Tråden startades av: Börje  2019-10-09 11:23:37
Avhopp inom LFV 
Under de senaste två åren har MINST en projektledare, safety manager, ledningsstöd RTC(2 st), ingenjörer(3 st) sagt upp sig inom LFV. Många har nära anknytning till RTC projektet. Utöver detta så har även ca 10 st flygledare slutat eller bytt tjänst inom LFV samt 10-15 st flygledare som slutat och flyttat utomlands. Om det har med RTC projeket att göra låter jag vara osagt.
Bemanningen är på kritiska nivåer inom flera delar av LFV, speciellt inom flygtrafikledning. Man har redan behövt reducera öppethållningstider för den kommersiella luftfarten. Och trenden verkar stå på sig då inga nya flygledare finns att tillgå den närmaste tiden.

Vad är det som händer inom LFV egentligen???

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

O’Fred
2019-10-16 07:47:12
SV: Avhopp inom LFV
Svensk flygledning ingår i totalförsvaret. Om en liten enhet blir utslagen får det begränsad effekt på försvarsförmågan. Om en stor central blir utslagen får det större påverkan på rikets säkerhet.
Om det resonemanget är fel borde vi ställa alla JAS-plan på samma flygplats och spara pengar.
LFV jobbar nu mot stora centraliseringar emedan försvarsmakten vill annat. LFV är som vanligt helt ur fas med verkligheten. Ändå väljer försvarsmakten att hålla LFV som första partner i flygledning.
Kanske dags att försvaret skaffar helt egen flygledning. Men då blir det dyrare för Sverige via skattsedeln.
FL och skattebetalare
2019-10-15 22:01:07
SV: Avhopp inom LFV
@ Nyfiken FL
För 2 år sedan sade FM nej till att Visby tornet skulle fjärrstyras. Samma sak är nu högst aktuell igen för minst ett av de fyra tornen som är aktuella för RTC Stockholm. Fortsätt blunda för det om du vill. Det kommer att bli en tummetott av RTS.
Nyfiken FL
2019-10-15 19:51:45
SV: Avhopp inom LFV
Rikets säkerhet? Jösses berätta mer!
FL och skattebetalare
2019-10-15 06:11:39
SV: Avhopp inom LFV
@TWR GOT 2019-10-13 21:44:52
Ur lönesynvinkel kan man absolut vara Pro RTC. Centraliseringen kommer att driva lönerna mot nya höjder för hela kollektivet.
Men i övrigt kommer det inte att leda till något gott, bl a kommer rikets säkerhet att få ett problem på halsen.
Ludvig 1
2019-10-15 05:54:51
SV: Avhopp inom LFV
Visst har väl LFV en ekonomidirektör som borde sett riskerna med "trådsilskalkylen" och satt stopp för det hela? Ekonomidirektören har en del att förklara anser jag.
Den hårda sanningen
2019-10-14 14:17:21
SV: Avhopp inom LFV
Enda anledningen till att Swedavia-dealen finns är att en av deras toppchefer blev GD på LFV och författade sen ett förträffligt avtal åt Swedavia. Med garanterade kostnadssänkningar om deras flygplatser styrs från Stockholm. Nu baserades dessa kostnadssänkningar på ekonomiska kalkyler med fler hål än en trådsil, frågan är om någon verkligen trodde på dem från början. Snart ska en central driftsättas som varje dag kommer att generera en större och större ekonomisk förlust för LFV. Någonstans måste dessa pengar hämtas igen för det går inte med RTS. Sen var det totalförsvaret ja, hårdare krav ställdes på LFV innan planerna på centralen i Stockholm offentliggjordes. Ändå valde man att gå vidare trots att det är uppenbart att kravställningen inte kan uppfyllas med RTS. Ångest med all rätt och självförvållad för den delen. Inte direkt något man vill förknippas med på sin Linkedin när det brakar loss. Men väldigt mystiskt alltihop, var finns den rationella förklaringen till detta agerande?
Börje
2019-10-14 09:10:34
SV: Avhopp inom LFV
Som jag har förstått det så är det ca 30 pensionsavgångar per år med början nu och 10 år framåt. Med en tänkt rekrytering om dryga 20 aspiranter per år så har jag svårt att se hur man ska lyckas lösa bemanningsproblematiken i närtid. Adderar man sedan en mindre framgångsrik personalpolitik så ökar ju inte oddsen direkt att öka på numerären bland flygledarna. Sätt detta i kombination med aviserade underskott om hundratals miljoner inom LFV de närmsta åren. Jag har svårt att se en sjösättning av RTS projektet. LFV ska nog vara glada om man överlever nästkommande
5-årsperiod.
@Olle S
2019-10-13 21:44:52
SV: Avhopp inom LFV
Så då borde du vara pro RTS då?

M.v.h.
TWR GOT
Olle S
2019-10-13 16:35:07
SV: Avhopp inom LFV
RTS till alla flygplatser! Sen får vi se hur det går när ACC och RTC flygledare tillsammans tycker att lönen för flygledare är för låg i Sverige.
Hahahaha!
Den eventuella besparingen man kan göra på personal (högst osäkra prognoser) är ingenting mot de pensionsavgångar som är på gång (börjar om 4-5 år).
En enad flygledarkår som nu jobbar på samma ställe och inte utspridda i torn (där den LFV-lojala lillchefens ord har blivit sanning) blir en jobbig situation för LFV.
Linus
2019-10-13 11:33:58
SV: Avhopp inom LFV
Låt oss först se hur RTS utvecklar sig på SMA i Sälen. Det ryktas om att hela 2020 kommer att hinna passera innan ett eventuellt fjärrstyrt flygledningssystem kan bli godkänt. Dyrt och sårbart. Snart kommer många vilseledda politiker, försvaret och beslutsfattare vakna och inse hur sårbart Sverige kommer att bli när man lägger alla ägg i en korg. Skoj att utvecklingen går framåt och att man under resans gång kan se vad som är bra och mindre bra operationellt.
@Linus
2019-10-12 16:33:32
SV: Avhopp inom LFV
Går ju bra för A i Västerås! Nä, in med RTS på samtliga svenska flygplatser och sluta sura.
Smulan
2019-10-12 00:13:51
SV: Avhopp inom LFV
LFV har tyvärr blivit ett sorgligt exempel på förfall pga fokusering på uppblåsta projekt istället för kärnverksamheten. Ledningen har tappat greppet om verksamheten och personalflykten har vi bara sett början på. Styrelsen har inte kompetens för att se problemen och svävar fortfarande högt uppe i det blå. Rekrytera styrelse och GD som förstår branschen. Förre GD:n hade visserligen den rätta bakgrunden men lyckades ändå driva allt åt fel håll så inget är ju tyvärr 100-procentigt. De alltför många ja-sägarna bland LFV:s chefer är också ett stort problem som orsakat det läge LFV befinner sig i. Lyssna lite mer på medarbetarna så kan vi kanske se ett välmående LFV igen om 10-15 år.
Linus
2019-10-11 09:34:16
SV: Avhopp inom LFV
ACR söker flygledare till ett antal tjänsteställen. Sök där och var med och bygg framtidens EU provider. De satsar på bemannade torn medan andra gör.......
Svalan
2019-10-10 21:43:15
SV: Avhopp inom LFV
@Frans

Fundera kring följande scenario.
Man jobbar med flygsäkerhet i en organisation som inte har nog med operativ personal för att den dagliga verksamheten ska gå runt. Samtidigt vet att man att personalläget beror på att resurserna går till ett projekt där ingen hade räknat på att någon skulle sluta och där man företräds av någon slags experter som säger sig veta mer om arbetsplatserna och arbetsuppgifterna än man själv och de kollegor som faktiskt jobbar där. Experter vars kunskaper råkar passar ledningens önskningar precis. Eventuella farhågor och frågor i fel riktning från en ickeexpert är därmed inte uppskattade. 

Den kombinationen är nog ett bra recept för ångest. Det enda man kan göra för att inte vara del i karusellen är nog att säga upp sig.   


Fred
2019-10-10 20:17:06
SV: Avhopp inom LFV
Hur går det för LFV/Saab i Sälen. Finns det tillräckligt med "power" i kablarna till S-vall? Blir det en succé eller flopp i slutet av året? Tiden får avgöra, eller hur SDATS?
Per Manent
2019-10-10 18:16:47
SV: Avhopp inom LFV
@Tåkern
Det är redan känt INOM projektet.
Tåkern
2019-10-10 09:43:46
SV: Avhopp inom LFV
@Per Manent; vilka besvärande fakta är det du åsyftar i din text? Är det mörkande inför TS du också åsyftar? I sådant fall känner du till så stora avvikelser inom projektet att om du inte framför/framfört detta i egenkontrollen så är det att betrakta som tjänstefel. Det är alltför mkt av ryktesspridning om projektet på forumet. Alla vi som utför tjänst som flygledare oavsett enhet vet att RTS är ett högrisk projekt. Men det blir inte bättre av all ryktesspridning, kläm fram det du m säkerhet vet om besvärande fakta, vi förtjänar veta det om det inte framförts på annat sätt i organisationen.
Per Manent
2019-10-09 23:22:14
SV: Avhopp inom LFV
Flera personer på viktiga ingenjörsposter i RTS-programmet har slutat sedan något år tillbaka och även den senaste veckan. Beror på att man inte ser sig kunna ta ansvar för dokumentation som kräver godkännanden från Transportstyrelsen då det krävs genvägar och mörkande av besvärande fakta i den alltför tajta tidsplan som gäller pga att SDATS och LFV lovat för mycket. Att söka sig bort och hitta en mer seriös arbetsgivare lär det bli fler som gör.
Frans
2019-10-09 20:48:40
SV: Avhopp inom LFV
Varför har RTS skapat ångest?
Snirken Van Bulldozer
2019-10-09 16:40:02
SV: Avhopp inom LFV
Nog har RTS-projekten skapat en hel del ångest, dålig arbetsmiljö och sargat förtroende för att LFVs ledning faktiskt vet vad man gör. Inte bara på drabbade arbetsplatser utan genom hela organisationen. Desperation verkar gå före förnuft i dessa tider. Ett högrisk projekt ja. Särskilt Swedaviasatsningen verkar huvudlös. En centralisering av flygplatser som pekats ut av staten som särskilt intressanta ur ett strategiskt perspektiv och därför ska bevaras, vafalls! I samma stund som vi börjar bygga upp totalförsvaret igen?! Hur är detta möjligt? RTC är RTC och totalförsvar är totalförsvar och aldrig mötas de två. RTS däremot kan fungera under rätt förutsättningar men fortfarande alldeles för dyrt.
Olle S
2019-10-09 16:30:30
SV: Avhopp inom LFV
En organisation i kris där högsta ledningen alienerat sig från sin personal och man tror att ständiga omorganisationer är lösningen.
Sven
2019-10-09 13:51:26
SV: Avhopp inom LFV
Vem vill jobba på LFV när det finns seriösa alternativ i Sverige och spännande alternativa uppdrag utomlands. LFV stänger ner verksamheter, tvingas banta sin organisation och redovisar samtidigt en dålig ekonomisk utveckling. Nya tider!
Ride high
2019-10-09 13:23:06
SV: Avhopp inom LFV
Tillgången på operativa fl är en sak, det är en planering LFV haft svårt med i årtionden. Den andra rörligheten är inte på ngt vis speciell, den har också funnits under lång tid. Är du tjänsteman inom LFV så är det inga nyheter, människor vill gå vidare i livet.

RTC kan inte förknippas med allt som händer, det är inte orsaken till ngt mer än att det är ett riskprojekt. Framtiden utvisar utgången därvidlag.
 

Tillbaka

Pilotshop
Volflight
Air BP
BAM
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev