Tråden startades av: X  2021-07-09 11:15:45
Flygolycka Örebro fallskärmsklubb 
Tragisk flygolycka i Örebro där nio personer omkom.
Vilken flygplanstyp använde fallskärmsklubben när olycka inträffade?

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

Nja
2021-07-19 16:00:35
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Varför är det inte två piloter som rattar dessa kärror egentligen?
sv Flygarsvensson
2021-07-18 22:41:32
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Hur vet du att det var samma pilot hela dagen, och att var onormala motorljud?
Analytisk
2021-07-18 20:29:30
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
.
Det som "ögonvittne berättar" är vanlig manöver
då ett plan tappar lyftkraft, överstegrats:

1.Höjdroder, styrspak fram ( nosen ner) och
2. trottel fram/in (max gas).
.

Flygarsvensson
2021-07-18 15:10:46
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Med tanke på pilotens ålder och många flygningar samma dag, misstänker jag att piloten drabbats av ett akut sjukdomstillstånd, vilket ledde till att gasreglaget oavsiktligt fördes till fullt fram och ledde till övervarv och det onormalt höga ljudet, som det enda ögonvittnet har rapporterat. Om dessutom piloten sjunker ihop kan detta medföra att ratten/styrspaken oavsiktligt förs fullt framåt och flygplanet dyker nedåt i 80 graders vinkel, som ögonvittnet har rapporterat.
thomas
2021-07-18 12:41:57
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
När man planerar en flygning gör man det hela vägen tills landningen,
ex så räknar man ut även att MLW inte överskrids.
Inget får ändras under flighten som negativt påverkar flygplanets strukturella begränsningar.
Många flygolyckor med dödlig utgång har skett för att inte W&B respekterats, tagits lätt på, speciellt i Ryssland.
thomas
2021-07-18 09:10:03
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Jo men hur gör alla nu för att förhindra ytterligare katastrofer.
Hoppar klubbar och myndighet. Flygplatser bör ha som standard att alltid begära in och lagra ett loadsheet och balansbesked på alla som trafikerar.
Analytisk
2021-07-17 20:01:55
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
.

SVAR

" I TID" , är i god tid INNAN en olycka inträffat.

Kunskap om aktuell fara har funnits och finns,
men dessa röster hörs, gör sig gällande, först
när det är för sent.

.
thomas
2021-07-17 18:06:26
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Oscarshamn: var det inte så att en passagerare vägde som två (John olle) som var placerad långt bak? Att standardvikter användes vid start för balans beräkningen, det stod nåt luddigt i LFVs standard instruktion i BCL som senare ändrades.
Tror ingen flyttade i denna trånga maskin under flygningen, när bränslet som även gav viktindex framåt på cgt var till stora delen förbrukat låg cg et långt bak på vingcordan, när klaff togs ut på finalen flyttades cg utanför vingcordan och katastrofen blev ett faktum när flygplanet vände rakt upp.
W&B är viktigt
Ologiskt?
2021-07-17 15:07:56
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Stämmer det Flygexperten Jan Ohlsson säger i videon att hoppare inte är fastspända med bälten i videon???

https://www.expressen.se/tv/nyheter/flygexperten-piloter-efterfragar-hardare-sakerhetsregler/
Olle
2021-07-17 14:05:58
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Det har väl visst uppmärksammats i tid? Havkom rekommenderade ju betydligt bättre utbildning och organisation bakom fallskärmshoppning. Att EASA sen avfärdar det är ju inte deras fel. Frågan är också om vi haft mer av dessa olyckor i Sverige jämfört med övriga EASA länder?
Analytisk
2021-07-16 22:53:33
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
.
Helt klart är att man underskattat faran
med fallskärmshoppning och flygplanets
begränsning i detta avseende.
Det är mycket tragiskt att detta inte uppmärksammats i tid.
.
Krister
2021-07-16 21:15:19
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Fallskärmshoppning borde förbjudas privat.
I militären kan det ev tiilåtas om det finns.
MN
2021-07-16 18:55:29
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Vid start mot Oskarshamn var vikt och balans OK, men under flygningen flyttade passagerarna om och balansen försköts bakåt. Under flygningen var det inte ett problem, men vid sänkt fart och klaffsättning blev flygningen okontrollerbar. BE 99 blev lätt baktung om inget bagage eller ballast fanns i det främre lastutrymmet.
sv thomas
2021-07-16 16:45:14
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Reglerna finns redan. Tyvärr, verkar de inte alltid respekteras. Vid TS verksamhetskontroller, bör man kontrollera att lastbeskeden utfylles och finns arkiverade.
Analytiskt
2021-07-16 16:14:26
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
.
Detta med viktförskjutning relativt lyftkraft-centrum är flygteknik i koncentrat.

Samtliga roder är beroende av hur vridande momentet påverkas då tyngdpunkten förskjuts.

Enklare och mera precist : Ett plan flyger
då och endast då summan av tyngdkraften och lyftkraften är NOLL - Allt annat ger obalans.

Med andra ord: Viktförskjutning ger en
OÖNSKAD EFFEKT I KVADRAT på vridande
momentet - en meter viktförskjutning ger
en meter i mindre effekt på aktuellt roder dessutom. Dvs en osynlig oönskad kraft som ökar MYCKET SNABBT.


Lena
2021-07-16 14:29:29
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Inte fler som talade om att hoppans är fyllda med testo och taggade inför hoppning. Att de sen hoppar in och sätta sig i en ring utan bälten i samband med olyckan i Örebro. Hittar inte inslaget nu men la in den när den kom men gick inte igenom filtret på FT då!
Jo
2021-07-16 11:18:36
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Nu är det inte fastslaget att olyckan orsakades av vikt och balansproblem så detta blir en hypotetisk diskussion. Faktum är att inget flygplan får starta utan att befälhavaren bland mycket annat ser till att vikt och balans är inom tillåtna gränsvärden samt att prestandan är tillräcklig. Detta är ingenting nytt. Skillnaden mellan professionella linjepiloter och klubbflygare är, förutom erfarenhetsnivån, att linjepiloter har mycket mer hjälp och stöd från en organisation för att säkerställa detta.

thomas
2021-07-16 09:13:20
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Grounda alla fallskärmshopp tills nya strikta regler införts.
Det här med vikt och balans är ellementärt, och ingen rocket science.
Ofattbart att tre katastrofala olyckor skett i Sverige med många döda + även oscarshamnsolyckan som även den var en konsekvens av felaktig vikt och balance, när ska myndighet vakna? En fjärde olycka?
MN
2021-07-16 07:11:42
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Fallskärmsklubbarna kan vida egna åtgärder utan att vänta på regelverk, de borde fundera på det.
TS
2021-07-15 19:29:04
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
SHK kommer endast med rekommendationer. Regeländringar ligger på EASA/TS ansvar.
Nja
2021-07-12 12:27:30
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Detta faller under EASA att föreskriva om och är därför inte ett område där TS kan komma med egna nationella föreskrifter.

Vi får hoppas att ytterligare påstötningar från havkom kan initiera en förändring av EASA:s regelverk.
thomas
2021-07-12 09:38:28
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Hopparna måste även individuellt vägas
med utrustning, spännas fast i flygplanet i fasta positioner placerade optimalt ur balanssynpunkt, detta för att kunna göra ett adekvat balance sheet, även för att fastställa att inte mtow överskrids.
Uthoppen måste ske i ordning utifrån T/P förskjutnings aspekten när vikt lämnar flygplanet.
Det här blir självklart akademiskt och byråkratiskt kanske förtar hopparglädjen, men måste bli standard för att förhindra ytterligare tragiska dödsolyckor.
Vem kommer inte ihåg oscarshams olyckan?
Analytisk
2021-07-11 19:48:39
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
.

Som oftast så samverkar flera parametrar:

A) Viktföskjutning under B) ett kritiskt moment
som en start alltid är med låg fart och låg höjd.

Även en viktföskjutning i sidled kan vara
förödande under start.

(Ja start är som bekant alltid det mest kritiska moment)
David
2021-07-11 18:09:11
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Oftast var hopparna väldigt taggade inför hopp så klart men det påverkade aldrig lastningen vad jag såg. Hoppare sitter efter varandra på rad. Vet inte hur många hoppare en bäver rymmer men antar att 8 hoppare är nära eller max vad en sådan maskin kan ta. Så hela kabinen måste ha varit fylld och således var nog CG enligt boken. Stallar man maskinen eller pitchar up kraftigt finns det helt klart en risk att alla hoppare "faller" ner i bakre ändan av kabinen. Händer det är det såklart hej då på låg höjd.

På lite drygt 20 år har vi nu 3 väldigt allvarliga haverier med dödliga utgångar vad gäller fallskärmshoppning. Antar vi kommer se kraftigt ändrat regelverk från luftis framöver. Det kan inte fortsätta på detta vis och även om det inte blir EASA bestämmelser antar jag att Sverige kan lägga en hårdare reglering över verksamheten på lokal nivå.
thomas
2021-07-11 13:30:31
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Vid alla flygolyckor vid take off är det alltid departure dokumenten man börjar analysera först, loadsheet, weight and balance etc. trimmen ställs in efter indexet på W/B beräkningen.
Utan att föregå utredningen tror jag inga sådana dokuments lämnats in överhuvudtaget. Viktförskjutning under start eller flygningen kan bli katastrofal,
ligger man utanför vingkordan så störtar man, kan inte kompensera med styrverket eller ökad motor effekt.

Detta borde haveriutredningen ta på fullt allvar och införa strikta regler för att undvika ytterligare fatala konsekvenser. Två fallskärms olyckor med många döda borde leda till seriös eftertanke från myndighets sida.
Re: David
2021-07-11 08:33:46
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Hörde en expert på TV angående olyckan i Örebro. Diskuterades om att hoppare kan vara taggade och fulla av testosteron innan de skall hoppa. Att de hoppar in i flygplanet och sitter sen som i en ring utan bälten för att sen ge sig ut fritt i hoppet.

Stämmer det att man inte är fastspända?

Tänker på om man vid start får någon typ av pitch up på flygplanet då rasar självklart alla hoppare längst bak i flygplanet och hamnar i ett omöjligt TP läge som leder till stall!
Detta är basic att last måste vara fastspänd för att få bort viktförskjutning.
David
2021-07-10 20:21:33
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Alla seriösa klubbar skriver ett last schema som lämnas till piloten innan start. Gjordes när jag flög hoppare i början av 00 talet. Men kan helt klart se att det inte följs så noga i en del klubbar. Beror mycket på vad man har för flygchef och vilken standard han eller hon sätter på verksamheten.
Analytisk
2021-07-10 16:21:27
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
.

Som flera här antytt, så är viktföskjutning
en mycket möjlig anledning till haveriet.
@Sven Harald Kuling
2021-07-10 13:53:55
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
SHK kommer endast med rekommendationer. Åtgärder ligger på TS ansvar.
thomas
2021-07-10 11:55:23
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Det mest kritiska för alla flighter är att doi lizfw ligger innanför vingcordan, vid take off
att inte hopparna är fixerad vid en fast position i flygplanet så man kan göra en weight och balance kalkylering innan start ser jag som amatörernas afton med denna tragiska utgång som följd.
Inspektionen kräv krokar hopparna kan fästa sig individuellt vid, kräv att alla flighter ska föregås av ett loadsheet med vikt och balans beräkning.

Går snabbt klicka sig loss och hoppa och i det ordnat.
skogis
2021-07-10 11:08:32
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
påminner lite om när en Cessna med fallskärmshoppare havererade på Ope - i början av 200-talet. Då dog fyra. Jag har för mig att det inte gick att få fram olycksorsaken helt, men bränslefel misstänktes. När det händer sådana här olyckor i samband med starten så är det ju ofta orsakat av fel bränsle, inget bränsle eller förorenat bränsle.
CFIT
2021-07-10 00:06:42
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
History repeats itself.
Per
2021-07-09 20:36:46
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Alltså motorstörning som leder till minskning av hastighet och lyftkraft, som leder till att man riskerar stall. Den här flygtypen är känd ifrån kanada att vilja rolla vid stallning.Inte bra om man är på låg höjd,i Örebrofallet ca 100m.

För den som vill förkovra sig ytterligare, kan följa länken https://www.bst-tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/aviation/2016/a16p0180/a16p0180.html

I Umeå;s fall så hade den egenskapen att vid stall gå i våldsam spinn som inte gick att ta sig ur; se länk till en test gjord av erfarna flygare http://www.kathrynsreport.com/2018/06/gippsaero-ga10-airvan-accident-occurred.html
V1 VR
2021-07-09 19:54:47
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Massan var en av faktorerna i Umeå haveriet. Måste bli som för större flygplan då de passerat V1 men i den här branschen att man räknar med vilken max massa man kan ha längst bak men ändå få fungerande roder utslag (elevator).
Center of gravity
2021-07-09 18:01:06
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Tyngdpunkten kan ha förändrats snabbt, hopparna sitter inte fastspända och oftast mellan varandras ben på rad. När tyngdpunkten väl har förändrats kraftigt, t.ex att alla hoppare hamnat i hög längst bak, räcker inte fulla utslag. En snabb stal som inte går att ta sig ur p.g.a. låg fart och nos upp och en tyngdpunkt som är kraftigt förändrad.

Flygplanets läge var redan kritiskt i och med att det var i take off.

Bänga
2021-07-09 17:29:27
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Vet för lite vad som hänt, låter som stall. Såg flpl har 3300 m bana har den använts?
I så fall kan man starta och landa fler ggr med den långa banlängden.
Tappar man fart på låg höjd vilket verkar framkommit tryck stickan i brädan och få upp fart.
Räcker det inte finns ändå 2 km asfalt kvar att landa på.
Olle
2021-07-09 15:30:12
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Om man läser havkom utlåtande av olyckan i Umeå så förslog de utökad utbildning för att få flyga fallskärmshoppare. Något som EASA avslog och sa inte behövdes. Vi får se vad denna olycka beror på men förloppet är märkligt och låter som någon form av stall.
Sven Harald Kuling
2021-07-09 13:02:23
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Tragisk olycka. Ingen vet så mycket ännu om vad som hänt. Vissa liknelser kanske finns med olyckan i Umeå.

Frågan jag ställer mig är att efter olyckan kom SHK fram till flera slutsatser som ledde till det haveriet i Umeå. Med anledning av att vi har en haverikommission som kommit fram till dessa slutsatser undrar jag att man vidtagit åtgärder mot dessa från haverikommissionens sida?

Detta för att liknande haveri som skedde i Umeå inte skall ske igen som det som hände i Örebro igår. Förutsätter att åtgärder eden tagits från SHK sida. Att utbildning utökas inom fallskärmshoppning med flyg som verkar vara en utsatt hobby.
Ray
2021-07-09 11:33:23
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
Här kan man se flygplanet som var med i olyckan:

https://www.airteamimages.com/de-havilland-canada-beaver_SE-KKD_-private_12491.html

Tragisk olycka som inte får hända, transportstyrelsen och alla myndigheter inblandade måste se allvaret. Det är andra gången på två år ett flygplan i samma typ av verksamhet kraschar. Fallskärmshoppning må vara säkert och tryggt, men resan till hoppet verkar brista i säkerhet, vilket vi nu får ta till oss för andra gången.

Är det vikt och balans som är problemet även denna gång så bör myndigheterna granska sitt eget regelverk som ska sätta en säker standard för flygverksamheten i fallskärmsklubbarna. Egenkontrollen har kanske blivit för slapphänt med allt vad det innebär för den här typen av verksamhet.

Det är trots allt 8 passagerare som kliver ombord på ett flygplan som förväntas vara 100% säkert.
Pilot
2021-07-09 11:33:20
SV: Flygolycka Örebro fallskärmsklubb
SE-KKD

Läs mer: https://aviation-safety.net/wikibase/265275
 

Tillbaka

Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn