Skriv ut  

Kritik mot regeringens stöd till LFV

Flygnyheter, Redaktionen, den 17 juli 2020
Regeringen gav nyligen 900 miljoner till LFV som kompensation för uteblivna intäkter för flygtrafikledningen. Men de närmare 30 icke-statliga flygplatserna blir dock utan och riskerar att gå omkull. Samtidigt säger regeringen nej till ett lån från EU till övriga leverantörer av flygtrafikledning.

Marknaden för flygtrafikledningen består i dagsläget av statliga LFV och de två fristående aktörerna ACR och SDATS, där ACR är den största och levererar flygtrafikledning till 16 regionala flygplatser runt om i landet. Enligt ett flertal analyser har avregleringen minskat kostnaderna för de enskilda flygplatserna med upp till 30 procent.

Men helt konkurrensutsatt är inte marknaden. Statliga LFV har monopol på att bemanna de tio flygplatserna inom Swedavia tillsammans med de militära flygflottiljerna.

Alla tre operatörerna finansieras dock på samma sätt, med undervägsavgifterna, intäkter som till stora delar upphört i och med att Covid-19 gjort att flygtrafiken minskat med så mycket som 98 procent. För att kompensera för intäktsbortfallet, stöttade regeringen nyligen LFV med 900 miljoner. De två fristående aktörerna, som tillsammans bemannar dubbelt så många flygplatser i landet, blev dock utan kompensation. 

- Det är ohållbart att staten enbart räddar sitt eget. Vi uppfyller precis samma kravbild operationellt och ersätts precis som LFV med intäkter från undervägsavgifter. Vi liksom LFV är utnämnda av Transportstyrelsen. Det här är helt enkelt inte rätt att staten bara ser till sitt eget och skapar en osund konkurrenssituation i Sverige, säger Wilhelm Wohlfahrt, vd på ACR.

Sveriges Regionala Flygplatser, SRF, som organiserar merparten av de icke-statliga flygplatserna i landet har ett flertal gånger larmat om att coronakrisen gör att flera av de mindre flygplatserna hotas av nedläggning. Det gjorde att regeringen anslog ett krisstöd på 100 miljoner men inte till alla utan bara 22 av de 30 flygplatserna, oklart varför. 

När det nu visar sig att LFV får ett riktat stöd för flygtrafikledningen, har Peter Larsson, vd på SRF, skrivit brev till regeringen med frågan om varför inte även de icke-statliga flygplatserna omfattas av de extra pengarna. Särskilt som de fortsatt håller öppet för att klara bland annat det ökade antalet sjuktransporter och den pågående brandbevakningen. 

Svaret var knappast klargörande. Infrastrukturministern svarade att det är upp till "den lokala flygplatsförvaltaren" att nyttja sina egna medel för att täcka uppkomna kostnader. 

- Innebär det att våra flygplatser ska stötta bolag de köper tjänster av för att täcka dessa bolags underskott?! Det har vi svårt att tro att det verkligen är regeringens mening, säger Peter Larsson. 

Oviljan att ge de icke-statliga flygplatserna ytterligare kompensation, blir än mer märklig när det visar sig att EU’s flygledningsorganisation Eurocontrol, som fördelar undervägsavgifterna till de olika länderna, erbjöd alla medlemsstater ett lån just för att säkra flygledningen i respektive land.

Men det tackade Sverige nej till.

- Företag som bemannar flygledartorn i hela landet står nu utan intäkter sedan februari. Att staten först ger tillskott till sin egen verksamhet och därefter avböjer ett europeiskt stöd till privata aktörer är oerhört olyckligt. Det snedvrider kraftigt konkurrensen på området, säger Fredrik Kämpfe, branschchef, Transportföretagen–Flyg.

Peter Larsson igen:
- Det paradoxala är att Sverige i andra lägen driver en restriktiv linje som en del av de så kallade ”frugala fyran” och vill inte ge stöd utan lån till Europas krisande länder. Men när det gäller flygtrafikledning, då avvisar Sverige europeiska lån men ger svenska skattepengar till den egna statliga aktören - men inte till övriga berörda.

Den rådande situationen till trots har ACR ännu inte stängt något av tornen på de flygplatser som företaget bemannar. Fortfarande överväger ambitionen att hålla öppet för det så kallade samhällsflyget, framför allt ambulansflygningarna. Hur viktiga de är visade coronautbrottet i Gällivare nyligen då ett stort antal människor insjuknade och krävde specialistvård. Det gav en markant ökning av antalet sjukflygningar från flygplatsen där.

- Tappet av inbetalningar till ACR är nu uppe i drygt 55 miljoner. Samtidigt är vår del av hela Sveriges samlade intäkter från undervägsavgifterna cirka 6 procent. Om regeringen inte sett enbart till sin egen verksamhet i LFV utan även stöttat oss andra hade sex procent av 900 miljoner täckt tappet av inbetalningarna till oss. Svårare än så är inte matematiken, säger Wilhelm Wohlfahrt. Kommentera artikeln
Det finns 12 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingNyheten har en egen tråd i vårt Flygforum

Tonåringar
Skrivet av Lennart, 2020-07-21 10:16:51
Blir AFIS så mycket billigare...? Är inte helt säker på det. Dessutom kräver ju flygbolagen i många fall att det ska vara kontrollerat.
Att hänvisa till USA... Det gör man om man är 18 år eller yngre.
Anmäl inlägget
Sv Wilder
Skrivet av Gunnar, 2020-07-20 13:31:44
Som magistern påpekar så är möjligheten till permittering inte samma sak som att få bidrag. Intäkterna för de privata alternativen har sjunkit precis som för LFV men öppethållningen har i många fall ändå varit densamma och då fyller inte permitteringar någon funktion i de fallen då det ändå blir minus. Att LFV får ett stöd är självklart bra när de inte får permittera och permitteringar hade inte täckt LFV underskott ändå, precis som det inte gör det för de privata företagen.
Anmäl inlägget
AFIS
Skrivet av AFIS, 2020-07-19 17:08:42
AFIS on request kan räcka långt när det inte är fråga om mycket flygtrafik. Kostnaderna kan sänkas väsentligt.
I USA har man ju även reguljärtrafik utan någon trafikledning alls med E-luft ända ner till marken. Det blir ännu billigare.
Anmäl inlägget
Wilder - kanske lättare att förstå!
Skrivet av Magistern, 2020-07-19 11:50:54
Personalkostnader per år i ACR och LFV:
ACR 140 MSEK (stöd mindre än 5%)
har 1 650 MSEK (stöd ca 55%)

LFV 900 MSEK direktstöd
ACR 5 MSEK återbetalningsskyldigt stöd

Kan någon förklara orättvisan i hanteringen. Det vore väldigt olyckligt för landets samhällskritiska infrastruktur om S, MP och V lyckas med att monopolisera flygledning mm. Utan näringslivet, motorn i samhället, stannar Sverige. Vem vill leva i ett gammalt Sovjetsystem?
Anmäl inlägget
Wilder är en av många som inte förstår....
Skrivet av Magistern, 2020-07-19 11:23:42
LFV får 900 MSEK i ersättning för minskade undervägsavgifter. ACR har fått ca 4 - 5 MSEK då de bl a kunnat korttidspermittera ca 15 - 20 FTE under perioden maj - juni. ACR är enligt gällande avgiftssystem återbetalningsskyldiga av hela stödet. 1/4 till flygplatser och resten till flygbolagen. Svårt att förklara för Wilder m fl men LFV räddas och de privata glöms bort. Inte bra för någon bransch!
Anmäl inlägget
Part2
Skrivet av Wilder, 2020-07-18 12:22:37
Detta pga att det inte finns ett lagstöd för det. Statliga myndigheter och affärsverk får inte permittera. Därför stod LFV med hela sin kostnad medan ACR permitterade och minskade sina lönekostnader markant.
Pengarna LFV fick (900m) ska gå till att täcka lönerna under innevarande år.
Det finns ingen osund konkurrens pga bidraget till LFV.
Anmäl inlägget
Inte hela sanningen
Skrivet av Wilder, 2020-07-18 12:22:15
Det är så olyckligt när företag som ACR och liknande går ut och gnäller men undanhåller halva sanningen.
ACR har permitterat flygledare hela tiden och fått statliga bidrag för detta. Precis likadant som många andra företag gör.
LFV har däremot inte haft möjlighet att permittera flygledare.
Anmäl inlägget
Så blev det
Skrivet av PetraPilot, 2020-07-17 18:31:24
Tyvärr har det ju strejkats och maskats en del i stugorna, så jag tror detta blir medicinen....
Det finns ingen vinnare i detta, alla blir förlorare.
Anmäl inlägget
Vad som måste göras.
Skrivet av thomas, 2020-07-17 17:25:03
Det som behövs är kommunikationer för industrin
och Svenska företag som inte ligger i Sthlm
Detta behov är akut, utan kommunikationer går de under, avflyttningen exploderar.
Ambulans etc har inte med saken att göra.
Vi behöver en helt ny regering, som fattar basic facts, och planerar efter detta.
Ett Sverige från fattigdom massutvandring
till en framstående industrination.
Och nu igen ner i abyssen.

Anmäl inlägget
Snedvriden konkurrens
Skrivet av KLasse, 2020-07-17 13:47:00
Har man förmånen att få välja de bästa flygplatserna varför skall man då behöva stötta de som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna. Lite snedvridet var ordet.
Anmäl inlägget
Otur
Skrivet av KE, 2020-07-17 13:33:17
Det är nog bara helt enkelt så att regeringen och Thomas Eneroth hade lite otur när dom tänkte och kom fram till vilka som berättigas till stöd i dessa kriser. Återigen ser vi att staten inte skall hålla på med sådant de inte begriper.
Anmäl inlägget
Skrämmande hanterat av S, MP och V
Skrivet av Anders, 2020-07-17 12:07:31
Kan det verkligen vara så olyckligt i arbetet att våra regeringspartier vill riskera att flygplatser i landets tvingas stänga ner. Nu om någonsin behövs alla trafikslag för att säkra sjuktransporter runt om i "hela" landet. Ambulansflyg, brandflyg, 112-flyg kan inget annat trafikslag ersätta. Vem vill ställas ansvarig för att liv inte går att räddas?
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Volflight
Pilotshop
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn