från Trafikverket som också räknar med att det är utrikestrafiken som ökar under åren medan inrikesresandet minskar.

Landvetter flygplats

Men några större pengar från staten är inte att räkna med. Det är flygbolagen som genom sina landningsavgifter som står för största delen av de framtida investeringarna.
 
Det är utrikestrafiken som står för tillväxten inom flygandet fram till år 2050, det är Swedavia, Transportstyrelsen och Trafikverket överens om. Flygningarna inrikes växer inte i någon större utsträckning utan ligger kvar på nuvarande nivå under överskådlig tid.
Landvetter flygplats


                      Det är en del av underlaget i den analys som Trafikverket gjort av hur mycket som ska investeras i de svenska flygplatserna fram till 2050.
                      Utredningen räknar också med att, trots ett växande antal utrikespassagerare, ökar inte antalet rörelser på flygplatserna lika kraftigt, främst för att flygbolagen investerar i större flygplan. Det skulle kunna innebra att kapaciteten på rullbanorna på de största flygplatserna i landet, de som har mest utrikestrafik, inte påverkas lika mycket som bland annat terminalfunktionerna.
                      Utredningen koncentrerar sig sedan på de fyra stora flygplatserna i landet, Arlanda, Landvetter, Malmö Airport och Bromma och försöker beräkna vilka investeringar som krävs de närmaste 40 åren. På både Landvetter och Bromma byggs redan idag terminalområdena ut men det kan komma att krävas än mer investeringar.
                      På Arlanda kan det bli aktuellt att bygga en fjärde bana men det är främst av miljöskäl. Den minskande inrikestrafiken gör att flygplatsen klarar sig med tre rullbanor. Istället är det kraven på att minska bullret över Upplands Väsby, som ligger intill flygplatsen som i så fall skyndar på byggandet av en fjärde bana. Det har också funnits planer på ett nytt terminalområde bortanför bana två, men det blir knappast aktuellt förrän eter 2050.
                      Även på Landvetter i Göteborg är det utrikestrafiken som kommer att öka. Sträckan Göteborg – Stockholm är visserligen en av de två tyngsta inrikeslinjerna men nya snabbtåg med restider ner mot två timmar beräknas stjäla upp mot 80 procent av den trafiken. Men den fortsatta trafikökningen utrikes kan motivera att det byggs en andra rullbana på Landvetter innan år 2050, menar utredningen. Den kan i så fall placeras öster om den nuvarande med terminalområdet mellan de två banorna.
                      Bromma lever med ett markavtal som går ut 2038. Om det kommer att förlängas eller inte går inte att uttala sig om idag. Också på Bromma räknar utredningen med att utrikestrafiken ska öka och det med betydligt tystare och miljövanliga men också större flygplan än idag. Det innebär att antalet passagerare kan öka utan att antalet rörelser gör det.
                      Malmö Airport behöver knappast en ny rullbana, så länge den befintliga får nya snabbavfarter.  Däremot kan det bli aktuellt att anpassa och kanske bygga ut terminalerna om utrikestrafiken ökar. Samtidigt är Malmös Airports framtid sammankopplad med utvecklingen på Kastrup. Förbättras markförbindelserna till Danmark kan flygplatsen i Malmö komma att växa betydligt snabbare än planerat.
                      Sammanlagt räknar utredningen med att samtliga svenska flygplatser, inte bara de fyra stora, behöver 1,0 – 1,4 miljarder kronor per år.
– Ja, det är vad vi rapporterar till regeringen och som den har till underlag när infrastrukturpropositionen ska presenteras i höst, säger Einar Tufvesson som gjort utredningen.
                      Hur mycket pengar som staten sedan skjuter till är en annan fråga. Och allt är beroende på hur flyget utvecklas i framtiden.
– Till största delen är det ju flygaktörerna som betalar utbyggnaderna med sina landningsavgifter. 

Överblick - svenska flygplatserKommentera artikeln
Det finns 8 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Fjärde bana på Arlanda?
Skrivet av Stor Fl, 2012-05-22 14:24:19
Arlandas fjärde bana ligger på Ärna vid Uppsala. Med så god infrastruktur som den flygplatsen har skulle det gå alldeles utmärkt att införliva den i Arlandasystemet. Oändligt mycket billigare blir det också!
Anmäl inlägget
Förlängning m.m
Skrivet av Sim, 2012-05-21 19:09:03
Här finns planer på förlängning.....
Det är bara ett Projekt menmen...

http://www.swedavia.se/PageFiles/12035/TB%20del%20I,%20bilaga%203.5%20-%20PM%20geoteknik%20hydrogeologi.pdf

Intressant granskning, ny terminal vid bana 2 på Arlanda 2050. Vore nödvändigt. Om terminal 5 är omodern och efter i utvecklingen idag, hur skulle den vara 2050! Sverige, våga riv mera!
Anmäl inlägget
Tredje banan
Skrivet av Förlängning också, 2012-05-21 15:30:17
Eftersom den "nya" tredje banan på Arlanda abrupt tar slut efter 2 500 meter vilket gör långdistansstarter omöjliga så kan ju en förlängning vara bra...
Anmäl inlägget
Upplands Väsby
Skrivet av The Observer, 2012-05-21 11:08:56
Ja nu är det inte Arlanda som "gapar efter mer". Detta är en utredning från Trafikverket.
Några som gapar väldigt högt å andra sidan är våra kära vänner från bullerföreningen i Upplands Väsby som har oproportionerligt stor makt när det gäller hur Arlanda ska bedriva sin verksamhet. Gissningsvis kostar de samhället hundratals miljoner årligen när flygplan måste flyga längre, utredningar ska göras, projekt ska tillsättas osv.
Anmäl inlägget
Fast allvarligt Landvetter?!?!!?
Skrivet av Einar, 2012-05-21 11:07:51
Jo visst kanske man ska tänka i ett lite längre perspektiv, men Göteborg-Landvetter verakar alltid ha levt i sin egen bubbla där de tror att deras trafikbild är i klass med LHR, ATL eller ORD men i verkligheten är vad som kan förväntas av en större regional flygplats. Varför lider alltid Göteborgare av mindervärdighetskomplex?
Anmäl inlägget
Tänk längre
Skrivet av Akka, 2012-05-21 10:21:51
Det handlar om en analys om läget i ett väldigt lång perspektiv. Tänk bort vad som gäller just nu.
Anmäl inlägget
GOT
Skrivet av Landvetter också, 2012-05-21 09:29:51
Detsamma gäller väl Landvetter. Inte direkt fullt där på något vis. Det jobbiga är ju att hinna pallra sig igenom alla frekvenser hos ATC där innan man landar efter som dom tror sig vara London. Fler än 2 flygplan och man får aldrig följa STAR hela vägen.
Anmäl inlägget
Arlanda ska väl fylla upp första banan först!
Skrivet av ESSA, 2012-05-21 09:19:09
Arlanda ska väl fylla upp deras första bana först och främst med trafik innan man börjar gapa efter mer!
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Vemco
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev