Skriv ut  

Fortsatt återhämtning för svenskt flyg

Flygnyheter, Redaktionen, den 31 januari 2024
Luftfartsverket har publicerat statistik för flygrörelser under 2023. Siffrorna visar en fortsatt återhämtning för flyget efter den nedgång som pandemin orsakade.

Totalt uppgick antalet flygrörelser i svenskt luftrum till 582 980, en ökning med 7,7 procent jämfört med 2022. Antalet trafikrörelser låg på 75 procent av 2019 års nivå, vilket var det sista normalåret före pandemin. 

LFV för statistik över flygrörelser vilket innebär antal starter, landningar och överflygningar för civil verksamhet som flyger IFR (instrumentflygning). Militärt flyg ingår inte i statistiken och inte heller allmänflyg som flyger VFR (visuell flygning). 

Flygtrafiken har delats in i tre olika kategorier: inrikes, utrikes och överflygare. Den sistnämnda kategorin innebär flyg som varken startar eller landar i Sverige. Den överflygande trafiken utgör den största delen av den totala trafikvolymen. Det var den delen av flygtrafiken som främst påverkades 2023 av luftrumsrestriktionerna kopplade till kriget i Ukraina, eftersom flyget då väljer andra vägar för att undvika de stängda luftrummen.

Utrikestrafiken ökade med 10,8 procent, inrikestrafiken med 3,2 procent och den överflygande med 6,8 procent. Utrikestrafiken har ökat under hela året även om ökningstakten har avtagit under det sista kvartalet. Inrikestrafiken ökade kraftigt i början av året men minskade under andra halvan av året, jämfört med 2022.Kommentera artikeln
Det finns 1 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

IFR vs VFR
Skrivet av VFR?, 2024-01-31 10:18:56
Förlåt, men VFR betyder inte Visuell inflygning. Det står för Visual Flight Rules. En visuell inflygning sker vanligtvis under IFR. VFR trafik är generellt småflyg-verksamhet.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev