Tråden startades av: Gunde  2020-06-26 22:06:44
Radarvektorering, primär eller sekundär? 
Hej

Är nyfiken på vilken typ av radar som ligger till grund när man blir radarvektorerad. Är det primärradar eller Bara sekundärradar? Finns det primärradar runt om i landet? Hur ser de ut?

Nyfiken :)

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

men NEJ
2020-07-10 18:22:29
SV: Radarvektorering, primär eller sekundär?
Men alltså - hur svårt kan det vara att göra en faktacheck?

Definitionen av vektorering är som följer: "Vectoring. Provision of navigational guidance to aircraft in the form of specific headings, based on the use of an ATS
surveillance system." [ICAO Doc 4444, Kapitel 1 sida 18]

Således kan vektorering utföras på både primärradar och sekundärradar - förutsatt att trafiken är känd hos ATS-enheten och uppfyller specifika krav. Läs mer i ICAO Doc 444, Kapitel 8, sida 12.

Enkelt uttryckt;

Vektorering - utförs av flygledare och endast i kontrollerat luftrum. Vektorering används för att optimera trafikflöden och säkerställa separation mellan flygplan som flyger IFR. Detta görs utav flygledare både i torn och på kontrollcentraler, i alla delar av de kontrollerade luftrummet. Så, i en höghöjdssektor kan man tillexempel vektorera ett flygplan runt dåligt väder, för att säkerställa separation mellan flygplan eller för att tidsoptimera.

Vektorering sker även i våra TMAn, under in- eller utflygningsskedet, för att skapa ett välordnad och säkert trafikflöde. Det är inte optimalt om alla ska gå på en STAR in mot en flygplats, eller kanske inte ens möjligt - därav måste en flygledare svänga på flygplanen.

Frågor på det?Christian Hülsmeyer
2020-07-10 11:09:06
SV: Radarvektorering, primär eller sekundär?

Jag vill bara förtydla att både PSR/MSSR finns tillgänglig och inte bara för militäten.

Hur ATS enheterna vill använda radar dator som skickas vektorering eller obs var inte inkluderat i svaret. :)
ATCC
2020-07-10 08:06:53
SV: Radarvektorering, primär eller sekundär?
Nej, i dagsläget gör vi inte det.

2020-07-09 19:03:03
SV: Radarvektorering, primär eller sekundär?
ATCC sköter luftrummet från FL95 och uppåt, inga TMA:n. Tillgång till primärradar innebär inte att en FL kan använda sig av den. För oss FL krävs utbildning, tekniskutrustning och fastställd/godkänd metodik för att vi ska kunna använda oss av primärradar.

2020-07-09 17:10:19
SV: Radarvektorering, primär eller sekundär?
Så ATCC Stockholm sköter tex inte alla radarvektoreringar till Arlanda och Bromma?

2020-07-07 10:30:39
SV: Radarvektorering, primär eller sekundär?
@Christian Hülsmeyer
Uppdaterad kunskap.
ATCC tillhandahåller normalt inte radarvektorering, så deras möjlighet till primärradar är ointressant i denna frågeställningen.
Lokala ATS ger vektorering men endast ett fåtal, miltära och de största flygplatserna har primärradar.
Det finns internationella krav för vilka ATS som skall ha det. De flesta mindre flygplatser uppnår inte mängden trafik där sådant krav ställs.
Att fler kan få det i framtiden är dock positivt, särskilt för att kunna identifiera flygplan utan transponder som flyger fel och hamnar i luftrum där de inte skall vara.
För vektorering, som frågan gällde, är primärradar dock mindre intressant.
Christian Hülsmeyer
2020-07-06 19:18:14
SV: Radarvektorering, primär eller sekundär?
@ Sture Stoppmur kanske du ska uppdatera ditt kunskap.

Kombinerad PSR/MSSR radar finns tillgängliga för både ATCC ESOS och ESMM och flera ATS enheter, som det står i pressen antalet kommer att utökas.
Bakfoten
2020-06-29 22:21:59
SV: Radarvektorering, primär eller sekundär?
Vet inte riktigt din kunskapsnivå för.frågan är lite märklig. i stort sett används bara sekundärradar eller WAM. Primärradar knä användas för.radarledning men görs såklart inte i normalfall utan bara vid tillfällen då det inte skulle komma något transpondersvar. Annars används bara primärradar som informationskälla då det finns vissa flygningar som förvirra sig lite alternativt flyger ovanför.internstionellt vatten utan transponder.
Fakta
2020-06-28 22:38:18
SV: Radarvektorering, primär eller sekundär?
Till Sture Stoppmur:
http://www.lfv.se/nyheter/nyheter-2017/lfv-bygger-primarradar-i-sodra-sverige
Sture Stoppmur
2020-06-28 08:48:17
SV: Radarvektorering, primär eller sekundär?
Sekundär! Endast militären har tillgång till primär.
John
2020-06-27 22:31:27
SV: Radarvektorering, primär eller sekundär?
Antar det är en kombination. Även om du stänger av transpondern kan de se dig.
 

Tillbaka

Volflight
Pilotshop
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn