Tråden startades av: PM  2020-10-12 14:55:26
Trenden med bemanningsbolag  

Trenden att lägga sin flygande personal i ett separat bolag sprider sig alltmer. Ett otyg enligt min mening! Tidigare var privata vinstdrivande arbetsförmedlingar tillåtna, men uppdragen skulle ha en maximal längd om fyra månader. Bemanningsbolag var aldrig ämnade att försämra anställningstryggheten men avreglerades av Bildt-regeringen i början av 90-talet. Därmed blev permanenta uppdrag (eller tillsvidare-uppdrag) tillåtna vilket nu snarast blivit norm än undantag.

Motiven för arbetsgivaren är lätt insedda då risken att personalen behöver sägas upp hamnar i bemanningsbolaget och hos den enskilda flygmedarbetaren. Man kan då lätt säga upp avtal med sin personalleverantör och vips så är man av med personalkostnaderna utan att behöva bry sig om anställningstrygghet och så vidare. Dock ska anställningsvillkoren enligt "Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling" i bemanningsbolagen inte vara sämre än om man varit anställd direkt i beställarbolaget.

Man kan även lätt försätta personalleverantören i konkurs, men det är här som jag blir fundersam. Vad säger egentligen konkurslagstiftningen?

Om ett moderbolag (i det helägda fallet) säger upp avtalet med sitt dotterbolag om personaltjänster så har ju dotterbolaget fortfarande skyldigheter gentemot sin personal med uppsägningstid och så vidare. Om nu moderbolaget upphör att betala till dotterbolaget blir ju detta satt på obestånd och därmed kan man ansöka om konkurs. Men vid en konkursförvaltning sker ju en genomgång av skulder och fordringar. Fordringarna hos moderbolaget borde väl således kunna krävas in antingen via inkassoförfarande eller via kronofogden eller domstol. Om man på så sätt kräver in betalningarna är ju dotterbolaget inte längre på obestånd. Hur kan då en konkursansökan godkännas?

Kanske någon juridiskt kunnig kan svara här.

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

PM
2020-10-18 13:45:41
SV: Trenden med bemanningsbolag
@Crew:
Jag tänker på tidigare konkurser i bl a Cityjets bemanningsbolag i Danmark och Finland i april och i Norwegians svenska bemanningsbolag i juni. Bägge var fula drag där uppdragsgivaren smet undan sitt ansvar och lämnade de anställda besättningarna i sticket.

Detta oskick har i allt högre grad missbrukats av bolag sedan början av 2000-talet och har sin grund i att privata vinstdrivande arbetsförmedlingar (läs: bemanningsbolag) avreglerades av Bildt-regeringen 1993.

Dags att se över principen om ansvarsgenombrott vid konkurs i dotterbolag!!
Bertil
2020-10-18 11:52:53
SV: Trenden med bemanningsbolag
Bemanningsföretag är det mest onödiga som existerar. Vi behöver inte dessa bolag. Det är enormt kortsiktigt av de företag som använder bemanningsföretag. Man tappar egen kompetens i viktiga frågor och det blir inte billigare i längden. Just när det gäller flygsektorn bidrar det även till sämre flygsäkerhet.
Crew
2020-10-18 00:36:44
SV: Trenden med bemanningsbolag
@PM
Vad tänkte du på med ”få en konkursansökan godkänd”?Något bolag som ansökt om konkurs?Vilket?
Ulf
2020-10-17 15:57:25
SV: Trenden med bemanningsbolag
Ska man tvinga ett bolag att behålla sina anställda trots att verksamheten inte bär sig ekonomiskt? Det låter väldigt konstigt. Anställningstrygghet existerar inte i verkligheten, liksom bolagsägarnas (aktieägarnas) trygghet. Om inga pengar kommer in så förstår jag inte varför de anställda ska ha några extra trygghetsprivilegier som inte aktieägarna har. Faller intäkterna går aktiekursen (bolagsvärdet) ner och ägarna blir därmed fattigare, de anställda blir rimligen också av med sin anställningar. Oavsett om man är anställd i bemanningbolag eller huvudbolag. Tycker inte detta är något konstigt.
LLA
2020-10-17 08:49:04
SV: Trenden med bemanningsbolag
@PM
Även om en person är miljardär och äger ett aktiebolag med brist på pengar kan bolaget försättas i konkurs. Det har inget med "gäldenärernas" ekonomi att göra.
I fallet Norwegian satte man dotterbolagen som hade bemanning som enda uppgift i konkurs. Aktuellt fall på börsen just nu är bolaget Retail and Brand som satt sina dotterbolag Brothers, Polarn och Pyret m,fl. i rekonstruktion/konkurs utan att moderbolaget gör konkurs - trots att de har kapital.
Om det inte fanns aktiebolag med begränsade skydigheter upp till aktiekapitalet skulle ingen starta företag. Moral och etik är dock något helt annat.
PF
2020-10-17 03:09:52
SV: Trenden med bemanningsbolag
#PM

En del flygbolag väljer att lägga sina helägda bemmaningnsbolag i andra länder. Det gör det hela lite mer komplicerat. Man utnyttjar de gråzoner som finns inom EU.
Morten
2020-10-17 01:11:18
SV: Trenden med bemanningsbolag
Klart bolaget gör det som är mest fördelaktigt.
PM
2020-10-16 17:04:44
SV: Trenden med bemanningsbolag
@LLA:
Man kan alltså få en konkursansökan godkänd trots att tillräckligt med pengar finns hos geldenärerna för att komma på bestånd igen? Hur kan det vara möjligt? Är det något fel i konkurslagstiftningen? Vad tänkte lagstiftaren?

Och visst är det väl en gråzon med arbetsrätten när ett bemanningsbolag ingår i en koncern och har endast en kund, som samtidigt råkar vara dess enda ägare? Dotterbolaget kan väl då inte få en konkursansökan godkänd hur som helst om moderbolaget är vid kassa??

Förklara gärna. Tack!!


@LLA
2020-10-13 08:53:55
SV: Trenden med bemanningsbolag
Det vilar till 100% på politiikerna och detta satans otyg är bland det värsta personal drabbats av. Ryanair var väl först ut i EU och som i sin tur kopierat Southwest Airlines med den stora skillnaden att i SW hade alla riktigt bra anställningsvillkor.
LLA
2020-10-13 06:39:20
SV: Trenden med bemanningsbolag
Välkommen till nyliberalernas paradissamhälle. Anställningstryggheten skall till varje pris tas bort så att de "stackars" arbetsgivarna skall kunna maximera sina vinster. Jag är inte socialist som säger detta utan en person som vill ha ett balanserad arbetsmarknad där både anställda och arbetsgivare har ansvar och rättigheter.
Det var tragiskt att se Agenda på söndagen där alla (M,Kd,C,SD,S och MP) utom Sjöstedt ensidigt ville förändra arbetsrrätten till arbetsgivarens fördel.
Svar på din fråga. Det är tillåtet enligt aktiebolagslagen men borde inte vara det politiskt.
 

Tillbaka

Volflight
Pilotshop
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn