Tråden startades av: Börje  2019-10-09 11:23:37
Avhopp inom LFV 
Under de senaste två åren har MINST en projektledare, safety manager, ledningsstöd RTC(2 st), ingenjörer(3 st) sagt upp sig inom LFV. Många har nära anknytning till RTC projektet. Utöver detta så har även ca 10 st flygledare slutat eller bytt tjänst inom LFV samt 10-15 st flygledare som slutat och flyttat utomlands. Om det har med RTC projeket att göra låter jag vara osagt.
Bemanningen är på kritiska nivåer inom flera delar av LFV, speciellt inom flygtrafikledning. Man har redan behövt reducera öppethållningstider för den kommersiella luftfarten. Och trenden verkar stå på sig då inga nya flygledare finns att tillgå den närmaste tiden.

Vad är det som händer inom LFV egentligen???

Svar på ovanstående inlägg (Senaste längst ner). Ändra sortering

Ride high
2019-10-09 13:23:06
SV: Avhopp inom LFV
Tillgången på operativa fl är en sak, det är en planering LFV haft svårt med i årtionden. Den andra rörligheten är inte på ngt vis speciell, den har också funnits under lång tid. Är du tjänsteman inom LFV så är det inga nyheter, människor vill gå vidare i livet.

RTC kan inte förknippas med allt som händer, det är inte orsaken till ngt mer än att det är ett riskprojekt. Framtiden utvisar utgången därvidlag.
Sven
2019-10-09 13:51:26
SV: Avhopp inom LFV
Vem vill jobba på LFV när det finns seriösa alternativ i Sverige och spännande alternativa uppdrag utomlands. LFV stänger ner verksamheter, tvingas banta sin organisation och redovisar samtidigt en dålig ekonomisk utveckling. Nya tider!
Olle S
2019-10-09 16:30:30
SV: Avhopp inom LFV
En organisation i kris där högsta ledningen alienerat sig från sin personal och man tror att ständiga omorganisationer är lösningen.
Snirken Van Bulldozer
2019-10-09 16:40:02
SV: Avhopp inom LFV
Nog har RTS-projekten skapat en hel del ångest, dålig arbetsmiljö och sargat förtroende för att LFVs ledning faktiskt vet vad man gör. Inte bara på drabbade arbetsplatser utan genom hela organisationen. Desperation verkar gå före förnuft i dessa tider. Ett högrisk projekt ja. Särskilt Swedaviasatsningen verkar huvudlös. En centralisering av flygplatser som pekats ut av staten som särskilt intressanta ur ett strategiskt perspektiv och därför ska bevaras, vafalls! I samma stund som vi börjar bygga upp totalförsvaret igen?! Hur är detta möjligt? RTC är RTC och totalförsvar är totalförsvar och aldrig mötas de två. RTS däremot kan fungera under rätt förutsättningar men fortfarande alldeles för dyrt.
Frans
2019-10-09 20:48:40
SV: Avhopp inom LFV
Varför har RTS skapat ångest?
Per Manent
2019-10-09 23:22:14
SV: Avhopp inom LFV
Flera personer på viktiga ingenjörsposter i RTS-programmet har slutat sedan något år tillbaka och även den senaste veckan. Beror på att man inte ser sig kunna ta ansvar för dokumentation som kräver godkännanden från Transportstyrelsen då det krävs genvägar och mörkande av besvärande fakta i den alltför tajta tidsplan som gäller pga att SDATS och LFV lovat för mycket. Att söka sig bort och hitta en mer seriös arbetsgivare lär det bli fler som gör.
Tåkern
2019-10-10 09:43:46
SV: Avhopp inom LFV
@Per Manent; vilka besvärande fakta är det du åsyftar i din text? Är det mörkande inför TS du också åsyftar? I sådant fall känner du till så stora avvikelser inom projektet att om du inte framför/framfört detta i egenkontrollen så är det att betrakta som tjänstefel. Det är alltför mkt av ryktesspridning om projektet på forumet. Alla vi som utför tjänst som flygledare oavsett enhet vet att RTS är ett högrisk projekt. Men det blir inte bättre av all ryktesspridning, kläm fram det du m säkerhet vet om besvärande fakta, vi förtjänar veta det om det inte framförts på annat sätt i organisationen.
Per Manent
2019-10-10 18:16:47
SV: Avhopp inom LFV
@Tåkern
Det är redan känt INOM projektet.
Fred
2019-10-10 20:17:06
SV: Avhopp inom LFV
Hur går det för LFV/Saab i Sälen. Finns det tillräckligt med "power" i kablarna till S-vall? Blir det en succé eller flopp i slutet av året? Tiden får avgöra, eller hur SDATS?
Svalan
2019-10-10 21:43:15
SV: Avhopp inom LFV
@Frans

Fundera kring följande scenario.
Man jobbar med flygsäkerhet i en organisation som inte har nog med operativ personal för att den dagliga verksamheten ska gå runt. Samtidigt vet att man att personalläget beror på att resurserna går till ett projekt där ingen hade räknat på att någon skulle sluta och där man företräds av någon slags experter som säger sig veta mer om arbetsplatserna och arbetsuppgifterna än man själv och de kollegor som faktiskt jobbar där. Experter vars kunskaper råkar passar ledningens önskningar precis. Eventuella farhågor och frågor i fel riktning från en ickeexpert är därmed inte uppskattade. 

Den kombinationen är nog ett bra recept för ångest. Det enda man kan göra för att inte vara del i karusellen är nog att säga upp sig.   


Linus
2019-10-11 09:34:16
SV: Avhopp inom LFV
ACR söker flygledare till ett antal tjänsteställen. Sök där och var med och bygg framtidens EU provider. De satsar på bemannade torn medan andra gör.......
Smulan
2019-10-12 00:13:51
SV: Avhopp inom LFV
LFV har tyvärr blivit ett sorgligt exempel på förfall pga fokusering på uppblåsta projekt istället för kärnverksamheten. Ledningen har tappat greppet om verksamheten och personalflykten har vi bara sett början på. Styrelsen har inte kompetens för att se problemen och svävar fortfarande högt uppe i det blå. Rekrytera styrelse och GD som förstår branschen. Förre GD:n hade visserligen den rätta bakgrunden men lyckades ändå driva allt åt fel håll så inget är ju tyvärr 100-procentigt. De alltför många ja-sägarna bland LFV:s chefer är också ett stort problem som orsakat det läge LFV befinner sig i. Lyssna lite mer på medarbetarna så kan vi kanske se ett välmående LFV igen om 10-15 år.
@Linus
2019-10-12 16:33:32
SV: Avhopp inom LFV
Går ju bra för A i Västerås! Nä, in med RTS på samtliga svenska flygplatser och sluta sura.
Linus
2019-10-13 11:33:58
SV: Avhopp inom LFV
Låt oss först se hur RTS utvecklar sig på SMA i Sälen. Det ryktas om att hela 2020 kommer att hinna passera innan ett eventuellt fjärrstyrt flygledningssystem kan bli godkänt. Dyrt och sårbart. Snart kommer många vilseledda politiker, försvaret och beslutsfattare vakna och inse hur sårbart Sverige kommer att bli när man lägger alla ägg i en korg. Skoj att utvecklingen går framåt och att man under resans gång kan se vad som är bra och mindre bra operationellt.
Olle S
2019-10-13 16:35:07
SV: Avhopp inom LFV
RTS till alla flygplatser! Sen får vi se hur det går när ACC och RTC flygledare tillsammans tycker att lönen för flygledare är för låg i Sverige.
Hahahaha!
Den eventuella besparingen man kan göra på personal (högst osäkra prognoser) är ingenting mot de pensionsavgångar som är på gång (börjar om 4-5 år).
En enad flygledarkår som nu jobbar på samma ställe och inte utspridda i torn (där den LFV-lojala lillchefens ord har blivit sanning) blir en jobbig situation för LFV.
@Olle S
2019-10-13 21:44:52
SV: Avhopp inom LFV
Så då borde du vara pro RTS då?

M.v.h.
TWR GOT
Börje
2019-10-14 09:10:34
SV: Avhopp inom LFV
Som jag har förstått det så är det ca 30 pensionsavgångar per år med början nu och 10 år framåt. Med en tänkt rekrytering om dryga 20 aspiranter per år så har jag svårt att se hur man ska lyckas lösa bemanningsproblematiken i närtid. Adderar man sedan en mindre framgångsrik personalpolitik så ökar ju inte oddsen direkt att öka på numerären bland flygledarna. Sätt detta i kombination med aviserade underskott om hundratals miljoner inom LFV de närmsta åren. Jag har svårt att se en sjösättning av RTS projektet. LFV ska nog vara glada om man överlever nästkommande
5-årsperiod.
Den hårda sanningen
2019-10-14 14:17:21
SV: Avhopp inom LFV
Enda anledningen till att Swedavia-dealen finns är att en av deras toppchefer blev GD på LFV och författade sen ett förträffligt avtal åt Swedavia. Med garanterade kostnadssänkningar om deras flygplatser styrs från Stockholm. Nu baserades dessa kostnadssänkningar på ekonomiska kalkyler med fler hål än en trådsil, frågan är om någon verkligen trodde på dem från början. Snart ska en central driftsättas som varje dag kommer att generera en större och större ekonomisk förlust för LFV. Någonstans måste dessa pengar hämtas igen för det går inte med RTS. Sen var det totalförsvaret ja, hårdare krav ställdes på LFV innan planerna på centralen i Stockholm offentliggjordes. Ändå valde man att gå vidare trots att det är uppenbart att kravställningen inte kan uppfyllas med RTS. Ångest med all rätt och självförvållad för den delen. Inte direkt något man vill förknippas med på sin Linkedin när det brakar loss. Men väldigt mystiskt alltihop, var finns den rationella förklaringen till detta agerande?
Ludvig 1
2019-10-15 05:54:51
SV: Avhopp inom LFV
Visst har väl LFV en ekonomidirektör som borde sett riskerna med "trådsilskalkylen" och satt stopp för det hela? Ekonomidirektören har en del att förklara anser jag.
FL och skattebetalare
2019-10-15 06:11:39
SV: Avhopp inom LFV
@TWR GOT 2019-10-13 21:44:52
Ur lönesynvinkel kan man absolut vara Pro RTC. Centraliseringen kommer att driva lönerna mot nya höjder för hela kollektivet.
Men i övrigt kommer det inte att leda till något gott, bl a kommer rikets säkerhet att få ett problem på halsen.
Nyfiken FL
2019-10-15 19:51:45
SV: Avhopp inom LFV
Rikets säkerhet? Jösses berätta mer!
FL och skattebetalare
2019-10-15 22:01:07
SV: Avhopp inom LFV
@ Nyfiken FL
För 2 år sedan sade FM nej till att Visby tornet skulle fjärrstyras. Samma sak är nu högst aktuell igen för minst ett av de fyra tornen som är aktuella för RTC Stockholm. Fortsätt blunda för det om du vill. Det kommer att bli en tummetott av RTS.
O’Fred
2019-10-16 07:47:12
SV: Avhopp inom LFV
Svensk flygledning ingår i totalförsvaret. Om en liten enhet blir utslagen får det begränsad effekt på försvarsförmågan. Om en stor central blir utslagen får det större påverkan på rikets säkerhet.
Om det resonemanget är fel borde vi ställa alla JAS-plan på samma flygplats och spara pengar.
LFV jobbar nu mot stora centraliseringar emedan försvarsmakten vill annat. LFV är som vanligt helt ur fas med verkligheten. Ändå väljer försvarsmakten att hålla LFV som första partner i flygledning.
Kanske dags att försvaret skaffar helt egen flygledning. Men då blir det dyrare för Sverige via skattsedeln.
infonörd
2019-11-12 12:21:56
SV: Avhopp inom LFV
Det handlar om tre safety managers (3 st) på 2 år...
H. Gross
2019-11-12 17:08:24
SV: Avhopp inom LFV
......jag undrar bara vad kostnader är till alla Torn som byggs,inklusive
samtliga Installationer för Remote.
Andersson
2019-11-12 19:13:48
Re: H. Gross
Miljarders miljarders! Kostnaden per landning på dessa småflygplatser kräver att man har 100.000 pax i varje flygplan för att det ska betala av sig på 100 år! :D
LFV-sorg
2019-11-12 20:22:07
SV: Avhopp inom LFV
Den senaste Safety Managern insåg att det inte är rimligt att behöva stå till svars inför Transportstyrelsen för ledningens genvägar för att till varje pris forcera tekniska projekt. Samtidigt försummas underhåll av utrustning för den dagliga driften och kompetenssäkringen för personalen naggas ständigt i kanten. Den som tar över rollen inser snart också att det finns en bättre framtid någon annanstans.
Per Manent
2019-11-12 20:30:39
SV: Avhopp inom LFV
Inräknat samtliga kostnader så är Remote i grova drag dubbelt så dyrt som ett vanligt torn. Kostnaderna för att hålla tekniken uppdaterad är mycket hög. Att LFV/SDATS inte vill visa beräkningarna är för att det skulle punktera ballongen RTS. Visst kan det fungera men det är definitivt inte något en flygplats skulle välja av ekonomiska skäl. SDATS förlorade de fem flygplatserna i somras eftersom deras anbud inte var i närheten av det vinnande anbudet.
Ledsen
2019-11-12 22:44:46
SV: LFV-sorg
Inte lätt heller när folk ur ledningen börjar lägga sig i utredningar av flygtrafikhändelser. Hur medarbetare straffas efter att ha skrivit rapporter. Kulturen i LFV verkar glida tillbaka mot stenåldern.
Elisabeth
2019-11-13 11:34:07
SV: Avhopp inom LFV
Det finns bara en seriös provider - ACR. Ett bolag som växer och tror på konventionella torn. Effektivt bemannade torn är framtiden. Flygledare på plats som kan stödja flygplatsoperationen. Har man lojala medarbetare, trogna kunder så växer affären.
Skattebetalare
2019-11-13 12:47:16
Re: Elisabeth
Hur går det i Västerås och Kalmar tycker du...?
Elisabeth
2019-11-13 13:45:42
SV: Avhopp inom LFV
Kostar det dig som skattebetalare något? Enligt mina källor är kunderna till ACR mycket nöjda. Mindre nöjda med att LFV som hållit igen på utbildningar och heller inte kan behålla sina flygledare i landet. Bra att fler och fler tar ett utbildningsansvar. En kollega till mig flyger på Västerås och han menar att ACR sköter sig riktigt bra även om mycket kärv bemanning. LFV Bromma tagit 3 flygledare under senaste året från Västerås. Samtidigt som Bromma förlorat all skolflyg mm till Västerås. Trafikbilden för en flygledare är mycket tuffare på Västerås än på Bromma.
Skattebetalare
2019-11-13 17:33:40
Re: Elisabeth
Den individuella flygledaren sköter sig nog och gör så gott det går men ACR sköter väl inte sig?! Om man inte ser till att nyanställa/utbilda utan hamnar i en situation där öppettider begränsas, ja då har man ju misslyckats.
Om tre flygledare lockas över till LFV... Ja, då får man väl höja lönen och/eller förbättra villkoren, det gör alla andra arbetsgivare som behöver en yrkesgrupp med unik kompetens.
Huruvida jag som skattebetalare drabbas...? I förlängningen så drabbas individer/myndigheter/företag av att man inte klarar av att utföra sitt uppdrag att hålla öppet och då drabbas även jag som skattebetalare.
Aspirerande FL
2019-11-13 22:20:20
SV: Avhopp inom LFV
Som "mitt" namn lyder.

FL ligger i min pipeline då jag så gott som fastnat i flygbranschen. Av en del trådar, även inräknat denna så verkar positiviteten till LFV inte allt för god?

Jag tänker ansöka denna period (29/11 är slutdatum). Vad säger ni om framtiden? Finns det någon som jobbar som FL hos LFV eller ACR, eller rent av de båda? Vad säger ni?

Allt mottages tacksamt.
Polia
2019-11-14 08:43:59
SV: Avhopp inom LFV
Om 3 flygledare slutar närmast samtidigt på 1-3 månader, finns ingen chans att utbilda 3 nya på 3 månader. Grundutbildningen är 12-15 månader och lokala utbildningen i tornet 6-9 månader. Att hålla med så många extra flygledare är för dyrt och det vill ingen betala för.
Orsaken att vi hamnat här är 10 år gammal och kan härledas till dåvarande flygplatschefers och politikers önskemål om att pressa priserna på flygledning genom att privatisera och öppna upp för konkurrens. Så släpptes ACR in på banan.

Förr fanns bara en arbetsgivare, LFV, och flygledarna fick ställa sig i flyttkö och invänta sin tur. Nu är det bara att säga upp sig och ta jobb hos konkurrenten. Vissa försökte varna för detta redan för 10 år sedan men ingen lyssnade. Som vanligt gick ekonomin före. ACR sköter sig hyfsat men kan lika lite som LFV kompensera för denna flexibilitet, eftersom det då blir dyrare och man riskerar förlora jobb.
Flygledning idag fungerar som vilken tändsticksfabrik som helst. De som gjorde valet då får stå för det och ni som flyger får tåla konsekvenserna. Ingen vill betala för en i alla lägen fungerande infrastruktur.

Så fungerar den privata marknaden i andra branscher också. Områden där det kommersiellt inte lönar sig, blir utan tjänster. El, telefon, sjuk- och äldrevård, apoteksleveranser. Nästa steg är väl järnvägen och att privatisera allas vårt dricksvatten. Det är väl ingen naturlag att de som inte kan betala skall ha rätt till dricksvatten? Elen blev 4 gånger dyrare efter avregleringen trots att det skulle bli billigare.

LFV:s fjärrstyrda torn är ett försök att pressa priserna och konkurrera tillbaka torn. Men kalkylen borde gjorts av mer kompetenta individer. Historien rullar vidare...
Lussan
2019-11-14 10:44:43
SV: Avhopp inom LFV
Tänk vad mycket bättre allt hade varit ifall vi tvåbenta bara hade ett alternativ att välja mellan; matställen, mataffärer, klädaffärer, mm, mm. Konkurrens är ju inte bra enligt experterna på forumet.

Marx and Sjöstedt here we come!

När Luftfartsverket hade ensamrätt (monopol) på flygledningen så var problemen betydligt mer omfattande än idag. Arlanda stängde ner flygledningen senast 2011 pga bemanningsproblem. 2007 var heller inte en rolig period för oss betalande resenärer.... Vakna!
Anders
2019-11-14 10:58:22
SV: Avhopp inom LFV
Varför slutar tre flygledare nästan samtidigt...?
Här skriver du ditt namn
2019-11-14 11:40:17
Re: Lussan
När du blir vuxen så inser du också att all samhällsviktig infrastruktur mår bäst av en stabil statlig leverantör. Visst, med fel generaldirektör kan det givetvis gå fel stundtals ändå men det finns ändå en garant för långsiktigt tänkande.
Nämn en avreglering som blivit bättre, en enda! Tänk efter och fråga någon äldre innan du svarar...! :D
Lussan
2019-11-14 15:03:58
SV: Avhopp inom LFV
Det kan jag! Tack och lov att vi kan välja flygbolag, telebolag, elbolag, mm mm. Titta bara på SJ som än idag har monopol på de flesta sträckorna. Måste du garanterat vara framme på en plats vid den speciell tidpunkt. Då tar du inte tåget! SJ med staten som ägare är en katastrof. Statens flygplatser likadant - en katastrof jämfört med liknande flygplatser i våra grannländer. Arlanda, t ex har enligt statistik de dyraste parkeringskostnaderna i Europa. Varför? Monopol drivna bolag som styrs av politiker med ideologiska uppfattningar är inte bra. Sverige är på väg att hamna så fel och samhället är snart det osäkraste i Europa. Hur? Jo, för ingen tar ansvar. Behöver man inte göra så länge du inte är ansvarig för dina beslut. Monopol? NEJ - tack!
Andersson
2019-11-14 16:00:27
Re:Lussan
Telebolag och elbolag... Tycker du att det fungerar bra...? Har du försökt nå kundtjänst till någon av dessa nyligen...?! Fort men fel som med alla avregleringar!
Rickard
2019-11-14 16:52:41
SV: Avhopp inom LFV
Stämmer Lussan. Hade Arlanda varit privatägt så skulle vi slippa höra politiker bråka om Arlandas framtid. Då hade våra valda politiker istället kunna fokusera på samhällsviktiga frågor och den ökade våldsvåg som går genom landet.

Arlanda behöver som Kastrup, Gatwick, Heathrow, Frankfurt, München m fl privat kapital och ägare så att flygplatsen kan utvecklas till något som vi resenärer och flygbolag vill ha. Arlanda är en misär till flygplats och det visar sig också när man jämför med Gardemoen och Kastrup.
Simpan
2019-11-14 19:27:40
SV: Avhopp inom LFV
Är iofs inte SJ’s fel att spår/växlar inte håller ihop men fortsätt gärna att tro det.
Olle S
2019-11-14 21:20:10
SV: Avhopp inom LFV
SJ, banverket, LFV, Swedavia... ja det är många inblandade men få som förstår hur det fungerar, eller rättare sagt inte fungerar.
Ingen vill betala för fungerande infrastruktur därför att alla ska vinna priskriget...
Polia
2019-11-15 08:41:07
SV: Lussan
Stämmer säkert att du kan välja fritt där du bor. Men oftast till ett högre pris och sämre hållbarhet i leveranserna. Och på bekostnad av andra som blir utan och inte längre har något val alls, ex ingen telefoni eller samhällsservice på landsbygden.
Det fantastiska höghastighetståget för 300 MDR ska ge Stockholmarna möjlighet att välja bort flyget till Malmö och Göteborg, men det skall inte stanna på landsbygden så vi andra kan kliva på. Men vi skall vara med att betala via skattsedeln. Iofs ett politiskt beslut, men sådana beslut ligger i tiden nu på grund av marknadens styrning. Vi skall inte hjälpa varandra via skattsedeln längre, såvida inte hjälpen går till Stockholm.

Jag undrar varför inte tågledarna privatiserats ännu? Kunde bli en fantastisk utveckling om olika företag skulle slåss om vems tåg som skall köra först.
Med bättre styrning hade nog LFV kunnat sköta flyginfrastrukturen väl. Men med tanke på historiken kan jag förstå att marknaden ville byta system. LFV slarvade bort sig själva.
Lars J
2019-11-21 06:06:17
SV: Avhopp inom LFV
Det som händer i LFV är tillräckligt för att Uppdrag granskning bör ta upp det. Missförhållandena är allvarliga. Utöver det uppenbara hur RTS-projektet överhuvudtaget beslutats och fortfarande existerar trots framförd oro från flygbransch, flygledare och försvarsmakt, MSB,länsstyrelser osv, så är det inte det enda som bör granskas. Även hela säkerhetskulturen tycks vara satt ur spel i LFV, vilket är mycket oroväckande. Hur tänker GD egentligen?
Jan
2020-01-29 12:04:48
SV: Avhopp inom LFV
Då har safety managern inom operations slutat. Hur det gick till verkar vara en het potatis.
20-25 flygledare som slutat på enroute under förra året. 8-10 flygledare som slutat inom operations.
Hur går det med nyrekryteringen? Många sökande?
Allan
2020-02-05 12:38:12
SV: Avhopp inom LFV
Varför tillsätter man en Överdirektör, litar man inte på GD?
 

Tillbaka

Volflight
Pilotshop
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn