Skriv ut  

Inget besked om Bromma kan bli privat flygplats

Flygnyheter, Redaktionen, den 22 april 2021
Bromma Airport Group har ännu inte fått någon återkoppling på om Bromma flygplats kan drivas vidare i privat regi. Nu aktualiseras den i och med regeringens besked om en nedläggning av flygplatsen.

Dagens besked om att regeringen nu går vidare med planerna på att lägga ner Bromma flygplats var i sig inte oväntat. Det hindrar inte att reaktionerna på många höll, framför allt ute i landet, har varit upprörda. Bland annat är det många som kritiserat bristen på dialog och det faktum att den utredning som Swedavia gjort och som regeringen stödjer sig på, inte är en offentlig handling. 
 
Dagens utspel har inte föregåtts av remiss eller dialog med berörda aktörer från regeringens sida och riskerar att lägga en våt filt över Stockholmsregionens tillgänglighet med flyg, såväl inrikes som utrikes, sa Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg tidigare idag i en kommentar till beslutet.

Bristen på kommunikation, transparens och dialog är även något som företrädarna för Bromma Airport Group känt av. Sedan beskedet i januari i år om att de intressenter som ingår i gruppen vill ta över och driva flygplatsen i privat regi, har ingen reaktion hörts från regeringen. Näringsminister Ibrahim Baylan som har tagit emot skrivelsen har hittills duckat i frågan och inte svarat Bromma Airport Groups initiativ. 

- Nej, det har inte skett någon som helst återkoppling, säger en av initiativtagarna Wilhelm Wohlfahrt. Till Flygtorget
I den snabbutrednings som regeringen nu tillsätter och som ska ge besked om hur nedläggningen kan genomföras, ska berörda parter få komma till tals. Vilka som räknas dit är dock oklart. Enligt vad Flygtorget erfar finns det ett flertal olika intressenter som tidigare hållit en låg profil men som nu kan tänkas ta ett steg fram när frågan nu blivit skarp. En stor del av kritiken mot nedläggningsbeslutet kommer också från kommuner runt om i Sverige var flygtrafik varit koncentrerad till Bromma. Om ”berörda parter” också omfattar övriga delar av Sverige är inte heller det klarlagt.

- Det är bra att det nu fattats ett delbeslut i frågan och att det tillsätts en utredning. Förhoppningen är att den blir offentlig och att alla parter som ser Bromma som en unik funktion, både för kommersiell trafik och för samhällsflyget, kan få komma till tals, fortsätter Wilhelm Wohlfahrt.

Ytterligare en fråga som ska utredas är om regeringen själv kan fatta beslutet om att lägga ner Bromma flygplats eller om det ska ske genom ett beslut i riksdagen.Kommentera artikeln
Det finns 18 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Infrastruktur?
Skrivet av Stockholmare, 2021-04-23 17:49:04
Många talar om att infrastrukturen i västerort inte klarar nytt bostadsområde.
- Bromma blir av med tusentals taxibilar som ska till Bromma
- På samma sätt som folk gapar om att håll ut för snart kommer elflyget gäller väl resonemanget om infrastrukturen. Håll ut, infrastrukturen ses över. Snart kommer självkörande bilar och då kommer köerna minska då väldigt stor del av köerna i vägnätet är relaterat till körbeteende.
Anmäl inlägget
Vem betalar?
Skrivet av Stockholmare, 2021-04-23 17:44:08
Enligt avtalet är det Swedavia som ska stå för fiolerna för sanering vid avetablering. Överlåts avtalet till någon annan aktör så får de stå för saneringskostnaderna. Det talar också emot att något privat kan lyckas få ekonomi att ta över.
Anmäl inlägget
Nedläggning ger Sth stora nya inkomster
Skrivet av Skattmasen, 2021-04-23 16:40:03
Bebyggs Bromma kan man räkna med ca 38000 nya bostäder. Det betyder ca 950 miljoner i nya skatteintäkter för Stockholms stad per månad. D.v.s ca 11400 miljoner per år.
Anmäl inlägget
Bromma privat flygfält
Skrivet av Linkan, 2021-04-23 13:42:12
Stockholms stad äger marken. Upphör arrendet med Swedavia är det upp till Stockholms stad att bestämma vad man skall nyttja området till. Väljer man fortsatt flyg får nog Stockholms stad överta kostnaderna för sanering av marken när flyget någon gång i framtiden skall upphöra. Det blir dyrt för Stockholmarna.

Bästa inkomsten blir om bostäder byggs och Stockholms stad kan få in mer skatteintäkter av välmående nya Stockholmare.
Anmäl inlägget
Intressanta diskussioner
Skrivet av Lage D, 2021-04-23 11:53:59
Det vore intressant att få ett uttalande från Stockholm Stad och Region Stockholm som f.n. styrs av Moderaterna (König Järlemyr och Svenonius) och MP i tätt samarbete om hur de ställer sig i frågan. Håller de med partiledaren Kristersson eller törs dom inte säga vad dom tycker eftersom de hellre offrar Bromma än riskera att bli av med stödet från Miljöpartiet som gör att de kan sitta kvar?
Anmäl inlägget
SV: Orimligt bygga fler bostäder
Skrivet av Henrik, 2021-04-23 11:20:48
Och det är just därför man har sagt att om man ska bygga bostäder där så vill man börja planera en förlängning av ex. gula linjen på t-banan till Bromma flygplats. Ungefär som man gjort till Barkarby
Anmäl inlägget
Orimligt bygga fler bostäder
Skrivet av Hustomten, 2021-04-23 08:42:05
Det är helt orimligt att bygga bostäder på ett nerlagt Bromma fält, infrastrukturen klarar ju knappt av dagsläget med förtätning av bostäder, nya Annedal, samt planerade bostäder vid Solvalla
Anmäl inlägget
Bromma har gjort sitt!
Skrivet av Arlanda Express, 2021-04-22 17:02:33
Oavsett om det är ett beslut som fattas av Regeringen ensam eller tillsammans med Parlamentet är att stänga Brommas flygplatsen bästa beslutet som kan fattas i detta avseende. Det är dags att skattebetalarnas pengar INTE längre slösas bort på att hålla en ekonomisk ohållbart flygplats i tjänst till varje pris. Bromma har redan gjort sitt.
Anmäl inlägget
UAM och BMA
Skrivet av Mr €, 2021-04-22 14:20:11
Urban air Mobility med eldrivna 1-7 sitiga flygplan/heli kommer och de behöver endast en bråkdel av nuvarande banlängd. Så att behålla en terminal, flygledartorn, ATC, radar, väder etc. för elflyget samt bygga bostäder på resten i stil med Bromma villastad som ger Stockholm önskade skatteintäkter finns viss logik för.
Anmäl inlägget
Bromma måste behållas
Skrivet av Avro, 2021-04-22 13:16:03
För försvaret, ambulansflyget, inrikesflyget och samhällsberedskapen! Snart är elflyget igång och en cityflygplats behövs mer än någonsin.
Anmäl inlägget
Dyrt?
Skrivet av LW, 2021-04-22 12:28:42
Med så låg hyra och ändå får inte Swedavia ihop debit och kredit. Urdåligt! Dessutom är Swedavias "sk utredning" inte offentlig.
Vilket stärker uppfattningen om att det är ett beställnings/hafsverk.
Bäste Henrik, försök att se igenom regeringens hitte på sagor.
Anmäl inlägget
Uppsala
Skrivet av IngePax, 2021-04-22 12:04:07
Samla allt allmänflyg/samhällsnyttigt flyg i huvudstadsregionen till Uppsala!
Anmäl inlägget
Markavgift
Skrivet av TF, 2021-04-22 11:52:59
Med marknadspriser hade markavgiften varit i storleksordningen 250-500 miljoner årligen, troligtvis mer. För att inte tala om de pengar som flygplatsen blöder varje dag just nu.

Det här privata initiativet skulle leva på lånade pengar och säkerligen behöva tillskott av skattepengar för att överleva. Nej tack, lägg pengarna på Arlanda istället.

Brommakramare är de som håller tillbaka Arlandas utveckling.
Anmäl inlägget
Sv Anonym
Skrivet av Mats , 2021-04-22 11:38:06
”Anonym”, jag vet inte hur länge du har postat den här och liknande kommentarer så fort Bromma kommer på tal. Kan du förklara hur du tänker utöver än att ”spamma” samma kommentarer om och om igen? Vilka är fördelarna etc?
Anmäl inlägget
Helt rätt Henrik
Skrivet av Lage D, 2021-04-22 09:49:58
Skall Moderater, SD, KD, C och L nu låna ut eller privatisera/ge bort all byggbar mark på Bromma till s.k. "entrepenörer"? Det finns inte på kartan att en privatisering utan en samtidig utförsäljning av marken till ett kraftigt underpris eller en skamhyra ens kan komma i närheten av lönsamhet. Glöm privatisering. Det skulle vara ett grovt rån mot skattebetalarna.
Anmäl inlägget
BMA
Skrivet av Entreprenör, 2021-04-22 09:43:15
Tyvärr orealistiskt med ett privat initiativ.
Marknadsvärdet på marken som staden skulle ta överstiger alla realistiska nivårer för att driva flygplatsen.
Anmäl inlägget
Bromma borde bli som Säve flygplats
Skrivet av Anonym , 2021-04-22 08:16:36
Gör om Bromma till ett motsvarande Säve flygplats i Göteborg. Samla allt allmänflyg/samhällsnyttigt flyg i huvudstadsregionen till Bromma.
Anmäl inlägget
Dyrt
Skrivet av Henrik, 2021-04-22 07:37:24
Swedavia betalar 1 krona per år + 5 kr per avresande, vilket ger staden intäkter på ca 5 miljoner årligen. Detta är alltså den årliga intäkten för 2,5 km2 tomtmark. Att en privat aktör skulle få samma vilkor är helt orimligt, strider mot den kommunala likhetsprincipen. Så om en privat aktör tar över blir det dyrt att flyga från Bromma
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn