Skriv ut  

Bromma flygplats – en het potatis

Debatt, Petra Junehall, den 21 juni 2012
Bromma flygplats blir Stockholms kommande storflygplats. Flygplatsen kräver allt större mark för att kunna exploateras. Såväl taxi- och affärsflyget som ambulansflyget har blivit uppsagda, likaså flygskolan och flera flygklubbar. Känslorna är upprörda bland personal, passagerare och medlemmar.

Nya Bromma Flygplats

Swedavia äger elva av Sveriges flygplatser, Bromma är en av dem. Flygplatsen är Sveriges fjärde största. Verksamheten finansieras helt med intäkterna från Swedavias tjänster och produkter. Deras uppdrag från staten är att inom affärsmässiga ramar aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att transportpolitiska mål uppnås.

Ambulansflyget livsavgörande
Meningarna går isär huruvida utvecklingen av transportsektorn gynnas av att taxi- och affärsflyget tvingas flytta. Lars Österwall, vd på Eastair, det businessjetföretag som även ansvarar för ambulansflyget och helikoptrar, är kritisk.

- Vi har bland annat ett avtal med landstinget om organtransplantationstransporter. Det är oerhört viktigt med ambulansflyget, det kan vara livsavgörande. Vi är oroliga för hur Stockholm ska klara sig utan denna service.

Bromma ankomsthall

Affärsflygets närhet till City
Det privata taxi- och affärsflyget betjänar ett stort antal företag runt om i Sverige och Europa. Bromma flygplats närhet till Stockholm city är avgörande för snabb kommunikation och affärsverksamhet. En flytt till Skavsta, Västerås eller Eskilstuna skulle vara förödande för näringslivet. Ulf Carlsson är egenföretagare i databranschen, och han är i stort behov av närheten till Stockholm.

- Mina kunder i såväl Sverige som utomlands behöver ibland snabbt kunna ta sig till Stockholm och vidare till mindre flygplatser i Sverige. Jag skulle få svårt att upprätthålla servicen till mina leverantörer om alla transporter ska gå till och från Arlanda i framtiden.

Stockholms kommun markägare
Bromma flygplats drivs på mark som tillhör Stockholms kommun. Enligt beslut i stadsfullmäktige 2008 har staten rätt att disponera marken till och med den 31 december 2038 för flygplatsändamål. Arrendeavtalet reglerar också de särskilda miljövillkor som staden ställer på flygtrafiken på grund av det centrala läget. Jetplanen flyger för närvarande på dispens två år i taget.

Airways flygskola har investerat 15 miljoner på miljöriktiga flygplan men har blivit uppsagda från den 30 september. Skolan täcker ett upptagningsområde i Mellansverige för två miljoner människor och ger elever möjlighet att utbilda sig centralt i Storstockholm. Som det är nu så kan eleverna kombinera utbildning och arbete för att få ner kostnaderna. Försvinner skolan så försvinner också den sista utbildningsmöjligheten här.
- 150 piloter gör sin årliga säkerhetscheck hos oss så vi fyller en viktig funktion även för trafikflyget, säger skolchefen Bo-Gunnar Ingfeldt.

Företag tvingas flytta
Några av de företag vars avtal blivit uppsagda har blivit erbjudna annan närliggande mark, men till en kostnad som anses orimlig, en ökning med närmare 1000 % i hyra. De flesta företag tittar nu på andra alternativa flyttförslag, men anser inte att vare sig Skavsta, Västerås eller Eskilstuna är något bra alternativ.

Johan Holm, ordförande i Stockholms flygklubb som grundades 1938, är besviken. Han menar att resenärer och invånare inte blivit tillfrågade om Brommas framtid och att politikerna inte är tillräckligt insatta, och efter ett års samtal och förhandlingar presenteras inte skäl och lösningar från Swedavia.

Swedavia å sin sida menar att företaget har delgett de inblandade aktörerna information och att kommunikationen har varit bra. Anledningen till den kommande storsatsningen är att Arlandas kapacitet inte anses räcka till i framtiden. Swedavias presschef Klas Nilsson berättar att man nu har tecknat ett kontrakt till 2038, vilket möjliggör en större satsning än tidigare. Bromma flygplats har idag 2,1 miljoner passagerare per år. Målsättningen är att ha en kapacitet omkring 3,5 miljoner fram till år 2038. Detta ska inte uppnås med fler start och landningar utan utvecklingen går mot större miljöanpassade flygplan med kapacitet för fler passagerare, och jetplanen av fem flygplanstyper har fått dispens av Transportstyrelsen till 2018. Satsningen innebär att flygplatsområdet disponeras om.

- Alla flygplan kommer även i framtiden att kunna landa och starta från Bromma, men vi har ett begränsat utrymme för service och hangarer. För oss är både det kommersiella och det privata affärsflyget viktigt säger Klas Nilsson.

I sommar kommer Bromma flygplats hålla stängt nattetid på grund av underhållsarbeten. Samtidigt pågår en diskussion om flygplatsen även fortsättningsvis ska vara öppen för ambulansflyg nattetid. Bakgrunden är att flygplatsen inte ingår i det nät av flygplatser som Trafikverket pekat ut vilket innebär att kostnaden för räddningstjänst måste bekostas av ambulansflyget självt. I Stockholm har Trafikverket meddelat att Arlanda är den flygplats där ambulanstrafik nattetid ska erbjudas.Kommentera artikeln
Det finns 27 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Ärna är ett utmärkt alternativ!
Skrivet av Stor FL, 2012-06-25 11:21:13
Satsa på Ärna flygplats vid Uppsala. Det är ett utmärkt alternativ. Motorväg och järnväg alldeles intill. Järnvägen når Arlanda på 20 minuter och Stockholm C på 40 minuter. Via motorvägen når man Arlanda på 30 minuter och Stockholm på 55 minuter.
Anmäl inlägget
Småflyget då?
Skrivet av K, 2012-06-25 10:30:33
Det är ju en katastrof för allmänflyget när de nu kastas ut från den sista flygplatsen i Sthlm. Jag kan hålla med om att Airways uppsägning inte stör mig något vidare med tanke på hur många piloter som utbildas idag jämfört med efterfrågan. Men det MÅSTE finnas alternativ innan man ställer flygklubbarna på backen utan en enda vettig lösning i sikte. Att som boende i Sthlm behöva åka hela vägen till Västerås för att kunna komma till närmsta klubb låter i mina öron helt bisarrt. Tråkig utveckling!
Anmäl inlägget
Lycka till!
Skrivet av fortuna, 2012-06-24 20:49:31
Fina drömmar men lycka till med att försöka öppna en ny flygplats i Sthlm med alla överklaganden/domar/gnäll etc. Kanske år 3056 kan upphandlingen av byggnadsentreprenör starta med alla sina bekymmer... Flytta ut till Arlanda istället, flygplatsen gapar tom och har gott om kapacitet över.
Anmäl inlägget
Bygg
Skrivet av 123, 2012-06-24 12:59:38
Bygg små affärsflygplatser i Botkyrka, Nacka, Täby och Järfälla så vi bästa funktion och minsta koncentration av störningar!

Enklast vore att börja med att återöppna Tullinge och Barkarby och utveckla dessa för både privatflyg och affärsflyg
Anmäl inlägget
Lätt affärsflyg i Sthlm
Skrivet av Etableringschefen, 2012-06-24 11:57:03
Vårt företag använder ”det uppsagda lätta affärsflyget” som en viktig del av vårt företags framtida etableringssatsningar. Genom att använda eget flyg så besöker vi ett stort antal platser ute i landet. Ett antal av dessa möten leder sedan till nya enheter med många nya arbetstillfällen. Vi välkomnar en upprustning och utveckling av Bromma. Men vi som är beroende av att kunna flyga på egen hand från Stockholm måste erbjudas plats på Bromma eller ett rimligt alternativ som ligger i Stockholm.
Anmäl inlägget
@ schnausenhaus
Skrivet av oldie, 2012-06-24 10:20:51
Stockholm har två flygplatser - Arlanda och Bromma, och båda dessa bör utvecklas. Flygplatserna i Nyköping och Västerås ligger, just det, i Nyköping och Västerås. Annars kan man ju lika gärna börja tala om Sthlm/Linköpings flygplats, eller varför inte Sthlm/Jönköpings flygplats.
Anmäl inlägget
Sthlms flygplatser
Skrivet av Von Schnausenhaus, 2012-06-24 01:02:40
Det finn ju fler flygplatser i Stockhom. Stockholm-Västerås och Stockholm-Nyköping. Det behövs inga utbyggnader...lägg ned BMA! :-D
Anmäl inlägget
Bygg NU!
Skrivet av Benny, 2012-06-23 22:02:13
Bygg fler små flygplatser runt Sthhlm (2-3st) med FBO för affärs och privatflyg. Det skulle stärka näringslivet i hela området och ge plats till småflyget!
Anmäl inlägget
Arlanda har kapacitet
Skrivet av Koll, 2012-06-23 17:03:34
"Anledningen till den kommande storsatsningen är att Arlandas kapacitet inte anses räcka till i framtiden"

Så en ökning från dagens 2,1 milj pax till 3,5 milj pax fram till 2038 anser inte Swedavia att Arlanda kan hantera!?! Vad är det för amatörer på Swedavia nu för tiden? Går våra politiker på detta?

Anmäl inlägget
@ älskar sthlm
Skrivet av Robban, 2012-06-23 01:06:26
Kan ju börja med att flytta hemifrån.
Anmäl inlägget
Arlanda var ett misstag
Skrivet av mamma, 2012-06-22 21:50:48
Bromma borde ha byggts ut istf Arlanda genom att riva ner/flytta gamla bostäder ut till landet och bygga en 6 filig motorväg till BMA. Om det är bra att ARN ligger otillgängligt till så borde också Centralstationen flyttas till ödemarken!
Anmäl inlägget
@närhet
Skrivet av cc, 2012-06-22 08:11:06
Se på första bilden, ser precis ut som Arlanda. Bromma är populärt för att flygplatsen är liten och smidig men framgångarna kommer leda till att flygplatsen blir stor och "felbyggd".
Anmäl inlägget
City flygplats
Skrivet av närhet, 2012-06-22 00:02:10
Det är otrolig bekvämt att flyga från Bromma flygplats till skillnad från halvvägs till Uppsala Arlanda flygplats.
Man åker enkelt och lokalt till Bromma, kliver in i terminalen.
10 meter till incheckningen och ytterligare 10 meter till flygplanet.
Arlanda är felbyggt med långa transportsträckor i byggnaden.
Anmäl inlägget
Hm
Skrivet av !?, 2012-06-21 23:07:36
Som om det behövs en flygskola till! Att Airways skulle vara viktiga för trafikflyget måste vara dagens stora lögn!!! Det behövs inte utbildas fler piloter på 10 år. De enda de gör pc på är sina egna gamla elever som inte fått jobb!
Anmäl inlägget
Wow
Skrivet av Matte, 2012-06-21 23:02:06
Cool framtidsvision, finns det flera bilder på hur det förhoppningsvis ska se ut?
Anmäl inlägget
Arlanda
Skrivet av tutelitut, 2012-06-21 22:31:58
Arlanda kan ju börja med att fylla upp den kapacitet man inte når upp till i dag... Ingen direkt ökning det senaste decenniet.
Anmäl inlägget
Expandera inte!
Skrivet av Anders, 2012-06-21 20:57:34
Att "Bromma ligger bättre till" är en sanning ute i spenaten men få Stockholmare skriver under på detta. Flygplatsen ligger färre antal kilometer från Stockholm men det är en mardröm både att ta sig dit och därifrån, speciellt i rusningstrafik. Personligen tycker jag att det är vansinnigt att bedriva tung luftfart i tättbebyggt område. Arlanda är bara 20 minuter från stan och borde kunna ta över hela Brommas tunga trafik. Bromma borde vara en liten flygpark åt flygklubbarna och skolorna.
Anmäl inlägget
Stockholms flygplatser
Skrivet av Besviken entreprenör, 2012-06-21 19:18:30
Att man vill exploatera Bromma är väl inget fel i sig, men varför måste allting alltid ske på bekostnad av mindre aktörer? Man har redan stängt de två flygplatser Stockholm hade att erbjuda det lättare flyget, Tullinge och Barkarby.
Nu är närmaste asfalterade alternativ 10 mil bort. Kanske vi skulle ha alla vårdcentraler där också, och koncentrera oss på hjärttransplantationer inom en 2 mils radie?
Anmäl inlägget
Till mamma
Skrivet av Fritz Klyka, 2012-06-21 17:50:51
Säg det till fånarna i Upplands-Väsby!!
Anmäl inlägget
Betala!
Skrivet av Mr.Saab, 2012-06-21 16:55:37
Att ambulansen ska vara kvar känns ju naturligt.
Att diverse flygskolor och flygklubbar ska vara kvar förstår jag inte. Betala vad det kostar då?
Anmäl inlägget
Buhuu....
Skrivet av Håkan, 2012-06-21 16:40:21
Det är ju faktiskt helt möjligt att bedriva ambulansflyg till/från Bromma utan att ha Bromma som bas...
Anmäl inlägget
Flygplansmotorer
Skrivet av mamma, 2012-06-21 16:10:41
De som inte gillar musik från flygplansmotorer kan mycket väl flytta till landet!
Anmäl inlägget
Hangaren
Skrivet av Snigeln, 2012-06-21 13:53:30
Varför kan inte Bromma kunna använda hangarerna som finns, och plattan som finns redan, där finns det gott om plats och lägg ner alla affärsområdet som också är ett miljöproblem i stället för att säga upp alla flygföretag som också behövs på BMA även flygskolorna, en som jobbade på BMA på slutet av sextiotalen då BMA var BMA som jag tycker är fördärvad och förlorat sin charm som flygplats
Anmäl inlägget
Swedavia har fått hybris
Skrivet av Lennart Bergström, 2012-06-21 12:27:32
Det är utmärkt att Bromma utvecklas, men det är skamligt att Swedavia, som har uppdrag att hantera flyginfrastrukturen i Stockholmsområdet inte skapar rimliga lösningar och villkor för de mindre företag som opererar från Bromma, t ex flygskolan Airways.
Anmäl inlägget
Modernare flyg
Skrivet av Decibell, 2012-06-21 10:38:42
När utbyggnaden är klar kommer flygplanen i sig vara modernare och bullra mindre. En satsning framåt på en utbyggnad kommer göra Bromma till en av världens modernaste flygplaster i kombination med ultramoderna flygplan som minskar miljöpåverkan. Vi skall komma ihåg att antalet start och landningar och öppettider redan är reglerat och inte kan påverkas. Med andra ord så kan detta beslut bara göra att framtiden på och omkring Bromma blir bättre.
Välkommen ombyggnad!
Anmäl inlägget
Viktig satsning
Skrivet av Älskar Sthlm, 2012-06-21 09:56:05
Jag bor själv i det område som drabbas av buller från flygplanen. Skulle inte få för mig att klaga. Det är jättebra att Bromma utvecklas. Det borde satsas på fler utrikeslinjer till viktiga affärsdestinationer - Hamburg, Rotterdam (!), London och Berlin. Sthlm håller verkligen på att utvecklas till en liten metropol från att ha varit en dyster mellanstor stad. Jag är glad över det, och tröttnar jag på bullret får jag flytta några kvarter bort!
Anmäl inlägget
Alla flyger men annars vill ingen ha flygplatsen!
Skrivet av Dubbel moral, 2012-06-21 09:36:51
När man åker någonstans ska de gå fort och bekvämt.
Perfekt med Bromma!
Men inte när jag inte flyger!
Finns ingen som kan gnälla om Bromma Flýgplats längre för de flesta som flyttade dit kände redan till att flygplatsen låg där!
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev